Predzáhradka – okrasný vstup do domu

predzahradka okrasny vstup do domu

Plocha pred domom – predzáhradka – mala kedysi len okrasnú funkciu, ale v súčasnosti môže plniť aj funkciu reprezentačnú.

Hoci je priestor predzáhradky malý, je vystavený oku verejnosti, lebo priamo susedí s verejným priestorom ulice. Jeho charakteristickým znakom je, že s ním pri vstupe do domu prichádzame do styku ako s prvým, návštevník si teda na základe neho utvára prvý dojem o dome. Upravená predzáhradka je nielen pýchou majiteľa, ale tvorí aj základný fyzický a pohľadový prvok. Ak predzáhradka chýba, vstup do objektu domu sa zvýrazňuje výtvarným prvkom, prenosnou nádobou so vždyzelenou drevinou, vysadeným kvetinovým žľabom alebo popínavkou pred vchodom – čiže jeho význam sa akcentuje pomocou kontrastného, najčastejšie vegetačného prvku. V priestore predzáhradky (alebo vstupu) treba rátať aj s existenciou nevyhnutných technických (infraštruktúrnych) prvkov vedúcich do obytného domu. Iba pri ich logickom usporiadaní možno priestor využívať tak, aby dotváral dom a reprezentoval jeho majiteľa.

Prvky ohraničujúce priestor
Priestor predzáhradky je vymedzený na jednej strane fasádou domu s vchodom, na ďalších stranách je ohraničený efektnejším oplotením prednej časti a (často) menej náročným plotom bočných častí pozemku. Bočné ohraničenie jednej strany môže tvoriť aj stena garáže, prípadne prístrešok pre auto.

Dom
Dom je dominantným prvkom pozemku – udáva tón celému okoliu a všetky ďalšie prvky s ním treba zladiť. Vo vzťahu k predzáhradke pôsobí najmä svojou fasádou – jej členením, farbou omietky a doplnkov. Dôležité je pritom aj umiestnenie stavby z hľadiska výškovej úrovne, lebo stavba určuje výšku prahu vchodových dverí vzhľadom na úroveň ostatného okolia, a teda aj potrebu stupňa alebo schodov k vstupu, čo ovplyvňuje riešenie predzáhradky (napr. či bude rovná, s miernym sklonom, alebo s terasami).

Oplotenie
Nepriehľadné dlhé ohradové múry oplotenia pôsobia v úzkych uliciach vždy bariérovo a fasáda vyzerá za nimi akoby utopená. Lepším riešením je využitie priehľadného plota (napr. so soklom a mrežou) v kombinácii so strihaným živým plotom. Pri oplotení si treba uvedomiť, že je druhým najvyšším prvkom ohraničujúcim predzáhradku, čiže aj tieni plochu v závislosti od jeho výšky a je vnímaný nielen zvonka, ale aj zvnútra. Ako ohraničenie menších predzáhradiek je vhodné priehľadné alebo polopriehľadné oplotenie z kovových tyčiek, murovaného sokla a drevených či kovových častí – skôr nižšie (stredne vysoké) než vysoké, lebo pohľadovo neuzatvára priestor do takej miery ako celomurované. Takéto oplotenie potom poskytuje aj viac možností na využitie rôznych foriem zelene, ktoré ho môžu oživiť. Celkom malé predzáhradky by radšej nemali byť oplotené.

Pri výbere oplotenia je dôležitý nielen materiálový súlad s charakterom domu, ale aj farebné zladenie. Vhodné je vytvorenie istého pohľadového kontaktu medzi súkromným a verejným priestorom pomocou výsadby v predzáhradke. Plot je totiž vnímaný zvonka i zvnútra, pričom treba vziať do úvahy jeho spolupôsobenie s domom aj pôsobenie na okolie domu.

Brána a bránka
Brána a bránka sú významnými prvkami vstupného priestoru, preto je nevyhnutné, aby ladili s oplotením. Brána nemusí byť v pohľadovom kontakte s priestorom predzáhradky. Najdôležitejšie je, aby sa bránka i brána vhodne zvolili z funkčného hľadiska, napr. posuvná brána pri dostatku miesta na zasúvanie, brána s jedným alebo dvoma krídlami otváraná na pozemok a pod., aby pri prevádzke nedochádzalo k vzájomným obmedzeniam.

Prístupový chodník

Keďže sa každodenne používa, musí byť krátky (nanajvýš zakrivený do mierneho oblúka) a s bezpečným povrchom. Najvhodnejšie je, ak je vydláždený dlažbou s rovným povrchom s protišmykovou úpravou. Prístupový chodník je nevyhnutné pravidelne čistiť, preto by nemal byť „utopený“ medzi vyvýšenými obrubníkmi, ale mal by sa nachádzať v jednej rovine s okolitou (nespevnenou) plochou. Finančne náročnejším riešením je prístupový chodník s vyhrievaným povrchom (systémom „podlahového“ vykurovania s automatickou reguláciou), ktorý v zime nenamŕza a netreba ho čistiť od snehu.

Schody
Ak sú pri vstupe do domu, vzhľadom na terénny rozdiel, nevyhnutné schody, je vhodnejšie neurobiť súvislé schodisko, ale jednotlivé stupne (jeden až tri) po celej dĺžke prístupového chodníka. To umožní rovnomerne upraviť aj terén predzáhradky, a to jemným modelovaným svahovaním alebo nízkymi terasami.  Ak je terénny rozdiel výrazný a musí sa použiť dlhšie schodisko, možno jeho pôsobenie zjemniť umiestnením kvetinového žľabu po jeho stranách – inak je nevyhnutné zábradlie.

Spevnená plocha
Spevnená plocha, ktorej tvar treba dôvtipne vyriešiť, aby nepokryla celý vstupný priestor, môže byť kombinovaná z viacerých vzorov dlažby, prípadne v kombinácii so štrkovými okrajmi, alebo doplnená (oživená) zeleňou umiestnenou priamo v ploche.

Prvky vypĺňajúce priestor
Celkové pôsobenie predzáhradky ovplyvňujú prvky stavebného charakteru vypĺňajúce priestor, ale aj výtvarné a najmä vegetačné prvky, ktoré majú aj výškový rozmer a pôsobia v priestore.

Vegetačné prvky predzáhradky

Vegetačné prvky sú v predzáhradke v kontraste k architektonickým, stavebným a technickým prvkom, najmä svojou zeleňou i farebným kvitnutím, a pri ich výbere sa riadime inými pravidlami než pri výbere architektonických prvkov, ktoré by mali spolu ladiť. Záhradu vytvára predovšetkým zeleň – okrasná drevinná vegetácia, farebné kvetinové zoskupenia z vyšších aj nižších druhov bylín, prípadne trávnatá plocha.

Ak použijeme väčší výber rôznorodých rastlín, naša predzáhradka bude pôsobiť romantickým dojmom alebo môžeme vytvoriť moderný záhradný dizajn pomocou niekoľkých druhov vo väčších množstvách alebo iba niekoľkých solitérne umiestnených kusov. Vhodným výberom rastlín môžeme zásadne ovplyvniť farebnú náladu úpravy predzáhradky a ich postupným vyvíjaním (kvetov, listov) i jej zmeny počas roka.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miestePri výbere drevín treba vychádzať z veľkosti priestoru a uprednostniť pomalšie rastúce, nie príliš rozložité druhy. Zo stromov zaberajú málo miesta druhy a kultivary s malými guľatými korunami, ako je agát biely (Robinia pseudoacacia Umbraculifera), slivka višňoplodá (Prunus cerasifera Nigra), katalpa (Catalpa bignonioides Globosa). Z kríkov sú vhodné budleja (Buddleia), kalykant (Calycanthus), trojpuk (Deutzia), dulovec (Chaenomeles), bradavec (Caryopteris clandonensis), vavrínovec (Prunus laurocerasus). Z popínaviek sú obľúbené ruže v rôznych kultivaroch (Rosa), menšie a stredné druhy (Clematis, Hydrangea, Lonicera). Farebnosť dodajú predzáhradke kvetinové výsadby z vyšších i nižších druhov, ktoré môžu byť ladené tón v tóne alebo môžu pôsobiť v kontraste.

