image 34922 25 v1
Galéria (52)

Ako na novú maľovku s lištovaním

Nové sadrokartónové predsteny s vyhladenou stierkou nadobro zmenia starú miestnosť. Útulnosť však získa až po tom, ako rekonštrukčné technológie oblečiete do slušivého šatu.

Galéria

Nová maľovka s lištovaním
Nová maľovka s lištovaním
Nová maľovka s lištovaním
Nová maľovka s lištovaním
Nová maľovka s lištovaním
Nová maľovka s lištovaním
Nová maľovka s lištovaním
Nová maľovka s lištovaním

UROB SI SÁM

náročnosť: +++
čas: 2 dni
náklady: 101 €
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 101 €
(skutočná spotreba na miestnosť)
• drevené lištovanie 3 €
smrek hrúbka 15 mm (210 €/m3), buk hrúbka 20 mm (240 €/m3)
 polystyrénové lištovanie 33 €
stenové lišty F70 (3,70 €/2 m)
• montážny materiál 9 €
napr. Pattex Extreme Total Fix (6,62 €/440 g), klince kalibrov G21
 nátery a tmely 56 €
napr. Ekopen (12,82 €/5 kg), napr. ProInteriér Profi V-2099 biely (8,59 €/5 kg), napr. ProInteriér Elegant šampanská biela (14,95 €/4 kg), napr. Aquarex V-2115 biely (8,10 €/600 ml), napr. Akrylcol V-2045 biely (5,50 €/600 ml), napr. Eurofiller Fine (3,36 €/250 g)

NÁRADIE A POMÔCKY
 štetce
napr. Schuller Allround
 valec
na penetráciu, napr. Spokar Perlon
 valec
na farbu napr. Spokar Zebra
• pneumatická ihlovačka
 maliarska vanička
 prítlačný valček
 fréza
 píla  

PRACOVNÝ POSTUP

1. LATKY
Z bezchybného reziva si napílime a nahobľujeme latky s prierezom 12 × 50 mm. Mali by byť bez voľných hrčí a strmého odklonu vlákien. 

2. FRÉZOVANIE
Pomocou frézy upevnenej do stola si vyrobíme ploché reliéfne lišty. V predaji sú desiatky vhodných profilov určených na hobby použitie. 

3. ŠTVORCE
Z 20 mm hrubého materiálu si narežeme štvorce vo formáte 55 × 55 mm. Najvhodnejšie je listnaté drevo bez viditeľných letokruhov. 

4. ROZETY
V stojanovej vŕtačke si pomocou tvarovacieho stopkového nástroja vytvoríme ozdobné rozety. Pomôcka nám drží mate­riál na mieste. 

5. LEPENIE
Na rubovú stranu líšt nanášame bodovo montážne lepidlo. Body umiestňujeme s 5 cm rozstupom, vždy na striedačku k stranám.

6. NADPRAŽIE
Do vodováhy usadíme nad stavebný otvor vrchnú lištu. Aby sa samovoľne neposúvala, uchytíme ju do sadrokartónu ihličkami kalibru G21. 

7. ROZETY
Ku koncom vrchnej lišty osadíme rozety. Lícujeme ich tak, aby sme dosiahli zákryt na vnútornej línii, čiže v budúcom vnútornom rohu. 

8. ZVISLICE
Rovnakým spôsobom osádzame aj zvislé lištovanie. I v tomto prípade dávame pozor na to, aby boli kolmo. A to aj vtedy, ak nesedia so stavebným otvorom. 

9. ZOSTAVY
Tak ako riešime okno, lištujeme aj dverné otvory. Pekne vyznie, ak spodné časti doplníme pätkami bez ozdobného frézovania. 

10. TMELENIE
Styčné škáry vyplníme akrylátovým tmelom a zahladíme ich. Získame tak istotu, že pri maľovaní sa nám neukážu vlasové trhliny. 

11. VYMERANIE
Laserom si vyznačíme línie približne 25 cm pod nerovným stropom. Značky si prenášame po celom obvode, aby sme zistili, či sa stretnú.

12. REZANIE
Polystyrénové lišty režeme pokosovou pílou. Nemusíme sa obávať topenia rezných plôch, bežný kotúč na drevo to zvláda bez obmedzení. 

13. ROH
Vyrobíme si lištovú zostavu do výklenku rohu. Vrchol je spojom dvoch 45-stupňových rezov, konce sú zarezané dorovna, aby sadli k stenám. 

14. LEPENIE
Rohovú zostavu lepíme montážnym lepidlom na líniu, ktorú máme vyznačenú na stene. Lištu pritlačíme, aby sa body lepidla roztiahli do plochy. 

15. KRIVKA
Vnútorné rohy riešime kontúrovým zarezaním. Lištu zarežeme pod 45-stupňovým uhlom a ceruzkou si naznačíme hranu, ktorá vznikla na reliéfe. 

16. VYPÍLENIE
Lupienkovou pílkou režeme lištu po kontúre. Snažíme sa ju nakloniť smerom k lište tak, aby sme na rube líniu troška podrezávali. 

17. OSADENIE
Zarezanú lištu osadíme na stenu. Dotlačíme ju tesne k susediacemu profilu, aby nám vznikol dokonalý bezškárový spoj. 

18. DETAIL
Kontúrový spoj dokonale sadne bez ohľadu na to, či má roh 85° alebo 93°. Styčná plocha je ako tesne sediaci pánt, ktorý sa prispôsobí.

19. LEPIDLO
Montážne lepidlo nanášame aj na polystyrénové lišty bodovo. Zníži to spotrebu a zaistí lepšie sadnutie lišty na podklad. 

20. SPOJE
Priebežné spoje robíme vždy so 45-stupňovým zarezaním, aby sa vizuálne ukryli. Vďaka kontúrovým spojom v rohoch je domeriavanie líšt jednoduché. 

21. NADPOJENIE
Lištovanie dokončíme po celom obvode miestnosti. Práve teraz sa ukáže, aké sú pôvodné stropy nerovné. Rohové lišty by nebolo možné osadiť.

22. ŠKÁRY
Keď sa montážne lepidlo zatiahne, akrylovým tmelom vyhladíme spodné, viditeľné škáry lištovania. Dosiahneme tým zjednotenie styčného prechodu. 

23. ZVESENIE
Zvesíme všetky dvere, uvoľníme priestor v bezprostrednej blízkosti dverných otvorov. Ak to situácia vyžaduje, zakryjeme podlahu. 

24. ODMASTENIE
Zárubne vyčistíme odmasťovacím saponátom, pri silnom znečistení umývanie dvakrát zopakujeme. Obzvlášť vo výške rúk.

25. ZÁVESY
Závesy čistíme acetónom, aby sme z nich odstránili aj staré zaschnuté mazivo. Ak je to nutné, časti zatečené starou farbou prebrúsime. 

26. TUŽENIE
Natužíme si polyesterový tmel. Pomer miešania je na obale, kalkulačka a mikrováha nám pomôžu dosiahnuť správne množstvá i v malom. 

27. TMELENIE
Tmelom vyplníme všetky otlčené miesta na zárubni, preliačeniny a miesta, z ktorých sa v minulosti olúpala farba a vytvorila jamky. 

28. BRÚSENIE
Vytvrdnutý tmel zabrúsime. Použijeme pri tom brúsny papier na tvrdej podložke, aby sa zrovnal s okolím bez zanechania vypuklín. 

29. ODPRÁŠENIE
Zárubne odprášime vlhkou handričkou. Na mokrý povrch sa naviažu zrniečka odstráneného tmelu a zostane nám čistý povrch na renováciu.

30. PÁSKOVANIE
Maliarskymi páskami vymedzíme plochu na susediacom ostení a stene. Vytvoríme tak ostrú kontúru, ktorá oddelí zárubňu od muriva. 

31. PRIMER
Ako prvý nanášame základný náter. Ten nám zaistí spodné krytie a vytvorí spojovací mostík, ktorý zaistí dlhovekosť renovácie. 

32. KRYTIE
Krycou farbou vytvoríme nový povrchový film. Pri tmavom podklade bude žiadať dve až tri vrstvy, aby bol výsledok podľa očakávaní.

33. PÁSKOVANIE
Medzičasom si opáskujeme drevené reliéfne lišty, ktoré máme okolo všetkých stavebných otvorov. I tu nám stačí páska široká 40 mm. 

34. RIEDENIE
Prvý náter na drevo riedime prídavkom 20 % vody. Nanášanie štetcom sa tak výrazne zjednoduší, štetina nebude zadierať o otvorené póry. 

35. KRYTIE
Náter opakujeme, tentokrát už v štandardnej koncentrácii priamo z balenia. Používame štetec so syntetickým jemným vlasom. 

36. VYSÁVANIE
Steny po predošlých prácach odprášime. Použiť možno starú štetku, zmeták s pevným vlasom alebo i vysávač s nadstavcom na čalúnený nábytok. 

37. ZAKRÝVANIE
Podlahu pod stenami zakrývame maliarskou fóliou s lepiacim prúžkom a statickým nábojom. Priľne k zemi a v prievane sa nepodvihne. 

38. PLACHTY
Maliarske plachty nás ochránia pred šmýkaním a zachytia prípadnú nehodu pri nešikovnej práci s náterom alebo penetráciou. 

39. RIEDENIE
Penetráciu si nariedime do maliarskej vaničky podľa pokynov výrobcu. Dôležité je dodržať pomer predpísaný pre konkrétny podklad. 

40. PENETROVANIE
Penetráciu nanášame valčekom vždy v jednom priechode tak, aby sme ju nadpájali systémom mokré do mokrého. Môžeme zasiahnuť aj lišty. 

41. MIEŠANIE
Farbu na steny vždy premiešame až po dno vedierka. Metlička v akumulátorovom skrutkovači nám pri tom výdatne pomôže. 

42. NATIERANIE
Vrchnú časť stien natierame štetcom nabielo. Zachádzame približne 10 až 15 cm pod spodnú líniu polystyrénovej lišty, ktorú maľujeme tiež.

43. OSTENIA
Nabielo maľujeme aj všetky ostenia stavebných otvorov. Šikmým štetcom dokážeme lemovať parapety, zárubne a okná bez oblepenia.

44. RYSKY
Papierovou šablónou si kreslíme rysky vo vzdialenosti 7 cm pod spodnou líniou lišty. Je to pruh ohnutého výkresu s potrebnou šírkou. 

45. PÁSKY
Nad vyznačenú líniu lepíme maliarsku pásku. Volíme takú, ktorá má najjemnejšiu lepiacu vrstvu, aby nám nestrhla čerstvú farbu. 

46. LIŠTY
Súčasne oblepíme vrchnú aj spodnú líniu lišty. Tým vytvárame prípravu na farebnú lištu a biely pruh v rovnakej šírke pod ňou. 

47. VALČEKOVANIE
Pásky pritlačíme k stene pomocou gumového tapetárskeho valčeka. Tým zabránime podtekaniu farby, ktorú sme si zvolili. 

48. NATIERANIE
Štetcom natierame podstropné lišty, kúty stien a susediace plochy dekoratívneho lištovania. Poriešime i detaily okolo vypínačov a zásuviek. 

49. VALCOVANIE
Na súvislé plochy stien nanášame farbu valcom. Zvyčajne postačia dva nátery s preschnutím medzi nimi, aby bolo krytie dokonalé.

50. ODPÁSKOVANIE
Maliarske pásky sťahujeme zo steny ešte za mokra. Tým sa oddelí čistá línia medzi novým náterom a páskou bez potreby predrezania. 

51. ODSTROJENIE
Zakrývacie plachty odstrojíme, maliarske náradie vyčistíme a zapíšeme si názvy a čísla použitých odtieňov pre prípadné opravy v budúcnosti.


      HOTOVO

AKO ICH VYROBIŤ?

DREVENÉ LIŠTY SVOJPOMOCNE
Aj v domácich hobby podmienkach je možné vyrobiť si pekné drevené reliéfne lišty v šírkach do 60 milimetrov. Stačí si len zaobstarať lacnú čínsku hornú frézu s 2 000-wattovým motorom a 1/2-palcovou klieštinou, ku ktorej nájdete na internete dostatok atraktívnych tvarových frézok. Ak sa chystáte na rekonštrukciu chalupy alebo rodinného domčeka, je to neveľká investícia, ktorá sa vám rýchlo vráti.

FRÉZA V STOLÍKU
Podmienkou je, aby ste ju zabudovali do pracovného stolíka, na ktorom si vytvoríte vodiaci doraz a prítlačný hrebeň. Je praktické, ak máte pri frézovaní pomocníka, ktorý vám pomáha na výstupnej strane odoberať už ofrézované lišty. Odsávanie triesok nie je nutnosťou, po každej dvojmetrovej lište vás však bude čakať krátke vysávanie.

MÄKKÉ DREVO
Najvhodnejšie je riedke smrekové drevo z vrcholcov, ktoré má minimum hrčí a kazov. Práve to je tá časť stromov, ktorá je populárna pri výrobe lamelových obkladov typu tatranský profil. Fréza sa aj pri širokom zábere hladko zahryzáva do dreva a zanecháva za sebou hladké reliéfy, ktoré už nevyžadujú veľa dobrusovania. Osvedčilo sa nám mazať vodiace ložiská frézok olejom do pneumatického náradia, aby sa pri dlhšie trvajúcej práci neopotrebovali.

ROZETY
Sú vhodným doplnkom k lištám. Netreba sa priveľmi zamýšľať nad tým, aký profil rozety pasuje k akej lište. Vystačíte si s jedinou tvarovou frézkou určenou k stojanovým vŕtačkám. V tomto prípade však platí pravidlo, že otáčky treba brzdiť na hranici približne 500 ot/min–1 a norenie do materiálu musí byť pomalé. V tomto prípade funguje rotačný nástroj ako škrabka, ktorá pomaly vyberá v materiáli jednu vrstvičku za druhou.

POMOCOU VŔTAČKY
Ani slabý výkon stojanovej vŕtačky nie je bariérou, ktorá by vás zastavila pri výrobe roziet. Ak siahnete po dreve z vŕby, topoľa, lipy alebo jelše, k výsledku sa dopracujete aj pomalým tempom. Odlišnosť dreviny od líšt nebude pod povrchovou úpravou znateľná, a to nielen pod krycím náterom, ale aj pod lazúrou či moridlom. S trochou skúšania je možné prefarbenie zladiť.

PLASTICKÝ RELIÉF NA STENE

POLYSTYRÉNOVÉ LIŠTY
Hoci by sa mohlo zdať, že sú príliš jemné a krehké, pravý opak je pravdou. Sú vyrobené z tvrdeného extrudovaného polystyrénu, takže v bezpečí budú nielen vo výške steny pod stropom, ale aj v dosahu rúk. V našom prípade ich používame v šírke 7 centimetrov v podstropnej línii, aby sme upriamili pozornosť oka na striedanie kontrastných pruhov. Bohatšie a širšie reliéfy vyniknú na veľkej stene, priplatiť pár desiatok centov na meter sa vyplatí.

KONTÚROVÉ SPOJE
Keďže rohy stien nie sú nikdy dokonalé, nemôžete sa spoliehať na 45-stupňové rezy, ktoré sadnú iba v 90-stupňovom kúte. Kým na vonkajších rohoch, ktoré sú iba na výklenkoch, musíte spraviť všetko pre to, aby ste pri reze nedokonalosť kompenzovali, pri všetkých vnútorných rohoch môžete využiť techniku kontúrových spojov. Hoci ide o tradičný remeselný postup používaný po stáročia, v našich končinách nie je medzi domácimi majstrami príliš rozšírený.

S CVIČNÝMI LIŠTAMI
Vyplatí sa kúpiť si jednu či dve polystyrénové lišty navyše, aby ste si nacvičili rohové spoje i priebežné nadpájanie skôr, ako sa pustíte do ostrého rezania pre steny. Pravdou je, že každý spoj možno spraviť natoľko presne, že si nebude vyžadovať nijaké tmelenie a vo finále bude takmer neviditeľný. Ak máte zlé skúsenosti z toho, čo ste v minulosti videli, je to spôsobené len chýbajúcim know-how, ktoré odhaľujeme v tomto pracovnom postupe.

PRIEBEŽNÉ SPÁJANIE LÍŠT
Možno ho robiť tiež so 45-stupňovým rezom na zraz. Neznamená to iba snahu o dosiahnutie čo najlepšieho vzhľadu, ale je to aj cesta k úspore materiálu. Takýmto spôsobom možno považovať lišty za materiál, ktorý možno minúť bez odpadu. Aj kratinové odrezky sa pri takomto spojení javia byť celistvou súčasťou lemovania, takže do smetného koša neputuje nič.

ČÍM LEPIŤ LIŠTY?
Na lepenie polystyrénových líšt sa hodia všetky montážne lepidlá na báze akrylátov a disperzií, ktoré sú biele. Neobsahujú rozpúšťadlá, takže nepoškodzujú polystyrén ani v dlhodobom kontakte. Montážne lepidlá s obsahom polyuretánov a syntetických živíc sú mimo hru, zväčša ich spoznáte podľa žltej farby.

VYHLADENIE ZÁRUBNÍ

DVOJZLOŽKOVÝ POLYESTEROVÝ TMEL
Používajú ho karosári, pretože ním možno vyrovnať aj nepatrné nerovnosti povrchu. Na zárubniach často nájdeme plochy s nerovnosťami spôsobenými odlúpenou farbou, pre ktorú by sme museli zbrusovať všetky staré nátery až po kov. Práve tmelením môžeme povrch vyrovnať k dokonalosti s omnoho menšou námahou.

APLIKÁCIA TMELU
Správne natužený tmel možno nanášať približne 5 minút, pri izbovej teplote dokonale vyzrie do 10 minút. Bez dlhého čakania je teda pripravený na brúsenie. Má jemnú konzistenciu a rovnako jemné spojivo, takže sa brúsi veľmi dobre, omnoho lepšie ako akrylátové tmely určené na drevo. Pri vyhladení sa preto zaobídete bez elektrickej brúsky, stačí len vziať kus brúsneho papiera a podložiť ho tvrdou podložkou.

KOĽKO HO TREBA?
Odhadnúť množstvo tmelu a tvrdidla od oka je nemožné, na zárubne treba iba malé množstvá, ktoré možno prirovnať k polievkovej lyžici. Preto sa osvedčila mi­krováha, ktorá na internete nemusí stáť viac ako 10 eur. Domácemu majstrovi neskôr poslúži v záhradke pri vážení prostriedkov chemickej ochrany. Tak ako v prípade malého množstva tmelu i tam možno zarobiť iba štvrť litra postreku, ak ho netreba viac.

INTERIÉROVÝ NÁTER

NA ČO NEZABUDNÚŤ
Aj keď je penetrácia pri výslednom maľovaní neviditeľná, je dôležitým prvkom, ktorý by ste nemali nikdy preskočiť. Zlepšuje prídržnosť farby na podklade, pomáha zaistiť jej krytie a dáva istotu, že ani po desiatke náterov nebudete musieť zo steny tie staršie zoškrabať. Funguje ako priehľadné lepidlo, ktoré spája farbu s podkladom alebo viaceré vrstvy farby navzájom. Na penetrovanom podklade farby navyše rýchlejšie zasychajú, čo šetrí čas potrebný na maľovanie.

RIEDENIE FARIEB
Interiérové farby nemá veľký zmysel riediť. Len výnimočne sa stáva, že treba pridať veľmi malé množstvo vody. Každé ďalšie riedenie spôsobuje horšie krytie, potrebu nanášania viacerých vrstiev a viac času potrebného na maľovanie. Vo finále je aj spotreba farby vyššia. Ak máte pocit, že vám to nejde, ako by ste chceli, na vine je zväčša nesprávne maliarske náradie. Obzvlášť v prípade, ak ste sa rozhodli pre lacnejší náter s vysokým podielom plniva.

OTERUVZDORNÉ A UMÝVATEĽNÉ
Moderné interiérové disperzie prinášajú rôzne stupne odolnosti proti mokrému oteru, čo je obzvlášť praktické v kuchyni, kúpeľni a miestnostiach, kde možno predpokladať drobné nehody. Povrch možno šetrným spôsobom umyť bez toho, aby po mokrom zásahu zostala viditeľná stopa. Nie je to dávno, čo mali nátery z tejto kategórie nepekný, gumovitý odlesk. Najnovšie receptúry dokážu ponúknuť dokonalý mat, ale aj zamatový polomatný odlesk.

VOĽBA ODTIEŇA
Ak nazeráte do vzorkovníka, odtiene sa na malej vzorke javia byť o čosi svetlejšie, než aké budú v skutočnosti na veľkej ploche steny. Dobrou pomôckou je prirovnávať ich k bielej ploche, ktorá je dokonalou referenciou. Priložte vedľa farebnej plôšky veľký hárok bieleho papiera a zrazu sa vám odtieň bude javiť v úplne iných tónoch. V posledných dvoch rokoch výrobcovia výrazne upravujú svoje kolekcie hotových odtieňov, nájsť možno atraktívne zemité škály i svetlé tóny mimo palety pastelov, ktoré postupne vychádzajú z módy.

DRAHŠIE, ALE POHODLNEJŠIE
Priplatiť si za interiérovú farbu vyššieho radu sa vyplatí, ak vám chýbajú skúsenosti s natieraním alebo sa nechcete pri práci príliš unaviť. Nie je tajomstvom, že najzákladnejší rad farieb vyžaduje takmer dvojnásobné úsilie pri roztieraní a valcovaní ako rady stredné a vyššie. Je to dané receptúrou, kde lacnejšie plnivo nahrádza drahšiu disperziu.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel
Zdroj: časopis Urob si sám 6/2016

  1. Okolosediaci says:

    Toto moze urobit iba clovek, ktory ma doma VSETKO naradie a pomocky = celkova cena za tieto polozky je niekolko stoviek eur …

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.