image 42878 25 v1
Galéria (14)

Vyberáme stavebné rezivo na hrubú stavbu

Pri výbere stavebného reziva treba zohľadniť účel použitia a v závislosti od toho voliť vhodnú hrúbku, kvalitu a typ reziva. Vždy si nechajte poradiť od skúseného majstra či zástupcu predajcu dreva, ktorí by sa mali riadiť projektovou dokumentáciou. 

Galéria

Stavebné rezivo na hrubú stavbu - 01Rezivo_shutterstock_469892549
Stavebné rezivo na hrubú stavbu - 02Rezivo_shutterstock_176561039
Stavebné rezivo na hrubú stavbu - 03Reziv_apfelbalken
Stavebné rezivo na hrubú stavbu - 04Rezivo_7be927434807cdd8546d945d72ded52b
Stavebné rezivo na hrubú stavbu - 05Rezivo_1730f5baac9b05eb502d4bd0bae80b22
Stavebné rezivo na hrubú stavbu - 06Rezivo_thermokiefer_glatt_glatt_2
Stavebné rezivo na hrubú stavbu - 07Rezivo_keruing_55972
Stavebné rezivo na hrubú stavbu - 08Rezivo_56efa65b5989bhoblfosna45120

Masívne drevo nachádza využitie takmer na každej stavbe. Samozrejme, že je rozdiel v tom, či ho použijete na vytvorenie debnenia na betónovanie stavených konštrukcií, ako dosky na podlahy lešenia alebo na zhotovenie dreveného krovu, podlahy, prípadne obkladu. Na debnenie vám postačí stavebné rezivo vo forme tenkých dosiek, ktoré môžu mať na koncoch dokonca kôru či zaoblenia. Ak budete betónovať náročnejšie betónové konštrukcie, odporúča sa použiť stavebné fošne s väčšou hrúbkou – min. 50 mm. Rovnako ich využijete aj na podlahy lešenia.

Strešné laty, pomúrnicu, väzné trámy, hranoly a stĺpiky sú súčasťou každej strešnej konštrukcie. V ponuke sú rozličné prierezy a dĺžky. Ich výber sa však riadi statickým návrhom krovu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie každého rodinného domu. Drevo na krov sa dá zakúpiť ošetrené náterom proti drevokazným škodcom, hubám a plesniam alebo morené. Morené drevo sa namáča v certifikovaných kadiach do špeciálneho prípravku, ktorý ho chráni pred plesňami, drevokaznými hubami, hmyzom a vode.

Ak sa rozhodnete pre zhotovenie krovu s priznanými trámami, potom určite požadujte hobľované drevo alebo môžete využiť KVH či BSH hranoly v pohľadovej kvalite. Ide o sofistikované konštrukčné drevo, ktoré spĺňa najnáročnejšie požiadavky na kvalitu, pevnosť a únosnosť. KVH hranoly sú vysušené na 15 % vlhkosť. Z vysušených a ohobľovaných hranolov sú odstránené hrče (suky), či praskliny, ktoré by mohli oslabiť mechanickú odolnosť hranola. Dĺžkovo sú napájané tzv. cinkovaním.

Z dôvodu dopravy sa najčastejšie dodáva maximálna dĺžka 13 m, ale výrobcovia KVH hranolov sú schopní vyrobiť hranoly až do dĺžky 20 m. Vďaka vysušeniu nie je potrebné ich ošetrenie náterom proti hubám, plesniam a drevokazným škodcom. Majú po celej dĺžke rovnakú šírku aj výšku, čo je dôležité pre rovnosť stien drevostavieb. Vďaka tomu, že sú hobľované, ich stačí len prebrúsiť a naniesť povrchovú úpravu. Odporúčajú sa používať do prierezu 240 x 240 mm.

Pri väčších prierezoch sa odporúča použitie BSH hranolov. Ide o lepené lamelové drevo vysušené na vlhkosť 15 % s hobľovanými plochami a hranami fázovanými pod uhlom 45°. Podobne ako pri KVH hranoloch sa aj pri výrobe BSH hranolov z dreva vyrezávajú suky a praskliny. Lamely v hrúbke približne 40 mm sú lepené vodorovným spojom, čo umožňuje zlepenie do výšky 420 mm. Lamely eliminujú vzájomné pnutie a vďaka tomu sú BSH hranoly vhodné na zhotovenie vysokonamáhaných stavebných konštrukcií.

Sušené drevo je vhodné použiť aj na podkladové rošty drevených terás či obkladov fasád. V predaji je termodrevo. Je tepelne upravené pri teplote 160 až 200 °C. Na termizáciu sa používa drevo s vlhkosťou 6 až 10 %. Drevo je tak rozmerovo stabilné, odolné proti hnilobe, drevokazným škodcom, vlhkosti a neprehrieva sa. Vhodnou alternatívou sú aj podkladové hranoly z exotického dreva.

Strešné laty

Sú určené na kladenie strešnej krytiny. Vyrábajú sa z mäkkého dreva (smrek, jedľa, borovica).
Najčastejšie sa používajú laty s prierezom: 30 × 50, 35 × 50, 40 × 50 alebo 40 × 60 mm.
Dajú sa zakúpiť už ošetrené špeciálnym náterom proti drevokazným škodcom, hubám a plesniam.

Pomúrnica, väznice, sĺpiky

Pomúrnica je drevený hranol, ktorý sa kladie na obvodovú nosnú stenu a kotví sa do muriva alebo stužujúceho venca. Väznice sú nesené stĺpikmi a podporujú krokvy. Stĺpiky podopierajú väznicu krovu. Vyrábajú sa z mäkkého dreva (smrek, jedľa, borovica).
Najčastejšie sa používajú hranoly s prierezom: 100 × 100, 120 × 120, 140 × 140, 140 × 160, 150 × 150, 160 × 220 mm, ale aj väčšie prierezy (v závislosti od projektovej dokumentácie a statického posúdenia krovu).

Dajú sa zakúpiť už ošetrené špeciálnym náterom proti drevokazným škodcom, hubám a plesniam.

Krokvy

Sú nesené väznicami a pomúrnicami, buď smerujú kolmo na odkvap, alebo sú vodorovne. Vyrábajú sa z mäkkého dreva.
Najčastejšie sa používajú hranoly s prierezom: 80 × 40 až 120 × 160 mm (v závislosti od projektovej dokumentácie a statického posúdenia krovu).

Dajú sa zakúpiť už ošetrené špeciálnym náterom proti drevokazným škodcom, hubám a plesniam.

Klieštiny, pásiky

Klieštiny vystužujú krov priečne. Spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami a sú väčšinou zdvojené. Pásiky slúžia na pozdĺžne stuženie krovu. Vyrábajú sa z mäkkého dreva.

Najčastejšie sa používajú hranoly s prierezom: 80 × 60 až 120 × 160 mm – klieštiny, 80 × 100 až 100 × 140 mm – pásiky (v závislosti od projektovej dokumentácie a statického posúdenia krovu).

Dajú sa zakúpiť už ošetrené špeciálnym náterom proti drevokazným škodcom, hubám a plesniam.

Podkladový hranol z mäkkého dreva

Podkladové hranoly sú vhodné na zhotovenie podkladového rámu pod vrchné terasové alebo fasádne dosky. Vyrábajú sa z mäkkého dreva (smrek, borovica). Odporúča sa použitie tepelne upraveného dreva, tzv. termodreva (na obr. termoborovica), ktoré má vyššiu rozmerovú stabilitu a je odolnejšie proti poveternostným podmienkam.

Ponúkaný rozmer: 26 × 92 a 42 × 92 mm, dĺžka: 3; 3,9; 4 a 4,2 m.

Podkladový hranol z exotického dreva

Podkladové hranoly z exotického dreva (meranta, ipe, cumaru, massaranduba, tík a pod., na obr. keruing) sú vhodné na zhotovenie podkladového rámu pod vrchné terasové alebo fasádne dosky z tvrdého exotického dreva, ktoré je rozmerovo stabilné, odolné proti poveternostným vplyvom a škodcom.

Ponúkaný rozmer: 45 × 70 mm, dĺžka: 2,75; 4,5; 5,18 m.

Stavebné fošne

Používajú sa na premostenie rôznych prekážok, šalovanie viac namáhaných stavebných konštrukcií, tiež ako podlahy lešení a pod. Svoje využitie nachádzajú aj pri zhotovení stropov, pergol, altánkov, podláh. Stavebné fošne by mali mať hrúbku 50 mm. Táto hrúbka spĺňa akékoľvek stavebné požiadavky na pevnosť dreva. Fošne s menšou hrúbkou (40 až 45 mm) majú menšie spektrum využitia a zníženú únosnosť, čo predstavuje riziko prelomenia a vzniku úrazu, prípadne škôd na stavbe. Vyrábajú sa z mäkkého dreva (najčastejšie smrek, jedľa).

Najčastejšie prierezy: 50 × 150, 50 × 200, 50 × 250, 50 × 300 mm.

Šalovacie stavebné dosky

Stavebné dosky v šalovacej kvalite sú vhodné na rôznorodé využitie – vytváranie debnenia (tzv. šalungov) na betónovanie stavebných konštrukcií, zhotovenie záklopu, strateného debnenia, plného debnenia a pod. Vyrábajú sa z mäkkého dreva. Dosky s hrúbkou 25 mm sú vhodné na plošné využitie. Dajú sa kupovať po kusoch (presný, čistý porez) alebo v rámci ekonomických balíkov (môže obsahovať dosky s kôrou, hrčami či oblinami na koncoch).

KVH hranol

Masívny konštrukčný hranol vyrábaný najčastejšie zo smrekového reziva – vysušené na vlhkosť 15 % (tolerancia 3 %), hobľované na presný rozmer. Z vysušených a ohobľovaných hranolov sú vyrezané poruchy (suky, rozpraskané časti a pod.). Na čelách hranolov sa frézujú zubové spoje (tzv. cinkovanie), do ktorých sa nanáša lepidlo, a jednotlivé hranoly sa pod tlakom spájajú k sebe. Dĺžka hranola je v podstate neobmedzená – z dôvodu dopravy sa vyrábajú najčastejšie dĺžky 13 m (možné vyrobiť aj dĺžku 20 m). Prierez: do 100 × 240 mm, pri väčších dimenziách sa používajú DUO/TRIO KVH hranoly (dva alebo tri hranoly zlepené k sebe). Pri prierezoch 240 × 240 mm a viac sa odporúča namiesto KVH hranolov použiť BSH hranoly. Vyrábajú sa v priemyselnej kvalite KVH Nsi (môže sa objaviť zmodranie, drobná chyba) alebo v pohľadovej kvalite KVH Si, ktoré sa používajú na zhotovenie viditeľných konštrukcií, ako sú napr. priznané stropné trámy, väzba krovu, vonkajšie pergoly alebo altánky.

BSH hranol

BSH hranoly (nem. Brettschichtholz) sa vyrábajú z technicky vysušených smrekových lamiel, pričom sa smrekové rezivo suší na vlhkosť približne 15 %, čo zabezpečuje jeho trvalú tvarovú stálosť, minimálne deformácie, odolnosť pred praskaním a ochranu pred drevokaznými škodcami. Optické nedostatky alebo chybné miesta znižujúce pevnosť sa vyrezávajú. Lamely s hrúbkou približne 40 mm sa lepia vodorovným spojom, čo umožňuje zlepenie hranola až na výšku 420 mm. Dĺžka: 13 m. BSH hranoly sú vhodné na zhotovenie vysokonamáhaných konštrukcií stavieb, kde sa kladie požiadavka na vysokú pevnosť použitého dreva. Sú dodávané v dvoch kvalitatívnych triedach: pohľadová (BSH Si) a priemyselná (BSH NSi). Hranoly v pohľadovej kvalite sú určené na zhotovenie viditeľných stavebných konštrukcií, v nepohľadovej (priemyselnej) kvalite na miesta, kde BSH hranoly neplnia estetickú funkciu a zostávajú skryté.

Tatranský profil

Drevené obkladové dosky sú vyrobené z mäkkého masívneho dreva (smrek, borovica), vysušené na vlhkosť 12 %. Vďaka systému pera a drážky do seba jednotlivé dosky ľahko zapadajú. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri – ako obklad stien, stropov, podhľadov a ďalších vnútorných stavebných konštrukcií, ale aj ako obklad záhradných chatiek, altánkov, prístreškov a plotov. Montáž na podkladové hranoly.

Najčastejšie rozmery (h. × š.): 15, 20, 23, 25, 28 a 30 mm × 60, 90, 100, 140, 160, 190 mm.

www.kvalitny-tatranskyprofil.sk

Dlážkovica

Drevené podlahové dosky sú vyrobené z mäkkého masívneho dreva (smrek, borovica), vzduchosuché a dosušené v sušičke na 12 %. Na oboch stranách vyfrézované pero a drážka, ktoré do seba zapadajú a vytvárajú rovnú plochu. Hrany doliehajú tesne k sebe. Podlahové dosky je potrebné nechať aklimatizovať v priestore. Kladenie na trámy alebo rošt z hranolov.
Najčastejšie rozmery (h. × š.): 20, 23, 28 a 30 mm × 120, 140, 140 a 160 mm.

www.kvalitny-tatranskyprofil.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s JAF HOLZ
FOTO: isifa/Shutterstock, archív firiem
ZDROJ časopis Urob si sám 8/2017

 1. Anonym says:

  pekny clanok na zorientovanie sa v stavebnom dreve, este by sa zisli priblizne ceny tychto materialov

 2. João Antunes says:

  i would like to know the prices of
  KVH hranol
  BSH hranol
  Tattransku profil
  i am in Portugal and would like to by this wood

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje