Keramické krbové kachle v zelenej farbe v interiéri
Galéria (17) Zdroj: Romotop

Premýšľate nad alternatívnymi spôsobmi vykurovania a ohrevu vody? Okrem zemného plynu môžete vykurovať drevom, peletami, drevoštiepkou alebo elektrinou

V súčasnosti, keď ceny energií kolíšu a nikto ani netuší, koľko si bude musieť v budúcej vykurovacej sezóne za ne priplatiť, prišiel vhodný čas zamyslieť sa nad alternatívnymi spôsobmi vykurovania a ohrevom vody. Okrem zemného plynu môžete vykurovať drevom, peletami, drevoštiepkou alebo elektrinou.

Galéria

Keramické krbové kachle v zelenej farbe v interiéri
Drevné pelety
Kotol v pivnici
Kotol na drevnú štiepku
Drevosplyňujúci kotol
Ekvitermický systémový regulátor
Plynový kondenzačný kotol
Elektrokotol

Ak hľadáte len doplnkový zdroj vykurovania, môžete siahnuť po krboch s vnútornou krbovou vložkou, krbových kachliach alebo individuálne postavených kachľových krboch. Pred ich kúpou a samotnou inštaláciou by ste však mali určite osloviť miestneho kominára, ktorý vám poradí, či ich môžete pripojiť na existujúci komín alebo či sú potrebné nejaké opatrenia. Ak komín nemáte, potom vám poradí, aký komín zvoliť, kde a ako ho inštalovať. S výberom a inštaláciou vám dokážu poradiť a pomôcť aj odborníci z firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom komínov.

Drevné pelety
Kusové drevo, drevná štiepka alebo pelety. Stačí si len vybrať. | Zdroj: Shutterstock

Výber krbov a krbových kachieľ je naozaj veľký, ale v súčasnosti, žiaľ, aj dopyt po nich. Pred konečným výberom odporúčame navštíviť viaceré kamenné obchody, hobby markety alebo prezrieť ponuky online obchodov. Okrem moderných sú v ponuke, samozrejme, aj klasické modely. Či už sa rozhodnete pre prvý alebo druhý variant, náročnosť montáže je približne rovnaká. Okrem komína patrí k základnej výbave krbová súprava a ak krbové kachle budú umiestnené na horľavej podlahe, potom aj sklenená alebo kovová krbová podložka ako ochrana pred ohňom.

Pri výbere vykurovacieho zariadenia na biomasu by ste mali mať prístup k palivovému drevu.

Vykurovací výkon treba určite prispôsobiť veľkosti vykurovaného priestoru. Vo všeobecnosti platí, že na 10 štvorcových metrov priestoru s bežnou výškou stropu je potrebný 1 kW. Orientovať sa môžete aj podľa kubických metrov vykurovaného priestoru. Na 200 m3 je potrebných 5 kW, pri väčšom objeme treba siahnuť po krboch s výkonom 6 alebo 7 kW. Ak budete musieť vykurovať viac ako 300 m3, počítajte s 8 kW a pri 400 m3 až s 10 kW. Pri výbere dávajte pozor aj na to, či daný model umožňuje okrem palivového dreva aj vykurovanie peletami, briketami alebo drevnou štiepkou.

Ak hľadáte nový plnohodnotný alternatívny zdroj vykurovania, poobzerajte sa po nových energeticky hospodárnych kotloch na biomasu, nových kondenzačných plynových kotloch alebo elektrokotloch.

Kotly na biomasu

Na rozdiel od kotlov na kusové drevo, pri ktorých je potrebné počítať s ručným prikladaním, sú kotly na štiepku alebo pelety automatizované, podobne ako kotly na plyn. Palivo si môžete vďaka tomu naskladniť na dlhšie obdobie a kotol si automaticky zo skladu odoberá potrebné množstvo.

„Kvalitné kotly na biomasu už disponujú diaľkovým ovládaním a monitorovaním, to znamená, že užívateľ má prehľad, v akom stave sa jeho vykurovacia sústava v danom momente nachádza. Poruchové hlásenia kotla mu chodia prostredníctvom SMS alebo mailu. Tieto kotly bývajú väčšinou už napojené na servisné oddelenie výrobcu alebo dodávateľa technológie. Kotly majú automatický systém zapaľovania, zabudované automatizované mechanizmy na čistenie a automaticky odstraňujú popol zo spaľovacej komory. Užívateľ si nastaví tak časy, ako aj teploty vykurovania na jednotlivých okruhoch, časy ohrevu vody v bojleri a pod. Náročnosť takýchto kotlov na obsluhu nie je vďaka tomu omnoho vyššia ako pri klasickom kotle na plyn,“ vysvetľuje výhody kotlov na biomasu Markéta Václavková z predaja kotlov Hargassner, DŘEVO – PRODUKT SV.

