prasknutá omietka
Zdroj: shutterstock.com

Spoznajte 4 najčastejšie príčiny praskania omietok

Omietka má murivo nielen skrášľovať, ale predovšetkým chrániť. Aby mohla túto funkciu plniť, musí byť nepoškodená, bez trhlín. Ak sa trhliny objavia, môžu mať rôzny dôvod a poukazovať na mnohé závažné chyby, ktoré počas stavby vznikli. Ich následky nebývajú príjemné. Ako odhaliť, kde je problém?

Niektoré poruchy, ktoré vznikli už pri stavbe domu, sa môžu pokojne objaviť s časovým odstupom a upozornia nás na ne práve trhliny v omietkach. Tie totiž vznikajú najčastejšie z troch príčin: chyby pri spracovaní omietky, nevhodný podklad, ale aj stavba samotná. Práve na pôvod problému s popraskanou omietkou sa treba zamerať, pretože je rozhodujúci pri riešení.

1. Nesprávne zhotovená omietka

Chyby často vznikajú hlavne príliš rýchlym schnutím omietky alebo pri nevhodnom nanášaní príliš hrubých vrstiev, skrátka technologickou nedôslednosťou pri zhotovovaní omietok. Dôsledkom sú trhliny od najdrobnejších vlásočníc až po hlboké praskliny v celej vrstve omietky.

praskliny v omietke
Hrubá vrstva omietky a jej nedostatočné preschnutie môže spôsobiť praskliny v omietke. | Zdroj: shutterstock.com

2. Zle pripravený podklad

Základ je, aby podklad, ktorý sa ide omietať, bol čistý, rovnomerne nasiakavý (ak nie je, treba ho napenetrovať), suchý a mal by mať aj primeranú teplotu, tzn. určite nesmie byť namrznutý, ale ani príliš rozohriaty. S nesprávnou prípravou podkladu však súvisia napríklad aj trhliny spôsobené neúplným vyplnením škár v murive, nevhodnou väzbou jednotlivých tehál. Omietky praskajú aj vtedy, ak podklad tvorí rozdielny materiál. Môže pritom ísť o úplne odlišný materiál (napríklad kus kovu nebo PVC potrubia v murive), ale aj o odlišnú tehlu alebo zmenu spojiva. Takéto miesto bude inak reagovať na teplo a chlad, inak sa rozpínať a nakoniec tak spôsobí popraskanie omietky až v celej hrúbke vrstvy. Riešením na prekonanie odlišností medzi materiálmi zabudovanými v murive je použitie výstužnej siete. Problémom so spojivom môžeme predísť, ak si u výrobcu muriva overíme odporúčanú skladbu omietok pre dané podkladové murivo a spojivo.

penetrovanie stien
Stenu treba pred omietaním dostatočne napenetrovať, aby bol rovnomerne nasiakavý. | Zdroj: Miro Pochyba

O ďalších dvoch najčastejších príčinách si môžete prečítať na domztehly.sk

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.