Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 3 / 51

26. TUŽENIENatužíme si polyesterový tmel. Pomer miešania je na obale, kalkulačka a mikrováha nám pomôžu dosiahnuť správne množstvá i v malom. foto: Milan Gigel