Pred kúpou kotla sa zamyslite nad tým, aký typ paliva je pre vás najvhodnejší.

Pred kúpou kotla je vhodné zamyslieť sa nad tým, aký typ paliva je pre konkrétneho užívateľa najvhodnejší, a to napríklad aj z praktického hľadiska. Či vám neprekáža plniť kotol na drevo ručne, alebo by ste uprednostnili, aby sa kotol plnil automaticky. Zároveň je dôležité vedieť, či máte prístup k lokálnemu zdroju dreva, štiepky alebo peliet, prípadne si viete palivo zabezpečiť z vlastných zdrojov.

Kotol v pivnici
Okrem nižšej spotreby plynu šetríte vďaka nižším emisiám aj životné prostredie. | Zdroj: Vaillant

Možné kombinácie zdrojov tepla

Vzhľadom na súčasné turbulentné zmeny na trhu s energiami čoraz viac investorov volí kombináciu niekoľkých zdrojov tepelnej energie. Jednou z hlavných motivácií je práve diverzifikácia zdrojov energie a eliminovanie závislosti len od jedného dodávateľa alebo druhu paliva.

„Vhodnou možnosťou je napríklad inštalácia kotlov na biomasu v kombinácii so solárnymi alebo fotovoltickými panelmi. Ku kotlom na biomasu sa zvyčajne inštalujú akumulačné zásobníky. Ich veľkosť závisí od typu kotla, jeho výkonu a v prípade kotlov na kusové drevo aj od objemu spaľovacej komory a druhu spaľovaného kusového dreva (mäkké, zmiešané, tvrdé). Kombinované riešenie vyžaduje posúdenie odborníkom, či už z dôvodu návratnosti investície, alebo z dôvodu správneho návrhu vykurovacej sústavy. Kotly na biomasu možno zároveň v letnom období prepnúť len na ohrev vody v bojleri,“ radí Markéta Václavková.

Čo predchádza výmene kotla?

Ak sa rozhodnete starý plynový kotol nahradiť kotlom na biomasu, musíte počítať s tým, že miesto inštalácie musí navštíviť odborník na tento typ kotlov, aby mohol konkrétnu situáciu individuálne posúdiť. Samozrejme, s ohľadom na stav vykurovanej budovy z hľadiska energetickej náročnosti a prípadných tepelných strát. Okrem toho musí zhodnotiť stav a využiteľnosť priestorov existujúcej kotolne a skladu paliva. Ak je to potrebné, musí sa vypracovať projektová dokumentácia a vykonajú sa nevyhnutné stavebné úpravy. Ďalej je potrebné zhodnotiť stav spalinovej cesty, vykurovacej a elektrickej sústavy domu. Len tak možno totiž zabezpečiť, aby sa navrhlo funkčné a optimálne riešenie pre konkrétneho investora.

Kotol na drevnú štiepku
Drevnú štiepku môžete skladovať v pivnici, vo vedľajšej miestnosti susediacej s kotolňou, v susediacej miestnosti s kotolňou pod zemou, na prvom poschodí nad kotolňou alebo vo vykurovacom kontajneri. | Zdroj: DŘEVO – PRODUKT SV

S čím treba počítať?

„Medzi tri najčastejšie využívané druhy biomasy patria kusové drevo, drevoštiepka a pelety. V prípade všetkých variantov treba počítať s tým, že kotol na biomasu vyžaduje v porovnaní s plynovým kotlom viac priestoru. Treba počítať s priestorom na kotol a uskladnenie paliva. Pri drevnej štiepke je potrebné zabezpečiť prístup pre techniku (malé nákladné auto, traktor s vlečkou a pod.), ktorá palivo dovezie. Drevná štiepka je náročnejšia na priestorové skladovanie, kusové drevo musí mať pri spaľovaní vlhkosť do 20 % a drevné pelety sa musia skladovať v suchých priestoroch,“ vysvetľuje Markéta Václavková.

