image 42657 25 v1
Galéria (13)

Ako ochrániť základy proti zemnej vlhkosti, vode a radónu?

Praktickou alternatívou k tradičným riešeniam izolácie základových dosiek či stavebných konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu je samolepiaca bitúmenová fólia, ktorá je okrem ochrany pred zemnou vlhkosťou určená aj na ochranu pred radónom. 

Galéria

Účinná hydroizolácia
Účinná hydroizolácia
Účinná hydroizolácia
Účinná hydroizolácia
Účinná hydroizolácia
Účinná hydroizolácia
Účinná hydroizolácia
Účinná hydroizolácia

KONTROLNÝ ZOZNAM

Materiál

Orientačná cena na základovú dosku s pôdorysom 100 m2 1 800 €

• opravná cementová malta
Planitop 400
spotreba: 1,85 kg/m2 (1 mm hrúbky),
papierové vrece, 25 kg 29,07 €
Planitop Fast 330
spotreba: 1,45 kg/m2 (1 mm hrúbky),
papierové vrece, 25 kg 29,67 €

• základný náter
Mapethene Primer
spotreba: približne 100 až 150 g/m2 (v závislosti od nasiakavosti a drsnosti povrchu), plastové vedro 5 a 10 kg (24 €/5 kg)

• samolepiaca bitúmenová fólia
Mapethene SA
šírka: 150, 300 a 1 000 mm, hrúbka: 1,5 mm, dĺžka: 5 a 15 m, balenie šírka 1 m 243 €

• rohová bitúmenová tesniaca páska
Mapethene Band C
šírka: 300 mm, dĺžka: 15 m, balenie 116,10 €

 bitúmenová tesniaca páska
Mapethene Band B
šírka: 300 mm, dĺžka: 20 m, balenie

Náradie a pomôcky

 ostrý nôž
 štetka
 penový valček
 gumený valec
• metla
 handrička
 miešadlo

PRACOVNÝ POSTUP

1. Príprava podkladu
Z povrchu je potrebné odstrániť cementové mlieko, voľné časti, prach, zvyšky mastnôt, olejov a oddebňovacích prípravkov.

2. Odstránenie nečistôt
Betónový povrch musí byť hladký, bez štrkových hniezd. Drsné miesta sa opravia alebo vyrovnajú. Ostré hrany sa mierne zaoblia. 

3. Zamiešanie
Na pripravený podklad sa aplikuje základný náter na zlepšenie prídržnosti samolepiacich hydroizolačných pásov. Základný náter sa premieša v originálnej nádobe. 

4. Nanesenie
Zamiešaný základný náter sa nanesie na pripravený podklad valčekom na dlhej rúčke, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Nanesený základný náter sa nechá úplne zaschnúť (45 min). 

5. Detaily
Základný náter sa nanesie pomocou štetca aj v mieste priestupov cez základovú dosku. 

6. Aklimatizácia fólie
Hydroizolačná fólia sa nechá pred aplikáciou aklimatizovať pri teplote vnútorného prostredia +20 °C. 

7. Odrezanie pásu
Samolepiaca hydroizolačná fólia sa zreže ostrým nožom na potrebný rozmer. Na zjednodušenie práce s fóliou je na páse vyznačený rozmerový raster 100 × 100 mm. 

8. Nalepenie
Pred nalepením pásu sa z hydroizolačnej fólie odstráni približne 300 mm ochranného papiera a pás hydroizolačnej fólie sa nalepí na podklad. 

9. Pritlačenie pásov
Gumeným valcom sa hydroizolačné pásy opatrne nalepia tak, aby nevznikli vzduchové bublinky a nerovnosti. Následne sa pásy dôkladne pritlačia pohybom gumeného valca od stredu pásu k okrajom.

10. Presah pásov
Jednotlivé pásy hydroizolačnej fólie sa uložia so vzájomným presahom 100 mm a nalepia sa na bitúmenovú tesniacu pásku. Miesto styku dvoch pásov sa dôkladne pritlačí gumeným valcom. 

11. Utesnenie detailov
Priestupy cez stavebnú konštrukciu sa utesnia pásom samotnej hydroizolačnej fólie alebo hotovými pásmi. 

dobré rady

Výber hydroizolácie
Pri výbere hydroizolačného systému na izolovanie základovej dosky, príp. základov pod úrovňou terénu sú rozhodujúce existujúce základové pomery, ako aj podkladový materiál, na ktorý sa bude aplikovať. S výberom vhodnej izolácie sa vždy obráťte na odborníka.

Samolepiaca hydroizolácia na báze bitúmenu
Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu sa aplikujú za studena. Odbúrava sa tak riziko roztavenia asfaltového pásu v spoji, príp. nedostatočného natavenia na podklad, ktoré v niektorých prípadoch môže viesť aj k zatekaniu do stavebnej konštrukcie. Súčasťou hydroizolačného systému sú aj doplnkové výrobky na riešenie drobných detailov.

Text: Andrea Dingová z podkladov firmy Mapei
Foto: Mapei
Zdroj: časopis Urob si sám 7/2017

  1. JW says:

    naša rada na zemnú izoláciu je fatrafol 803V, STAFOL 914 dobra a rychla praca

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.