Galéria (5) Zdroj: SPP – distribúcia

Ako si zvoliť ekonomicky výhodné vykurovanie?

Kým sa rozhodnete pri niektorý zo zdrojov tepla, dobre si zrátajte všetky náklady, ktoré bude potrebné vynaložiť.

Galéria

Tabuľka Porovnanie zdrojov tepla
Tabuľka Porovnanie prevádzkových nákladov
Tabuľka Porovnanie investičných nákladov

Výber čo najvhodnejšieho zdroja tepla do rodinného domu je v súčasnosti, ktorá sa nesie v znamení znižovania spotreby/potreby energií, veľmi dôležitý a je potrebné sa mu dopredu venovať. Práve od neho bude závisieť výška nákladov, ktoré vynaloží majiteľ alebo užívateľ nehnuteľnosti pri jeho inštalácii a ktoré bude pravidelne mesačne platiť za jeho prevádzku.

Na Slovensku je vyše 400-tisíc rodinných domov, ktoré neprešli žiadnou, resp. významnou obnovou. Na podporu znižovania tepelných strát rodinných domov, výmeny zdroja tepla a pod. je v súčasnosti možné získať finančnú podporu, resp. dotáciu z programu Obnov dom.

Ako vybrať zateplenie a zdroj tepla

Pri voľbe systému zateplenia rodinného domu je vhodné určiť optimálnu hrúbku tepelnej izolácie alebo optimálne zníženie tepelných strát domu. Vynaložené náklady na zateplenie musia byť zmysluplné, návratnosť zateplenia by mala byť výrazne kratšia ako životnosť samotného tepelnoizolačného systému.

K voľbe vhodného zdroja tepla treba pristúpiť až po znížení tepelných strát. Z ekonomického a technického hľadiska nemá zmysel vybrať napr. tepelné čerpadlo pre dom s vysokými tepelnými stratami, potom dom zatepliť a žiadať od výkonovo predimenzovaného zdroja, aby pracoval v optimálnom režime.

Pri voľbe typu zdroja tepla je potrebné si uvedomiť dôležitú skutočnosť. Vo väčšine domov je systém vykurovania radiátormi, teda vysokoteplotný systém vykurovania. Radiátory sú dimenzované na teplotný spád vykurovacej vody 90 °C/70 °C a majú v porovnaní s podlahovým, nízkoteplotným vykurovacím systémom (30 °C/25 °C), výrazne nižšiu odovzdávaciu plochu. Po zateplení domu bude, samozrejme, tento teplotný spád nižší, ale stále sa bude pohybovať niekde okolo teploty (65 až 60 °C)/(50 až 40 °C).

Pozrite si aj krátke video

Voľba vhodného zdroja tepla

Dosiahnutie stanovenej teploty vykurovacej vody, ktorá vstupuje do vykurovacieho systému, nie je výrazným problémom. Všetky relevantné systémy sú schopné požadovanú teplotu dosiahnuť a dom vykurovať. Nie všetky systémy sú však schopné docieliť požadovanú teplotu technicky a nákladovo efektívne.

Plynový kondenzačný kotol, elektrické priamovýhrevné alebo teplovodné vykurovacie systémy, kotol na peletky alebo drevo sú schopné dodávať teplú vykurovaciu vodu pri zachovaní svojej účinnosti takmer v akomkoľvek rozsahu. Toto však neplatí pre tepelné čerpadlá. Tam je limit daný chladivom a kompresorom.

Väčšina tepelných čerpadiel je konštruovaných tak, aby výstupná teplota vody bola 30 až 35 °C. V prípade potreby 60 °C sa, či už do vykurovacieho (radiátorového) systému, alebo na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV), zapája elektrický prídavný zdroj tepla. Z tohto dôvodu SCOP tepelného čerpadla klesá na reálnu úroveň 2,59 (určené na základe reálnych meraní alebo tu na základe nástroja Samsung EHS – Climate Solutions – www.ehs-tool.com – pre stredné teplotné pásmo SR) a nedosahuje niektorými výrobcami deklarovanú hodnotu 4, to sa dá iba v laboratórnych podmienkach.

Ekonomické porovnanie jednotlivých zdrojov tepla

V tabuľke sú uvedené investičné náklady získané z katalógov výrobcov, ceny energií nie sú priemerné, ale určené podľa skutočnej potreby energie daného rodinného domu.

Parametre rodinného domu

Priemerná podlahová plocha rodinného domu postaveného na Slovensku je 228 m2 (zdroj MDaV SR). Predpokladaná potreba tepla a teplej vody pre priemerný rodinný dom po jeho obnove (rekonštrukcii) je 19 150 kWh (energetická trieda B). Stredné teplotné pásmo (min. teplota –13 °C, priemerná vnútorná teplota vzduchu +22 °C, potreba teplej vody 45 l/deň, tri osoby). Výkon zdroja 9 kW.

Tabuľka Porovnanie zdrojov tepla
Porovnanie zdrojov tepla | Zdroj: SPP – distribúcia
Tabuľka Porovnanie prevádzkových nákladov
Porovnanie prevádzkových nákladov | Zdroj: SPP – distribúcia
Tabuľka Porovnanie investičných nákladov
Porovnanie investičných nákladov | Zdroj: SPP – distribúcia

Ročné prevádzkové náklady sú súčtom nákladov za energie a ročného pravidelného servisu zdroja tepla a komína. TCO (Total Cost of Ownership) predstavujú celkové náklady na vlastníka, ktoré musí vynaložiť prevádzkovateľ zdroja tepla za 15 rokov životnosti daného zariadenia. Je to súčet prevádzkových a investičných nákladov.

Viac informácií: Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov – oplyne.infooplyne.info

Ako je z dát vidieť, najvýhodnejšie vykurovanie rodinného domu je vykurovanie zemným plynom, a to z dôvodu, že cena zemného plynu je približne trikrát nižšia ako cena elektrickej energie (cenník ZSE a SPP), a najmä cena zdroja tepla – nového nízkoemisného plynového kondenzačného kotla – je priaznivá.

Nasleduje vykurovanie peletkami a drevom – v súčasnosti je jednotková cena dreva a peletiek pre enormný dopyt zo strany spotrebiteľov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine vysoká. Ďalej nasleduje vykurovanie tepelným čerpadlom (nízke SCOP z dôvodu typu vykurovacieho systému a potrebnej vyššej výstupnej teploty do radiátorov) a ako najmenej vhodným (z ekonomického hľadiska) zdrojom tepla je vykurovanie elektrickou energiou.

Viac o cenách energií: Veľký prehľad cien energií 2023 – oplyne.infooplyne.info

Zdroj: PR článok SPP – distribúcia , a.s.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.