záhradné schody

Okrasná záhrada
11 inšpirácií, ako vyriešiť záhradné schody

Ak má pozemok, kde má vzniknúť záhrada, výraznejšie prevýšenie, bez schodov sa nezaobíde. Schody však vôbec nemusia pôsobiť v záhradnom priestore rušivo. Môžu so záhradou splynúť do zaujímavého celku. Ich okolie si môžete dotvoriť aj peknou zeleňou.

Dvor a záhrada
image 45859 25 v1

Nasledujúci príklad sa dá považovať skôr za doplnkové riešenie vhodné na občasne využívané schodisko. Je aj príkladom využitia na prvý pohľad nepoužiteľného materiálu – svahovej betónovej tvárnice.

Dvor a záhrada
image 45730 25 v1

Je to lacná a jednoduchá alternatíva schodiska vhodného do takmer každej záhrady. Pomerne jednoduchá montáž zapustením do zeme je však vyvážená zvýšenou frekvenciou údržby, respektíve výmeny poškodených častí.

Dvor a záhrada
image 45530 25 v1

Toto schodisko bolo postavené pri opornom múre preto, aby sa majiteľ domu mohol dostať k svojmu včelínu, ktorý je postavený vo svahu nad pozemkom. Bolo teda potrebné prekonať väčší výškový rozdiel. Práca je náročná na strojové vybavenie.