Rekonštrukcia strechy - Montáž úžľabia
Galéria (27)

Rekonštrukcia strechy – Montáž úžľabia

Úžľabie, ako najnižšie položené miesto dvoch strešných vzájomne sa pretínajúcich rovín, je mimoriadne namáhané vlhkosťou zo zrážkovej vody a aj mechanicky ľadom či snehom. Pri rekonštrukcii strechy zhotovujeme úžľabia s náležitou precíznosťou a používame len odporúčané materiály.

Galéria

Úžlabie strechy
Úžlabie strechy
Úžlabie strechy
Úžlabie strechy
Úžlabie strechy
Úžlabie strechy
Úžlabie strechy
Úžlabie strechy

Rekonštrukcia strechy – seriál

1. Búranie 9/2014
2. Krov 10/2014
3. Odkvapový plech 11/2014
4. Zateplenie 12/2014
5. Odkvap 1/2015
6. Fólie 2/2015
7. Latovanie 3/2015
8. Ukladanie 4/2015
9. Hrebeň 5/2015
10. Nárožie 6/2015
11. Úžľabie 7/2015
12. Okraje 8/2015

UROB SI SÁM

náročnosť: ****
čas: 4 hodiny
ľudia: 2
obdobie: jar, leto, jeseň 

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
• pás úžľabia 6,40 €/1 m
hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm (20,28 €/1,5 m(resp. oceľový pozinkovaný úžľabový plech s náterom (19 €/3 m)
• upevňovacie skrutky 0,06 €/ks
samorezná skrutka s podložkou z EPDM s dĺžkou 35 mm
• príchytka pásu 0,44 €/ks
príchytka hliníkového pásu úžľabia
• korekčný lak 9,68 €
napr. K&J&G, 9,68 €/10 ml
• samolepiaci pás 16,68 €/1 m
nepoužíva sa vždy, len podľa potreby
• samolepiaci klin 3,60/m pásu
polyuretánový, napr. Compriband, prierez 30 × 60 mm, potrebné sú 2 ks na 1 m úžľabia, (1,80 €/1 ks)
• príchytka rezaných škridiel 0,90 €/ks

NÁRADIE
• akumulátorový skrutkovač
 uhlová brúska
 diamantový kotúč
 nožnice na plech
 akumulátorová vŕtačka
 drevené kladivo
 klampiarska drážkovnica
 meter, ceruzka 

PRACOVNÝ POSTUP

1. PÁS ÚŽĽABIA
Pripevníme ho k strešnému latovaniu pomocou skrutiek s tesnením. Hliníkový pás prichytávame postrannými príchytkami. 

2. SKRUTKY
Skrutky s tesnením s dĺžkou 35 mm sú vhodné na spoje plech-drevo. Treba ich doťahovať s citom, aby sa príliš nestlačilo tesnenie. 

3. FÓLIA
Ochrannú fóliu treba sňať najneskôr do 15 dní po namontovaní pásu na strechu, inak hrozí jej priškvarenie k plechu. 

4. ŠKRABANCE
Či už sa použije oceľový alebo hliníkový oceľový pás úžľabia, škrabance nevyzerajú dobre. Čo s nimi? 

5. OPRAVA
Stačí použiť rýchloschnúci acetónový opravný lak, ktorý možno kúpiť u výrobcu plechového pásu úžľabia. Opravíme ním chyby náteru z transportu alebo nevhodného pohybu.

6. ODSTRIHNÚŤ
Keďže v našom prípade sa dve úžľabia spájajú nad vikierom manzardy, treba ich spojiť. Najprv plech zostrihneme na rovnakú výšku a zľahka ho ohneme. 

