Výmena okien

vymena okien

Ak sa rozhodneme zatepľovať, pouvažujme nad výmenou okien. Vymeniť okná na celom dome nie je lacná záležitosť, ale rozhodne sa oplatí. Už samotná výmena okien bez zateplenia prináša významnú úsporu energie.

Avšak pozor, lebo okná a zateplenie budovy sa dopĺňajú. Bez zateplených stien sa môže v miestnostiach po montáži nových okien vďaka utesneným škáram hromadiť vlhkosť a začne sa zrážať na chladných stenách. Ak začneme vetrať v snahe zbaviť sa vlhkosti, v zime so vzduchom a parou uniká oknom aj drahocenné teplo. Na relatívne teplých zateplených stenách sa vlhkosť nezráža. Otázku vetrania treba v prípade vlhkých priestorov (kúpeľne, kuchyne) úsporne vyriešiť rekuperáciou tepla. Opačne, ak investujeme peniaze do zateplenia domu a nevymeníme okná, na teple niečo ušetríme, ale pri skutočne netesných oknách môžeme byť sklamaní z prievanu a tepelnej nepohody. Návratnosť investície sa predlžuje.

Aké okná
Objektívnym kritériom na posúdenie kvality okien je súčiniteľ prechodu tepla „U“. Kvalitné okná sú vyplnené tzv. tepelnoizolačným dvojsklom. Rozhodujúca je vzduchová medzera medzi dvoma tabuľami. Štandardné, dnes vyrábané vrstvenie je 4 – 16 – 4 mm (hrúbka tabule – medzera – hrúbka tabule). Kvalitnejšie okná majú sklá vybavené termoreflexnou nízkoemisnou selektívnou vrstvou alebo reflexnou fóliou a priestor medzi tabuľami sa vypĺňa plynom (hexafloridom síry, argónom, kryptónom a pod.). Bežné dvojité zasklenia dosahujú maximálnu hodnotu U = 1,3 W/(m² . K). Pri prechode tepla štandardom začína byť hodnota U = 1,1 W/(m² . K) a objavujú sa aj ponuky s hodnotou U = 1,0 W/(m² . K). (Zasklenie so súčiniteľom U = 0,3 W/(m² . K) by malo taký prechod tepla ako zateplené steny budovy.) Súčiniteľ prechodu tepla celého okna má však vyššiu hodnotu, lebo ho ovplyvňuje aj materiál rámu okien.

Okná s dvojitým zasklením bežne dosahujú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U = 1,4 až 1,8 W/(m² . K).Moderné okná s trojitým zasklením dosahujú koeficient prechodu tepla U až 0,8 W/(m² . K). Na overenie súčiniteľa prechodu tepla si vyžiadajme od predajcu okna osvedčenie o zhode.

Z hľadiska tepelnej izolácie a ochrany pred vlhkosťou má význam pripojenie okna do okenného otvoru a utesnenie tzv. spojovacej škáry. V tzv. pasívnych domoch je nevyhnutné. Pripojenie okna sa obyčajne robí len tvrdou penou PUR, ktorá sa prekryje omietkou. Kvalitné systémy majú škáru utesnenú aj fóliami a tmelmi. Dôležitá je nepriezvučnosť. Dobré hodnoty sú 35 dB, ale ak chceme mať dobrý spánok v byte aj vo frekventovanej časti mesta, potrebujeme okná so zvukovým útlmom okna (Rw) aspoň 40 dB. V reze profilom musíme vidieť päť či šesť viac dutín (komôr), ktoré oddeľujú interiér od exteriéru. Hovoríme o päť-, resp. šesťkomorovom systéme (menej kvalitné okná majú tri – štyri komory). Do rodinných domov sa najviac predávajú okná s plastovými a drevenými rámami, na verejných, administratívnych a obchodných budovách sa používajú hliníkové rámy pre svoju vysokú životnosť a odolnosť proti opotrebovaniu. Z hľadiska tepelnoizolačných vlastností sa rámy môžu odlišovať. Vždy však treba sledovať výslednú hodnotu Uw, ktorá vyjadruje výsledný súčiniteľ tepla celého okna ako nehomogénnej konštrukcie. Na určenie ziskov a strát žiarením cez zasklenie sa zaviedla aj veličina celkovej priepustnosti slnečnej energie oknom s označením gw a na jej základe sa určuje energetická trieda uvádzaná na energetickom štítku okna.

Kvalitný dodávateľ poskytuje záruku na okná ako aj na všetky súčiastky potrebné na montáž okna a kľúče na nastavenie kovania. Predpokladom na splnenie záručných podmienok je spravidla odborná montáž okna.