Najmodernejšie kondenzačné kotly znižujú nežiaduce emisie škodlivých plynovo o viac ako 30 %.

Kotol na štiepku je z hľadiska využitia priestoru a potrebných stavebných úprav zvyčajne najnáročnejší, pretože je potrebné zriadiť sklad paliva, ktorý musí byť z bezpečnostných dôvodov oddelený od priestorov kotolne. Kolty na štiepku sa využívajú predovšetkým vo väčších nehnuteľnostiach, ako sú firemné budovy, hotely, školy, haly, sušiarne dreva či veľké rodinné domy.

Drevosplyňujúci kotol
Pri drevosplyňujúcom kotle je potrebné počítať s ručným prikladaním. | Zdroj: DŘEVO – PRODUKT SV

Pri peletových kotloch možno využiť denné alebo týždenné zásobníky peliet, vďaka čomu je tento typ kotlov kompaktnejší. Na skladovanie peliet možno použiť aj priestrannejší textilný zásobník, ktorý môže byť umiestnený v kotolni. Aj pri peletovom kotle možno vybudovať priestrannejší sklad, z ktorého sa palivo prepravuje sacím systémom alebo kombináciou sacieho a závitovkového systému s rotačnou skrutkou. Do skladu sa pelety zvyčajne plnia z cisterny.

Požiadavky na komín

Rovnako ako v prípade krbov či krbových kachlí aj s inštaláciou kotla na biomasu súvisí jeho pripojenie na komín. V princípe možno pripojiť nový kotol aj na starý komín. „Nerozhoduje vek komína, ale jeho materiálové zloženie. Komín musí byť viaczložkový, s vnútornou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od vnútorného plášťa komína. Vnútorná vložka musí byť odolná proti vyhoreniu sadzí,“ približuje problematiku komínov Maroš Plško, technický a marketingový riaditeľ spoločnosti Schiedel Slovensko.

Povinnosťou užívateľa je komín pripraviť na použitie tuhých palív. Ideálne je pozvať kominára alebo špecialistu spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom komínových systémov, na obhliadku a vyžiadať si poradenstvo k nevyhnutným úpravám. „Je potrebné skontrolovať vhodnosť komínového telesa na použitie tuhých palív, teda či je komín schopný odolať vyhoreniu sadzí. Ak nie je, treba ho prevložkovať materiálom odolným proti vyhoreniu sadzí. Kominár, osoba odborne spôsobilá, musí skontrolovať nielen vhodnosť materiálov a konštrukcie komína, ale aj to, či spalinová cesta spĺňa bezpečné odstupové vzdialenosti. Tie určuje výrobca alebo dodávateľ komína,“ pokračuje Maroš Plško.

Ekvitermický systémový regulátor
Ekvitermický systémový regulátor sensoCOMFORT intuitívne riadi vykurovanie. Je pripravený na rozšírenie systému o obnoviteľné zdroje energie. | Zdroj: Vaillant

Zvláštnosťou použitia peliet ako zdroja tepla je nevyhnutnosť odolnosti spalinovej cesty aj na vlhkú prevádzku, známe označenie GW3 (komín odolný proti vyhoreniu sadzí, vhodný na vlhkú prevádzku a pre všetky typy palív, napr. Schiedel ABSOLUT).

Markéta Václavková dodáva, že podklady na výpočet spalinových ciest dodáva výrobca či dodávateľ vykurovacieho zdroja.

Nové plynové kotly

Riešením, ako mesačne a každoročne minúť v dome menej zemného plynu, môže byť aj najmodernejší kondenzačný kotol. Ak ho totiž porovnáme so starým 20-ročným nekondenzačným plynovým kotlom, ktorým ešte mnohé domácnosti vykurujú, zistíme, že v niektorých prípadoch dokáže znížiť spotrebu plynu takmer o štvrtinu. Výmena veľmi starého plynového kotla za nový preto nemusí byť až taký zlý nápad.

„Nové kotly disponujú najmodernejšou kondenzačnou technológiou, čím dosahujú úspory plynu aj nižšie emisie. A zatiaľ čo zastarané vykurovacie zariadenia nadmerne zaťažujú životné prostredie, moderné technológie významne prispievajú k ochrane klímy. Najmodernejšie kondenzačné kotly znižujú emisie o viac ako 30 %. Celkom prekvapujúce teda nie je len to, koľko plynu sa dá ušetriť, ale aj množstvo ušetrených emisií,“ opisuje výhody nových plynových kotlov Juraj Malík produktový manažér značky Vaillant.

