Lacné a pekné obloženie okna, ktoré zvládne každý

image 31639 25 v1

Sú to obyčajné drevené špalety, aké sa nájdu na oknách a dverách každej drevostavby – hoci aj záhradného domčeka. Ak sa k nim však pridá zopár presne narezaných líšt a lát, výsledok je na nerozoznanie. Stačí len píla a pneumatická klincovačka.

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 2 hodiny
náklady: 20,70 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 20,70 €
(skutočná spotreba 50 × 70 cm)
• škárovka 9,66 €
napr. 18 × 100 × 2 000 mm, priebežne spájaná 2 ks
• lišty a hranolčeky 9,50 €
napr. H5005/200, borovica, priebežná (2,40 €/ks)
napr. H5010/200, borovica, priebežná (3,40 €/ks)
napr. P3030/240, borovica, priebežná (3,73 €/ks)
• povrchová úprava 1,54 €
napr. tmel JUB Akrilin (2,15 €/150 g)
napr. Balakryl napúšťadlo (4,55 €/0,5 l)

NÁRADIE A POMÔCKY
 pneumatická klincovačka
 vibračná brúska
 pokosová píla
 kompresor 

PRACOVNÝ POSTUP

1. VLOŽKA
Do pokosovej píly si z odrezkov plošných materiálov vyrobíme vložku so zárezmi. Tá poskytne oporu v reze a vyznačí reznú škáru. 

2. VYMERANIE
Presne si zmeriame vnútornú výšku stavebného otvoru, a to pri okne medzi lícnymi doskami, pri dverách medzi podlahou a nadpražím. 

3. KRÁTENIE
Zo škárovky 100 x 18 si narežeme dvojicu dielcov podľa zameranej dĺžky. Rezy musia byť kolmé, aby nám nevznikali škáry. 

4. UPEVNENIE
Stĺpiky lícujeme s vnútrajškom ostenia, dbáme na ich presné zladenie. My používame 38 mm klince kalibru G15, spoje nepodlepujeme. 

5. ZAMERANIE
Primeriavaním si načrtneme rysku pre nadpražie. Takéto značenie je vždy omnoho presnejšie ako meranie metrom a prenesenie miery. 

6. KRÁTENIE
Pri reze využívame značky, ktoré máme vypílené v spresňovacej vložke. Obrobok vždy ukladáme tak, aby bola škára na odpade. 

7. PRESAH
Nastaviteľným uholníkom si zmeriame presah korunkovej lišty pred lícovou doskou nadpražia. Zameranú mieru si pevne zaaretujeme. 

8. KRÁTENIE
Lištu nakrátime tak, aby nadpražie presahovala o dvojnásobok miery z pokosníka. Pomáhame si pri tom ryskami, ktoré prenášame cez hranu.

9. UPEVNENIE
Korunkovú lištu upevníme so symetrickým presahom. Tento spoj pred klincovaním podlepujeme, pretože pôjde o pevnú dekoratívnu zostavu. 

10. ZREZANIE
Koniec reliéfnej lišty si zrežeme pod 45-stupňovým uhlom. Vrchná strana reliéfu patrí na spodnú stranu vložky – má byť dlhšia. 

11. ZAMERANIE
Aby sme vytvorili pekné rohové spoje, dĺžku lišty si primeriame a zakreslíme ryskou. Ceruzka musí byť tenká, ostrá. 

12. KRÁTENIE
Podľa naznačenej rysky si odpílime druhý koniec lišty. Prvý rez vedieme tesne za ryskou, v prípade potreby doladíme dorezom napresno. 

13. UPEVNENIE
Lištu osadíme symetricky pod korunku. My používame na upevnenie ihlovačku so spinkami kalibru G21 dlhými 25 milimetrov. 

14. DOREZY
Z obojstranne zauhlenej lišty si vyznačíme rysky na dorezy, ktoré nám vytvoria rohové obloženie korunky. Tým dosiahneme plynulosť reliéfu. 

15. KRÁTENIE
Dorezy zakrátime, tentokrát pod 90° uhlom. Keďže ide o kratšie časti, pokosovú pílu zastavíme zanorenú, aby nepoškodila dielce. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste16. UPEVNENIE
Dorezy ukotvíme spinkami. Ak sa nám škáru nepodarilo vytvoriť úplne tesnú, môžeme ju uzavrieť šúchaním oblého drieku skrutkovača. 

17. ODDEĽOVAČ
Podobne ako korunkovú lištu, aj oddeľovaciu lištu si rozmeriame a nakrátime. Tentokrát bude presah menší, pre dekoratívnosť iba 15 milimetrov. 

18. UPEVNENIE
Oddeľovaciu lištu upevníme k zostave nadpražia. Celú zostavu následne upevníme na stenu. Dávame si pozor, aby nám nadpražie lícovalo. 

19. LEM
Spodný lem si nakrátime s rovnakou precíznosťou ako nadpražie. Bude základom pre dekoratívnu parapetnú zostavu. 

20. POLIČKA
My vytvárame čiastkový parapetný presah, do úvahy však pripadá aj vytvorenie celej poličky, ktorá sa vloží do otvoru.

21. UPEVNENIE
Parapetnú zostavu pripevníme k hotovej špalete. Dávame pozor, aby sme klincami nezasiahli elektroinštaláciu a ostatné infraštruktúry. 

22. LIŠTOVANIE
Naše okno bude fixné, preto jeho dočasné ukotvenie meníme za celoobvodové lištovanie. Postup je podobný ako pri vnútornom rámovaní. 

23. ZAOBLENIE
Ostré hrany rezov stiahneme brúsnou hubkou. Tá nám pri zrnitosti P60 vytvorí drobné zaoblenia, ktoré bránia vyštiepeniu. 

24. ZAROVNÁVANIE
Vrstvené ostenia budeme musieť zjednotiť brúsením. Nakopili sa pri zatepľovaní, teraz sú zo štyroch samostatných vrstiev.

25. OPRAVY
Akrylátovým tmelom vyplníme drobné škáry. Ak chceme priznať kresbu dreva, musíme použiť tmel s pigmentom. Nás čaká krycí náter. 

26. VYLADENIE
Tmelené plochy vyhladíme vibračnou brúskou. Papier so zrnitosťou P180 nám vytvorí hladký povrch pre ďalšie povrchové úpravy. 

27. NAPÚŠŤANIE
Drevo bude vystavené námahe z dôvodu kondenzovanej vlhkosti. Preto ho opakovane ošetríme bezfarebným, vodouriediteľným biocídnym napúšťadlom. 


      HOTOVO

dobré rady

DREVENÉ OZDOBNÉ RÍMSY
Nemusia byť riešením iba pre drevostavbu. Sadnú všade tam, kde sú okenné a dverné otvory ostrohranné. To je situácia, s ktorou sa stretávame pri sadrokartónových predstenách pri renovácii a vnútornom zateplení, pri montovaných stavbách z prefabrikovaných dielcov, ale i pri výstavbe z presných, pórobetónových tvárnic. V takýchto prípadoch použijeme namiesto klincovačky montážne lepidlo alebo skrutky. Ak k ozdobnej rímse pridáme vnútorný lem z preglejky, sololitu, OSB alebo MDF panelov, dokážeme rímsu spolu s ostením namontovať na ľubovoľný stavebný otvor – hoci aj s nepresnosťami. Drevené rímsy a špalety sú na dotyk teplé, sú akousi pridanou tepelnou izoláciou v mieste, ktorým zvyčajne prestupuje chlad najintenzívnejšie.

OKNÁ
Po remeselnej stránke sú na porovnanie s dverovými otvormi náročnejšie, pretože pri nich musíme riešiť i spodnú obrubu a parapetnú dosku. Musíme ustrážiť aj vodorovnosť, pokiaľ nám v hrubom stavebnom otvore chýba. Praktické je parapetnú dosku zo škárovky priamo zahrnúť do zostavy v jej celej šírke, pričom hrúbka vyčnievajúcej a aj zabudovanej časti nemusí byť bezpodmienečne rovnaká. Ak potrebujeme spojiť dva materiály rôznych hrúbok, pomôže nám pri tom pomôcka Kreg Jig, ktorou vieme vytvoriť skrytý spoj bez toho, aby bol viditeľný na lícnej strane. Lôžko z polyuretánovej peny je pri osádzaní omnoho praktickejšie ako použitie montážnych lepidiel alebo tmelov. V našom prípade bola zostava čisto dekoratívna, preto sme sa vydali jednoduchšou cestou.

V EXTERIÉRI
Okenné rímsy a špalety zvonku prichádzajú do úvahy v prípade, že parapetnú dosku vyspádujeme pre odtok vody. Pri montáži by sme však všetky spoje mali poistiť vodoodolným lepidlom triedy D4, aby sa zamedzilo zatekaniu zrážkovej vody. Takéto lepidlá majú však omnoho kratšiu expiráciu ako trieda D3, preto je potrebné preveriť, či sú v použiteľnom stave. Keďže škárovky a lišty sa na trh nedodávajú s hĺbkovou impregnáciou, je potrebné niekoľko ošetrení uskutočniť vopred, pred montážou. A to nielen na plochách, ale aj na rezných hranách.

LIŠTY A ŠKÁROVKY
Sú zo sušeného reziva, preto im svedčí niekoľkodňová aklimatizácia v prostredí montáže. Inak by sa mohlo stať, že sa po niekoľkých dňoch otvoria škáry na uhlových spojoch alebo na kontaktných plochách. Smrek má jednotnejšiu kresbu ako borovica, borovica má zasa trvácnejšie a presnejšie hrany reliéfov vďaka svojej vyššej hustote. V ponuke sa môžeme stretnúť aj s bukom a dubom, na zákazku sa lišty dajú nechať vyrobiť aj z exotických drevín. Ak chcete ušetriť, najlacnejšie vychádzajú priebežne nadpájané lišty, ktorým však svedčí krycia povrchová úprava.

OSTRÝ PÍLOVÝ KOTÚČ
Spolu so spresňujúcou vložkou je zárukou, že všetky rezy budú čisté, bez vytrhávania. Rozstrapkané konce a ulomené hrany reliéfov robia nepríjemnosti pri tmelení, výsledok je na pohľad menej dokonalý. Do pokosovej píly vždy patrí pílový list s negatívnym sklonom zubov, ktorý je menej agresívny v reze a uberá materiál pomalším tempom.

KLINCOVAČKY A IHLOVAČKY
Pri montáži sú praktické nielen pre rýchly postup prác, ale aj preto, že pri ich použití lišty nepraskajú a neštiepia sa. Klince a ihličky vnikajú do masívu ohromnou rýchlosťou, navyše sú o poznanie tenšie ako kolárske klinčeky bez hlavičiek (wagnerky). Aby nastreľované klince masívom neuhýbali pomedzi vlákna a neobjavili sa na niektorej z bočných hrán, musí klincovačka vždy smerovať kolmo na smer hrany. Klinovitý tvar hrotu klinca alebo ihličky vždy smeruje odklon vo svojom vlastnom smere.

PRI PNEUMATICKOM NÁRADÍ
Dôležité je nezabudnúť pred použitím na kvapku oleja a na zladenie tlaku kompresora. Nedostatočne zanorené klinčeky by boli mrzutosťou pri dokončovacích prácach, prebíjanie by zasa spôsobovalo priehlbiny na povrchu, ktoré by sme museli tmeliť. Praktické sú aj gumové hroty na klincovačkách, ktoré minimalizujú poškodenie povrchu dreva. Prípadné otlčenia vieme napraviť kvapkou vody a fénom.

Text a foto: Marcela Gigelová
Zdroj: časopis Urob si sám 1/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. Veľmi pekná robota

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.