Pergola a oblúk
Pergolu možno využiť pri väčších predzáhradkách alebo keď treba chrániť celý prístupový chodník, prípadne aj státie pre auto. Konštrukcia pergoly pôsobí ľahko a vzdušne. Možno ju oživiť popínavými rastlinami prichytávajúcimi sa na zvislých i vodorovných pergolových prvkoch alebo doplniť priehľadným prekrytím pomocou plexiskla (polykarbonátových platní), čím sa zvýši ochrana pred dažďom. Oblúkom možno zdôrazniť vstup do domu alebo vytvoriť predel priestoru. Zaberá menej miesta než pergola, no popínavkám dá vyniknúť rovnako dobre.

Oddeľovací múrik
Oddeľovací múrik môžeme v predzáhradke využiť na zdôraznenie línie prístupového chodníka, na oddelenie kvetinového záhona či vjazdu do garáže. Mal by byť v takej výške, aby poslúžil aj na príležitostné posedenie, krátke odloženie tašky s nákupom alebo na umiestnenie výzdoby v kvetináčoch. Koruna múrika by preto mala byť doplnená drevenou doskou (fošňou), tehlami zvonivkami naplocho alebo nastojato, prikrytá prírodným kameňom alebo iba vyrovnaná a omietnutá ako súčasť masívneho bloku.

Lavička

Podľa charakteru predzáhradky a jej veľkosti môžeme do blízkosti vchodu do domu umiestniť lavičku, ktorá poslúži na príležitostné sedenie alebo odloženie vecí pri odomykaní vchodu. Mala by ladiť so štýlom domu.

Kvetinový žľab
Vďaka jeho vyvýšeniu oproti okoliu možno lepšie vnímať výsadby, ktoré zároveň chráni pred poškodením koreňovej sústavy a ušliapaním povrchu pôdy. Pri stavbe stabilných kvetinových žľabov treba myslieť na ich odvodnenie otvormi v spodnej časti tak, aby prípadný odtok prebytočnej vody neznečisťoval prístupový chodník k domu.

Drobné fontánky
Ani v predzáhradke sa nemusíme vzdať efektu tečúcej alebo striekajúcej vody. Priestor môžeme oživiť drobnými prvkami s vodou, ako sú žriedlové kamene, vyvierajúce skulptúry s bublajúcou vodou, nástenné fontány, ako aj (geometricky) pravidelnou vodnou plochou s mostíkovým prechodom, vodnou stružkou s tečúcou vodou a pod. 

Technické, stavebné a bezpečnostné prvky

V blízkosti vstupu treba pamätať na umiestnenie poštovej schránky. Počítadlá spotreby energií (elektrické a plynové hodiny), ktoré musia byť upravené tak, aby sa dali odčítať zvonka, sa môžu nachádzať v časti vzdialenejšej od vchodu. Tieto prvky je vhodné umiestniť v murovanej časti oplotenia, najlepšie v dostatočne širokom stĺpe, ktorý ochráni aj prípojky vedúce k nim (potrubia, káble) pred prípadným mechanickým poškodením.  Kryt šachty s vodovodnou prípojkou je najlepšie zamaskovať výsadbou kríkov v jej blízkosti. Výsadby drevín by nemali byť umiestnené nad vedením prípojok, lebo v prípade poruchy, keď treba urobiť rozkopávku, sa môžu poškodiť, resp. je nevyhnutné ich odstrániť.

V predzáhradke musí byť miesto aj na odpadové nádoby, pre ktoré treba urobiť buď niku v oplotení, alebo špeciálny prístrešok, aby nerušili vo vstupnom priestore. Miesto musí byť dostatočne veľké, lebo niekedy treba vyhodiť väčšie množstvá odpadu alebo pripraviť na odvoz separovaný zber. Z bezpečnostného hľadiska je vhodné vybaviť vstupný priestor predzáhradky osvetlením – svietidlá s moderným i tradičným dizajnom môžu dodať predzáhradke osobitý štýl a nečakanú atmosféru.

Autor: Ľubica Lešinská
Foto a kresby: autorka

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.