Back to the article Výmena okien 7 / 17

Tesnosť spoja pri ráme strešného okna zabezpečuje bitúmenové tesnenie, na ktoré je pomocou čiernych spôn natlačená parozábrana.