Back to the article Výmena okien 1 / 17

Polyuretánovú penu treba hneď po montáži zakryť omietkou, lebo pôsobením UV-žiarenia degraduje.