radón v domoch

Základy domu
image 42657 25 v1

Praktickou alternatívou k tradičným riešeniam izolácie základových dosiek či stavebných konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu je samolepiaca bitúmenová fólia, ktorá je okrem ochrany pred zemnou vlhkosťou určená aj na ochranu pred radónom. 

Kde sa diskutuje