Aj v tomto prípade návrh závisí od tepelných strát domu. Pri starších domoch bude potrebné tepelné straty znovu prepočítať, ak v domácnosti prebehli zásadné zmeny (renovácia okien, radiátorov či výmena strechy).

Plynový kondenzačný kotol
Nové kotly ukrývajú vo svojom vnútri najmodernejšiu kondenzačnú technológiu, čím dosahujú úspory plynu aj nižšie emisie. Takto vyzerá prierez plynovým kondenzačným kotlom
Vaillant ecoTEC exclusive. | Zdroj: Vaillant

Elektrokotol

Popri tepelných čerpadlách, o ktorých sme už podrobne písali, prichádzajú do úvahy aj nové elektrokotly. Pri výmene starého plynového kotla za nový elektrokotol je potrebné, podobne ako pri iných typoch kotlov, detailne sa poradiť s odborníkom, pretože návrh závisí od konkrétnych podmienok na mieste inštalácie. Najmä pri veľmi starých a nezrenovovaných rodinných domoch nemusí byť elektrický kotol vhodnou voľbou. Treba však povedať, že trend zateplenia starších domov (ich obvodových múrov, striech) a použitia kvalitných okien razantne znížil tepelné straty domov. Tie už nepotrebujú toľko energie na vykurovanie ako kedysi.

Elektrokotol
Moderné elektrokotly sú šetrnejšie a môžete ich kombinovať napríklad aj so solárnymi panelmi. | Zdroj: Protherm

„Vďaka novej technológii elektrokotlov, ktorá zahŕňa nové spôsoby regulácie, sú tieto vykurovacie zariadenia zároveň šetrnejšie než staršie kotly tohto druhu. Majiteľov nehnuteľností môže tento druh vykurovania osloviť spoľahlivým fungovaním a úplne tichou prevádzkou, ale najmä nenáročnou montážou a ľahkým uvedením do prevádzky. Elektrická energia je pre domácnosti na Slovensku stále najdostupnejším energetickým zdrojom,“ hovorí Juraj Malík.

Solárne riešenie na ohrev vody

Podobne ako pri kotloch na biomasu možno kombinovať aj nové plynové kotly či elektrokotly so solárnymi panelmi. Najjednoduchšou možnosťou je pripojiť solárny systém ku kotlu, teda do existujúcej vykurovacej sústavy. Musíte sa však poradiť s odborníkom, či to bude možné, nie všetci výrobcovia kotlov totiž pri svojich produktoch rátali práve s takými možnosťami. Dobrou správou je, že solárna zostava podstatne predlžuje životnosť kotla a aj preto je ideálnym doplnkovým zdrojom energie k plynovému alebo elektrickému kotlu.

So solárnou zostavou môžete ušetriť 70 % ročných nákladov na prípravu teplej vody. Všeobecne sa dá povedať, že kombinácia kotla so solárnym systémom sa oplatí najmä väčším domácnostiam s vyššími nárokmi na teplú vodu.

Schéma zapojenia solárnych kolektorov so zásobníkom teplej vody, plynovým kondenzačným kotlom (a voliteľnou centrálnou vetracou jednotkou
Schéma zapojenia solárnych kolektorov so zásobníkom teplej vody, plynovým kondenzačným kotlom (a voliteľnou centrálnou vetracou jednotkou | Zdroj: Vaillant

Text: Andrea Dingová v spolupráci s Markétou Václavkovou z predaja kotlov Hargassner, DŘEVO – PRODUKT SV, Marošom Plškom, technickým a marketingovým riaditeľom spoločnosti Schiedel Slovensko, a Jurajom Malíkom, produktovým manažérom značky Vaillant
Foto: Romotop, Vaillant, Protherm, DŘEVO – PRODUKT SV, shutterstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám

  1. Jaro says:

    Elektrokotly treba jednoducho zakázať, lebo vždy sa nájde nejaký tupec, ktorý to bude niekde prezentovať.

  2. Milan says:

    Pri elektrokotloch musia byt aj dostatočne výkonné trafostanice,čo u nás nie je až tak bežné.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje