Stavebný odpad

Stavebný materiál
image 39768 25 v1

Ak sa s prichádzajúcou jarou chystáte tiež „kopnúť do zeme“ a začať s výstavbou, starostlivo zvážte, čo vás to bude stáť. Nielen z hľadiska nákladov na dom, ale aj z hľadiska času, ktorý strávite výberom dodávateľov a zisťovaním množstva informácií. Myslieť by ste mali aj na to, koľko vás bude stáť prevádzka domu, aby sa úspora na materiáli neskôr nepremietla do vyšších nákladov alebo kratšej živnosti materiálu.

Aktuality
Hrubá stavba do dvoch mesiacov 2. časť: Prvý týždeň od začiatku stavby

Stavebný systém VARIANT-HAUS® umožňuje postaviť dom s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami v rekordne krátkom čase. Dôkazom tohto tvrdenia je rodinným dom v obci Podtureň v okrese Liptovský Mikuláš. Ako to vyzerá na stavbe domu po týždni od začatia stavebných prác?

Základy domu
6 krokov ako pripraviť stavenisko pred stavbou domu

Príprava staveniska má svoj význam na zabezpečenie bezproblémového chodu stavby. Náklady na zariadenie staveniska sa zvyčajne určujú vo výške 2 až 3 % zo stavebných nákladov. Po VYTÝČENÍ budovy môžeme budovať ZÁKLADY.

Stavebný materiál
alternativne prirodne a tradicne stavebne materialy

Ekologické témy v súčasnosti vládnu svetu a inak to nie je ani v stavebníctve. Hovorí sa o moderných stavbách a ešte modernejších stavebných materiáloch. V žiadnom prípade nemáme na mysli nezmyselné „požierače“ energie, ale stavby z materiálov založených na „zelenom“ prístupe a rešpektujúce myšlienky trvalo udržateľného rozvoja s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Základy domu
Ako pripraviť stavenisko

Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v dohodnutom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti (chodník, susedný pozemok). Aj pri svojpomocnej výstavbe domu platia pre stavebníka určité povinnosti vzhľadom na prípravu staveniska.

Vykurovanie
Biomasa - palivo budúcnosti?

Ľudstvo je v súčasnosti závislé od využívania primárnych energetických zdrojov. Aby sa tento stav v budúcnosti zmenil, musíme hľadať vhodné náhrady za fosílne palivá, ktorých zásoby sa odhadujú už len na niekoľko desiatok rokov. Čiastočným riešením tohto problému môže byť energetické zhodnocovanie biomasy, ktorej energetický potenciál niekoľkokrát prevyšuje ročnú celosvetovú spotrebu energie. Významným zdrojom je napríklad drevný odpad, ktorý má na rozdiel od iných druhov odpadov vysoký energetický obsah. Veľké množstvo drevného odpadu, ktoré každodenne vyprodukuje najmä drevospracujúci a stavebný priemysel, je výbornou surovinou na výrobu alternatívnych biopalív, ako sú brikety a pelety.

Vykurovanie
Odpadové vody z domácnosti – čo s nimi?

Splaškové odpadové vody sú produkované vo všetkých bytových a nebytových budovách. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v § 32 ods. 1 ustanovuje, že komunálne odpadové vody sa môžu vypúšťať do povrchových vôd len verejnou kanalizáciou. Odpadové vody však môžeme aj čistiť, a to pomocou domovej čistiarne odpadových vôd, čo zákon o vodách považuje z hľadiska zneškodňovania odpadových vôd za opatrenie prispievajúce k zlepšeniu existujúceho stavu.