Pred montážou okna
Pri zadávaní rozmerov okna výrobcovi sú dôležité vnútorné rozmery okenného otvoru. Musíme dodržať pôvodné členenie okna, najmä v bytovom dome. Na rodinnom dome sú okná predpísané v projekte, ktorý však možno dodatočne upravovať aj počas výstavby, resp. okná možno rekonštruovať s prihliadnutím na požiadavky majiteľa.

Náradie a pomôcky
Montáž okna zverme do rúk odborníkov, pretože ju neurobíme tak dobre ako špecialisti s dlhoročnou skúsenosťou. S materiálmi, ku ktorým sa spravidla laik nedostane, to ani nie je možné. Ak potrebujeme vymeniť jedno okno, vystačíme s ručným náradím a elektrickou vŕtačkou. Ďalej potrebujeme páčidlo, niekedy pílku či sekeru. Pri montáži nového okna je nevyhnutnosťou vodováha. Na silikónový a akrylátový tmel si zaobstarajme pištoľ na kartuše s vhodnou veľkosťou. Montážnu penu budeme potrebovať na vyplnenie medzier a zabezpečíme ňou dobrú tepelnú izoláciu okna. V poslednej fáze použijeme murárske náčinie – lyžicu, hladidlo. Vhodné je namiesto piesku a cementu kúpiť aj hotovú omietkovú zmes, ktorú len rozmiešame s vodou.

Pracovný postup

Na fotografiách je postup pri výmene panelákového okna. Okenné krídla zvesíme z pántov a vypáčime rám. Pod vrstvou tmelu musíme nájsť dve alebo tri upevňovacie skrutky na ostení i na parapete. Keď ich odstránime, rám ľahko vyberieme. Niektoré systémy osádzania starších panelákových okien boli založené na oceľových plechoch, ktoré sú viditeľné po odstránení krycej lišty.

Okenný otvor očistíme od malty a upravíme okenný ozub (stavebná úprava okenného otvoru zabraňujúca vypadnutiu okna na vonkajšiu stranu). Ak montujeme okno na novostavbu, predchádzajúce kroky okrem očistenia môžeme vynechať.

Okno skompletizujeme. Dva rámy (napríklad okenný a dverový) spojíme špeciálnym drážkovaným profilom z plastu. Môžeme ho poistiť niekoľkými skrutkami. Po obvode rámu pripevníme vo vzájomnej vzdialenosti 30 – 40 cm špeciálne plechy na uchytenie.

Okno vložíme do okenného otvoru. Na to potrebujeme pomocníka. Okno vyrovnáme podložkami do vodorovnej polohy. Pod príchytnými plechmi odstránime omietku a jedným z nich pripevníme okno pomocou skrutky a rozpernej príchytky (hmoždinky) do ostenia. Do rámov vsadíme okná. Potom okno vycentrujeme v strede okenného otvoru, v polohe rovnobežnej so stenou a dokonale zvislej (aj v tom prípade, že stena je zhotovená nesprávne a nie je celkom zvislá). Až potom pripevníme ostatné plechy k stene. Okenné krídla sú po celý čas zatvorené, aby sa ľahko otvárali a zatvárali. Vyskúšame otváranie a zatváranie, najmä či nie je samovoľné, a preveríme  mechanizmus kovania. Okno sa musí dať zatvoriť bez námahy, ľahkým pritlačením na rám. Kovania sú urobené tak, že okenné krídlo sa na rám pritláča v šiestich miestach. Škáry sú neprípustné. Prípadné nedostatky odstránime nastavením ovládacích prvkov. Montážnou penou vyplníme všetky medzery medzi rámom a okenným otvorom.

Potom namontujeme vonkajšiu parapetnú dosku. Upravíme vonkajšie i vnútorné ostenie omietkou a nakoniec namontujeme vnútornú parapetnú dosku. Zatmelením škár je montáž okna ukončená.

Strešné okná
Životnosť strešných okien sa pohybuje rádovo v desiatkach rokov. Podmienkou dlhej životnosti je pravidelná údržba, ako napríklad obnova povrchovej úpravy drevených častí a premazávanie závesov, po 10 – 15 rokoch výmena tesnenia. Investori majú pri výmene starších strešných okien za nové obyčajne obavy zo zásahu do strešného plášťa a ostenia okna. Vo väčšine prípadov sú takéto úvahy neodôvodnené. Čo prináša výmena strešného okna?

