Back to the article Výmena okien 5 / 17

Všetky tri súčasti montážnej súpravy slúžia na správne vycentrovanie okna, správnu hĺbku zapustenia a na dostatočné odizolovanie okolo rámu.