7. OHÝBANIE
Klampiarskymi kliešťami vytvoríme ohyb („falc“) a potom si môžeme pomôcť dreveným kladivom („palicou“). 

8. DRÁŽKA
Dokončením ohybu až nadoraz pomocou klampiarskej drážkovncie vytvoríme jednoduchú stojatú drážku. 

9. Z DRUHEJ STRANY
Predchádzajúce tri kroky vykonáme aj na protiľahlej strane pásu úžľabia. 

10. DVOJITÝ OHYB
Jednoduchá drážka nestačí na dobré utesnenie spoja, preto plech ohýbame ešte raz. 

11. DVOJITÁ DRÁŽKA
Ohyb dokončíme pomocou klampiarskej drážkovnice a dreveného kladiva, čím vznikne tesná a pevná dvojitá stojatá drážka (odborný klampiarsky názov). 

12. NA SPODNOM KONCI
Treba ho na mieru odstrihnúť a zahnúť. Iba tak bude úžľabie dobre odvádzať vodu zo strechy. 

13. UKONČENIE PÁSU
Na spodnom konci vytvarujeme pás tak, aby voda odtekala nadol po strešnej krytine, resp. do žľabu, a nie smerom k vikieru. 

14. KLINY
Je čas nalepiť polyuretánové kliny na plechový pás úžľabia. 

15. LEPENIE
Po sňatí ochrannej pásky sa odkryje lepiaca vrstva, ktorou klin položíme na pás úžľabia. Dobre popritláčame a je prilepené. 

16. OD VRCHU
Začíname nad vikierom. Kliny lepíme na plech tesne vedľa spätnej drážky, aby boli dostatočne prekryté škridlou. Kliny majú byť nalepené po celej dĺžke pozdĺž okrajov. 

17. NADOL
Lepenie ukončíme na spodnom konci. Kliny budú zabezpečovať, aby konce škridiel dobre a tesne dosadali v oblasti pásu úžľabia. 

18. ZNAČKOVAČOM
Doteraz bola práca ľahká a nenáročná, takmer ako hra, ale odteraz treba rezať susedné škridly. Na to si vyznačíme rovnú líniu na páse úžľabia. 

19. PO LÍNIU
Škridly susediace s pásom treba odrezať tak, aby siahali presne po naznačenú modrú čiaru. 

20. PRVÁ ŠKRIDLA
Začíname na spodnej strane. Škridlu položíme na jej predurčené miesto. Podľa modrej čiary naznačíme na škridlu miesto rezu a odrežeme ju. 

21. UPEVNENIE
Každú škridlu priľahlú k pásu úžľabia treba pripevniť skrutkou, klincom alebo špeciálnou príchytkou k latovaniu, aby ju nestrhol sneh alebo prúd vody. 

22. REZANIE ŠKRIDLY
Na rezanie škridly používame uhlovú brúsku s väčším výkonom okolo 1 200 W vybavenú diamantovým kotúčom. Oči si chránime okuliarmi, dýchacie cesty respirátorom. 

23. PRÍCHYTKOU
Keďže tu by vyvŕtaná diera prechádzala cez pás úžľabia, škridlu prichytíme o jednu latu vyššie príchytkou rezaných škridiel. Drôt musí byť napnutý!

24. NAD VIKIEROM
Pomaly postupujeme odspodu nahor. Pomocník reže škridly, majster naznačuje línie rezu a upevňuje škridly na streche. 

25. POSLEDNÁ ŠKRIDLA
Po uložení narezaných škridiel pospúšťame všetky vyššie položené škridly na svoje miesta. 

26. DOREZÁVANIE
Môže sa stať, že aj škridly, ktoré nevyzerali na ďalšiu úpravu, treba ešte trocha orezať. Urobíme to na mieste, pozor však na poškodenie pásu úžľabia. 


27. HOTOVO
Jedno krátke úžľabie je hotové, montáž zabrala asi 4 hodiny, na streche ich je však viac. Pozor, práca je dosť náročná a vyžaduje si zručnosť a skúsenosti! Foto: Stanislav Botur


Kde sa vyskytujú úžľabia – vyznačené sú červenou farbou.

