Štuková omietka

Rekonštrukcia bytu
Rekonštrukcia vnútornej steny

Vápno sa ako základ omietok používalo na Slovensku veľmi dlho, neskôr ho vytlačili „moderné materiály“. Dnes však vieme, že vápenná omietka pomáha regulovať vnútornú vlhkosť a výrazne tak prispieva k zdravej domácnosti. Ak plánujete vynoviť svoje steny, skúste vápennú omietku a na vlastnej koži sa presvedčte o rozdiele, ktorý vám táto zmena prinesie.

Stavebný materiál
Sanačné omietky KM BETA = dokonalé riešenie vlhkosti

Opakujúce sa záplavy pravidelne testujú naše stavby a ich schopnosť odolávať veľkej vode. Ak váš dom trpí nadmernou vlhkosťou, určite oceníte špeciálne sanačné omietky Profisan. KM BETA, a. s., jeden z najväčších rýdzo českých výrobcov omietkových a maltových zmesí, po novom ponúka sanačný systém, ktorý možno nanášať i na nevysušené murivo s vysokou vlhkosťou a silným zasolením. Profisan je riešenie na trvalo vlhké steny nielen v domoch po povodniach, ale aj vo vlhkých historických budovách.

Aktuality
image 22309 25 v1

KM BETA a.s., jeden z najväčších rýdzo českých výrobcov omietkových a maltových zmesí, novo ponúka sanačný systém, ktorý je možné nanášať aj na nevysušené murivo s vysokou vlhkosťou a silným zasolením. Profisan je riešenie pre trvalo vlhké steny domov nielen po povodniach, ale aj vlhkých historických budov.

Rekonštrukcia bytu
interierove omietky a stierky

Omietanie vnútri domu patrí k tým prácam, ktoré signalizujú, že stavba sa chýli ku koncu a pomaličky sa budete sťahovať. Omietanie zvládnete ľahšie aj vďaka nasledujúcim tipoom a radám.

Rekonštrukcia bytu
Dekoratívne inšpirácie pre steny v interiéri

Interiér sa pod všeobecným tlakom vkusu a technológií neustále mení a s ním aj naše nároky. Naniesť dnes na stenu len farbu alebo valček už dávno nestačí. Očakávame skrátka iný, originálny priestor...

Zateplenie
omietka nesluzi len na paradu

Aby obvodové steny budovy dlhodobo a bezchybne plnili svoju funkciu, musia byť chránené pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, ktoré by mohli zmeniť ich fyzikálne vlastnosti a v konečnom dôsledku mať negatívny vplyv na kvalitu vnútorného prostredia.

Stavebný materiál
omietky v interieri

Po ukončení hrubej stavby stojíme pred rozhodnutím, čím náš príbytok „zaodejeme“ zvonka i zvnútra. Kým vonkajšie omietky musia byť dostatočne odolné, pretože sú priamo vystavené klimatickým vplyvom a tvoria akoby nárazník proti pôsobeniu vonkajšieho prostredia, odolnosť omietkových zmesí určených na vnútorné konštrukcie môže byť nižšia. Aj vnútorné omietky musia však spĺňať určité kvalitatívne požiadavky a popri fyzikálnych vlastnostiach sa do popredia dostáva najmä estetické hľadisko.

Zateplenie
omietky saty exterieru

 Ideme po ulici a jednotlivé domy sa na nás pozerajú. Obracajú sa k nám fasádami, ktoré pripomínajú ľudské tváre. Jedna mladá a svieža, druhá – aj keď staršia – noblesná a udržiavaná, iná vráskavá „jednou nohou nad hrobom“. Nechýbajú ani tie síce mladšie, ale neudržiavané a spustnuté. V ostatnom čase je čoraz viac tých dokonalých detských, hladkých, zateplených (akoby vrstvičkou detského podkožného tuku) a všetky sa na seba podobajú ako vajce vajcu... Fasády. Chcete, aby práve tá vaša bola iná, zaujímavá, temer večná a pritom bez údržby? Tak čítajte, porovnávajte a rozmýšľajte.  

Rekonštrukcia interiéru
postup pri nanasani omietky

Kvalita omietky sa odvíja od kvality zhotovenia jednotlivých vrstiev omietky. Najčastejšie sa stretávame s delením vrstiev na tri časti: prednástrek, jadro a štuka.  Plochy povrchov konštrukcie treba pred omietaním dôkladne očistiť od prachu a nečistôt. V dlhodobo suchom klimatickom prostredí musíme podklad navlhčiť.

Stavebný materiál
omietkove zmesi

Omietky sú tradičným a najčastejšie používaným spôsobom úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavieb. Na rozdiel od iných povrchových úprav, ktoré sa dajú použiť len v určitom prostredí, omietku môžeme použiť takmer na každý nosný podklad. Plní nielen funkciu ochrany muriva, ale zohľadňuje aj estetické hľadisko. Z tohto pohľadu sú omietky najrozšírenejšou povrchovou úpravou a aj v budúcnosti bude ťažké nahradiť ich inými materiálmi.

Stavebný materiál
omietka alebo zateplenie

Omietanie je proces, ktorý možno veľmi voľne charakterizovať ako polčas dokončovania domu po hrubej stavbe. Na hrubú stavbu sa to už nepodobá, ale konečné finále je stále vzdialené. Dnes už dávno neplatí, že omietka je výlučne len estetickou záležitosťou. Z hľadiska vlastností musia vonkajšie, ale aj vnútorné omietky spĺňať aj iné funkcie. Napríklad interiérové povrchové úpravy murivo nielen ochraňujú pred mechanickým poškodením, ale vylepšujú aj technické vlastnosti stavebnej konštrukcie. Samozrejmosťou je podiel omietky na celkovom vzhľade interiéru.

Kde sa diskutuje