image 45530 25 v1
Galéria (64)

Dubové záhradné schody z lacných starých podvalov

Toto schodisko bolo postavené pri opornom múre preto, aby sa majiteľ domu mohol dostať k svojmu včelínu, ktorý je postavený vo svahu nad pozemkom. Bolo teda potrebné prekonať väčší výškový rozdiel. Práca je náročná na strojové vybavenie.

Galéria

Dubové záhradné schody
Dubové záhradné schody
Dubové záhradné schody
Dubové záhradné schody
Dubové záhradné schody
Dubové záhradné schody
Dubové záhradné schody
Dubové záhradné schody

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++
čas: 1 mesiac
náklady: od 1 800 €
ľudia: 2 až 3
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 1 800 – 2 800 €

• dubové hranoly 800 €
štvorstranne zrovnané, presušené, morené ponorom na triedu ochrany III
• uzavreté oceľové profily 250 €
Jäklove profily („jäkle“) rôznych rozmerov, hrúbka steny od 2 do 5 mm, môžu byť aj z kovošrotu, recyklované
• spojovací materiál cca 180 €
nehrdzavejúce tesárske skrutky hrubé 8 mm a závitové tyče
• farba 25 €
čierna na kov, napr. Alkyton, matná
• olej na drevo 34 €/2,5 l
napr. Kora Orech ADTV
• betón 4 €/ks
25 kg, napr. Baumit WU beton
• chemická kotva 19 €/ks
napr. Berner 420 ml
• oceľová sieť 25 €
tzv. kari sieť, kúsky, oko 10 × 10 cm, priemer 10 mm
• dilatačné lepidlo 8 €/ks
napr. Berner UKDM, farba hnedá
• nehrdzavejúce pätky 28 €/ks
oceľové, vonkajší profil 80 × 80 mm, hrúbka steny 2 mm, výška 12 cm
• nehrdzavejúce rúrky 3 €/ks
dištančné, priemer 16 mm
• čadičové kocky 50 €
„mačacie hlavy“ alebo podobný materiál, podľa potreby, na dlažbu
• dosky na debnenie 5 €

NÁRADIE

 píly
pokosová (kapovacia) píla a priamočiara píla, ručná okružná píla – tzv. kocúr
• súprava kľúčov
tzv. gola, priechodná alebo nástrčkový kľúč 17/19
vytláčacia pištoľ
na kartuše, tmely, chemické kotvy
• akumulátorový skrutkovač
dvojrýchlostný, min. krútiaci moment 65 Nm, s bitmi TX40, TX20
vŕtacie kladivo
vrtáky do dreva, ocele, betónu,
 stojanová vŕtačka
 ručná fréza
 malá karbobrúska
 pásová brúska
 zváračka s CO2
 betonárske náradie
 štetec, meter
• rohová vodováha

PRACOVNÝ POSTUP

1. VŔTANIE ÚCHYTOV Na stojanovej vŕtačke si predvŕtame budúce úchyty výplní zábradlia a rukoväti budúceho schodiska.

2. REZANIE PROFILOV Podľa výkresovej dokumentácie si narežeme a pripravíme zvyšný oceľový materiál na budúce schodisko.

3. ZVÁRANIE Zameriame si uhly, vzdialenosti a materiál zvaríme.

4. OČISTENÉ PRVKY Všetok zváraný materiál oklepeme, očistíme na zvaroch a celý ho odmastíme.

5. NÁTER OCELE Schodnice a prvky zábradlia natrieme farbou podľa výberu, odporúčame antikoróznu alkydovo-uretánovú farbu.

6. DEBNENIE Zameriame a urobíme výkopy na budúce základy schodníc. Pripravené priestory zadebníme.

7. ZÁKLADY Do vnútra debnenia vsypeme drvený štrk alebo jemné kamenivo a vložíme oceľovú sieť. Následne ho vyplníme kvalitným betónom odolným proti vode a zhutníme ho.

8. VYHLADENIE POVRCHU Vibrujeme krátkou rovnou doskou zarovno s debnením tak, aby betón vytvoril vodorovnú súvislú vrstvu a navrch sa vytlačilo tzv. cementové mlieko.

9. RAMENO NA ZÁKLADOCH Zameriame si presné uloženie pravej schodnice, skontrolujeme hlavne nadväznosť na ľavú schodnicu a ich vzájomné budúce prepojenie.

10. CHEMICKÁ KOTVA I Do vyvŕtaných dier natlačíme chemickú kotvu a do dier vsunieme svorníky. Po stvrdnutí kotvy utiahneme matice a spoj je hotový.

11. OSADENÉ SCHODNICE Zameriame a osadíme aj ľavú schodnicu, v zadnej časti obe ramená spojíme nosnou pásovinou.

12. V OPORNOM MÚRE Pásovinu prichytíme rovnako chemickou kotvou a svorníkmi. Nerovnosti kameňa môžeme pod úchytom vyplniť zvyškom z epoxidovej chemickej kotvy.

13. ODPÍLENIE PRESAHU Spojovacia pásovina neskôr poslúži ako úchyt zábradlia. Preto si ho správne zameriame a prebytočný presah odstránime uhlovou brúskou.

14. HRANOLY Na schodiskové stupne sme použili podvaly s rozmermi 260 × 150 × 950 mm. Musia byť aspoň čiastočne presušené, jadro má obsahovať maximálne 20 % vlhkosti.

15. ZRAZENIE HRÁN Všetky dlhé strany zaoblíme ručnou stopkovou frézou s polomerom 6 mm.

16. SKRÁTENIE Budúce stupne individuálne poskracujeme na potrebnú dĺžku tak, aby sa nedotýkali oporného múru.

17. OBRÚSENÝ HRANOL Aj konce zrezaných stupňov dookola „ohraníme“. To znamená, že každý stupeň bude mať ohranených všetkých 12 hrán.

18. DRÁŽKY Nakoniec z pohľadovej (nášľapnej) strany urobíme po celej dĺžke hranolov protišmykové drážky guľatou stopkovou frézou.

19. NÁTERY Hranoly namoríme proti drevokazným činiteľom. Potom na všetky plochy hranolov nanesieme 2 vrstvy olejového náteru s odstupom cca 48 hodín.

20. SUŠENIE Hranoly po prvom aj druhom nátere necháme dostatočne presušiť na nenasiakavom vyvýšenom materiáli, vždy vrchnou stranou nahor.

21. TMELENIE A NÁTER Pred druhým náterom môžeme s dostatočným predstihom vyplniť prípadné netesnosti alebo medzery trvalo pružným tmelom, resp. lepidlom čiernej farby.

22. POMOCNÉ HRANOLY Pripravíme si a 25 mm Forstnerovým vrtákom (hrčovník) si predvŕtame veľké diery na zapustenie matice a podložky. Pomocné hranoly celkom prevŕtame.

23. NA KOTVENIE PODESTY Po použití Forstnerovho vrtáka vŕtame tenším vrtákom do dreva cez tzv. strediaci závrt. Pomocné hranoly poslúžia na ukotvenie vrchnej podesty s výškou 40 mm.

24. PRUŽNÝ TMEL Na styčnú plochu schodníc s hornou podestou nanesieme takisto trvalo pružný tmel vhodnej farby.

25. MEDZERA Najvyššia podesta je zložená zo 4 dubových fošní. Je žiaduce medzi nimi dodržať rozstup aspoň 3 mm na odtok vody a budúcu prácu dreva pri zmenách vlhkosti.

26. MONTÁŽ PODESTY Tieto fošne kotvíme iba do pomocného hranola, a to výlučne pevnostnými skrutkami z martenzitickej nehrdzavejúcej ocele triedy C1/C2.

27. FOŠNE S DRÁŽKAMI Prvá fošňa najvyššej podesty musí mať takisto protišmykové drážky. Drážky sú vyfrézované v rovnakom odstupe a profile ako na zvyšných dubových podvaloch.

28. MONTÁŽ STUPŇOV Pred montážou drevených hranolov na každé lôžko nanesieme stavebný tmel (lepidlo) príslušnej farby. Nanášame ho na obe ramená.

29. ULOŽENIE STUPŇA Na takto pripravené ramená položíme dubový podval, ktorý bude slúžiť ako schod príslušnej dĺžky.

30. ROVNAKÉ ODSADENIE Metrom si nastavíme odsadenie z predchádzajúceho oceľového držiaka podesty. Schodiskový stupeň vycentrujeme ako v osi x, tak v osi y, teda aj v smere od steny.

31. PRIPEVNENIE Stupeň zo spodnej strany priskrutkujeme k nosníkom pevnostnými tesárskymi skrutkami s dvojnásobným zinkovaním a veľkoplošnou tanierovou hlavou.

32. VÝŠKA STUPŇA Prevýšenie medzi jednotlivými schodnicami by malo spĺňať normu, v našom prípade je ideálne od 15 do 21 cm. Na našich schodoch je výška stupňa 19 cm.

33. PRIMONTOVANÉ SCHODY Takto nainštalujeme 5 zo 6 masívnych dubových stupňov. Ak je drevo dobre natreté už počas montáže, odoláva prípadnému dažďu.

34. NAJNIŽŠÍ STUPEŇ Posledný dubový schod prevŕtame zo spodnej strany 4 dierami a do jednotnej výšky zaskrutkujeme nehrdzavejúce skrutky do dreva 12 × 20 mm.

35. HLAVY SKRUTIEK Odbrúsime ich uhlovou brúskou a na koncoch zrazíme hrany. Na holých driekoch skrutiek vytvoríme šikmé striedajúce sa zárezy na chemické kotvenie.

36. POLOHA SKRUTIEK Schod otočíme a presným vymeraním osadíme nad budúce miesto. Okolo styku skrutky a betónu obkreslíme budúci kruhový otvor na vŕtanie.

37. VŔTANIE DO BETÓNU Takto označené diery si predvŕtame vrtákom s priemerom 16 mm do jednotnej hĺbky s určitou rezervou na kotvenie. Diery vyfúkame.

38. CHEMICKÁ KOTVA II Pripravené diery vyplníme až po vrch dvojzložkovou chemickou kotvou. Diery vyplníme čo najrýchlejšie a všetky naraz, bez časového prestoja.

39. PRVÝ STUPEŇ Schod položíme na pripravené dištančné hranolčeky tak, aby skrutky zapadli do dier s kotvou. Pri správnom osadení bude výška schodu uvedených 19 cm.

40. PRÍPRAVA NA STĹPIKY Na temene múrika v mieste budúcich krajových stĺpov si zameriame a predvŕtame diery na antikorové pätky, do ktorých sa bude osádzať dubový stĺpik.

41. PÄTKY Do vyvŕtaných dier osadíme antikorové pätky chemicky a vyrovnáme ich. Prípadnú medzeru vyplníme zvyškom kotvy, teda dvojzložkovou epoxidovou maltou.

42. SPEVNENIE MÚRIKA Priestor medzi pätkami vyplníme ohnutým armovaním a vertikálne spojíme s kamenným múrikom zavŕtanými roxorovými svorníkmi osadenými chemicky.

43. MONTÁŽ DEBNENIA Pripravíme si dosky s príslušnou výškou a dĺžkou na debnenie. Prípadné nerovnosti voči múriku označíme a vyrežeme. foto Richard Bielek, WCUT

44. DO ROVINY Debnenie dobre ukotvíme, no musí byť v rovine. Jeho vrchná strana bude výškou budúceho betónu a umožní jeho zarovnanie.

45. DIŠTANCIE Keďže debnenie je relatívne dlhé a dosahuje až 3 m, tak v pravidelných intervaloch použijeme rúrkové dištance z nehrdzavejúcej ocele.

46. BETÓNOVANIE KORUNY Debnenie takisto vyplníme kvalitným betónom odolným proti vode.

47. OCHRANA OTVOROV Do pätiek vložíme dočasné hranolové vložky, ktoré opatrne ešte počas tuhnutia betónu vytiahneme.

48. MONTÁŽ STĹPIKOV Po dostatočnom stuhnutí betónu osadíme do pätiek dubové stĺpiky. Aj na schodnice pripevníme pripravené vertikálne ramená budúceho zábradlia.

49. POD ZÁBRADLÍM V mieste presahu zábradlia do podesty vyrežeme priamočiarou pílkou príslušný otvor. Rezy môžeme zatrieť olejom.

50. OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE Každý stĺpik priložíme k schodnici, ktorú prevŕtame podľa otvorov v stĺpiku. Spájame oceľovými pozinkovanými svorníkmi aspoň triedy 8.8.

51. VYROVNANIE STĹPIKOV Pred dotiahnutím úchytov stĺpiky vyrovnáme podľa vodováhy. Ak má rohová vodováha magnetickú pásku, tak drží na stĺpiku sama a uľahčuje nám prácu.

52. OBRÚSENIE VÝPLNE K oceľovej konštrukcii zábradlia primeriame výplne a rukoväti. Všetky prvky režeme pod uhlom, zrazené hrany obrúsime a zatrieme olejom.

53. RUKOVÄTI Ako prvé osadíme držadlo, ktoré nám zabezpečí rozmerovú stabilitu zábradlia. Držadlo musí mať oblé hrany.

54. MONTÁŽ VÝPLNÍ Výplne pripevňujeme nehrdzavejúcimi skrutkami z ocele triedy C1/C2. Na skrutkovači nastavíme preklzový moment, aby sme skrutku nepoškodili.

55. NADVIAZANIE Ako poslednú montujeme výplň zábradlia, dáme si záležať na tom, aby prechody zo šikmej časti do vodorovnej na seba opticky nadväzovali.

56. HOTOVÉ ZÁBRADLIE Na múriku spojíme stĺpy priečnikmi na prichytávanie plotových dielcov, na obidvoch stranách musia byť v jednotnej výške a v rovine.

57. PLÔTIK Na zadnej strane plotových dielcov si označíme uchytávaciu výšku vzhľadom na vrchný priečnik a z prednej strany plotového dielca si naznačíme a predskrutkujeme nehrdzavejúce oceľové skrutky, sú vždy po 2 na každé kríženie spoja.

58. ROVNAKÉ MEDZERY Plotové dielce sú rôzne široké, so zaoblenými hranami a šikmo zrezaným vrchom na lepší odtok vody. Pri osádzaní dodržiavame jednotnú dištančnú medzeru. Nejakou pomôckou a pomocou vodováhy ich pripevníme k priečnikom.

59. DLÁŽDENIE Priestor na zemnú podestu pred schodiskom odkopeme a osadíme čadičovými kockami s rozstupmi. Podesta musí byť v jednotnej výške.

60. ZEMNÁ PODESTA Medzery medzi kockami vyplníme a zhutníme hlinou pomocou malej kovovej lopatky. foto Richard Bielek, WCUT

61. CHODNÍČEK V šikmom svahu v línii diagonálneho traverzu odstránime vegetáciu a vykopeme pás, do ktorého osadíme čadičové kocky v 3D tvare schodiska.

62. HOTOVO! Zábradlie umožňuje bezpečný pohyb osôb a zabráni ich prepadnutiu v prípade pošmyknutia alebo závratu. foto Richard Bielek, WCUT

63. POHĽAD ZHORA Malá veľkosť medzier medzi plotovými dielcami a správne výškové nastavenie obidvoch zábradlových výplní umožnia bezpečný pohyb aj deťom.

dobré rady

DREVO NA KONŠTRUKCIU Malo by byť napílené, vysušené na 20 % vlhkosti v jadre a následne zrovnané na jednotnú hrúbku. A až potom impregnované ponorom.

ŽIVOTNOSŤ DREVA Použitie masívneho dubového dreva so správnou ochranou a povrchovou úpravou zabezpečí životnosť takéhoto schodiska rádovo v desiatkach rokov.

UZAVRETÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKČNÉ PROFILY Železné „jäkle“ na zábradlie používajte s minimálnou hrúbkou steny 2 mm, ideálne je 3 mm. Aj v prípade hrdzavenia si tým zabezpečíte dostatočnú pevnosť a odolnosť rádovo v desiatkach rokov. Na úchyty zábradlia a držadiel využite pásovinu s hrúbkou minimálne 5 mm, na úchyty schodníc do betónu alebo na spájaciu nosnú pásovinu minimálnu hrúbku 8 mm. Profil schodníc odporúčame 100 × 100 mm, pričom hrúbka steny „jäkla“ je minimálne 5 mm. Náter všetkých kovových častí v styku s dubom musí byť dvojvrstvový a kvalitný, pretože dub obsahuje veľké množstvo trieslovín, ktoré pôsobia na nechránenú oceľ silno korozívne. Takisto všetok spojovací materiál musí byť buď pozinkovaný, alebo antikorový.

AKO PRIPEVNIŤ OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU K BETÓNU? V betóne si vyznačíme pozície dier podľa oceľových úchytov na konštrukcii. Diery následne vyvŕtame, dôkladne vyčistíme (vyfúkame vzduchom z kompresora, vykefujeme). Následne do dier natlačíme kvalitnú chemickú kotvu (špeciálne lepidlo). Potom úchyt konštrukcie položíme otvormi presne nad naplnené diery až potom do dier vložíme pevnostné alebo nehrdzavejúce svorníky, resp. závitové tyče. Počkáme, kým kotva stuhne – riadime sa pritom predpisom výrobcu. Zvyčajne trvá štvrť alebo pol hodiny, kým chemická kotva vyzrie natoľko, že možno ďalej pokračovať v práci, takže oceľovú konštrukciu primontujeme pomocou matíc a podložiek. Na plné zaťaženie kotvy možno bude potrebný dlhší čas (opäť nám napovie návod na použitie). Na čas tuhnutia veľmi vplýva teplota okolia. V prípade, že robíme v podmienkach blížiacich sa k bodu mrazu, je vhodnejšie použiť zimnú chemickú kotvu.

STUPNE

PRIPEVŇOVANIE STUPŇOV Dub má veľmi húževnaté drevo, ale pozor, napriek tomu skrutky osádzame bez predvŕtania dier do dreva. Na ich zakrútenie je však potrebný silný (akumulátorový) skrutkovač s krútiacim momentom minimálne 65 Nm!

AKO PRIPEVNIŤ NAJNIŽŠÍ SCHOD K BETÓNOVEJ DOSKE Najprv na spodok schodiskového stupňa naskrutkujeme 4 skrutky z nehrdzavejúcej ocele (ideálne triedy A2). Odrežeme ich hlavy. Všetky konce musia byť v jednotnej výške od hranola s presnosťou na 1 mm. Uhlovou brúskou urobíme zárezy do driekov skrutiek, aby dobre držali v epoxide. Stupeň položíme nad miesto, kde bude osadený, konce skrutiek obkreslíme a do betónu vyvŕtame diery. Ich vnútro zbavíme prachu a nesúdržných častíc kefovaním a fúkaním. Diery vyplníme chemickou kotvou a stupeň so skrutkami osadíme do dier. Jeho výšku nad betónom (nesmie ležať na ňom, aby drevo nehnilo) regulujeme pomocou pomocných latiek, na ktoré schodiskový stupeň uložíme. Výška stupňa je rovnaká, akú majú stupne celého schodiska. Po osadení je dobré niekoľko desiatok minút až hodín počkať na úplné stvrdnutie polyméru a potom latky vytiahnuť.

SPOJOVACÍ MATERIÁL

NEHRDZAVEJÚCE SKRUTKY Základné skupiny nehrdzavejúcich ocelí, z ktorých sa vyrába spojovací materiál, sú uvedené v tabuľke. Väčšina antikorového spojovacieho materiálu sa vyrába z austenitických ocelí. Antikorový spojovací materiál austenitické chrómniklové ocele A1, A4 A2, A5 A3 martenzitické chrómové ocele C1 C2 C3 feritické chrómové ocele F1 Použitie jednotlivých druhov ocelí v praxi A1 – vhodná na obrábanie (napr. sústruženie), znížená odolnosť proti korózii kvôli vyššiemu obsahu síry. A2 – najpoužívanejší, bežný druh antikorovej ocele, vhodný na použitie v interiéri, ako aj exteriéri; neodporúča sa na použitie v agresívnejšom prostredí, ako sú bazény, morská voda. A3 – má vlastnosti A2 a ešte je stabilizovaná proti medzikryštalickej korózii, bežne sa nepoužíva. A4 – má zvýšenú odolnosť proti korózii a kyselinám, používa sa najmä v chemických laboratóriách, plaveckých bazénoch, odoláva aj morskej vode. A5 – má vlastnosti A4, je stabilizovaná proti medzikryštalickej korózii, bežne sa nedodáva. C1, C2, C3, F1 – bežne sa nepoužívajú, sú kaliteľné a magnetické s nižšou odolnosťou proti korózii. (Zdroj: Fastena)

AUSTENITICKÉ OCELE Majú zo všetkých základných tried najvyššiu koróznu odolnosť, ktorú je možné ešte zvyšovať pridaním molybdénu a medi. Významnou vlastnosťou je ťažnosť a húževnatosť. Základné zloženie sa upravuje pridaním ďalších prvkov s cieľom zvýšenia celkovej koróznej odolnosti (chróm, molybdén, meď, kremík, nikel).

MARTENZITICKÉ OCELE Ich pevnosť je o 70 % vyššia ako ocelí triedy A2. Korózna odolnosť je nižšia. Môžu nájsť uplatnenie v styku s kyselinou dusičnou, boritou, octovou, benzoovou, olejovou, pikrovou, s uhličitanmi, s dusičnanmi a s lúhmi. So stúpajúcou teplotou však ich odolnosť klesá. Odolnosť proti atmosférickej korózii je dostatočná len vo veľmi čistom ovzduší. (Zdroj: Novel)

dobré rady

FERITICKÉ OCELE Sú magnetické a dostatočne ťažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje ich koróznu odolnosť, ktorá je v oxidačných prostrediach vyššia než pri martenzitických oceliach. Nevhodné sú v zváraných konštrukciách.

AUSTENITICKO-FERITICKÉ (DUPLEXNÉ) OCELE Sú odvodené od klasických austenitických ocelí, vďaka vysokému obsahu chrómu a molybdénu majú výbornú odolnosť proti tvoreniu puklín a korózii. (Zdroj: Novel)

ROVNÉ DEBNENIE NA MÚRIKU Debnenie, ktoré spevňuje korunu oporného múra, je dlhé a úzke. Proti stlačeniu dosiek k sebe ho spevníme dištančnými rúrkami, ktoré budú neskôr tvoriť kanály na odtekanie vody zo svahu. Rúrkové dištance sú z nehrdzavejúcej ocele. Cez rúrky môžeme prevliecť viazací drôt a tým stabilizovať debnenie proti roztiahnutiu.

OCHRANA OTVOROV Aby sme pri betonáži nezaliali aj duté pätky zábradlia a nemuseli sme sekať otvor na stĺpik, do pätiek vložíme dočasné hranolové vložky s príslušnými rozmermi, ktoré opatrne ešte počas tuhnutia betónu asi po 18 h vytiahneme. Prípadné presahy betónu ponad otvor pätky vieme ešte jednoducho mechanicky dočistiť pred jeho úplným zatvrdnutím.

ODERUVZDORNÝ ČADIČ Najvyššiu pevnosť a odolnosť proti oderu a mrazovým cyklom ponúka čadič (známy skôr vo forme uličnej dlažby z tmavosivých kamenných kociek, tzv. mačacích hláv). Čadič zároveň vykazuje aj vysokú odolnosť proti pôdnym baktériám a kyselinám. Je prakticky nenasiakavý. Podložie a výplň z hliny umožnia časom prerásť drobnej vegetácii, ktorá výrazne spevní všetky kamenné prvky vo svojom lôžku v teréne. V prípade, že táto vegetácia príliš rastie, dá sa očistiť tzv. špachtľou alebo vyžínačom so silným nylonovým lankom, rovnako dobre aj vysokotlakovou „wapkou“.

DOKONČOVACIE PRÁCE

MATERIÁL RUKOVÄTÍ Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s montážou zábradlí ako najvhodnejší materiál odporúčame výlučne masívny dub, a to bez lepených spojov! Drevo do exteriéru nesmie byť nikdy lepené, lebo lepený spoj vždy skolabuje, je to len otázka času.

VODU S MIEROU Do betónu dávame predpísané množstvo vody, aby sme neznížili jeho pevnosť premokrením betónovej zmesi, čo by malo za následok aj odtekanie betónu cez škáry medzi podkladom a debnením pri betonáži.

HLINA V ŠKÁRACH Hlinené medzery v dlažbe podesty časom zarastú drobnou vegetáciou a navždy stabilizujú uložené kocky, zároveň pomôžu odtekaniu dažďovej vody a jej vsiaknutiu do podložia.

VÝŠKA ZÁBRADLIA Správne osadené zábradlie a plôtik by mali byť minimálne v úrovni 1 m nad schodiskom alebo terénom

Text, foto a realizácia: Richard Bielek, WCUT
Zdroj: časopis Urob si sám 11/2017

 1. Dodo Danisovic says:

  Škoda že tie nadechtovane schody budú navždy smrdieť ludomaaj včelám.
  Dodo

  1. lajoš says:

   práveže ako pozerám sú asi tie podvaly nejakým spôsobom vypraté, lebo po tom dechtovom sajrajte tam teda veľa stôp nevidím. aj keď mne osobne ten zápach skôr vonia, ale čo už keď je karcinogénny.

 2. Ján Mikláš says:

  Osobne pre tento účel nevidím dôvod na takéto zložité („protitankové“) a drahé prevedenie

 3. mm says:

  Dobrý večer,takéto prevedenie schodov zdatný remeselník robí max.dve pooobedia,čiže cca 8-9hod. Náturista x 2,čiže 20 hodín.Cena práce v prvom prípade x15 € =135 €. V druhom prípade x 10 € = 200 éčiek. Nerezové profily na komplet 500 €,Skrutky + matice nerez 24 ks = 10 €, cement 100 kg =12€,schodnice 6ks =360 €,ostatné, nech nežerem 150 €. Keď to,, zrachlujem,, : 200+500+10+12+360+150=ak som dobre počítal -1232 eur. Nadsadil som cenu práce, nerezového materiálu a ostatné.Cena schodníc zodpovedá za schodnice z terazza či vymývaného kameňa.Dubové drevo nie je vhodné ani na mosnice prasati,nieto na vonkajšie shodnice. Viem o čom hovorím,nakoľko som zhotovil cca 10-12 schodíšť vnútorných i vonkajších,rovných s podestou, s nosníkov 2x točených a do priestoru.Presnosť max.do 3mm. Rozdiel 568 € je asi účet za týždenné chlastanie v krčme.Takéto jednoduché schody tak ako sú vyhotovené majú hodnotu najviac 500 €.A to som prehnal,nie 1800. Blázni.

 4. Jozef14 says:

  No za 500€ urobiť tieto schody a chodník k tomu ostatné práce, tak to musí byť asi dobrý fachman.Dúfam,že materiál nebude za Vatikánsku menu “ satarmo „.

  1. mm says:

   Keď robia dvaja to isté to neznamená,že aj cena musí byť tiež tá istá.Minulý rok som robil synovi vstupné schodisko široké 1m a dlhé 5,6m,so 14-timi schodnicami,materiál :terazzo,nosníky:U 120/580cm- 2 x , U 50/25cm-30x. stavebná oceľ priem. 8/370cm na jeden schod -14x, nerezové skr. M12+ matice-56ks,nerez.tr. priem 44/550cm-1ks a nerez.tr. priem.22/550 cm-2x, nerez.jakl 40/125cm-6x,brúsny kotúč na kameň priem.230-2ks. Nekupoval som:jakl 40.elektrody obyčajné i nerezové a U 50.Zostalo mi to z predchádzajúcich prác.Ostatné som nakúpil v kovošrote a nerez v jednej firme.Všetko som si zhotovil včetne betonáže a obrúsenia schodníc sám.Čas práce cca 90-100 hodín.Cena vyhotovenia včetne nerezového zábradlia-úplne smiešna,ani nie 500 éčiek. Navrhnutá cena za vyhotovenie 2 680 eur.To ,že vyhotovenie asi dvojmetrového schodišťa stálo pána Bieleka 1800 eur je jeho vec ale pre mňa je to na smiech.Jediné čo mu slúži ku cti,že je to pomerne pekne vyhotovené,až na tie prskance od zvárania .mm

 5. Anonym says:

  :D:D:D tááák akože lacné podvaly presne 6ks za 800€ :D:D:D tak to ho niekto pekne oškubal 😀 myslím že by sa mal skôr hanbiť a nie sa chváliť čo zrobil za 1800€ 😀 že 6 schodov :D:D

 6. Bielek says:

  Častokrát ma šokujú vyjadrenia hejterov ale zvykám si, viď jeden pekný popis: „Ľudia v pozadí sa môžu snažiť, potýkať sa môžu s vážnymi problémami, no hejter vidí len svoju potrebu prikladať a prikladať. Hejt na facebooku, kde sa niekto dožaduje pozornosti prehnanou kritikou či dokazovaním, že on je lepší odborník, vyznieva v očiach verejnosti naozaj rôzne..“ alebo pozri: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hejtovanie
  Nadpis článku je zavádzajúci, skôr smerujúci k dubovým železničným podvalom, no aj na foto je vidieť použitie nového dubového dreva, ktoré bolo štvorstranne zrovnávané na štvorstrannej fréze po 5 mesačnom kondenzačnom sušení. Všetci ako vidím sú odborníci na ceny, postupy a veci získané zadarmo. No raz som dal vyskúšať rovnako múdremu zákazníkovi prácu s drevom a robil to takmer 2* dlhšie na našich strojoch, ktoré mal zdarma u nás zapožičané. Keď svoju prácu konečne ukončil, povedal, že on by si pýtal 2* toľko ako som chcel ja od neho. A to ma na začiatku skoro opľul, keď som mu oznámil cenu. Podobnú skúsenosť mala aj zámočnícka dielňa môjho kamaráta, kde motorkár chcel na mieru nerezovú koncovku výfuku… Apropo u nich sa kreslili tieto schody najprv v autocade asi 4 hodiny, následne sa asi 7 hodín rezali, zvárali a vŕtali bez náteru a to prosím robili profíci z fachu. Tak asi preto je tu množstvo odborníkov, ktorí by to celé spravili za 2 dni a za 500Eur.. Len farba stála 35Eur na železo a 33Eur olej na dub.. Na smiech sú však skôr vyjadrenia naslovovzatých odborníkov viď nižšie.
  Apropo len napísanie tohoto článku „zabije“ autorovi a redaktorovi cca 14-16hodín čistého času, no ale sú odborníci, ktorí v živote nedržali vŕtačku v ruke a dajú to do kopy za 16 hodín, lebo majú za sebou 12 schodísk. No asi moja skúsenosť s viac ako 3000 drevo stavbami a 120 schodiskami je asi málo..
  A pán, ktorý napíše, že investoval čas 90-100hodín, no so všetkou prípravou a zháňaním dva krát toľko, by len pri 5Eur/hod za lacného majstra zaplatil v čase 1000Eur… hádam netreba ani ďalší komentár.. …len toľko, treba nafotiť, poctivo spísať materiál do poslednej skrutky, reálne naceniť tak, aby bolo dielo replikovateľné pre širokú verejnosť a nie typu že našiel som na dvore a čo tam potom, že sused už nie, dať dokopy foto, text a zaslať do JAGY p.Boturovi a ísť s kožou na trh. To, čo možno stačí synovi, možno prepadne u širokého publika a taktiež treba si vyskúšať hejtovanie na vlastnej koži.

  Vážim si ľudí, ktorí niečo urobili a zdarma poskytnú rady iným, nie čo všetko spravia od stola za 1/4 ceny a času. A držím palce tým, ktorí sa doma postavia od stola a hocičo skutočne skúsia urobiť.

  S pozdravom, Bielek, spoluautor tohto článku

  p.s. Mám rád kvalitné veci kvalitne urobené, som veľmi lenivý robiť veci dvakrát len preto, že by sa dali odfláknuť za 1/2 čas alebo za 1/4 ceny.. a keď na to nemám /rozumej čas, vedomosti a peniaze/ radšej to ani nikdy robiť nebudem…

 7. mm says:

  Vážený pán Bielek,túto rubriku Urob si sám, sledujem dlhý čas a poviem úprimne aj keď je nápad nie až tak vydarený alebo dokonalý,nikdy som nemal snahu dehonestovať túto prácu dotyčného,ale naopak v niektorom z minulých diskusných príspevkov som napísal,že nápad je vždy nápad a to sa cení.Ja som Vás nechcel podceniť ani uraziť ale jednoducho tá cena ktorú ste uviedli je z môjho pohľadu nakoľko som v tomto doma(robil som profesionálne cenotvorbu cca 25 rokov a robím pre ľudí cca 45 rokov ) dosť premrštená.Ďalej,pri rozlíšení ocelí treba si naštudovať rovnovážny digram Fe-C. Neviem kde ste našli označenie ocelí A1,A2….atď,ale mali by ste vedieť,že ocele sú upravované a zaradené do tried podľa spracovania a následne použitia.Na Vaše použitie úplne postačuje oceľ triedy 11 373,..375,..523 atď. a na nehrdzavejúce časti schodov Ďoceľ triedy 17… . K strojárine v rýchlosti iba toľko.K Vašej skúsenosti z viac ako 3000 drevostavbami a 120 schodiskami len toľko: pri toľkom počte iba ich videnia, tobôž aj ich vyhotovenia, by ste museli mať vek ako Matuzalem.Ďalej priemerný konštruktér takéto jednoduché schodisko má,, zmáknuté,, v autocade cca za 35 minút.Okrem iného ,keby ste boli trošku zdatný v tomto smere stačilo Vám zmerať výšku po stanovený nulové body schodiska a určiť si šírku schodiska a výšku schodu a viete hneď na čom ste a koľko schodov potrebujete.Vážený pán Bielek,medzi nami dvoma je veliký rozdiel:Vy sa chválite koľko Vás stálo vyhotovenie schdišťa a ja som iba konštatoval za koľko som vyhotovil schodište včetne nerezového zábradlia ,spojovacieho a všetkého materiálu,tak ako som to popísal v článku nižšie.Ak o mne máte pochybnosti dajte kontakt a môžeme si prezrieť na vlastné oči mnou vyrobené rôzne schodištia,krby,prípadne iné veci a zároveň sa aj dozviete cenu za ich vyhotovenie priamo od objednávateľa.Na záver skonštatujem iba to,čo som napísal nižšie: Aj keď dvaja robia to isté, cena bude úplne iná.A za tým si stojím. Prajem pekný Silvester a veľa lacnejších nápadov. Pekný večer.
  mm

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje