Back to the article Výmena okien 6 / 17

Vnútorná montážna súprava s parozábranou obsahuje všetky dôležité komponenty vrátane bitúmenového tesnenia, paronepriepustnú samolepiacu pásku a obrázkový návod.