ako zabranime vlhnutiu stien
Galéria (10)

Ako zabránime vlhnutiu stien

Základy a steny pivnice by sme mali efektívne chrániť pred vlhnutím. Zrážková voda zhora, presakujúca podzemná voda a kapilárna vlhkosť vzduchu by bez izolácie mohli spôsobiť závažné poškodenia stavby.

Galéria

vlhnutie stien,
vlhnutie stien,
plávajúcca podlaha, montáž, postup
vlhnutie stien,
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
Druhy izolácie
Ak sa už podzemná voda nachádza v horných vrstvách zeminy, musíme stavebný objekt izolovať obzvlášť pozorne. V tomto prípade hovoríme o tzv. čiernej vani. Proti tlačiacej sa vode sa najčastejšie používa princíp tzv. bielej vane. Tieto prípady sa vyskytujú najmä v pivniciach – vtedy na vybetónovanie používame betón, ktorý neprepúšťa vodu, a na utesnenie dilatačné pásky. Tie nám zabezpečia, že stykové škáry zostanú tesné natrvalo. Upozorňujeme, že v obidvoch prípadoch by sme mali tesnenie a izolovanie odovzdať do rúk odborníkov.

V prípade bežných pôdnych pomerov sa základy zvyčajne zabezpečujú bitúmenovou izoláciou, ktorú môžeme naniesť vo vlastnej réžii a ktorá pri svedomitom vyhotovení chráni nielen pred vodou, ale zabraňuje aj presakovaniu rádioaktívneho radónu.

Alternatívou samolepiacej alebo tzv. žíhanej bitúmenovej izolácie, ktorú nanášame v pásoch, je použitie jedno- alebo dvojzložkovej hrubej povrchovej vrstvy, takisto na báze bitúmenu.

Ide o bezrozpúšťadlovú masu s prísadou syntetickej živice. Na zlepšenie jej vlastností ju treba spracovať za studena. Používa sa vnútri aj vonku na utesnenie proti vlhkosti a vode. V prípade tlakovej vody treba dodatočne naniesť výstuž zo sklenených vláken. V prípade tzv. tlačiacej vody treba dodatočne naniesť výstuž zo sklených vláken.

Pri spracovaní dbáme na to, aby bol podklad pred nanesením vrstvy dobre vyčistený. Chybné miesta (vybúrané miesta, trhliny) vyplníme cementovou maltou a prípadné nerovnosti, ako sú vypukliny alebo vytŕčajúca betonárska oceľ, pozorne odstránime. Základný izolačný náter rozriedime s vodou v pomere 1 : 10 a celoplošne nanesieme na steny pivnice. Vytvoríme tak základnú adhéznu vrstvu, ktorá viaže prach (obr. 1).

Po vyschnutí nanesieme nezriedenú vrstvu. Dvojzložková zmes s prísadou plastov premosťuje trhliny, stará sa o spoľahlivé utesnenie a je vhodná aj na lepenie izolačných dosiek.

Tepelná izolácia v pôde
Obvodovou izoláciou rozumieme takú tepelnú izoláciu, ktorá obklopuje stavbu v miestach styku stien a podlahy so zemou. Využívanie priestorov, ktoré sa dotýkajú zeme, nadobúda čoraz väčší význam. Na to, aby sme v takýchto miestnostiach dosiahli príjemnú atmosféru a znížili spotrebu energie, mali by sme ich zatepliť. V porovnaní so zvyškom obvodového plášťa budovy je pre zvýšený tlak a vlhkosť potrebné použiť špeciálne izolačné materiály. Samozrejme, vhodné sú len také, ktoré neabsorbujú žiadnu vodu. Spoľahlivými materiálmi sú napríklad dosky z tvrdej peny z extrudovaného polystyrénu (XPS).

Aby sme obvodovú izoláciu dobre upevnili, zlepíme ju s tesnením. Použijeme pritom špeciálne dvojzložkové lepidlá, ktoré nanášame v bodoch. Alternatívou môže byť celoplošné nanesenie dvojzložkovej bitúmenovej zemsi. Izolačné dosky musia k sebe tesne priliehať a spoje musia byť posunuté. Vďaka stupňovitej drážke v izolačných materiáloch sa škáry dobre uzavrú (obr. 2).

123
456

Kupolkový pás chráni tepelnú izoláciu pred mechanickými vplyvmi, odvádza vodu a zabraňuje poškodeniam vzniknutým naplnením stavebnej jamy zemou či iným materiálom. Z toho istého dôvodu nesmú kupolky smerovať k budove (obr. 3).

Ak potrebujeme mať väčšiu istotu, môžeme nad to upevniť ešte vlákninu z geotextílie (obr. 4), aby sa medzera nezaniesla pieskom. Na záver sa stavebná jama zaplní a zhutní v približne 40-centimetrových vrstvách (obr. 5).

Obr. 6 ukazuje prierez správne utesnenej a tepelne izolovanej konštrukcie steny vrátane kupolkového pásu.

Materiály a náradie
• dvojzložková hrubá povrchová vrstva
• izolačný materiál
• kupolkový pás
• geotextilná vláknina
• kefky a štetce
• stierky
• pracovné rukavice


Tip na úsporu energie
V prípade existujúcich nezateplených budov sa musí izolácia naniesť na vrchnú stranu podkladovej dosky. Využíva sa pochôdzna vrstva izolácie alebo izolácia pod dlážkou.

V spolupráci s Baumax-om

–>

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje