stropné konštrukcie

Stavebný materiál
Sadrokartónové podhľady

Pokiaľ hovoríme o kvalite bývania, berieme pri tom do úvahy atribúty ako celkové tepelné a svetelné pohodlie v domácnosti, dobre dýchateľný vzduch, ale aj akustický komfort či moderný vzhľad. Pri stavbe alebo rekonštrukcii domácnosti ich môžete docieliť použitím sadrokartónu, ako aj samotnou konštrukciou stropných podhľadov.

Základy domu
rodinný dom s tehál

Murovací materiál by mal stavebníkom poskytnúť čo najjednoduchšiu realizáciu a projektantom čo najširšie možnosti. Modulový tehlový systém ponúka nielen dostatok produktov na zhotovenie rôznorodých detailov, ale tiež dokonalé prepojenie prvkov. To je záruka odolnej a dobre izolovanej stavby.

Stavebný materiál
Montovaný stropný systém

Montovaný stropný systém Ytong Ekonom pozostáva z prefabrikovaných železobetónových nosníkov a výplňových nevystužených vložiek z pórobetónu Ytong. Železobetónové nosníky tvoria pri montáži stratené debnenie a súčasne sú oporou pre položenie vložiek Ytong.

Stavebný materiál
image 49009 25 v1

Na hrubú stavbu radových rodinných domov a bytových domov sa veľmi často používa komplexný tehlový systém HELUZ – murivo a stropná konštrukcia z nosníkov a vložiek HELUZ MIAKO.

Kde sa diskutuje