Ako sa robí suchá podlaha

image 28575 25 v1

Každá nášľapná vrstva, či už sú to plávajúce parkety, koberec, alebo dlažba, potrebuje vhodný podklad, čiže hrubú podlahu. Okrem klasických poterov, ktoré patria k mokrým stavebným postupom, sú v tomto smere zaujímavou možnosťou takzvané suché podlahy. 

Podlahy zrealizované suchými stavebnými procesmi sú alternatívou ku klasickému poteru tak pri rekonštrukciách, ako aj pri novostavbách. Ich základom sú sadrokartónové, sadrovláknité alebo cementové dosky, ktoré sa podľa daností priestoru a druhu suchej podlahy väčšinou ukladajú na suchý podsyp alebo tepelnú izoláciu, v administratívnych budovách sa môže využiť aj rošt (takzvané dutinové podlahy). Tieto podkladové vrstvy zabezpečia nielen výrazné zlepšenie akustických či tepelnotechnických vlastností, ale pomocou podsypov sa dajú vyrovnať aj väčšie nerovnosti.

Veľkou výhodou suchých podláh je, že do stavby nevnášajú dodatočnú vlhkosť, s čím je úzko spätý aj rýchly postup výstavby – nie sú totiž nutné technologické prestávky. Navyše majú malú konštrukčnú výšku a nízku hmotnosť, vďaka čomu sú pri rekonštrukciách často jedinou možnosťou. K ich prednostiam patria tiež výborné akustické vlastnosti a dobrá tepelná vodivosť, ktorá je dôležitá pri podlahovom vykurovaní.

Sadrokartónové a sadrovláknité

Suché podlahy sa skladajú z dvoch vrstiev navzájom zlepených a zoskrutkovaných (zospinkovaných) sadrokartónových alebo sadrovláknitých podlahových dosiek. Dosky zo sadrovlákna, teda sadry skombinovanej s celulózou, sú v porovnaní so sadrokartónovými omnoho tuhšie a tvrdšie, vďaka čomu znesie takáto podlaha aj vyššie zaťaženie. Sadrovláknité podlahy sa vyrábajú nielen ako dvojvrstvové, ale aj ako jednovrstvové v hrúbkach 18, respektíve 23 mm. Tieto sa spájajú lepením a skrutkovaním na polodrážku. Pri dvojvrstvových konštrukciách sa dielce navzájom lepia do dvoch vrstiev až pri kladení.
Konštrukčná výška je od 18 mm pri jednovrstvových sadrovláknitých podlahách cez 2 × 10 mm pri dvojvrstvových až po 2 × 12,5 mm pri oboch materiáloch. Keďže ide o plávajúce podlahy, dielce nie sú spojené s okolitými konštrukciami – od stien sa oddelia pomocou dilatačného pásu, napríklad z minerálnej vlny. Podľa variantu sú vhodné do akéhokoľvek priestoru, vo vlhkom prostredí (napríklad v kúpeľniach) je však nutné sadrokartónové aj sadrovláknité dosky celoplošne chrániť náterom.

Výhody suchej podlahy

• Suchý proces výstavby
• Jednoduchá manipulácia, rýchla a nenáročná montáž
• Minimálny odpad
• Veľká variabilita konštrukčných výšok
• Malá hmotnosť – menej zaťažuje stropnú konštrukciu a je vhodná aj na rekonštrukcie
• Je pochôdzna hneď po položení, na druhý deň sa dá ukladať finálna nášľapná vrstva
• Výsledná podlaha má výborné tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
• Možno ju použiť do všetkých priestorov vrátane kúpeľní a kuchýň

Realizácia krok za krokom

Pred ukladaním podlahy treba skontrolovať rovinnosť podkladu a podľa toho zvoliť skladbu podlahovej konštrukcie – položenie priamo na podklad alebo izoláciu, vyrovnanie nerovností pomocou podsypu a podobne. Na keramické a betónové stropy je nutné položiť s presahom PE fóliu, aby sa zvyšková vlhkosť z hrubej stavby nedostala do ďalších vrstiev. Pri drevených konštrukciách treba použiť papierovú lepenku.

1 Na začiatku je dôležité skontrolovať rovinnosť podkladu. 

2 Nerovnosti hrubej podlahy sa vyrovnajú suchým podsypom, ktorý sa stiahne pomocou lát. 

3 Po zabezpečení oddelenia podlahy od zvislých konštrukcií pomocou dilatačného pásu sa začne ukladať prvá vrstva dosiek od konca miestnosti smerom k dverám. Poloha dosiek sa musí najskôr vymerať tak, aby sa rešpektovali ich rozmery a potrebné presahy tak v pozdĺžnom, ako aj v priečnom smere. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste4 Na prvú vrstvu dosiek sa celoplošne nanáša sadrové lepidlo a ukladá sa druhá vrstva dosiek, opäť s presahom spojov. 

5 Počas ukladania treba priebežne kontrolovať rovinnosť dosiek pomocou vodováhy, v prípade potreby sa dosky dorovnajú poklepom gumovým kladivom. 

6 Druhá vrstva dosiek sa po položení zafixuje pomocou klincov alebo skrutiek. 

7 Po dokončení celej miestnosti sa spoje vyplnia sadrovým tmelom. FOTO Knauf Bratislava

8 Po zaschnutí tmelu je podlaha pripravená na realizáciu finálnych nášľapných vrstiev. FOTO Knauf Bratislava

Odborník radí
Karol Tužinský,
aplikačný manažér
Knauf Insulation Nová Baňa

• Na izoláciu podlahy sa môžu použiť dosky polystyrénu alebo minerálne dosky. Výhodou minerálnej vlny sú popri tepelnoizolačných aj akustické vlastnosti – so správnou izoláciou dokáže suchá podlaha znížiť krokový hluk o 22 až 32 dB.
• Pri inštalácii izolácie je dôležité, aby dosky čo najtesnejšie priliehali. Odporúča sa použiť izoláciu v hrúbke aspoň 3 až 5 cm.
• Izolácia sa ukladá od protiľahlého rohu smerom k dverám. Na transportné trasy sa musia položiť roznášacie dosky, aby sa nešliapalo priamo po izolácii. Zabráni sa tým jej mechanickému poškodeniu a degradácii statických a akustických vlastností.

PRIPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA Ing. MARTINA TRČKOVÁ, KNAUF BRATISLAVA
FOTO Knauf Bratislava a thinkstock.com
ZDROJ časopis Môj dom 5/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.