/ Dom / Strecha /

Oprava plochých striech (2. časť – dokončenie)

V rozhovoroch s majiteľmi rodinných domov sa často stretávame s názorom, že ploché strechy boli módnym výstrelkom a tragickým omylom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Tvrdia to najmä tí, čo majú s plochou strechou ťažkosti. Problém však, ako obvykle vo všetkom okolo nás, nie je v princípe, ale v realizácii a veľký podiel na chybách systému nesie najmä všadeprítomný ľudský faktor.

Ukladanie 

Pred začiatkom práce si preveríme, či plán ukladania zodpovedá skutočnému stavu strechy. Plán ukladania spádových i izolačných dosiek vypracujeme vopred a snažíme sa ho čo najpresnejšie dodržiavať. Improvizácia obvykle prináša väčšiu spotrebu dosiek a zvýšenie nákladov.

▶    Presahy asfaltového pásu v chladnejšom období nahrejeme a ohneme dohora, čím si uľahčíme ukladanie dosiek. 
▶    Dosky začíname ukladať vždy od vtokov a priebežne kontrolujeme spád krytiny.
▶    Rovné dosky kladieme na väzbu (striedanie škár o pol dosky). 
▶    Dosky ukladáme čo najtesnejšie k sebe. 
▶    Dielce sa dajú ľahko rezať stolárskou a dokonca aj reťazovou pílou. Pri tom však vzniká množstvo polystyrénovej drviny, ktorá môže skomplikovať lepenie dosiek. Preto je vhodnejšie dosky rezať tak, že nahrejeme nôž alebo špachtľu. Dobrou pomôckou je aj tavný nôž, ktorý nájdeme vo výbave teplovzdušných pištolí.
▶    Väčšie škáry a štrbiny môžeme vyplniť odrezkami z polystyrénu alebo  PUR penou, ktorú prekryjeme asfaltovou lepenkou. 

Lepenie

Najjednoduchšou i ekonomicky najvýhodnejšou technológiou je lepenie dosiek na podklad rozohriatym asfaltom. Tento spôsob je rýchly a nekladie vysoké nároky na prípravu podkladu. Je vhodný pre novostavby, ale aj na rekonštrukcie.  

Lepenie polyuretánovým lepidlom PUK vyžaduje teplotu minimálne 10 °C. Je vhodné na povrchy s prípadnými nerovnosťami podkladu  maximálne do 2 mm/bm, preto je tento postup výhodný najmä pre novostavby. Ak sú totiž nerovnosti väčšie, lepidlo vypení do priestoru a dielec sa neprilepí alebo sa prilepí nedokonale. 

Asfaltové lepidlá inertné voči polystyrénu môžeme použiť na podklady s maximálnymi nerovnosťami do 10 mm/m. V opačnom prípade je technológia ekonomicky náročná. Rozpúštadlové lepidlá určené na polystyrén možno nanášať iba do hrúbky 2 mm. Takáto tenká vrstva však nezaručí dôkladné prilepenie dielca na podklad s nerovnosťami.

 

Technológia nalepovania polystyrénových dielcov  s integrovaným asfaltovým povrchom nám
ušetrí niekoľko pracovných krokov.

 
Dielce môžeme rezať aj reťazovou pílou, pri čom však vzniká  veľa polystyrénovej drviny. Preto je vhodnejší nahriaty nôž alebo špachtľa.

 

Polystyrén môžeme bez problémov upravovať do požadovaného tvaru bežnými pracovnými nástrojmi. Ak však použijeme tavný nôž, budú okraje hladké a nevznikne temer žiadny odpad.

 
Dosky začíname ukladať vždy od vtokov a kladieme ich čo najtesnejšie k sebe.

 

Okraje asfaltového pásu vyhneme dohora, aby nám neprekážali pri kladení.

 
Prečnievajúce okraje krytiny v rohoch orežeme, aby sme znížili počet vrstiev na krížení spojov.

 

Priebežne kontrolujeme spád strechy smerom ku vpustom. Ich precíznemu zaústeniu venujeme mimoriadnu pozornosť.

 
Presahy pásu nahrejeme (natavíme) a dô-kladne pritlačíme. Zároveň musíme dávať pozor, aby teplo nepoškodilo polystyrén pod pásom.

 Môžeme si pomôcť doskou, cez ktorú lepenku pri nahrievaní ohneme. Dobré roztavenie signalizuje prúžok roztopeného asfaltu, ktorý spod pásu vytlačíme.

Mechanické  ukotvenie

Dosky musia byť k podkladu vždy  pripevnené vhodnými kotevnými prvkami (približne  2 -3 ks/m2 na ploche, 6 ks/m2 po obvode a okrajoch, 9 ks/m2 v rohoch). Ak máme urobený výpočet sacej sily vetra v danej oblasti, môžeme počty kotiev upraviť a tým ušetriť. Kotvy umiestňujeme na okraje dosky, ale mimo nalepovacieho spoja  (okraja) pásu. Nie však bližšie  než na vzdialenosť rovnajúcu sa hrúbke dosky. Všetky kotvy na záver prekryjeme nataveným odrezkom z asfaltového pásu.  

Prvá vrstva hydroizolácie

Niektoré  asfaltové pásy nalepené na povrchu polystyrénových dosiek majú kvalitu, ktorá zodpovedá požiadavkám kladeným na  plnohodnotnú hydroizolačnú vrstvu. Obvykle však plnia  separačnú a ochrannú funkciu a pásy vrchnej hydroizolácie sa na ne natavujú v druhom pracovnom cykle. Pri nalepovaní vrchného pásu musíme počítať s nerovnosťami do výšky 4 mm najmä v miestach, kde sa spoje navzájom prekrývajú. Aby sme znížili počet vrstiev na krížení spojov, upravíme presahy pásov tak, že ich v rohoch zrežeme.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePri nahrievaní (natavovaní) ohýbame okraje  asfaltového pásu cez dosku, aby sme ochránili polystyrén, ktorý je pod ním, pred poškodením teplom plameňa z natavovacej pištole. Úžľabia spádových dielcov je vhodné poskladať zo samolepiaceho asfaltového pásu. Ak dielce mechanicky kotvíme, musia byť všetky kotvy pokryté prevareným kusom asfaltového pásu.  

Vrchná hydroizolačná vrstva

Vrchný pás natavujeme ku spodnému celoplošne. Kvalitu navarenia signalizuje vytekanie trošky rozpusteného asfaltu na okraji pásu. Pri natavovaní viacvrstevnej hydroizolácie na podkladový pás musíme dávať pozor, aby sa polystyrénová izolácia teplom nepoškodila. 

Postup opravy strešnými dielcami

 

Kvalita celej strechy závisí najmä od dôkladného vypracovania detailov. Veľmi dôležitý je prechod
z horizontálnej roviny na vertikálnu stenu – napríklad na atike.

 
Rovnako treba venovať pozornosť vyhotoveniu prechodu na zvislé časti svetlíkov.

 

Dosky musíme k podkladu upevniť aj mechanicky – kotvami.

 
Používame približne 2 – 3 kotvy na jeden dielec  na okrajoch a v rohoch ich počet zdvoj – až strojnásobíme.

 

Všetky kotvy prekryjeme kúskom natavenej asfaltovej krytiny.

 
Strecha je pripravená na finálnu pracovnú operáciu – nalepovanie vrchnej hydroizolačnej vrstvy.

 Vrchnú hydroizolačnú vrstvu natavujeme na upravený povrch celoplošne, pričom musíme počítať s malým prevýšením na spojoch dosiek.

Dušan Brindza
Foto: Akvaplast, Dektrade

Komentáre

  1. slabota. 15cm EPS je do strechy malo. Napiste radsej ako kotvit bez tepelneho mosta beznejsiu hrubku izolantu – aspon30cm

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.