/ Chalupa /

Na čo si dať pozor pri poistení chalupy

Exteriér chalupy so záhradou
Zdroj: Shutterstock

Poistenie chalupy je, samozrejme, možné. Bude sa však líšiť v závislosti od toho, či chalupu využívate aspoň 183 dní v roku, čo sa považuje za trvalé obývanie, alebo len príležitostne.

Radí Pavol Ondruška, riaditeľ úseku likvidácie PREMIUM Poisťovne a Alena Kováčiková, manažérka produktového úseku PREMIUM Poisťovne.

Aké poistné riziká poistiť?

Aké najčastejšie poistné riziká sa spájajú s chalupami a chalupárčením?

Odpoveď P. O.: Najčastejšie škody na chalupách, teda rekreačných domoch určených na dočasné bývanie s cieľom oddychu, situovaných na lazoch, na okraji dediny či v lese, vznikajú z dôvodu ich umiestnenia a obývania. Sú to napríklad škody spôsobené divou zverou na plotoch, obývanie a poškodenie krovov drobnou zverou, ale aj vykradnutie neznámym páchateľom.

Na čo najčastejšie chalupári zabúdajú a aké to môže mať následky?

Odpoveď P. O.: Okrem náhodných škôd, ktoré vznikajú pôsobením prírodných živlov, sa stretávame aj so škodami, ktoré spôsobia majitelia nedbanlivosťou či zabudnutím, napríklad zanedbaním prípravy chalupy na zimné obdobie. Zamrznutá voda vo vykurovacom či vodovodnom systéme dokáže spôsobiť veľkú škodu, ktorej sa dá jednoducho predísť. Taktiež treba venovať pozornosť okolitým drevinám, z ktorých sa môžu odlomiť konáre počas zhoršených poveternostných podmienok.

Odpoveď A. K.: Chalupári by tiež nemali pred odchodom z chalupy zabúdať na to, že všetky vstupné dvere a všetky okná by mali byť riadne uzatvorené a uzamknuté a dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory musia byť riadne uzatvorené a zabezpečené z vnútornej strany tak, aby ich nebolo možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.

Los pri drevenej chate
Zdroj: Shutterstock

Aké poistenie odporúčate uzavrieť na tento typ nehnuteľnosti? Prípadne na aké riziká nezabudnúť a radšej si ich pripoistiť?

Odpoveď A. K.: Pre akýkoľvek typ rodinného domu, a teda aj pre dom určený na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa), je určené poistenie nehnuteľnosti. Poistenie sa vzťahuje na samotnú stavbu a všetky jej časti vrátane jej stavebných súčastí a príslušenstva. Predmetom poistenia môžu byť aj tzv. vedľajšie stavby, ako sú napríklad hospodárske budovy (dielňa, budovy na skladovanie a pod.), záhradný prístrešok, altánok, prístrešok na nádoby na odpadky, detské a športové ihriská, plochy na parkovanie, chodníky, bazén, brána, oplotenie a pod.

Spolu s poistením stavby netreba zabúdať ani na poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré kryje škodu spôsobenú tretím osobám (napr. ľad zo strechy poistenej chalupy spadne na okoloidúceho a spôsobí mu škodu na zdraví/majetku). Poistenie domácnosti sa zase vzťahuje na hnuteľné veci tvoriace zariadenie chalupy.

Na čo si dať pozor

Čo všetko vplýva na poistenie chalupy? Sú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o záplavovú oblasť, samotu, nedostupný terén vo vysokohorskej oblasti a pod.?

Odpoveď A. K.: V prípade poistnej udalosti musí ísť o škodu, ktorá má náhodnú povahu. Ide teda o náhodnú udalosť, pri ktorej nevieme, kedy sa stane a či vôbec nastane. Ak by prišlo k škodám spôsobeným napríklad povodňou, záplavou alebo zosuvom pôdy, ktoré sa s ohľadom na situáciu v mieste umiestnenia chalupy dajú očakávať, poistenie by sa na takéto škody nevzťahovalo, pretože by už nešlo o náhodnú udalosť.

Škoda, ktorá vznikne pri poistnej udalosti musí mať náhodný charakter. Preto, ak pri chalupe hrozia záplavy, poistenie by sa na tieto škody nevzťahovalo.

Vlastník má okrem iného tiež povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie. Musí teda udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave. V prípade chalupy počas zimného obdobia by sa napríklad pri riziku tiaže snehu alebo námrazy na strešné krytiny alebo nosné konštrukcie stavby poistenie nevzťahovalo na škody vzniknuté v dôsledku zanedbania údržby strechy tejto chalupy.

Exteriér chalupy pri jazere
Zdroj: Shutterstock

Čo všetko sa dá poistiť?

V čom je hlavný rozdiel z hľadiska poistenia, ak je nehnuteľnosť obývaná celoročne a ak len príležitostne?

Odpoveď A. K.: Za trvale obývanú nehnuteľnosť sa považuje stavba, ktorá je obývaná viac ako 183 dní do roka a zároveň nie je neobývaná počas roka viac ako 60 za sebou nasledujúcich dní. Pri príležitostne/dočasne obývanej nehnuteľnosti sa práve z dôvodu, že takáto chalupa nie je „pod dohľadom“, zvyšuje riziko vzniku škôd, ktorým nemá možnosť majiteľ zabrániť alebo zmenšiť ich rozsah (napr. škody spôsobené voľne žijúcimi zvieratami, škody spôsobené vandalizmom, krádežou a pod.)

Ak sa v chalupe nebudete cez zimu zdržiavať, vodu z vodovodu a kúrenia radšej vypustite.

Niektoré predmety poistenia sa pre toto zvýšené riziko v rámci poistenia dočasne/príležitostne obývanej nehnuteľnosti nemusia dať dojednať, resp. nedajú sa dojednať v takom rozsahu, ako v prípade nehnuteľností slúžiacich na trvalé bývanie (napr. cennosti, umelecké diela, pracovné stroje, stavebný materiál a pod.)

Interiér chalupy
Zdroj: Shutterstock

Na toto nezabudnite pred zimou

Ako by mali chalupári pripraviť svoju nehnuteľnosť na zimnú sezónu?

Odpoveď P. O.: Ako už bolo povedané, ak má chalupa vlastné kúrenie a rozvody vody, je potrebné dbať na to, aby voda počas zimných mesiacov, keď sa na chalupe majiteľ nezdržuje, nezamrzla. Chalupu treba dostatočne temperovať alebo vodu zo systému vypustiť. Voda môže zmrznúť v radiátoroch, vo vodovodných trubkách a majitelia často zabudnú, že aj vo WC.

Text: Andrea Dingová v spolupráci s Pavlom Ondruškom a Alenou Kováčikovou, PREMIUM Poisťovňa
Foto: Premium Poisťovňa, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.