Back to the article Ako sa robí suchá podlaha 4 / 10

3 Po zabezpečení oddelenia podlahy od zvislých konštrukcií pomocou dilatačného pásu sa začne ukladať prvá vrstva dosiek od konca miestnosti smerom k dverám. Poloha dosiek sa musí najskôr vymerať tak, aby sa rešpektovali ich rozmery a potrebné presahy tak v pozdĺžnom, ako aj v priečnom smere. FOTO Knauf Bratislava