Viete všetko o podlahovom vykurovaní?

Viete všetko o podlahovom vykurovaní?

Podlahové vykurovanie si čoraz častejšie nachádza svoje miesto v slovenských rodinných domoch a nahrádza tak klasické radiátorové vykurovanie. Ide o moderný nízkoteplotný vykurovací systém, ktorý má pre spotrebiteľa veľa výhod. Energeticky úsporná prevádzka, zabudovanie v podlahe bez rušivých vplyvov na interiér, rovnomerné šírenie tepla do celého priestoru a pozitívny vplyv na zdravie sú len niektorými z nich.

Pocit tepelnej pohody vďaka podlahovke
Tepelná pohoda je stav, keď máte doma ideálne teplotné podmienky a cítite sa príjemne. Nie je vám ani príliš teplo, ani príliš zima a nemusíte sa neustálym vyzliekaním a obliekaním prispôsobovať nevyhovujúcej teplote. Tento stav je možné dosiahnuť napríklad inštalovaním systému podlahového vykurovania. „Sálavý spôsob šírenia tepla rovnomerne z veľkej plochy dokáže vytvoriť a udržať tepelnú pohodu v celom obytnom priestore“, približuje Ing. Ladislav Truchlík, produktový manažér spoločnosti KKH. Pri ideálnom vykurovaní má byť vo výške hlavy stojaceho človeka teplota vzduchu asi o 2 – 3 °C nižšia ako pri nohách, to platí pri vertikálnom rozložení teplôt. Pri horizontálnom rozložení by mala byť teplota vo všetkých rovinách rovnaká. Sálavý spôsob vykurovania je pre ľudský organizmus veľmi vhodný a zodpovedá optimálnym teplotným hodnotám. Na jeho princípe je založený systém podlahového i stenového vykurovania.

Elektrické podlahové vykurovanie
Konštrukčné typy podlahového vykurovania možno rozdeliť na elektrické a teplovodné. Elektrické podlahové vykurovanie pracuje s vykurovacími káblami (termokáblami), podložkami alebo fóliami uloženými buď priamo pod podlahovou krytinou, alebo pod spodnou vrstvou mazaniny či iného materiálu.

Elektrická vykurovacia rohož Na systémovú dosku s vykurovacími rúrkami sa ukladá dilatačná fólia. Úlohou ďalšej akumulačnej a roznášacej vrstvy je rovnomerne rozložiť zaťaženie osobami a zariadením v interiéri a chrániť systémovú dosku a vykurovanie.

Elektrické podlahové vykurovanie v podobe 2,5 cm hrubého termokábla fixovaného na samolepiacej plastovej sieťovine stačí priamo upevniť na očistenú podlahu a následne zatrieť tenkou vrstvou pružného lepiaceho tmelu. V prípade použitia drevenej alebo plastovej krytiny je nutné zaliať rohože 10 mm vrstvou zalievacej zmesi, čím sa zabezpečí rovnomerná teplota povrchu. Elektrické podlahové vykurovanie v podobe termokáblov sa môže aplikovať aj priamo na betónovú podlahu, ktorú je potrebné tepelne odizolovať, aby sa zabránilo nežiaducim únikom tepla cez konštrukciu stropu. Termokáble sa zalievajú 5 až 6 cm hrubou vrstvou betónovej mazaniny alebo inej zalievacej zmesi, zbavenej ostrých prvkov. Po vytvrdnutí betónu by mal postupný ohrev podlahy z 15 °C na 25 až 28 °C trvať asi týždeň. Ďalšou možnosťou je uloženie termokáblov na prvú trojcentimentrovú vrstvu vytuhnutého betónu, na ktorú sa upevnia termokáble a zalejú sa ďalšou vrstvou s hrúbkou 2 až 3 cm. Dosahuje sa tak flexibilnejšie vyhriatie, presnejšia regulácia a úspornejšia prevádzka.

Podlahové vykurovanie pomocou vykurovacích rohoží navýši podlahu približne len o 15 mm, čo je výhodné najmä v bytoch.Teplovodné podlahové vykurovanie
Teplovodné podlahové vykurovanie predstavuje vykurovací systém, ktorý využíva na vykurovanie ohriatu vodu. Jeho základným článkom je rúrka, preto je veľmi dôležité dbať na ich materiálovú kvalitu a odolnosť. Zo všetkých materiálov sa najviac odporúča polybutén, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne aj bezpečnostné kritériá; je absolútne odolný proti korózii a tlmí hluk v rozvodoch. Priemer rúrky by mal byť okolo 15 mm. Rúrkami uloženými v podlahe prúdi vykurovacia voda, ktorá šíri teplo do veľkej plochy. Takýmto spôsobom je možné vykúriť aj väčší dom. Vodu zohrieva vykurovací kotol alebo iný zdroj tepla, ktorý sa dá v budúcnosti vymeniť alebo doplniť. Najvhodnejší je kondenzačný kotol, ktorého vysokú hospodárnosť podporujú práve nízkoteplotné systémy.

Úspora s teplovodným podlahovým vykurovaním
Aj keď je vstupná investícia vyššia, spotrebiteľ môže získať úsporu najmä na prevádzkových nákladoch. Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní máme totiž pocit tepla, aj keď je v miestnosti teplota ­o 2 až 3 °C nižšia ako pri zvyčajnom spôsobe vykurovania. Znížením potrebnej teploty vzduchu klesnú prevádzkové náklady až o 10 až 20 %. Relatívne nízka teplota vykurovacej vody – menej ako 50 °C – predstavuje vysokú prevádzkovú úsporu energie, lebo znižuje spotrebu paliva. Systém vyžaduje veľmi malý objem vykurovacej vody: 0,5 l na 1 m2 vykurovanej plochy.

Navyše, teplovodné podlahové vykurovanie umožňuje použitie akéhokoľvek nízkoenergetického zdroja tepla (tepelné čerpadlo, solárny systém, kondenzačná a nízkoteplotná technológia). „K úspore prevádzkových nákladov prichádza aj reguláciou teploty v jednotlivých miestnostiach s ohľadom na ich funkciu a využitie. Napríklad obývačka sa bude vykurovať inak ako spálňa alebo chodba“, približuje Ing. Truchlík zo spoločnosti KKH.–>

Podlahové vykurovanie pre zdravie

Podlahové vykurovanie pozitívne ovplyvňuje aj zdravie človeka, pretože teplota v miestnostiach sa vďaka nemu približuje k teplotnému rozloženiu, ktoré je ideálne pre ľudský organizmus a jeho aktívne psychické i fyzické fungovanie. Prevádzka je hygienická, keďže nevíri vzduch, steny a vykurovacie plochy neznečisťuje unášaný prach. Systém zabezpečuje vo vykurovaných miestnostiach kvalitnú mikroklímu. Minimálna vlhkosť stien bráni výskytu plesní a mikroorganizmov, čo znižuje riziko vzniku alergií. Ak sa vaše deti rady hrajú na podlahe, pri podlahovom vykurovaní nehrozí, že prechladnú.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVykurovacia rohož je vhodná na temperovanie tenkých renovovaných podláh. K jej výhodám patrí možnosť aplikácie na pôvodné podlahy, čím odpadá stavebný neporiadok súvisiaci s?odstraňovaním starej krytiny.Vykurovacia rohož je vhodná na temperovanie tenkých renovovaných podláh. K jej výhodám patrí možnosť aplikácie na pôvodné podlahy, čím odpadá stavebný neporiadok súvisiaci s?odstraňovaním starej krytiny.

Spojenie podlahového a stenového vykurovania
Skombinovanie stenového a podlahového vykurovania je dobrou investíciou z hľadiska nízkej spotreby energie, tepelnej pohody a hygieny prostredia. Podlahové vykurovanie tvorí systém so značnou akumuláciou tepla a temperuje miestnosť. Stenové vykurovanie reaguje veľmi rýchlo a pohotovo na požiadavky regulácie. Výsledkom skombinovania predností oboch systémov je rýchle a energeticky nenáročné dosiahnutie požadovanej teploty. Je to ideálne spojenie.

Systémová doska z polystyrénu pokrytého hliníkovým plechom – polystyrén fixuje rúrky a bráni prechodu tepla do spodných vrstiev, plech teplo z rúrok rovnomerne rozvádza po celej ploche. Pri podlahovom vykurovaní so systémovou doskou je dôležitá rovinnosť podkladu. Tá sa dá zabezpečiť buď nivelačným poterom, čo je finančne pomerne náročný variant, alebo vrstvou polystyrénbetónu, perlitbetónu či penobetónu, ktorá zároveň tvorí prídavnú tepelnoizolačnú vrstvu.
 „Systémy stenového a podlahového vykurovania by mali mať vlastné okruhy zo zdroja tepla, pretože podlahové vykurovanie má niekoľkonásobne väčšiu zotrvačnosť ako stenové vykurovanie a teplota vody, prietok aj teplotný spád môžu byť v oboch systémoch rozdielne,“ dodáva Ing. Truchlík zo spoločnosti KKH. Inštalovanie oboch systémov je najvhodnejšie použiť v obývacej izbe, detských izbách, prípadne v hosťovskej izbe, kde je k dispozícii voľná plocha na obvodovej stene domu. Stenové vykurovanie v spálni môže vykryť zmenšenie podlahovej plochy posteľami a nábytkom. Konkrétne návrhy a riešenia konzultujte s odborným projektantom. Vytvorenie meracieho miesta na meranie zvyškovej vlhkosti poteru – v?okruhu približne 10?cm nesmú byť žiadne rúrky

K vytvoreniu pohodlia a útulnosti domova prispieva aj príjemná a teplá podlaha, ktorá hreje či už z podstaty svojho materiálu alebo vďaka podlahovému vykurovaniu. O tepelnej pohode podlahovej krytiny rozhoduje v prvom rade typ materiálu, z ktorého je podlaha vyrobená. Drevo, PVC, dlažba či laminát – každý z týchto materiálov sa odlišuje nielen základnými charakteristikami, medzi ktoré patrí aj tepelný odpor, ale aj pocitovým pôsobením. Okrem zvoleného materiálu je pre tepelnú pohodu od podlahy nutné dodržať zásady správneho kladenia podlahovej krytiny a zásady pre použitie podlahových vykurovacích systémov.

Na podlahové vykurovanie je najvhodnejšia krytina s najmenším tepelným odporom, respektíve s najlepšou tepelnou vodivosťou. Ďalej platí, že k lepšiemu prenosu tepla dochádza v podlahách, ktoré sú pevne spojené s podkladom, bez vzduchovej medzery, ktorá v podstate funguje ako izolant brániaci prechodu tepla. Z hľadiska tepelnej priepustnosti je preto najlepšia keramická dlažba, za ňu by sme mohli zaradiť podlahy z PVC a prírodného linolea, potom laminátové podlahy a nakoniec drevené krytiny. Výrobcovia podlahových krytín však v súčasnosti konštruujú a upravujú podlahy tak, aby ich tepelný odpor spĺňal požiadavky noriem súvisiacich s inštalovaním podlahového vykurovania. Preto v súčasnosti nie je problém nájsť aj krásne drevené podlahové krytiny, ktoré sú na podlahové vykurovanie vyslovene vhodné. Základom je dobre vysušený a spracovaný materiál. Pri viacvrstvových drevených podlahách je navyše vďaka vrstveniu do kríža zaručená väčšia stabilita krytiny proti pôsobeniu relatívnej vlhkosti vzduchu i tepla, teda proti vysychaniu a krúteniu podlahy. Nie všetky druhy drevín sú však na podlahové vykurovanie vhodné, napr. dreviny ako jaseň či buk sa dokážu veľmi ľahko skrútiť.
Netreba však zabudnúť ani na podklad pod krytinou a vykurovaním, ktorý musí byť rovný, suchý a pevný. Ak spúšťate podlahové vykurovanie s novou čerstvo položenou krytinou, mali by ste vždy dodržať technické pokyny v návode na použitie. Tie však treba dodržiavať aj pri bežnej prevádzke, pretože ­napr­. pri drevených podlahách by mohlo v dôsledku prekročenia maximálnej povolenej teploty dochádzať k zosychaniu a zmršťovaniu dreviny.
Zdroj: spoločnosť Kratochvíl parket profi (KPP).

Ochranná rúrka – napríklad pri priechode dvermi Pokladanie polybuténovej rúrky

 

Podlahové krytiny na podlahové vykurovanie
Na podlahové vykurovanie môžete použiť viac druhov materiálov podlahových krytín, najčastejšie sa však dnes využívajú laminátové podlahy. Vďačia za to svojej rýchlej inštalácii, nenáročnej údržbe, odolnosti, vysokej životnosti. Navyše si laminátové podlahy uchovávajú konštantnú teplotu a nikdy nie sú výrazne studené. Keramická dlažba má síce fyzikálne lepšiu tepelnú vodivosť, avšak bez zapnutého vykurovania je zbytočne chladná a na dotyk nepríjemná.
Na podlahové vykurovanie môžete použiť viac druhov materiálov podlahových krytín, dnes sa však najčastejšie využívajú laminátové podlahy.
Laminátová podlaha sa v tomto prípade inštaluje ako plávajúca. Dôležité je, aby ste si pod podlahu vybrali správny podklad, pretože nesprávna podložka môže spôsobiť až 50 %-nú stratu tepla. Ideálne je vybrať si podklad rovnakej značky ako je plávajúca podlaha, pričom treba staviť na kvalitu. Pod plávajúcu podlahu je potrebné použiť aj parozábranu, ktorá zabraňuje prípadnej kondenzácií vodných pár. Na trhu v súčasnosti nájdete aj také podložky, ktoré majú parozábranu zabudovanú priamo v sebe. V každom prípade sa nezabudnite u predajcu uistiť, či sú podlaha a podložka vhodné na podlahové vykurovanie.


Text: Jarmila Ivančičová v spolupráci so spoločnosťami KKH a Quick-Step
Foto: archív firiem a vydavateľstva

Komentáre

 1. Procka Juraj says:

  Píšete iba o výhodách. Nevýhody: – vôbec nešetríte – naopak, v októbri zapnete a v máji vypnete. Čiže kúrite celú zimu.- dlhý čas nábehu (4-6 hodín), kým pocítite, že sa kúri, a naopak – po vypnutí ešte 3-4 hodiny vyžaruje teplo. hoci nechcete. Radiátor, keď začne kúriť cítite po 10 – 15 minútach, po hodine máte v byte požadovanú teplotu. Keď ho vypnete, prestane za 30 – 40 min.vyžarovať nechcené teplo. – a najväčšia nevýhoda (našťastie nie moja, ale susedova skúsenosť) – únik horúcej vody priamo do základov domu – hotové nešťastie !!!

  1. Ja som spokojná, v celom dome máme podlahové kúrenie a všade keramickú dlažbu, bývame už 5 rokov . Máme viac okruhov a teplota je nastavená na 21,5 dolu a hore na poschodí na 20 stupńov. Je u nás príjemne, nič sa nestane ak deti chodia bosé. Nemáme taký suchý vzduch ako býva pri klasických radiátoroch. Keďže máme v dome aj psa, chválim jednoduchú údržbu podlahy a hlavne okamžité schnutie podlahy, darí sa kvetom – sú v keramických kvetináčoch, ktoré sú položené na podlahe, teplota hliny je optimálna a preto sa im tak darí. Neviem odkiaľ máte, že nešetríme…naopak, šetríme a okrem toho, teplota sa dá predsa regulovať a upravovať – priamo na okruhoch a aj na snímačoch takže nekúrime bezhlavo ako píšete celú zimu. V dome nám nabieha kúrenie maximálne do 1,5 hodiny. Dobre urobené podlahové kúrenie odporúčam.

  2. ale šetríte! do podlahovky ide cca 45 C vykurovacia voda, do radiátorov cca 70-80 C vykurovacia voda. t.j. na ohrev vody o objeme 100 l z 10 C na 45 C, pri predpokladanej účinnosti kondenzačného kotla 96 % spotrebujete cca 4,2 kWh energie, pri ohreve z 10 C na 80 C tým istým kotlom spotrebujete 8,4 kWh energie – to nie je podľa Vás šetrenie? 50% úspora energie na ohrev vykurovacej vody je podľa mňa veľmi slušné číslo.Čo sa týka akumulácie podlahovky, dnes sú na trhu aj systémy, ktoré vedia zareagovať na zmenu vonkajšej teploty s podstatne kratšou odozvou -cca 1-2 h.Nuž a na záver: hotové nešťastie je neodborná montáž a s tým spojené netesnosti systému podlahovky. Vždy sa musí vykonať tlaková a testnostná skúška a v neposlednom rade vo vykurovacom období aj vykurovacia skúška, toto všetko musí dokladovať protokolmi o uvedených skúškach odborná firma pri preberaní a odovzdávaní diela!S pozdravom Hugi

   1. … si ty ale zabávač „teplýplyn“ To čo porovnávaš? Tú kilowathodinu si dokonca napísal správne, ale že vraj „…50% úspora energie …“. To si kde vygúglil, že v každom kúrení musí byť (tiecť) rovnaké množstvo vody?Už si dajaké kúrenie počítal?Ja som toto už dočítal, keď tu takýto „radia“karol

  3. kto by vypinal podlahov ekurenie hlavne v zime…. unika mu horuca voda do zakladov to ako vie? ak nedal ziadnu izolaciu (polystyren) tak nech sa necuduje… ja mam podlahove kurenie a nemenil by som ho za nic na svete vsade rovnaka teplota na kazdom kute v miestnosti….. mam najracej takychto debilkov co ani nevedia o com pisu…..

 2. Reni175 máte úplnú pravdu.Podlahové kúrenie väčšia plocha – nižšia teplota vody a tým menšia spotreba energie.V spojení s tepelným čerpadlom je to najlepšie riešenie čo súčastné technológie ponúkajú!To čo píše Juraj s dlhšou akumuláciou je jediná nevýhoda podlahovky.Únik vody je neodborná, špatná pokládka podlahovky, lebo pred zalievaním sa musí spraviť tlaková skúška, ale to platí aj pri radiátoroch. S pozdravom Ivan

 3. pokial sa rozhodnete pisat k odbornym clankom odborne prispevky, tak majte aspon prestudovanu problematiku.ak chcete zohriat dom s teplotou 10C na 20C, potrebujete tam dodat ROVNAKE mnozstvo energie bez ohladu na to, ci ide voda cez podlahovku alebo radiatory, bez ohladu na to, ci tam pojde 80C voda alebo 35C voda (45C voda v podlahovke??? to je vela)setrenie v podlahovke je LEN v tom, ze na rovnaky pocit tepla je potrebna mensia teplota. tj pri radiatoroch musite ohriat dom na 20C, pri podlahovke na 19C, aby ste mali rovnaky tepelny pocit.samozrejme podlahovka ma kopec dalsich vyhod (napr. vdaka nizsej teploty vody staci slabsi zdroj tepla, cize aj t.cerpadlo), nezavadzia, prijemnejsia na zivot, zdravsia a pod.rychly nabeh? a naco je to dobre? ked zrazu klesne teplota von o 20C, tak vnutri sa to prejavi za par dni, ved mam predsa zaizolovany dom. naco potrebujem OKAMZITE kurit?radiatory maju vyznam iba pre tych, ktory chcu aktivne kurit krbom, vtedy su rychle reakcie naozaj potrebnepozrite si napr.:http://www.ostavbe.sk/podlahov… alebo http://www.ostavbe.sk/dat-podl…a prosim vas, ked uz pisete… tak nepiste bludy

  1. pán p. Vy ste zjavne nepochopili problematiku! Ja som písal o úspore prevádzkových nákladov na ohrev vykurovacej vody z 10 na povedzme 45 C a nie na ako Vy píšete :“zohriat dom s teplotou 10C na 20C“ Mýlite si pojmy z dojmami… Šetrenie je jednoznačné v úspore energie pri prevádzke podlahovky – v nižšej spotrebe paliva nutného k ohrevu vykurovacej vody!Takže Vy tu nepíšte bludy a poriadne si problematiku naštudujte. Takýchto „majstrov sveta“ je na tých Vaších odporúčaných stránkach habadej! A tie ich rady poväčšine stoja za …

   1. P. majster sveta Gasterm, skuste mi prosim konkretne povedat, kde sporite? Ved 1m3 plynu ma rovnaku vyhrevnost stale, bez ohladu na to, na kolko ohrieva vodu. (ignorujeme kondenzacne kotly) Cize nech nahreje X litrov vody na 45C alebo X/2 litrov vody na 90C. suhlasite zatial? Dufam, ze ano.Takze za rovnaku cenu za plyn budeme mat aj rovnaku energiu, len bud bude v X litroch vody alebo X/2 litroch vody s vacsou teplotou. A tato voda nam ohreje dom ROVNAKO.Nesetrime. Preboha p. Gasterm, preco nekurime vodou na 22,5C? Ved podla Vas by sme setrili este viac.Je mi to luto, ale mali bvy ste sa naucit fyziku, energia v plyne sa premietne do teploty v dome rovnako pri roznych stupnoch vody (opat igonrujem ucinnost pri kondenzacnych kotloch, to je samostatna kapitola). Pretoze raz tej vody potrebujem viac a raz menej.Ti podla vas „majstri sveta“ su na rozdiel od vas ludia, ktori vedia, o com pisu.

   2. Pán p. Áno 1m3 ZP má stále rovnakú výhrevnosť /H=9,51 kWh/. Ale zásadný rozdiel je v spotrebe plynu pri nahrievaní vykurovacej vody určitého objemu!!!Takže po lopate:1.) Podlahovka-Objem vyk. vody V=100 l, potom na ohrev vyk. vody z 10 na 45 C potrebujeme cca 4,2 kWh energie, čo predstavuje pri predpokladanej výhrevnosti ZP a účinnosti kotla 96% spotrebu paliva cca 0,46 m3/h2.) Radiátory – Objem vyk. vody V=100 l, potom pri ohreve vyk. vody z 10 na 80 Cpotrebujeme cca 8,4 kWh energie,čo predstavuje pri predpokladanej výhrevnosti ZP a účinnosti kotla 96% spotrebu paliva cca 0,92 m3/hTakže podľa Vás nešetríme? Ak nie tak ,je mi to ľúto.Ak si myslíte že pri radiátorovom vykurovaní ohrievate polovičný objem vykurovacej vody, tak sa sakra mýlite. A prestaňte tu zavádzať verejnosť Vašimi „odbornými“ príspevkami.!

   3. a podla Vas tych 100 litrov vody v raditoroch o teplote 80C zohreje byt MENEJ alebo ROVNAKO ako 100 litrov vody o teplote 40C? samozrejme ze NIE. vykuria ten byt tak, ze uz dalej nemusi vodu ohrievat, zatial co podlahovka sa stale ohrieva, kedze tych 100 litrov vody o teplote 40C ten byt este tak nezohrialo. takze podlahovka kuri este dalsi hodinu a minie dalsi kubik plynu. p. Gasterm, bohuzial sa strapnujete. vase fyzikalne znalosti su nulove a ja dakujem vsetkym svatym, ze nepracujete vo „fachu“, pretoze by ste napachal tolko skody, ze…..opakujem, ak chcete zohriat rovnaky objem vzduch na rovnaku teplotu, je spotrebovane uplne ROVNAKE mnozstvo tepla bez ohladu na to, ci ten priestor ohrejem 100 litrami 80C vody za 10 minut alebo 100 litrami 40C vody za 20 minut.zakon zachovania energie…. ked raz byt potrebuje 8kWh, tak mu ich tam musim dodat.

   4. aspon teda dufam, ze nepracujete vo fachu. inac by ste snad nepisali to, co pisete…. nie, nie… to nemoze byt pravda…. urcite nepracuje vo fachu….. 🙁

   5. Pán p. Práve naopak. Vyk. vodu pre podlahovkou zohrejem na požadovanú teplotu kotlom o výkone 4,2 kW za 1 h, vyk. vodu pre radiátory musím za ten isý čas nahrievať na požadovanú teplotu kotlom o výkone 8,4 kW – fyzika nepustí!Teda podľa Vás nešetrím pri nahrievaní vyk. vody,keď potrebujem polovičný výkon s polovičnou spotrebou paliva??? Tak potom klobúk dolu!Podlahovkou neohrievam vzduch v miestnosti na povedzme 20 C, ale postačí ho ohriať na 17-18 C pri identickej tepelnej pohode!!!Zníženie interiérovej teploty vzduchu o 1 C predstavuje šetrenie energie o 5-6%, t.j. zníženie prevádzkových nákladov o 10-20%!.Podlahovka na rozdiel od konvekčného prenosu tepla radiátormi využíva sálavú zložku šírenia tepla, t.j. ohrieva v prvom rade predmety atď.Vertikálne rozloženie teplôt v interiéri je pri podlahovke pre ľudský organizmus ideálne: nohy v teple, chladná hlava – pri podlahe 23 C,v oblasti hlavy 20 C, pod stropom povedzme 18 C. Pri konvekčnom vykurovaní: pri podlahe 17 C v oblasti hlavy 20 C, pod stropom povedzme 23 C, nehovoriac o tom že pri prenose tepla konvekciou dochádza k neustálemu prúdeniu vzduchu o rôznych teplotách a tým aj k víreniu prachu. Čo je podľa Vás pre ľudský organizmus prijateľnejšie? Verím že súdny čitateľ si urobí názor sám.Naopak, pán p. ja dúfam že nepracujete vo fachu, bo pán Boh nás ochraňuj…Na záver odporúčam dôsledne prečítať horeuvedený článok, budem citovať Ing. Truchlika:Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní máme totiž pocit tepla, aj keď je v miestnosti teplota ­o 2 až 3 °C nižšia ako pri zvyčajnom spôsobe vykurovania. Znížením potrebnej teploty vzduchu klesnú prevádzkové náklady až o 10 až 20 %. Relatívne nízka teplota vykurovacej vody – menej ako 50 °C – predstavuje vysokú prevádzkovú úsporu energie, lebo znižuje spotrebu paliva. Systém vyžaduje veľmi malý objem vykurovacej vody: 0,5 l na 1 m2 vykurovanej plochy.Navyše, teplovodné podlahové vykurovanie umožňuje použitie akéhokoľvek nízkoenergetického zdroja tepla (tepelné čerpadlo, solárny systém, kondenzačná a nízkoteplotná technológia). „K úspore prevádzkových nákladov prichádza aj reguláciou teploty v jednotlivých miestnostiach s ohľadom na ich funkciu a využitie. Napríklad obývačka sa bude vykurovať inak ako spálňa alebo chodba“, približuje Ing. Truchlík zo spoločnosti KKH.Pán p. Pekný deň 🙂

   6. p. Gasterm. ja suhlasim s tym, co ste pisali v poslednom prispevku. vedo to som na zaciatku pisal aj ja, iba nie tak rozvito. s podlahovkou mozete kurit na menej C.s prvymi dvoma vasimi odstavcami ale nesuhlasim. to je to, o com tu diskutujeme a riesime. ja tvrdim, ze je klamstvo, ze na ROVNAKE vyhriatie domu sa minie menej paliva, lebo je potrebne ohriat vodu v podlahovke iba na 45C zatial co v radiatoroch treba na 80C.takze gratulujem k otocke, ktoru ste spravili. skuste si precitat moje prva dva odstavce z prveho prispevku a povedzte mi, s cim nesuhlasite.

 4. chcela by som sa opýtať…bývam v panelákovom byte a chcela by som podlahové kúrenie urobiť v kuchyni a kúpelni…dá sa to?

  1. ano da sa to. su dva druhy podlahovky – vodna a elektricka. pre vas je mozna len elektricka varianta. tu mozete dat rovno pod dlazbu (aj na obrazku vyssie je to pekne vidiet). potrebujete vsak elektrokotol.

   1. elektrické vykurovanie je jediné riešenie si tiež myslím…len sa obávam ako vyskočí spotreba energie..v našom panelákovom byte doplácame nemalé čiastky za vykurovanie radiátormi a to pritom máme v byte zimu…máme aj merače tepla ktoré chodia pekne odpisovať a keď mi príde vyúčtovanie nákladov na kúrenie tak koniec..skutočne plánujem odstaviť radiátor a dať podlahové kúrenie len neviem ako sa to odrazí na odbere energii…spomínate aj elektrokotol???

   2. prejavi sa to zle na spotrebe. predpokladam, ze platite za ohrev, ktory je rieseny plynom. cize predpokladam, ze vasmu dodavatelovi tepla platite mensiu jednotkovu cenu, ako ked si budete sami robit teplo elektrinou. lebo elektricke ohrievanie je velmi drahe. ma vyznam len vtedy, ak staci kurit malo, lebo dom je dobre izolovany. u vas by to malo vyznam len ako doplnok, ako komfort do kupelne a kuchyne, kedze podlaha je tam studena. urcite vam to nenahradi klasicke kurenie.elektrokotol potrebujete, co bude davat elektrinu do podlahovky?ak chcete usetrit, rieste skor veci ohladom zateplenie a najma okien. v panelakoch su najhorsie na tom stare okna, tie zvycajne fucia a ani okolie poriadne netesni.

   3. čo to máte s tým elektrokotlom?

   4. žiadny elektrokotol nepotrebujete! Existuje el. podlahové vykurovanie el. káblami, alebo rohožami, napr, DEVI, alebo FENIX SLOVAKIA, Takže potrebujete len novú elektroinštaláciu ku káblom,alebo rohožiam.Elektrokotol by ste potrebovali len v tom prípade, ak by ste sa rozhodli pre teplovodné podlahové vykurovanie, kde zdrojom tepla pre ohrev vykurovacej vody by bol spomínaný elektrokotol.V ostatnom s pánom p. kupodivu súhlasím. 🙂

   5. dakujem za opravunaozaj netusim, preco som pisal o elektrokotle, lebo ten je naozaj potrebny pri ohreve vody a nie pri rohoziach…. bol som vtedy asi pomiatnuty 🙂

  2. elektricke podlahove vykurovanie je najjednoduchsia varianta. Je to najmenej invazivny zasah do zabehnutej domacnosti.

 5. páčila mi váša diskusia, ale poradte prosim, chcem poriešiť kurenie v kamenom dome… asi velmo neušetrim, otazka je taka : je vhodne podlahove kurenie v takom dome?Vopred dakujem za radu.N.

  1. dusan hubinsky says:

   ahoj ak mas kameny dom odporucam zateplit dom z nutra 10cm nobasilom

  2. dusan hubinsky says:

   najskor spravit podlahovku a potom zateplit z nutra pridete tim o znacnu cast priestoru cca 12,5cm na kazdej obvodovej stene

 6. …nevyhoda moze byt aj „vysusanie clenkov/ chodidiel

 7. Dobrý, chcem sa opýtať, po pár dňoch mi začalo podlahové kúrenie vyhadzovať prúdový istič, neviete mi poradiť čím to môže byť?

  1. Kto Vam urobyl podlahove kurenie cez prudovy chranic?

  2. Faktorov moze byt samozrejme viacero. Od porusenia odporoveho vodica cez zle zapojenie termostatu az po neodborne zapojenie rozvadzaca.
   V modernych instalaciach sa aj podlahove el. vykurovanie zapaja cez prudovy chranic. Vyzaduje to bezpecnost.

 8. Dobry den chcem sa spitat,mam v dome teplovodne podlahove kurenie,a odchadzame do zahranicia s rodinou a bojim sa ze mi zamrzne voda v sisteme ako to mam riesit…

 9. Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je rozdiel v laminatovej podlahe (či sa dávajú iné laminátové podlahy na ekektricke a ine na teplovodne vykurovanie, alebo jeden druh sa može použiť na obidve? dakujem

 10. dobry den, mam elektricke podlahove kurenie a nad tym dlazbu. dlazbu by som chcela vymenit. da sa to bez toho aby doslo poskodeniu podl.kurenia? alebo da sa na tu dlazbu dat dalsiu vrstvu dlazby alebo nieco ine napr. korkovu dlazbu? ci nebude tak velka tepelna strata?
  dakujem

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.