VHODNÝ MATERIÁL

RIEŠENIE ÚŽĽABÍ
Kľúčovým prvkom úžľabia je jeho samotný spodok. Aby ním nepretekala voda do strechy, dávnejšie sa kládli na miesto styku dvoch strešných rovín klampiarske plechy, ešte pred nimi korýtkové škridly alebo polkmene stromov. V súčasnosti sa k strechám dodávajú systémové prvky – pásy úžľabí – pásy, ktoré treba na mieste upraviť, alebo aj na mieru vyrobené u klampiara ako kedysi.

HLINÍKOVÝ PÁS ÚŽĽABIA
Hliníkový pás úžľabia je systémový prvok modernej strechy. Je vyrobený z hliníka a ako lícová strana môže byť použitá vrchná aj spodná strana. Má vopred vytvarované tri línie na jednoduché ohýbanie priamo na streche. Pripevňuje sa pomocou príchytiek priamo na laty alebo na debnenie. Spojovací pás v strede zaisťuje bezpečné spojenie dvoch hliníkových častí a tvorí zakončenie hornej časti úžľabia nad hrebeňovou latou.

Hliníkový pás úžľabia sa vyrába z veľmi kvalitného hliníka s povrchovou úpravou (vypaľovaným lakom) vo viacerých farebných odtieňoch. Pás je vhodný pre viacero modelov strešných škridiel. Dĺžka 160 cm, šírka 50 cm, hmotnosť 1,5 kg/ks, spotreba 1 ks/1,5 bm úžľabia.

MONTÁŽ
Hliníkový pás úžľabia sa pripevňuje cez príchytky klincami priamo na laty alebo na debnenie. V prípade použitia priamo na laty je potrebné hliníkový pás úžľabia podložiť jednou medzilatou alebo latami v smere spádu. Presah škridly cez hliníkový pás úžľabia (najmenej 10 cm) závisí od konštrukčných a miestnych klimatických podmienok. Výhodou je rýchla a jednoduchá montáž, pripravenosť na plytké aj prehĺbené úžľabia a obojstranná použiteľnosť pásu.

dobré rady

NA ČO SI DAŤ POZOR?
Vzájomné prekrytie, resp. presahy pri použití viacerých pásov v jednom úžľabí sú aspoň 150 mm, závisí to však od sklonu strechy. Dôležité je nalepiť na obe strany pásu úžľabia tesniaci pás z polyuretánovej peny. Úžľabie sa dobre pripevňuje pomocou plechových spôn a pozinkovaných klincov alebo skrutiek. Možné je aj pripevňovanie pomocou skrutiek s tesnením. Napr. skrutky 4,8 × 35 mm s tesnením sú vhodné na spoje plechu a latovania. Správne nastavený uťahovací moment (správna sila dotiahnutia) pri montáži skrutiek sa prejaví mierne stlačeným tesnením, takže po obvode bude mierne vypučené a zaoblené. Skrutka tak bude dobre tesniť a nebude hroziť, že prílišným dotiahnutím sa poruší tesnenie a do strechy bude vnikať voda.

ÚŽĽABIE V ZIME
Úžľabie je miesto na streche, kde môže dochádzať v zime k hromadeniu snehu a ľadu. Aby nedochádzalo k zlomeniu rezaných škridiel v úžľabí, je potrebné riešiť v oblasti úžľabí protisnehovú ochranu (protisnehové škridly, sneholamy). Odporúčame tiež úžľabie v horských podmienkach spevniť plným debnením a rezané škridly podmazať cementovou maltou.

PLECHOVÉ PÁSY
Pre úžľabie s výrazne rozdielnymi sklonmi priľahlých strešných plôch odporúčame zhotoviť pásy z plechu podľa STN 73 3610 s medziľahlou stojatou vodnou drážkou vysokou 50 mm. V horských oblastiach tiež treba použiť tzv. prehĺbené úžľabie. Plechové pásy úžľabia sa vyrábajú z oceľového plechu upraveného viacerými vrstvami náteru. Na mieru ich zhotoví klampiar.

Text: Stanislav Botur, Bramac
Foto: autor v spolupráci s firmou Stavby strechy Cerová
Zdroj: časopis Urob si sám 7/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje