image 30681 25 v1
Galéria (40)

Montáž elektrického podlahového vykurovania suchým spôsobom

Každého, kto uvažuje nad podlahovým vykurovaním, môže pri rozhodovaní odrádzať pomerne nákladná montáž teplovodných vykurovacích rozvodov, vykurovacieho kotla, rozdeľovačov a ďalších zariadení. Pri elektrickom podlahovom vykurovaní však odpadajú mnohé z týchto starostí.

Galéria

Montáž podlahového vykurovania
Montáž podlahového vykurovania
Montáž podlahového vykurovania
Montáž podlahového vykurovania160522
Montáž podlahového vykurovania160524
Montáž podlahového vykurovania
Montáž podlahového vykurovania
Montáž podlahového vykurovania

UROB SI SÁM

náročnosť: ****
čas: 6 hodín
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
• systémové dosky Devicell
25,2 € / ks 1 × 0,5 m
• vykurovací kábel Deviflex
220 € za kábel 10T/920 W/90 m (na 9 m2), cena záleží od dĺžky kábla, približne 18 €/m2
• regulátor Devireg
100 € za Devireg 530 s podlahovým snímačom teploty
• spojovací a pomocný materiál
 pásky, plastové spojky

NÁRADIE
 uhlová brúska
s kotúčom na rezanie ocele
 izolovacie kliešte
 skúšačka napätia
 skrutkovač
 kladivo s mäkkou rukoväťou
 sekáč, orezávač
 zvinovací meter
 ceruzka, vodováha
• metla 

PRACOVNÝ POSTUP

1. SEKÁČOM A KLADIVOM
Aby ohyb montážnej trubice od termostatu k podlahe nebol príliš ostrý, treba otvor v niektorých prípadoch rozšíriť. 

2. UKLADANIE
Na rovný povrch bez výstupkov poukladáme celé kusy dosiek, prírezky doložíme neskôr. My sme dosky ukladali na nový betónový poter zbavený prachu a nečistôt. 

3. SYSTÉMOVÁ DOSKA
Doska Devicell™ sa skladá z polystyrénového podkladu a z vrchnej, teplo roznášacej lamely z hliníkovej zliatiny – spolu tvoria nerozoberateľný celok. 

4. SPOJOVACIA SÚPRAVA
Jedno balenie Devicell™ Flexkit obsahuje 50 kusov plastových spojok, čo postačuje na 5 m2, teda na 10 kusov systémových dosiek.

5. SPOJKA
Spojku oddelíme od kitu a vložíme do otvorov v systémovej doske.

6. PRITLAČIŤ
Prstami ju vtlačíme do polystyrénovej časti systémovej dosky – spoj musí držať. 

7. SPOJ DOSIEK
V bežných podmienkach stačí vytvárať plastové spoje iba na rohoch dosiek.

8. PRIMERANIE
Dosku, ktorú chceme odrezať, priložíme k stene a naznačíme si na nej líniu rezu. Úpravu dosiek realizujeme pomocou tzv. píly – dierovky. 

9. RÝCHLE REZANIE
Fíbrovým kotúčom na rezanie ocele (aj nehrdzavejúcej) odrežeme dosku skutočne rýchlo. Ak treba, rez v polystyréne dokončíme orezávacím nožom. 

10. UKLADANIE DOREZKOV
Všetky dorezky poukladáme na svoje miesta. Do dosky pri montážnych trubiciach nezabudnime vyrezať drážku s dĺžkou aspoň 0,5 m na umiestnenie snímača. 

11. PRETLÁČANIE KÁBLA
Z vykurovacieho kábla odmotáme tzv. studený koniec (čierny). Vtlačíme ho zospodu do jednej z montážnych trubíc a vytiahneme ho na jej hornom konci.

12. „STUDENÝ“ KONIEC
Situácia v elektrickej krabici – k pôvodným farebným káblom stenovej elektrickej inštalácie pribudol hrubý čierny „studený“ koniec vykurovacieho kábla. 

13. VÝHREVNÝ KÁBEL
Kábel najprv poukladáme na podlahe do hliníkových lamiel roznášajúcich teplo, ktoré sú súčasťou systémových dosiek. 

14. DRÁŽKA
Kábel odvinieme a vložíme do drážky.

15. VTLAČENIE
V miestach s ohybmi ho tiež dôkladne vtlačíme do drážky. Pri inštalácii nepoužívame ostré predmety ani hroty. 

16. V OHYBE
Pohľad na správne vložený kábel. Pri veľkých plochách sú potrebné kratšie pauzy, keďže z ukladania môžu bolieť ruky a prsty. 

17. UKLADANIE KÁBLA
Pri ukladaní môžeme postupovať aj tak, že kábel najprv len opatrne poukladáme do drážok.

18. NEROVNÝ POVRCH
Pohľad na káble z nižšej perspektívy ukazuje, že ich ešte treba povtláčať do ohybov v lamelách. 

19. VTLÁČANIE KÁBLOV
S menšou námahou to môžeme urobiť mäkkou pogumovanou násadou kladiva.

20. „TEPLÁ“ KONCOVKA
Teplý koniec kábla je trocha hrubší. Ponecháme ho na okraji vykurovacej plochy.

21. PREHĹBENIE
Aby kábel nevyčnieval z podlahy, drážku v hliníkovej lamele prehĺbime asi o 1 mm. 

22. PRELEPENIE
Teplý koniec vykurovacieho kábla pripevníme k lamele hliníkovou páskou.

23. VYROVNANÉ
Teraz sú všetky slučky kábla správne uložené v drážkach, takže môžeme zapojiť kúrenie. Prácu prenecháme autorizovanému elektrikárovi.

24. CHRÁNIČKA
Do druhej bielej montážnej trubice vložíme z hornej strany čiernu chráničku s menším priemerom a v spodnej časti ju vyvedieme aspoň 50 cm od steny. 

25. SNÍMAČ TEPLOTY
Do čiernej montážnej trubice, ktorú si odrežeme na potrebnú dĺžku, vložíme snímač teploty s tenkým káblikom. 

26. SNÍMAČ S KÁBLIKOM
Snímač vtlačíme do spodného ústia chráničky. Drážku na snímač aj teplú časť kábla so spojkou podlepíme hliníkovou páskou a jej okraje prilepíme k lamelám. 

27. V CHRÁNIČKE
Pružnú trubicu uzavrieme krytom snímača. Červené káble nakrátko uvoľníme a snímač v chráničke prilepíme k lamelám kvalitnou systémovou páskou. 

28. MERANIE ODPORU
Pred zapojením celého vykurovacieho okruhu do siete treba opäť odmerať elektrický odpor kábla a zistiť, či v ňom nevzniklo krátke spojenie.

29. ULOŽENÉ KÁBLE
Ak je všetko v poriadku, slučky vykurovacieho kábla opäť uložíme na svoje miesto.

30. „ODBLANKOVANIE“ KÁBLOV
Odborne spôsobilý technik odstráni izoláciu na potrebnej dĺžke (asi 15 mm). Prívodný hnedý vodič je chránený koncovkou proti neželanému dotyku. 

31. SPOJKA
Technik najprv spojí spojkou ochranné vodiče.

32. PRÍVODNÉ VODIČE
Ochranné vodiče zasunie hlbšie do krabice. Potom pripojí vykurovací kábel a snímač termostatu, až nakoniec pripojí termostat k napájaniu.

33. ZAPOJENIE
Zľava: neutrálny napájací vodič, neutrálny vodič vykurovacieho kábla (N), napájací fázový vodič, fázový vodič kábla a dva tenké vodiče tepelného snímača. 

34. UPEVNENIE
Termostat možno pripevniť ku krabici a nastaviť na nulu. Potom treba zapnúť prívod elektriny do miestnosti a následne aj termostat. 

35. „ŠŤAVU“ UŽ MÁME
Pri zapnutom termostate nastavenom na nulu má svietiť zelená kontrolka. Znamená to, že elektrinu máme, ale kábel nevykuruje. 

36. KÚRENIE FUNGUJE
Ak je spínač termostatu nastavený na vyššiu teplotu, mala by sa rozsvietiť červená LED kontrolka, čo znamená, že vykurovací kábel je pod prúdom a hreje. 

37. VYROVNANIE
Ešte treba nastaviť polohu spínača podľa vodováhy a pevne ho priskrutkovať ku krabici.

38. KRYT
Odborne spôsobilý technik nasadí na termostat vrchný kryt. 

39. HOTOVO
Dokončené vykurovanie prekryjeme materiálom absorbujúcim hluk a položíme vhodnú drevenú či laminátovú podlahu (podľa pokynov jej výrobcu). 

PODKLADY A NÁŠĽAPNÉ VRSTVY

Nie všetky parkety sú vhodné na podlahové vykurovanie, keďže drevo sa prirodzene sťahuje a rozťahuje v závislosti od relatívnej vlhkosti v miestnosti. Pri viacvrstvových podlahových krytinách sa preto vyhýbajte používaniu buka a javora (pokiaľ nie sú lisované za sucha). Medzi vykurovacím článkom a vyššie položeným podlahovým materiálom zabezpečte 100 % kontakt (nijaké vzduchové medzery).

Drevo pod podlahovým vykurovaním môže byť problémové, takže ak inštalujete vykurovanie na drevenom podklade (palubovke, parketách), položte na podklad parozábranu (pri relatívnej vlhkosti do 95 %) a izolačnú vrstvu (pri vyššej relatívnej vlhkosti). V oboch prípadoch vykurovací systém neinštalujte pri teplote nižšej ako 15 °C.

V prípade inštalácie na nevyzretej betónovej podlahe nezapínajte kúrenie, kým podlaha úplne nestvrdne.

Pri inštalácii vykurovania pod koberce, linoleum alebo PVC musí byť nášľapná vrstva oddelená od káblov minimálne 5 mm hrubou, teplo roznášacou doskou na rozloženie tlaku. Celkový tepelný odpor nášľapnej vrstvy nad roznášacou doskou má byť menší ako 0,10 m2. K/W, čo zodpovedá jednému tenkému kobercu. Vždy sa u výrobcu podlahovej krytiny informujte, aká je maximálna prípustná teplota a či je vhodné aplikovať na podlahové vykurovanie plávajúcu podlahu.

INŠTALÁCIA SNÍMAČA

Snímače sa musia povinne nachádzať pod drevenými podlahami a na drevených podkladoch podlahy. Podlahový snímač musí byť pripojený k termostatu obmedzujúcemu teplotu podlahy na maximálne 27 °C.

Podlahový snímač by mal byť namontovaný v izolačnej inštalačnej rúrke a utesnený na konci podlahy, aby sa dal v prípade potreby jednoducho vymeniť.

Snímač treba považovať za kábel pod napätím, preto sa pri akomkoľvek predlžovaní kabeláže snímača postupuje rovnako ako pri normálnej kabeláži so sieťovým napätím. Minimálny polomer ohýbania pre chráničku, resp. inštalačnú rúrku snímača je 50 mm. Kábel snímača sa umiestňuje medzi dve slučky vykurovacieho kábla, aby snímal strednú teplotu podlahy. Od steny sa umiestňuje najmenej vo vzdialenosti 0,5 m, do vyrezaného otvoru v systémovej doske. Inštalačná rúrka by mala byť zarovno s podkladom podlahy. V prípade veľkých miestností možno snímač uložiť až do vzdialenosti 50 m od steny s použitím inštalačného kábla s prierezom 1,5 mm2. Vždy treba dbať na to, aby bol na vhodnom mieste, kde nebude vystavený slnečnému žiareniu alebo prievanu z dverí.

dobré rady

ELEKTRICKÉ ROZVODY V BYTE
Montujú sa oveľa ľahšie ako vodné, takže ak sa pri rozhodovaní viac nakloníte k elektrickému vykurovaniu, urobíte dobre. Pri najvýhodnejších elektrických tarifách je cena za vykurovanie plynom či elektrinou takmer rovnaká.

VYKUROVANIE POUŽITÉ V POSTUPE
Bolo namontované iba za pol dňa. Ostáva len položiť plávajúcu podlahu a miestnosť môžete okamžite využívať. Pri montáži sa nemusíte obávať toho, že susedom pod vami zatečie strop cementovou vodou a že sa na ňom objavia sivé fľaky. Systém si po montáži nevyžaduje nijakú údržbu najmenej desaťročie. Cena materiálu je tiež prijateľná. Inšpirujte sa teda naším postupom z montáže podlahového vykurovania v modernom bratislavskom byte.

POZOR NA ZÁRUKU!
Inštaláciu dosiek začnite dôkladným prečítaním inštalačného návodu. Zároveň si dôkladne prečítajte aj návod na inštaláciu vykurovacieho kábla a termostatu Devireg™. Ako viete, s elektrinou nemôže pracovať hocikto, takže elektrickú inštaláciu a zapojenie musí urobiť kvalifikovaný elektrikár s príslušným osvedčením v súlade s platnými slovenskými a harmonizovanými normami EÚ, ako aj v súlade s pokynmi v návode na inštaláciu. To platí aj pri výhrevných kábloch. Akákoľvek iná inštalácia môže obmedziť funkčnosť vykurovacieho kábla a navyše predstavuje bezpečnostné riziko, následkom čoho môže byť zrušenie záruky. Vykurovací kábel nikdy neprerezávajte ani neskracujte. Pri prerezaní vykurovacieho kábla sa tiež ruší záruka. Studené (čierne) vedenia sa však môžu skracovať podľa potrieb na mieste montáže.

KOĽKO MATERIÁLU TREBA?
Zmerajte veľkosť miestnosti a vypočítajte plochu miestnosti v m2. Na 1 m2 sa vojdú dve systémové dosky, takže pri bežných miestnostiach si ľahko vyrátate požadovaný počet dosiek. Potrebná dĺžka vykurovacieho kábla sa vypočíta ako 5 × počet položených dosiek (výsledok je v metroch). Na základe vypočítanej dĺžky použite dĺžkovo najbližší vykurovací kábel z ponuky výrobcu.

PRÍPRAVA
Predpokladáme, že do miestnosti je už privedený prívodný kábel z rozvodnej skrine. Elektronický termostat umiestnite na vhodné miesto v izbe. Od termostatu majú viesť dve inštalačné trubice smerom k podlahe. Jedna slúži na prívod vykurovacieho kábla a druhá na prívod podlahového snímača. Vysekajte pre ne drážky v stene. V novostavbe by už drážky mali byť hotové aj vybavené trubicami. Miesto vývodu na podlahe očistite a podlepte hliníkovou páskou. Podklad zbavte všetkých nečistôt. Nesmú sa tu nachádzať žiadne ostré hrany, nečistoty ani cudzie predmety. Na prvé podlažie, nad miestnosťami s vlhkou prevádzkou alebo na čerstvý betón položte parotesnú zábranu (pokiaľ ešte nie je položená).

PLÁNOVANIE INŠTALÁCIE

NAKRESLITE SI NÁČRT INŠTALÁCIE
Zobrazte na ňom:
• usporiadanie vykurovacích článkov,
• studené konce a pripojenia,
• spojovaciu skriňu/káblovú šachtu (v prípade použitia),
• snímač,
• rozvodnú skriňu,
• termostat.

NÁČRT SI USCHOVAJTE!
Ak poznáte presnú polohu uvedených komponentov, uľahčí vám to následné riešenie problémov a opravu poškodených článkov.
Majte na mysli aj to, že do jednej izby môžete namontovať aj dva alebo viac vykurovacích káblov, ale jeden kábel nesmie byť namontovaný v dvoch alebo viacerých miestnostiach!

NEZABUDNITE
• Všetky vykurovacie káble v tej istej miestnosti musia mať rovnaký tepelný výkon (W/m2), pokiaľ nie sú pripojené k samostatným podlahovým snímačom a termostatom. Pri samostatných kábloch sa musia oba studené konce pripojiť k rozvodnej skrini.
• Vykurovacie káble veďte v bezpečnej vzdialenosti od izolačných materiálov, iných zdrojov tepla a dilatačných spojov.
• Vykurovacie káble sa nesmú dotýkať ani krížiť a musia byť na ploche rovnomerne rozmiestnené.
• Neukladajte vykurovacie káble pod steny a pevné prekážky, napr. skrine. Vyžaduje sa vzduchová medzera minimálne 6 cm. Vykurovací kábel umiestnite tak, aby jeho vzdialenosť od prekážok bola aspoň polovicou vzdialenosti medzi káblami. Vykurovacie káble a hlavne pripojenie musia byť chránené pred namáhaním a napínaním.

UŠETRÍ ČAS
Vďaka suchej montáži možno elektrické podlahové vykurovanie inštalované v ranných hodinách zapnúť už popoludní, hneď ako sa dokončí kladenie podlahy. Vykurovacie káble sa neukladajú do betónu. Namiesto toho sa ľahko inštalujú do káblových drážok v doskách, na ktoré sa môže priamo položiť nová drevená podlaha. Netreba čakať dni či týždne na vysušenie výplňového materiálu, takže montáž prebieha bez mokrého procesu.

INŠTALÁCIA VÝHREVNÝCH KÁBLOV

DÔLEŽITÉ
Pred inštaláciou a servisom odpojte všetky elektrické okruhy. Vykurovacie káble a snímače musia byť nainštalované minimálne 30 mm od vodivých častí budovy, napr. od vodovodného potrubia. Vykurovací kábel musí byť v kontakte buď s hliníkovým plechom, alebo s hliníkovou páskou.

TIENENIE
Tienenie každého vykurovacieho kábla musí byť uzemnené v súlade s miestnymi predpismi pre elektroinštaláciu a pripojené k prúdovému chrániču (RCD). Hodnota zopnutia RCD je max. 30 mA.

VYPÍNAČ
Vykurovacie káble musia byť pripojené pomocou vypínača, ktorý umožňuje odpojenie všetkých pólov. Vykurovací kábel musí byť vybavený správnou poistkou alebo ističom v súlade s miestnymi predpismi.

VIAC KÁBLOV
Pri montáži viacerých vykurovacích káblov nikdy nepripájajte káble do série, ale všetky studené konce pripojte paralelne k rozvodnej skrini.

PREDĹŽENIE
Priemer ohnutia vykurovacieho kábla musí byť minimálne 6-násobok priemeru kábla. Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa predĺženiu studených koncov. Nezabúdajte na stratu výkonu v kábli podľa miestnych predpisov.

MERANIE ODPORU
Počas inštalácie (po rozbalení, po upevnení vykurovacích článkov aj po dokončení inštalácie) treba merať, overovať a zaznamenávať elektrický odpor vykurovacieho článku.
Ak sa elektrický odpor a izolačný odpor nezhodujú s uvedenými hodnotami na balení, musí sa vykurovací článok vymeniť.
Elektrický odpor musí byť v rozpätí −5 až +10 % z vyznačenej hodnoty. Izolačný odpor musí byť > 20 MΩ po jednej minúte pri min. 500 V (DC). Namerané elektrické hodnoty kábla pred položením a po ňom zapíše technik do záručného listu vykurovacieho kábla.

Text a foto: Stanislav Botur v spolupráci s Danfoss
Realizácia: TermoConsult
Zdroj: časopis Urob si sám 11/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. suxi says:

    V zivote som nepocul niekoho pouzit vyraz „kratke spojenie“ namiesto slova skrat…

    1. chukko says:

      To bude podla mna len mechanickym prekladom z anglickeho „short circuit“ (dokonca aj google translate to preklada dobre).

  2. Marek_Norway says:

    System je to sice pekny, jednoduchy, ale drahy ako prasa…na cca 12 m2 izbu nieco cez 1000 eur + zaplatenie elektrikara…a elektrina drazie a drazie…ozaj len do bratislavskeho panelaku 🙂 uz sa spamatajte, bezny slovak ide po cene aj na ukor kvality…

  3. Lyzicka says:

    jednoducha montaz,
    dobra pristupnost pre servis,
    vysoka cena materialu
    a astronomicke prevadzkove naklady

    zmysel to moze mat iba niekde, kde sa kuri len obcas, napr. na chate

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje