kedy volat elektrotechnika
Galéria (9)

Kedy volať elektrotechnika?

Realizácia elektrických rozvodov v dome alebo byte si vyžaduje projekt, bez ktorého nie je možné in3talova5 rozvody. Ak nemáte príslušné opr8vnenia, objednajte si na prácu skúseného ELEKTROTECHNIKA.

Galéria

Kedy volať elektrotechnika?
kresba
ZAPOJENIE ZÁSUVKY
Pripojenie odbočky
plynomerová skriňa

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Slúži na pripojenie domu na verejnú elektrickú sieť. Poznáme prípojky na nízke napätie (NN), vysoké napätie (VN) a veľmi vysoké napätie (VVN), a to vo vonkajšom a káblovom vyhotovení. Do rodinného domu sa vyžaduje prípojka nízkeho napätia.

VONKAJŠIA PRÍPOJKA NN

Ide o vedenie zo stĺpa. Vyhotovuje sa závesným káblom AYKYZ s minimálnym prierezom 16 mm2 (pri hliníku – Al) a 10 mm2 (pri medi – Cu).

KÁBLOVÁ PRÍPOJKA NN

Treba ju vyhotoviť zo štvoržilového kábla s minimálnym prierezom 16 mm2 (Al) a 10 mm2 (Cu). Realizuje sa z odbočenia z hlavného verejného rozvodu tzv. T-odbočkou s minimálnym prierezom 25 mm2 (Al) alebo 16 mm2 (Cu), prípadne slučkou z priebežného kábla.

PRIPOJENIE K ROZVODNEJ SIETI

1 ŽIADOSŤ
Na rozvodný podnik podajte žiadosť o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia s kópiou katastrálnej mapy.

2 PROJEKT

Po kladnom písomnom vyjadrení rozvodného podniku si dajte vypracovať projekt elektrickej prípojky NN u odborného projektanta – elektrotechnika. Dostanete sprievodnú správu, technickú správu, schémy rozvodov, výkresy poistkovej skrine, elektromerového rozvádzača, blokovú schému rozvodov.

3 ZMLUVA O PRIPOJENÍ
Projekt s kópiou z katastrálnej mapy, výpisom z listu vlastníctva a prvým vyjadrením predložte rozvodnému podniku. Ak ten súhlasí, uzatvoríte zmluvu o pripojení elektrického zariadenia do distribučnej sústavy. Výška poplatku závisí do výšky hlavného ističa.

4 PRÁCE VYKONANÉ PODNIKOM

Keď zaplatíte, rozvodný podnik vybuduje svoju časť prípojky, teda potiahne poistkovú skriňu na stĺpe a kábel zo stĺpa.

5 PRÁCE VYKONANÉ STAVEBNÍKOM
Od poistkovej skrine už musí stavebník vykonať práce vo svojej réžii, teda kúpiť kábel CYKY 5 × 16 a chráničku kábla, elektromerovú skriňu a elektromerový rozvádzač, istič s uzemnením. Všetko nechá zmontovať a elektromerový rozvádzač osadiť na hranici pozemku.

6 ZMLUVA O DODÁVKE
Keď revízny technik zapojenie odobrí, možno uzavrieť zmluvu s dodávateľom elektriny a rozvodným podnikom (tieto dve inštitúcie môžu byť oddelené) o distribúcii a dodávke elektriny.

7 ODBER ELEKTRINY
Technik rozvodného podniku príde zapojiť elektromer a môžete odoberať elektrinu.

ZEMNÉ KÁBLE

Pri prípojke z káblového vedenia (popod zem) treba použiť minimálne kábel typu AYKY s prierezom vodičov aspoň 16 mm2 (resp. CYKY s prierezom 10 mm2). Ukladá sa do pieskového lôžka, nad ktoré sa dáva červená fólia, a musí sa pri tom dodržať ochranné pásmo najmenej 50 cm od plynových vedení. Cena: 1,65 €/m

ROZVODNÉ KÁBLE

Káble vedieme v stene pod omietkou vždy vodorovne alebo zvisle, nie iným smerom. Na rozvody používame kábel typu CYKY. Cena: 0,58 €/m

FAREBNÉ OZNAČOVANIE VODIČOV

Už pri zapájaní prípojky a neskôr pri rozvode v rodinnom dome sa stretnete s rôznymi farbami na izoláciách vodičov. Toto označenie je podľa predpisov záväzné a je potrebné ho dodržiavať. Dôvodom je bezpečnosť.ROZVODY V DOME

Túto prácu má vykonávať jeden odborník (firma), ktorý preberá zodpovednosť za stav rozvodov. Majiteľovi to zaručí bezpečnosť, bude vedieť, kto je zodpovedný za prípadné poruchy.
Typ siete na domové rozvody sa u nás označuje TN-S. Samotná montáž káblov je pomerne jednoduchá činnosť. Po vyfrézovaní drážok na káble a kruhových otvorov na škatule sa do drážok vkladajú káble a prichytávajú sa sadrou.

Pri plánovaní počtu zásuviek môže vzniknúť problém. Odporúčaný počet svetelných a zásuvkových vývodov v jednotlivých miestnostiach nájdete v prehľade na predchádzajúcej strane.

PRAVIDLÁ PRI ZHOTOVOVANÍ ROZVODOV

SVETELNÉ OBVODY
Na svetelné obvody je možné v každej miestnosti pripojiť iba jednu zásuvku.

ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Slúži na pripájanie prenosných spotrebičov, ale možno v ňom inštalovať aj pevne upevnený spotrebič do 2 000 W.

ZAPOJENIE ZÁSUVKY
Pri zapájaní zásuvky treba pamätať na bezpečnosť a správnosť zapojenia.
1 Do pravej dierky (pri pohľade na vonkajšiu časť zásuvky, uzemňovací kolík je nad dvoma otvormi) pripojíme neutrálny (modrý) kábel, označený písmenom N.
2 Do ľavej dierky pripojíme fázový (čierny, hnedý, sivý) kábel, označený L.
3 Na kolík pripojíme ochranný (žlto-zelený kábel) označený PE.

VEĽKÉ SPOTREBIČE
Na veľké spotrebiče (sporák, práčka, umývačka, ohrievač vody, sušička) určujú predpisy samostatné obvody.

OCHRANNÉ POSPÁJANIE
V každej budove musí byť k ochrannému pospájaniu pripojený uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka (prípojnica) a vodivé časti. K ochrannému pospájaniu musia byť pripojené všetky kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov, cudzie konštrukčné vodivé časti, kovové systémy a kovové armatúry železobetónovej konštrukcie.

PLYN V DOME

Súčasťou potrubných vedení rodinného domu je aj nízkotlakový rozvod zemného plynu. Pripojenie na dodávateľskú plynárenskú sieť sa robí cez plynovú prípojku.

Svojpomocne len výkopy a papierovačky

Realizáciu prípojky a napojenie na verejný plynovod môžu vykonať iba alianční partneri SPP. Ponúkajú kompletné balíky služieb – obhliadka, projekt, vybavenie všetkých povolení, montáž, preskúšanie, revízna správa.
Inštaláciu vnútorného plynovodu vykonáva iba odborne spôsobilá osoba. Nemá viesť cez práčovne, garáže, povaly. Spotrebiče môžu byť napojené pružne alebo napevno. Uzáver plynu k nim sa má nachádzať v tej istej miestnosti.

Pred montážou plynomeru treba namontovať plynomerovú skriňu a priviesť k nej potrubia.

ČO funguje NA PLYN

Bežné vybavenie tvorí plynový sporák, kotol alebo ohrievač vody. Dôležité je premyslene usporiadať spotrebiče tak, aby bol plynovod čo najkratší. Plynové spotrebiče podliehajú kontrole raz ročne, revízia celkovej plynoinštalácie by sa mala vykonávať raz za tri roky.

Kontrolný zoznam

MATERIÁL
•  prípojka                            od 2 021 €
bez výkopových prác, dĺžka 10 m
•  vnútorná plynoinštalácia    1 500 €

ČO MÔŽETE UROBIŤ SVOJPOMOCNE

PRI PRÍPOJKE
Stavebník môže svojpomocne zrealizovať výkopové práce a vybavenie potrebných povolení (inžinierska činnosť). Realizácia prípojky a napojenie trvá približne štyri mesiace.

PRI VNÚTORNÝCH ROZVODOCH
Stavebník môže sám vykonať len hrubé prípravné práce, vysekať drážky a vyvŕtať otvory.

PLYNOVÁ PRÍPOJKA

UMIESTNENIE
Prípojka má byť priama, krátka a kolmá na verejný plynovod. Zvyčajne je pred vstupom do objektu zvislo vyvedená do voľného prostredia.

KDE SA ZAČÍNA A KDE SA KONČÍ

Plynová prípojka sa začína miestom napojenia na verejný plynovod a končí sa pred hlavným uzáverom plynu (HUP).

MATERIÁL
Inštaluje sa z polyetylénu (PE – čierne potrubie so žltými pruhmi) alebo ocele. Na vnútorný plynovod (žlté značenie) sa používa meď, oceľ a PE.

SPÁD A KRYTIE

Prípojka má byť vyspádovaná smerom k verejnému plynovodu. Minimálne krytie je 80 cm.
Pripojenie odbočky (potrubie vpravo) k plynovodu pomocou navŕtavacej súpravy.

Text: Ing. Marek Štofa, Stanislav Botur
Foto a kresby: Ing. Ján Meravý, Marián Varga, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob is sám, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. bleki says:

  Z tohoto vyplyva ze elektrotechnika potrebujeme len kvoli projektu? Nie je to trochu blbost?

  1. eskejp says:

   vyplyva to spravne, k tomu je v podstate potrebne jedine projekt ktory ti spravi projektant elektrotechnik s okruhlou peciatkou 🙂 kable a tie ostatne hovadiny si vie kazdy sikovnejsi chlap natahat sam.

   1. miki says:

    To je jasné,že káble si vie poťahať každý, len či to bude dobre a hlavne bezpečné.!? V tomto príspevku chýba podstatná vec, že ku každej realizácií a úprave prípojky potrebujete pred spustením elektriny doložiť REVÍZNU SPRÁVU!!! a tú vám dá iba odborník- elektrikár. A taktiež ku každej kolaudácií domu potrebujete revíznu správu. To znamená, že aj tak potrebujete osloviť odborníka a až on zhodnotí či je všetko dobre a hlavne bezpečne urobené. Ak bude niečo v rozpore z normou alebo bude niečo chýbať, tak vám nevystaví papier ale budete musieť zbytočne upravovať a možno aj investovať.

   2. eskejp says:

    revizny technik teda odbornik elektrikar spravi to ze pripoji par pristrojov na zasuvky,rozvadzac, bleskozvod … a ak su hodnoty v poriadku, vystavi reviznu spravu 🙂 nic specialne. Myslis ze sa bude divat pod omietky ako mas potahane kable ? … hodnoty sedia … sedia … tot vsjo 🙂 ak by sa nedajboze nieco stalo tak funguje system padajuceho hovna … od projektanta cez revizneho az po realizatora …

   3. miki says:

    stačí, že napríklad neuzemníš vodu v kúpeľni …samozrejme kúpeľňa je komplet hotová a tak čo s tým budeš robiť ..sekať? … ak je revízny typ „to je dobre, bude to o 10€ drahšie a ja to prehliadnem “ tak takýto elektrikár kazí meno nám elektrikárom, ja nevravím, že je to iba kúpeľňa, stretávam sa z mnoho chybami, ktorý tzv. samo elektrikári „kutili“ robia… samozrejme nehádžem všetkých do jedného vreca, sú aj taký čo to urobia relatívne dobre … neberte tento komentár, tak že chcem dohadzovať robotu elektrikárom … len som chcel podotknúť, že odborník je odborník

   4. z says:

    teraz ked je 90% rozvodov vody urobene plastom….

   5. palow says:

    aj ked mas potiahnutu vodu v plastovych trupkach povedzme do kupelne . samozrejme vane a odpad z vane musi tam byt kovova svorka na pripojenie uzemnovacieho kabelu ako revizny technik by som to za 10 € neprehliadol a pripade niejakej poruchy by to bol problem

   6. Elektrikar says:

    ty trupka ked ty budes revizny technik tak ja vratim svoj §23

   7. laco says:

    uzemnovania najma vo vlhkom prostredi, ale aj uzemnovania vseobecne niesu na srandu. Bude to fungovat, sice aj bez nich, no ako kolegovia spravne uvadzaju, v pripade skratov, atmosferickych prepati, poruch vo vedeni a pretazeniach sieti vas tento hazard bude stat zivot. Bez uzemneni nepracuju chraniace prvky: ističe, prudove chranice atd spravne. Plastove rozvody vody, plynu s tymto nemaju absolutne nic spolocne… Uzemnovat treba vzdy a vsade. Elektrika je neviditelny zabijak. Radsej sa poradte, vyhladajte papierovanych elektrikarov, ako by ste mali neskor v zlatych strankach hladat kamenarov.

   8. Michal Ostrihoň says:

    My sme si vsetko spravili sami, natiahli kable, zapojili istice a je to. Nasledne sme zrusili plyn a odvtedy mame vsetko len na elektrinu. 🙂

 2. RBM says:

  Ak mi niekto preda CYKY-J 5×10 na prípojku za 1,65 s DPH kupim CELY VAGON.

 3. RBM says:

  Neviem, kto písal tento článok o časti elektro,ale je potrebuje trošku doplniť a upraviť. V prvej časti – prierezy káblov sú dobré, ten obrázok je naozaj iba ilustračný. Hranica medzi VSD a užívateľom je dnes spravidla poistková skrinka SPP na stĺpe, nie elektormerový rozvádzač, to kde je hranica naozaj určí vyjadrenie od VSD. Na danom obrázku takisto nie je riešené uzemnenie rozvádzača RE. Rozvádzač RE sa spravidla uzemňuje. Možeme to riešiť guľatinou FeZn d=10, alebo pásovinou FeZn 30×4, ako zemnič použijeme zemnú dosku ZD01, prípadne ZD 02, alebo tyčový zemnič ZT o dĺžke 2m. Prípadne môžeme riešiť uzemnenie RE aj pripojením zemnieceho pásika od RE na základový, prípadne obvodový zemnič. Kábel nie je nutné ukladať do pieskového lôžka ( aby som sa nemusel starať o certifikovaný piesok) , je možnosť uložiť kábel po celej trase v chráničke napr. FXKVR 50.Chráničku prisypeme zeminou cca. 20 cm potom v celej dĺžke výkopu rozvinieme ochrannú fóliu a zasypeme je kompletne zeminou. Od poistkovej skrine sa ťahá kábel CYKY-J 4×10 nie 5×10 do rozvádzača RE. V poistkovej skrini SPP sa spravidla sústava nerozdeľuje, ( skrinka SPP nato nie je pripravená ),teda sústava ostáva TN-C – nepoužíva sa modrý vodič, iba žlto-zelený s označením PEN.Prejsť na sústavu TN-S je možné v rozvádzači RE, prípadne v domovom rozvádzači RD.Výhodou riešenia sústavy TN-S až v rozvádzači RD je, že na prípojke od RE k RD opäť postačuje 4-žilový kábel ( cena je o niečo nižšia ako v prípade 5-žilového kábla ). To kde sa prejde zo sústavy TN-C na TN-S, určí projektant v projekte.V časti ROZVODNÉ KÁBLE nie je jasné, aký kábel stojí 0,58 €/m. To isté platí o 1,65€ /m pri prípojke NN.V dome sa najčastejšie používaju káble: CYKY-J 3×1.5, CYKY-O 3×1.5, CYKY-J 5×1.5 pre svetelné obvody, pre zásuvkové obvody 1-fázové CYKY-J 3×2.5, zásuvkové 3-fázové napr. 400V/16A CYKY-J 5×2.5, pre sporákovú prípojku takisto CYKY-J 5×2.5.Tieto káble sú popísané v jednopólovej schéme rozvádzača RD.Ak potrebujeme zásuvku vonku alebo vypínač, príp. svetlo použijeme prístroj s krytím IP44, resp. IP 65, IP66. Vnútri stačia prístroje a svetlá s krytím IP20, v odôvodnených prípadoch použijeme prístoj s vyším krytím a vo vnútorných priestoroch. Do kúpeľne použijeme svietidlo, ktoré je vhodné do kúpeľne ( na svetle IP20 sa možu vyzrážať pary, a može dôjsť k odopnutiu obvodu prúdovým chráničom ). Ak chceme umiestniť zásuvku alebo vypínač na horľavý podklad, tak medzi vypínač a horľavý podklad ( napr. drevotrieska…. ) dáme izolačnú podložku. Pri svietidle to môžeme riešiť rovnako, alebo zakúpime svietidlo, ktoré je možné priamo montovať na horľavý podklad – má na šťítku označenie – F v trojuholníku. Farebné značenie káblov je v poriadku. Fázy označujeme písmenom L.Farebne L1 – sivý, L2 – hnedý, L3 – čierny vodič.Káble je možné ťahať aj v podlahe, vtedy je dobré vložiť ich do trubky napr. FXP do 750 N.Pri novej elektroinštalácii, neodporúčam napájať zásuvku zo svetelného obvodu.Každá zásuvka musí byť riešená cez prúdový chránič. Na svetelných obvodoch sa používa podľa normy prúdový chránič, iba na obvod v kúpeľni, inde sa nevyžaduje. Teda ak pripojíte zásuvku k svetelnému obvodu, ktorý nie je chránený prúdovým chráničom, porušili ste normu STN. Normy sa nemusia dodržiavať, ale v prípade úrazu el. prúdom preberáte všetku zodpovednosť na seba iba VY. Ak dodržíte normu, nemalo by dôjsť k žiadnému úrazu ( može sa to ale stať, napr. dieťa sedí na starej železnej chladničke a špŕta klincom do pokazeného vypínača, aby ho vyplo a trafí fázu – a sme tam. Pokiaľ je obvod chránený prúdovým chráničom tak s pradepodobnosťou 99 % zareaguje prúdový chránič a nestane sa nič, inak ….)Pekný obrázok, čo sa týka zapojenia zásuvky.Veľké spotrebiče mali by byť na samostatný obvod. Ak v kúpeľni napojíte na obvod k práčke aj zásuvku pri umývadle nič sa nestane, je to pohode, holiaci strojček alebo fén to určite zvládne.Chýba tu obrázok s popisom, ako umiestniť zásuvky, svetlá, vypínače…. v kúpeľni.V kúpeľni sa nachádzajú zóny, a norma STN určuje čo a v ktorej zóne može byť umiestnené.K ochrannému pospájanie v kúpeľni odporúčam vodič CYA 4, v pohode sa vojdu a 2 pod jednu bernard svorku ZS4, ktorá sa používa na pospojovanie vodovodných baterií.Vodič CYA 4 ťahamé od HUP ( hlavná uzemňovacia prípojnica ) ku kúpeľni. Do jednej kúpeľne natiahneme spravidla 1-vodič CYA 4. Ak máme v dome projektovaný RACK pre rozvody štruktúrovanej kábeláže, tak z HUP do RACKU natiahneme CYA 6.Ak nato zabudneme, a už nechceme sekať káble cez celý dom, tak si pospájanie núdzovo môžeme urobiť zo zásuvky v kúpeľni. ( Toto riešnie je naozaj núdzové, veľmi neodporúčam. )Z HUP samozrejme privedieme aj vodič CYA 10, prípadne podľa projektu do RD. Rieši sa to hlavne posilneniu PEN, pri použití prepäťovej ochrany. Prierez vodiča naprojektuje projektant, podľa použitej prepäťovej ochrany ( prípojka NN je zo stĺpa, alebo zo zemného kábla ). Pri ťahaní káblov je dobré si ich nejako označiť, aby pri zapájaní rozvádzača bolo jasné čo a kam zapojiť. Inač budeme káble musieť prezvoniť.Nakoniec zapojíme rozvádzač, zásuvky, vypínače, svetlá……A samozrejme je nutná revízna správa, bez toho to ie je ono a neodporúčam používať elektroinštaláciu bez revíznej správy ( môže byť chybný prúdový chránič, pri lacných zásuvkách môže vypadnúť PE vonku, to si elektrikár nemusí všimnúť, ale revízny technik pri meraní to určite nájde.Ešte jedna rada: ak sme už prešli zo sústavy TN-C na TN-S, nikdy za bobom rozdelenia nesmieme použiť opäť sústavu TN-C ( nesmieme už spojiť modrý vodič so zelenožltým), dostali by sme na modrom vodiči nebezpečné dotykové napätie rádovo okolo 70-80 V, a nájsť takúto chybu je nesmierne obtiažné.Ak potrebujeme pripojiť nejaký starší spotrebič ( 4-žilový prívod ), je možné použiť špeciálny prúdový chránič napr. od firmý Noark, ktorý k funkcii nepotrebuje mať pripojený modrý vodič, pripájajú sa iba fázy.Ospravedlňujem sa za možné preklepy a gramatické chyby, ak nájdete chyby čo sa týka vecného obsahu rád sa niečo nové naučím, prípadne to môžeme diskutovať. Dúfam, že som Vás neunavil.Robo Motyka

  1. Palo R says:

   Robo Motyka posli mi kontakt, mail na teba, chcel by som daco skonzultovat ohladom elektriky. dik
   Palo
   prybar@inmail.sk

  2. Ing. Miroslav Súkeník says:

   Ak by ste za prúdovým chráničom, nedajbože spojili žz a modrý vodič, prúdový chránič Vám nebude fungovať a vždy ho vyhodí. Pri starších spotrebičoch je možné použiť chránič podľa Vášho doporučenia. Chrániče sa dajú kúpiť aj na staré inštalácie, umiestňujú sa priamo do zásuvky.

 4. RBM says:

  Rozvádzač pre rodinný dom, ktorý zapájal kolega. Trvalo mu to asi 4 hodiny. Neviem to otočiť.

 5. vlado says:

  RBM , paci sa mi tvoja fotka, pekne zapojena skrinka. K comu su tam tie plc moduly hore v skrinke, ak sa smiem spytat?

 6. mario says:

  Nechcem hadzat vsetykch do jedneho vreca, lebo vsade sa najde ceirna ovca, ale ja som mal asi pri stavani baraku smolu. Elektrikar mi „spravil“ tak elektriku ze nefungoval to vobec ako som si predstavoval, a ked eletrikar nevie zapojit schodikovy spinac tak to poviem ze je uz sila s odovodnenim, ze to sa neda, lebo by ste tam potrebali 4 kable, a istice na zasuvky dal 10A a na svetla 16A a kabel na zasuvku 1,5 ze to staci aj tak tam nebduete nic take silne zapinat, tak ma teda vytocil a poslal som ho kade lahsie a celu eletriku som nanovo si sam prerobil, pozapajal, a cuduj sa svete aj schodiskovy som spravil len s 3 kablami. A revizny technik ked prisiel, tak ked otvoril poistkovu skrinu, tak mi povedal, ze toto vam eletrikar nerobil, a ja ze preco, no a na to povedal ze ziadny elektrikar by sa Vam s tym tak nepiplal, to ste si robili sam to je vidiet. Co z toho vyplyva? ked niekto chce len zarobit tak kasle na robotu – samozrejme ze sa nechcem dotknut vsetykch elektrikarov, lebo nie su vsetci taky ale treba mat aj referencie a pozriet si aj robitu koho si chcete zavolat. No a podobnu skusenost mam aj s vodarom, naznacim kde co ma byt, musel som ist do roboty a vratim sa posunute trubky, s tym ze to by bolo skoda rezat tak so som posunul, tak asi takych mame neakych robotnikov.
  Ale opakujem!!! Nehadzem vsetkych do jedneho vreca lebo napr zas s kurenarmi mam presne opacnu skusenost – ti mi radili a hladali sme najlepsie mozne riesenie a trapili sa s tym len aby to bolo tak aby to bolo dobre. Takze je to aj o stasto a hlavne o referenciach. To si zistite pred tym ked niekoho oslovite ezverite mu svoje peniaze na nakup tovaru, lebo potom o to pridete.

  1. sojer says:

   ja mám velmi podobnu skusenosť s obkladačmi. ked dosli tak „jesne neni problem všetko spravíme. a ked začali robiť tak som musel nad nimi stáť. obložili miesto kde mali byt revizne dvierka, aoni že potom vyrežeme karboškou, dali ešte len 4. rad obkladaciek a už krivo.. zachod je pomaly medzi dverami že steny sú krive a ja nato ze natosom si vás zavolal aby to bolorovno, keby som to chcelkrivé urobim to sám. keby nezobrali zaku velku zálohu tak dovi dopo. ale človek ked stým nerobí stále nemože vedieť.

  2. andrej says:

   Mario to je tak ked chces vsetko zadarmo lebo si lakomi dat niekomu par € za dobru robotu a zavolas si „samozvaneho“ elektrikara z najblizsej krcmy tak sa nemozes cudovat. Mozno to neni zrovna tvoj pripad ale vies kolko takych ludi je ze lacno lacno, a potom placu ze im to nefunguje

 7. Anonym says:

  Ďakujem,velmi prospešne rady,podobnych nech je čo najviac.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.