vyklopny obluk na komin
Galéria (6)

Výklopný oblúk na komín

„Pred niekoľkými rokmi sme si kúpili chatu. Na komíne bol pevný plechový oblúk priskrutkovaný do komínovej rímsy. Komín sa dal čistiť len ohybným lanom s čistiacou štetkou. Preto som vyrobil výklopný klobúk a na vyčistenie komína som použil pevné rúrky s čistiacou štetkou.“

Galéria

Výrobný postup

Komín má tri otvory s priemerom 150 mm. Ľavý na odvod spalín z kotla ústredného vykurovania, stredný z kozuba a pravý, v ktorom je vedená ohybná hliníková rúrka z kozuba na poschodie. Ňou sa dopravuje teplý vzduch na vykurovanie obývacích miestností. Pravý komínový otvor je na komínovej rímse uzatvorený polystyrénom a tehlou.

Komínový oblúk zhotovíme z medeného plechu s hrúbkou 1,5 mm, šírkou 480 mm, výškou 220 mm a dĺžkou 1 150 mm. Na spodných pozdĺžnych stranách plech pod uhlom 90° zahneme na vonkajšie strany na šírku 40 mm po celej šírke 560 mm. Pevný a výklopný rám s rozmermi 560 × 1 150 mm zhotovíme z pásoviny 8 × 50 mm, ktorú zvaríme a obrúsime. Do spodného pevného rámu vyvŕtame šesť otvorov s priemerom prispôsobeným skrutkám, ktorými uchytíme rám na komínovú rímsu. Ďalej privaríme na ľavú stranu spodného rámu štyri nosné oceľové tyčky s dĺžkou 230 mm a priemerom 10 mm na pripevnenie výklopného pántu a na pravú stranu tyčky s dĺžkou 225 mm na uzáver.

Na nosný rám medeného klobúka vyvŕtame štrnásť otvorov s priemerom 4,7 mm a narežeme závit M5. Medenými skrutkami M5 × 10 mm priskrutkujeme k hornému rámu medený oblúk. Rozmery uzáveru si zvolí každý sám podľa možnosti pri ohýbaní.

Ak chceme vyklopiť komínový oblúk pred čistením komína, spodnú časť uzáveru dáme do vodorovnej polohy a ťahom doľava vysunieme uzáver z matíc. Po preklopení komínového oblúka do vodorovnej polohy (po vyčistení komína) na doraz zasunieme tvarované uzávery do matíc horného rámu a nosných tyčiek a ich spodné časti preklopíme do dolnej polohy; tak ich zaistíme proti vypadnutiu.


Ján Mokrý, Nedožery – Brezany
Foto: autor
Podľa podkladov prekreslil: Marián Varga
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.