Priebeh demontáže starého okna

Zameranie a návrh
Zákazníci zväčša chcú osadiť nové okná takej istej veľkosti, akú mali pôvodné, aby sa vyhli náročným prácam v interiéri, najmä kvôli zvýšenej prašnosti. Nie vždy sa to podarí. Väčšina výrobcov vyrába strešné okná v rozmerových sériách, a okná nemožno vyrobiť na mieru. Okrem toho sa rokmi zmenila hĺbka uloženia strešného okna v konštrukcii strechy, čo ovplyvnilo aj jeho rozmerovú škálu.

Na správne určenie veľkosti okna potrebujeme poznať svetlú vzdialenosť krokiev (najlepšie ju zistíme odkrytím strešnej krytiny). Ak to konštrukcia umožňuje, ideálne je vybrať trochu širšie okno oproti pôvodnému – budeme ho môcť prichytiť o neporušené vrstvy strešného plášťa, lebo tie, čo sú blízko pri pôvodnom okne, môžu byť narušené jeho demontážou alebo vlhkosťou. Možnosť zväčšiť výšku okna je limitovaná výškou stropu (nad oknom), resp. výškou nadmurovky (pod oknom). Ich rozmery ľahko zistíme priamo z interiéru bez odkrývania strešného plášťa.

Demontáž starého okna
Problematickosť demontáže veľmi závisí od typu strešnej krytiny. Najjednoduchšia je práca s maloformátovou skladanou strešnou krytinou, ako je škridla či betónová škridla. Odkrývanie plochej skladanej krytiny je zložitejšie (eternit, šindeľ, plech a pod.), lebo vo väčšine prípadov potrebujeme použiť náradie, niekedy aj špeciálne. Najprácnejšia je demontáž okna pri drážkovanej (falcovanej) plechovej krytine, konkrétne pri staršom pozinkovanom plechu. Vyžaduje si prítomnosť špecialistu – klampiara. Pred demontážou okna musíme najprv odstrániť vnútorné ostenie vrátane tepelnej izolácie. Okno je obyčajne pripevnené k debneniu alebo latovaniu skrutkami do dreva.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteMontážna zatepľovacia súprava pozostáva z tepelno-izolačného rámu, hydroizolačného lemovania (goliera) a samonosného drenážneho žliabku.Všetky tri súčasti montážnej súpravy slúžia na správne vycentrovanie okna, správnu hĺbku zapustenia a na dostatočné odizolovanie okolo rámu.

Osadenie nového okna
Nové okno osadzujeme podľa návodu konkrétneho výrobcu, a to spolu s lemovaním, ktoré zabezpečuje tesné napojenie okna do strešnej krytiny. Prácu uľahčujú montážne súpravy, ktoré obsahujú izolačný golier, parotesnú a difúznu fóliu a ktoré výrazne urýchľujú a skvalitňujú montáž. Montáž jedného okna s montážnou súpravou zaberie odborníkovi asi tri hodiny.

Tesnosť spoja pri ráme strešného okna zabezpečuje bitúmenové tesnenie, na ktoré je pomocou čiernych spôn natlačená parozábrana.

Pozor na netesnosti
Pri montáži strešného okna je dôležité napojenie všetkých vrstiev strešného plášťa tak, aby do tepelnej izolácie strechy nevnikala vodná para z interiéru, resp. dažďová voda zvonka.

Montážna zatepľovacia súprava
Na vytvorenie spoľahlivej tepelnej izolácie i hydroizolácie a na napojenie okna z vonkajšej strany na poistnú hyroizoláciu strechy slúži systémový doplnok – montážna zatepľovacia súprava.

Je vyrobená presne na veľkosť strešného okna a celkom eliminuje možnosť chybného napojenia okenného rámu na jednotlivé izolačné vrstvy strechy. Minimalizuje možnosť vzniku tepelných mostov, čím zabraňuje kondenzácii pary v interiéri blízko okna a znižuje tepelné straty. Pri štandardnej vnútornej vlhkosti obytných priestorov nehrozí riziko kondenzácie a následných porúch. Súprava zabraňuje prieniku vody cez poistnú hydroizoláciu.

Parozábrana
Odborné strechárske firmy majú skúsenosti s rekonštrukciami strešných plášťov, ktoré doslova zahltila pleseň pre netesnosti v dôsledku nesprávnej montáže, alebo pre použitie nesprávnych materiálov. Priestor medzi poistnou hydroizoláciou a vnútornou omietkou totiž po vybudovaní nemožno vizuálne kontrolovať bez narušenia konštrukcie. Výskumom sa ukázalo, že v sledovanej konštrukcii, ktorá pri dokonalom zaizolovaní vykazovala hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U = 0,30 W/(m2 . K) a prenikaním vodnej pary 0,5 g vody/m2 za 24 hodín, vytvorením netesnosti širokej len 1 mm stratila svoje tepelnoizolačné vlastnosti takmer päťnásobne (U pokleslo na 1,44 W/m2 . K) a prienik vodných pár stúpol až 1 600-násobne na 800 g vody/m2 za 24 hodín! Preto výrobcovia kvalitných strešných okien odporúčajú používať pri montáži systémovú parozábranu, ktorá pri správnej montáži vylučuje akúkoľvek netesnosť. Montuje sa z interiérovej strany po montáži tepelnej izolácie. Dodáva sa narezaná, vytvarovaná pre rôzne veľkosti okien. Jej aplikácia je jednoduchá, keďže jej súčasťou sú všetky potrebné tesnenia. Pomocou príchytných svoriek ju vtlačíme do drážky pre sadrokartón a utesníme bitúmenovým tesnením. Na vzduchotesné spojenie s okolitou parozábranou použijeme parotesnú lepiacu pásku priloženú v balení.

Uvedeným postupom sa vytvorí parotesné napojenie na všetky konštrukcie strešného plášťa. Použitím parozábrany sa zdokonaľuje, uľahčuje a urýchľuje montáž strešného okna.

Parozábrana je od výrobcu vyrezaná a v rohoch pozváraná tak, že presne sadne na rozmer okna.Inštalácia parozábrany okolo strešného okna je ukončená. Napojenie na existujúcu hliníkovú parozábranu je z paronepriepustnej lepiacej pásky.

Dokončenie ostenia
Na dokončenie osadenia sa používajú buď tradičné postupy a materiály, teda sadrokartónové dosky či palubovky, alebo sa na strešné okno pripevní prefabrikované ostenie. Výhodou tohto spôsobu je nielen zrýchlenie práce, ale najmä čistá montáž.

Problematika strešných okien zahrnuje veľa oblastí, v ktorých sa laik nevyzná. Preto sa pri výbere okien rozhodnime pre osvedčenú značku a ich montáž prenechajme odbornej firme, ktorá má certifikát na montáž od výrobcu. Strešné okná namontované použitím zatepľovacej súpravy získavajú predĺženú, až 10-ročnú záruku.

Okno po dokončení interiérových prácMontáž ostenia

Dodatočné zasklenie okien
Staré drevené okná v niektorých prípadoch nemusíme vymieňať. Ak sú drevené rámy a krídla zachovalé, stačí vymeniť zasklenie.

Zasklenie možno vymeniť v špaletových, zdvojených, drevených, strešných, plastových oknách ale aj v drevených eurooknách a kovových konštrukciách. Táto technológia sa využíva aj na izoláciu sklobetónu. Keďže 70 – 80 % plochy okna tvorí presklená plocha, výmenou zasklenia za termoizolačné dvojsklo môžeme ušetriť časť nákladov na vykurovanie. Môžeme si vybrať zo širokej škály izolačných dvojskiel s prechodom tepla od U = 1,6 W/m² . K až po špičkové sklá systému s tzv. tepelným zrkadlom (reflexnou fóliou) s koeficientom prechodu tepla U = 0,5 W/m² . K.

Termoizolačné dvojsklo sa ukladá do špeciálnych zasklievacích plastových profilov. Pri montáži sa nič nefrézuje. V panelákovom dvojitom okne sa nové sklo pripevní do vonkajšieho rámu skrutkami. Vnútorné sklo a celé drevené okno zostáva bez zásahu, čím získame trojité zasklenie. Podľa funkčného stavu okien možno súčasne so zateplením namontovať silikónové tesnenia na rámy okenného krídla a odkvapový plech na odvod vody. Rekonštrukciou okien znížime tepelné straty, zlepší sa izolácia proti hluku, výrazne klesne orosenie okenných skiel, zlepší sa vonkajší vzhľad okien. Odpadnú náklady na demontáž pôvodných okien, výmenu parapetných dosiek, obnovu vonkajšej fasády a vnútornej maľovky. Zateplenie priemerného rodinného domu možno stihnúť za jeden deň. Nie je pritom nutná výmena žalúzií a ostatnej tieniacej techniky. Technológia umožňuje realizáciu zateplenia aj počas zimných mesiacov. Realizáciu možno objednať vo viacerých firmách, ktoré získali certifikáty kvality na dodávané výrobky a certifikáty ISO 9001.

Text: Stanislav Botur
Foto: Apis, Velux a autor
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.