/ Chalupa /

Ako funguje kompostovacie WC, aké sú jeho hlavné výhody a čo chemická toaleta?

Kompostovacie WC
Zdroj: ArTUR

Ak patríte medzi zástupcov alternatívnych riešení, ktoré nezaťažujú životné prostredie a šetria prírodné zdroje, potom bude kompostovacie WC pre vás tou pravou voľbou. O svoje skúsenosti s týmto ekologickým riešením sa s nami podelili členovia združenia ArTUR Zuzana Kierulfová, Boris Hochela a Marián Ontkóc.

Na akom princípe funguje kompostovacie WC a v čom spočíva jeho hlavná výhoda?

Kompostovacie WC využíva kombináciu aeróbneho rozkladu a prírodných procesov, aby sa výkal premenil na kompost. Výkal sa zvyčajne ukladá do záchytnej nádrže, kde sa zasypáva organickým materiálom bohatým na uhlík (slama, piliny, listy, seno), aby sa podporil proces rozkladu. Táto zmes sa necháva ležať v zbernej nádobe, až kým sa nádoba nenaplní, počas čoho aeróbne baktérie a iné mikroorganizmy rozkladajú organickú hmotu, zmenšujú jej objem a vytvárajú kompost. Masa vybratá zo zbernej nádoby sa následne ešte asi rok dokompostuje v ďalšej väčšej kompostovacej nádobe alebo kompostovacej kope – kompostovisku. Jedna osoba vyprodukuje za rok kompost približne na 100 m2.

Schéma Neporušený kolobeh živín
Neporušený kolobeh živín človeka | Zdroj: Katarína Kierulfová

Aký je rozdiel medzi kompostovacím WC a tradičnou latrínou?

Medzi kompostovacím WC a tradičnou latrínou je zásadný rozdiel. Kompostovacie WC je navrhnuté tak, aby bol proces rozkladu kontrolovaný, t. j. využíva proces aeróbnych baktérií a vytvorenie biologického tepla na zničenie choroboplodných zárodkov. Výsledkom je kompost, ktorý je cenným zdrojom živín pri pestovaní rastlín. Naopak, tradičné latríny sú otvorené jamy, ktoré umožňujú rozklad odpadu bez akejkoľvek kontroly, často tam prebieha predovšetkým anaeróbny rozklad bez prítomnosti kyslíka a výsledkom je odpad.

Kompostovacie WC sú navrhnuté tak, aby bol proces rozkladu kontrolovaný.

Ľudia si často mylne myslia, že aj iné záchody, ktoré nepoužívajú vodu, sú kompostovacie…

Nie je to tak. Kompostovacie WC zabezpečuje podmienky na kompostovanie, a preto musí mať dostatočne veľkú zbernú nádobu, minimálne jeden kubický meter. Iné suché záchody majú malý objem a sú to len zberné nádoby na tuhé výkaly, ktoré sa dajú následne skompostovať v iných väčších kompostovacích nádobách.

Kompostovacie WC v rodinnom dome vo Walese s dvomi kompostovacími nádobami. Sedadlo sa po naplnení prvej nádoby prehodí nad druhú. | Zdroj: ArTUR

Aká je výhoda kompostovacieho WC?

Výhoda kompostovacieho WC je celospoločenská. Šetria pitnú vodu (približne 26 % vody v domácnosti sa používa na splachovanie), nevytvárajú odpad, ale kompost, ktorý môžete použiť na obohatenie pôdy o živiny a podporu rastu rastlín. V neposlednom rade kompostovaním nekontaminujete pôdu ani vodu, naopak, ničíte choroboplodné organizmy, ako aj rastlinné a živočíšne patogény.

Aké zásady je potrebné dodržať, ak chceme pomocou záchodu získavať kvalitný kompost?

Kompost je definovaný tromi zložkami: vytvoril a spravuje ho človek, proces generuje vnútorné biologické teplo a v komposte pôsobia organizmy, ktoré sa množia za prítomnosti kyslíka. Na to, aby bol výsledný produkt v podobe kompostu kvalitný, je potrebné dodržať viaceré zásady:

  1. Zadovážte si nepresiakavú uzavretú nádobu (na jej tvare veľmi nezáleží) s odvetraním (komínik) a možnosťou jej vyprázdňovania. Veľkosť nádoby by mala byť približne 1,5 m3 pre štvorčlennú rodinu.
  2. Zabezpečte separáciu moču a tuhých výkalov v na to upravenej mise. Ak by sa moč nechal vo výkaloch, menil by sa na amoniak a spôsoboval by zápach. Vyseparovaný moč sa však dá tiež využiť. Po jeho zriedení s vodou v pomere 1 : 5 dostanete dobré hnojivo pre stromy, kríky a kvety.
  3. Po každom použití záchoda je potrebné použiť zásypový materiál – dve až tri hrste (zmes slamy, hoblín, pilín, peria, nechtov…), napomáha kompostovaniu už v zbernej nádobe, prevzdušňuje masu výkalov, saje prebytočnú tekutinu, zachováva vhodný pomer uhlíka a dusíka (C/N) aj vhodnú vlhkosť a zabraňuje zápachu. Zásypový materiál zabezpečuje aj to, že obsah priťahuje menej muchy a pri pohľade do nádoby nie sú vidieť výkaly.
  4. Masu po vyprázdnení zbernej nádoby je potrebné dokompostovať v nádobe na dokompostovanie. Získať kvalitný kompost znamená venovať mu rovnakú pozornosť ako rastlinným kompostom.

Každú nádobu, či už zbernú, alebo na dokompostovanie, je potrebné na spodku (aj po bokoch) vystlať „biologickou špongiou“, t. j. slamou, senom alebo lístím.

Vďaka dvom nádobám možno v nádobe pod WC hmotu zároveň aj dokompostovávať. | Zdroj: ArTUR

Ako prebieha proces kompostovania?

Pri procese kompostovania je potrebné vytvoriť optimálne podmienky pre život mikroorganizmov, ktoré musia mať k dispozícii kyslík, vodu a potravu. Kompostovanie sa začína už v zbernej nádobe záchodu po pridaní zásypového materiálu – biomasy.

Dobrý kompost má vlhkosť 40 až 60 %. Pri zmiešaní 1 kg výkalov a 1 kg slamy (bohatej na uhlík) je vlhkosť 43 %, pomer uhlíka a dusíka C/N 30 (má byť 20 až 30). Slama a piliny znižujú vlhkosť a obsah dusíka prevzdušnením masy – prebytočný moč v mase (časť je vždy prítomná, nedá sa úplne odseparovať) vsiakne do biomateriálu a neupchá póry kompostu, dusík z moču sa premení na plyn (vyparí sa – odvetranie), a nie na amoniak, čím sa eliminuje zápach. Dusík: 1 kg výkalov obsahuje 12 g dusíka, 1 l moču obsahuje 10 g dusíka, no moču produkujeme viac.

Svojpomocne zhotovená
Svojpomocne zhotovená kompostovateľná latrína na Slovensku | Zdroj: ArTUR

Po použití treba záchod zasypať 100 g biomasy (1 hrsť nie je ani 50 g). Na zasypanie záchodu nie je veľmi vhodný organický odpad z kuchyne, pretože je nedostatočne pórovitý. Je však vhodný do dokompostovacej nádoby, do ktorej je potrebné preniesť masu zo zbernej nádoby. Masa obsahuje skompostované, no aj veľmi čerstvé výkaly, ktoré sú dôležité na naštartovanie ďalšieho procesu v mase pri dokompostovaní. Záchod by sa mal na potreby dokompostovania vyprázdňovať počas teplých mesiacov roka, najlepšie na jar. Najhodnotnejší je čerstvý kompost (približne po pol roku v záchode a po jednom roku v komposte).

Niektoré kompostovacie záchody majú dve kompostovacie nádrže aj dve sedátka – alebo sedátko, ktoré sa po naplnení jednej kompostovacej nádoby preloží na tú druhú, aby sa kompost nechal bez používania WC dokompostovať.

A čo s odseparovaným močom?

Moč je filtrát krvnej plazmy, ktorý neobsahuje veľké množstvo choroboplodných zárodkov. Zbierať ho treba do nádoby zapustenej v zemi (chlad). Vyseparovaný moč by mal pol roka postáť. Potom ho môžete použiť na hnojenie. Hnojiť ním možno najlepšie, keď neprší a ani prudko nesvieti slnko. Po zriedení v pomere 1 : 5, resp. 1 : 10 ním možno dokonca polievať trávu a kvety.

Pre aké varianty kompostovacieho WC sa možno rozhodnúť?

Ak máte k dispozícii dostatočne veľký priestor, odporučili by sme kompostovacie WC, ktoré stačí pri kapacite nádoby 1 až 1,5 m3 a pri používaní štvorčlennou rodinou vyprázdňovať raz za rok. Suché separačné WC je pomerne malé. Zbernú nádobu preto treba vyprázdňovať do kompostovacej nádoby pri dome v záhrade každý týždeň.

Schéma kompostovateľnej latríny od Borisa Hochela | Zdroj: Katarína Kierulfová

Ako možno klasickú latrínu upraviť na kompostovacie WC?

Dá sa kúpiť alebo vyrobiť separačné sedadlo, ktoré sa len položí na existujúcu sedaciu dosku. Ak sa latrína používa denne, treba vedľa nej zakopať dve nádrže na moč, keď bude jedna naplnená, nechá sa pol roka až rok odstáť a následne zriedený moč sa použije na polievanie stromov a kvetov. Ak sa latrína nepoužíva často, dá sa moč hadičkou odviesť napríklad na slamený bal vedľa latríny. Po nejakom čase sa dá slama zapracovať do kompostu.

Čo sa týka spravovania kompostovania tuhej časti, bolo by potrebné spodnú časť vystlať slamou a začať zasypávať stolicu pri každom použití WC. V takejto otvorenej jame však v niektorom období počas roka nemusí prebiehať kompostovanie.

Na chate by sa dala pôvodná jama zasypať a pod sedadlo podložiť nádoba na tuhú časť výkalu, ktorú treba, samozrejme, zasypávať slamou, listami, pilinami. Naplnenú nádobu potom treba vysypávať do kompostovacej nadzemnej nádoby pri WC.

Separačné WC slúži na separáciu moču od pevných výkalov, neumožňuje však kompostovanie a obsah nádoby je po jej naplnení potrebné presunúť do kompostovacej nádoby. | Zdroj: ArTUR

Na ďalšej strane vám predstavíme ešte ďalšiu alternatívu – chemickú toaletu.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.