osetrovanie mramoru a kamena
Galéria (10)

Ošetrovanie mramoru a kameňa

Mramor ostáva prírodným materiálom aj po vyťažení v kameňolome, rozrezaní v dielni, vyleštení a po použití v interiéri či exteriéri. Vyžaduje si však aj pravidelnú údržbu, na ktorú by sme nemali pri kameňoch, a najmä pri mramore, zabúdať.

Galéria

Kameň často mení svoju farbu aj lesk, čo je spôsobené zvetrávaním. Zvetrávanie je úmerné nasiakavosti materiálu. Viac mu podliehajú nasiakavé kamene, ktoré sú vzhľadovo ušľachtilé, ale mäkké a ich štruktúra sa časom rozsypáva. Patrí medzi ne aj mramor, ktorý je nasiakavý a prijme akýkoľvek tekutý materiál až do hĺbky niekoľkých centimetrov. Zubu času viac odolávajú málo nasiakavé a nenasiakavé kamene, napr. žula, ktorá si vyžaduje oveľa menšiu údržbu ako mramor. Poveternostné a iné vplyvy spôsobujú zmenu farby i lesku leštených prírodných i umelých kameňov. Táto hmota sa poškodzuje aj neodborným zásahom človeka (olej, vosk, grafity a pod).

Mechanické ošetrovanie
Mechanické ošetrovanie kameňa v exteriéri aj v interiéri robíme za pomoci tvrdej cirokovej kefy, vody a saponátu. Jemnú vrstvu vodného kameňa v domácnosti odstránime bežnými odstraňovačmi vodného kameňa. Nedokážeme však odstrániť nečistoty, ktoré vnikli do štruktúry mramoru. V takýchto prípadoch musíme siahnuť po chemických prípravkoch, ktoré sú určené na jednotlivé druhy znečistenia.   

Chemické ošetrovanie
Na chemické ošetrenie použijeme čistiaci program podľa druhu znečistenia. Neodporúčame kupovať necielené a neoverené produkty z drogérie, ktoré by mramor (kameň) ešte viac znehodnotili. 

Prípravky na chemické ošetrovanie
Základným a najjednoduchším chemickým prípravkom je čistič kameňa.  Pomocou neho odstránime z povrchu kameňa cement, olej, mastnotu, škvrny aj zvyšok farby. Môžeme ho použiť na travertín, mramor, bridlice, ale aj umelý kameň. Agresívne pôsobí na gumu, PVC i parkety, preto treba tieto materiály pred použitím čističa kameňa dobre pozakrývať. Tekutinu podľa stupňa znečistenia zriedime vodou v pomere od 1:1 až po 1:50. Nanesieme ju na čistenú plochu a necháme pôsobiť asi 20 minút. Veľmi znečistené miesta čistíme neriedenou tekutinou. Jedným litrom tekutiny dokážeme vyčistiť 10 až 20 m2 plochy. Ak nečistotu nedokážeme odstrániť základným čističom kameňa (napr. prischnutý cement), siahneme po špecializovanom prostriedku na odstraňovanie cementových nánosov.  Tento prostriedok dokáže okrem cementu odstrániť z mramoru či kameňa aj zvyšky vápna a malty. Čistená plocha musí byť suchá a najlepšie je aplikovať ho v letných mesiacoch. Tekutinu rozriedime studenou vodou (nikdy nie horúcou) v pomere 1:1 až 1:20. Nanesieme ju na čistenú plochu a necháme pôsobiť asi 20 minút. Uvoľnené nečistoty odstránime vodou a kefou a v prípade silného znečistenia proces zopakujeme. Tekutina sa nesmie dostať do kontaktu s rastlinou či trávnikom, lebo ich môže poškodiť. Jeden liter hmoty vystačí na plochu 10 až 20 m2

Čistič kameňaPrípravok na odstraňovanie cementových nánosovMydlo na kameň

Hrdza a vosk na náhrobných kameňoch
Náhrobné kamene sa často znečistia voskom zo sviečok či hrdzou. Prírodný alebo umelý kameň čistíme chemickým prípravkom na odstraňovanie hrdze, ktorý zatečené a hrdzavé miesto očistí tak, že kameň získa svoj pôvodný vzhľad. Dobre sa aplikuje na vápenaté kamene, ale nesmieme ho použiť na vyleštený kameň a mramor. Odporúčame vyskúšať ho na nenápadnom mieste kameňa. Hmotu necháme pôsobiť na kameň 12 až 24 hodín a potom ho opláchneme prúdom vody. Ručne ošetríme celú plochu, aby sme dosiahli jednotnú farbu kameňa. Hladký, drsný, nasiakavý i menej nasiakavý prírodný kameň, terazzo či tehlu očistíme odvoskovačom.  Tento čistiaci prostriedok je na báze vysokohodnotných rozpúšťadiel, tensidov a emulgátorov. Neobsahuje chlór a je biologicky odbúrateľný. Je určený na intenzívne odstraňovanie voskov, uzatváračov povrchu kameňa, ako aj olejov, mastnôt, dechtov a farieb. Na priebežné (permanentné) čistenie lešteného alebo brúseného, nasiakavého i nenasiakavého, neopracovaného i zapečateného prírodného alebo umelého kameňa (napr. mramor, žula, bridlica, terazzo, tehla, klinker), ako aj umelohmotných podlahovín z PVC atď. môžeme použiť prostriedok s názvom Mydlo na kameň. Rozriedime ho vodou v pomere 1:4 až 1:8 a vtierame ho do kameňa. Tento roztok po použití z kameňa nezmývame!

Mach a riasy
Kameň vo vlhkom prostredí často napadajú riasy a mach. Jeho umytie je len dočasným riešením, po krátkom čase sa riasy opäť objavia. Práve na takéto prípady slúži odstraňovač machu a rias. Silné riasy najskôr odstránime mechanicky, potom zriedime koncentrát vodou podľa stupňa zariasenia uvedeného v priloženom návode. Roztok nanesieme štetcom, ručnou alebo záhradnou striekačkou. Jednodňové pôsobenie všetky mikroorganizmy zničí. Dbajme na to, aby sa okolité rastliny nedostali do kontaktu s prípravkom.

Prostriedok na odstraňovanie machu a rias z kameňaOdstraňovač hrdzeOdvoskovač

 
Údržba a ochrana kameňa
Najvýhodnejším riešením na predchádzanie znečisteniu kameňa je konzervovať ho impregnátorom. Po nastriekaní na kameň prebehne chemická reakcia a tekutina nevpúšťa do jeho pórov vodu. Redukciu rozpustných solí v impregnovanom materiáli dosiahneme vtedy, ak ho budeme čistiť zariadením s vysokým tlakom vody, pary či kompresorom. Pred impregnovaním veľkej plochy (obklad podmurovky, fasáda budovy, kamenné časti kozuba a pod.) je dobré vyskúšať si impregnátor na málo viditeľnom mieste. Na optimálnu impregnáciu kameňa dodržujeme tieto zásady: – kameň musí byť čo najsuchší, – počas impregnácie by teplota mala byť od 10 do 25 °C, – po ošetrení nesmie na kameň hneď pršať (minimálne šesť hodín a viac). Trhliny širšie ako 3 mm pred impregnovaním uzavrieme (napr. tmelom na mramor). Pri dobrej nasiakavosti materiálu stačí konzervačný prípravok naniesť dvakrát, inak ho nanášame dovtedy, kým ho kameň vpíja. Použijeme pri tom nízkotlakový rozprašovací prístroj alebo valček. Najmenej hodinu pred nanášaním hmoty nesmieme na kameni použiť nitroriedidlo (acetón). Plochy po ošetrení musíme chrániť pred priamym pôsobením slnečných lúčov.

Grafiti na kameňoch
Nápis, nástrek alebo náter na kameni odstránime tak, že ho nastriekame klasickými riedidlami a hneď začneme stierať. Nepodarí sa nám ho odstrániť, ak začneme stierať neskôr, no najmä vtedy, ak je grafiti nanesené na mäkký a porézny kameň, akým je aj mramor. Na odstránenie použijeme odstraňovač grafiti, pričom čistený povrch musí byť suchý. Po nanesení na podklad necháme odstraňovač pôsobiť asi 10 minút. Celú plochu potom opláchneme prúdom teplej vody pod tlakom. Ak je naimpregnovaná plocha postriekaná hmotou anti-grafiti alebo je pofarbená, stačí ju ošetriť len prúdom vody bez nanesenia prídavnej zmesi. Môžeme ju použiť na nasiakavé i nenasiakavé materiály. 

Lepenie kameňa
Častým problémom môže byť odlomenie kúska kameňa alebo jeho vylúpnutie. Lepenie bežnými lepidlami mnohokrát neprináša očakávaný výsledok a kameň sa na lepenom mieste často opäť odlomí či vylúpne. Na tieto opravy treba použiť špeciálne lepidlá, no pred ich použitím musíme dobre poznať technické danosti, za ktorých budeme kameň lepiť, a to napr.: – hmotu, ku ktorej chceme kameň prilepiť (kameň na kameň alebo k inému materiálu), – polohu kameňa (či lepíme na vodorovnú, alebo zvislú plochu kameňa), – požiadavky na rýchlosť lepenia – pomaly alebo rýchlotuhnúce lepidlo (možnosť korekcie). Rýchlo lepiť kameň na kameň alebo zalepiť jeho povrch môžeme rýchlotuhnúcimi lepidlami na báze epoxidov. Takéto lepidlo je vhodné na lepenie prírodného kameňa (mramoru, granitu). Môžeme ho použiť aj na umelý kameň (terazzo, betón), kov, ale aj na papier, sklo či drevo. Zásluhou viskozity ostáva zlepená škára veľmi tenká, takmer nebadateľná. Nepoužívame ho na lepenie silikónov, teflónu, mäkkého PVC a kaučuku. Zlepovaný povrch má byť odmastený, suchý a bezprašný. V prípade potreby možno pridať do lepidla farebnú pastu. Pri teplote okolo 20 °C lepidlo schne po šiestich až ôsmich hodinách. Nepracujeme s ním pod teplotou menšou ako 10 °C. Kovový materiál lepený na kameň musí byť dobre odmastený. Bezpodmienečne musíme zachovať pomer dvojzložkového lepidla. Na tento účel sú najlepšie dávkovače.
 
Lepenie trhlín
Na lepenie trhlín nám poslúži univerzálne lepidlo na mramor, prírodný aj umelý kameň, vyrobené na polyesterovej báze. Vďaka svojej tekutej konzistencii ľahko preniká do puklín a pórov a tým zabezpečuje väčšiu spájateľnosť a pevnosť kameňa. Pri vyplňovaní širších trhlín ho použijeme súčasne s iným sklovitým materiálom. Lepidlo zmiešame s kamennou drvinou alebo kamenným prachom a s pigmentovacou farbou, čím dosiahneme rôzne imitácie kameňa. Zmiešaním lepidla a suchého kremičitého piesku v pomere 1:2 až 1:4 môžeme vyrobiť umelú živicu. Lepidlo je vyvinuté na osádzanie kovového písma na kameň.
 

Postup lepenia
Ryhy, štrbiny, škáry a póry, ktoré majú byť lepené alebo tmelené, musia byť suché, odmastené a zbavené prachu. Na vytvrdnutie 100 g lepidla potrebujeme 2 až 3 g tvrdidla. Čas spracovania (vytvrdnutia) lepidla pri normálnej teplote je šesť až deväť minút a je závislý od teploty a množstva tvrdidla i hrúbky naneseného lepidla.
Lepidlo vyrobené na akrylátovej báze, tvrdne aj v chladnom prostredí a je odolné proti agresivite chemikálií v ovzduší.

Text: Michal Domonkos, v spolupráci s firmou DANBIK
Foto: autor, DANBIK, AKEMI, archív vydavateľstva JAGA
Zdroj: časopis Urob si sám

  1. peter lukač says:

    Mne povedal stary majster že po očisteni pomnika ho ponatiera vodnym sklom. Rad by som počul nazory inych.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.