stol na skracovanie dosak
Galéria (8)

Stôl na skracovanie dosák

Pri zhotovovaní debnenia, ako aj pri stolárskych prácach, sa nám doma zíde stolík na rezanie dosák či fošní, ktorý nám umožní nielen presný rez, ale aj rezanie pod uhlom.

Galéria

Popis 
Pomôcka sa skladá z dvoch stolíkov (1, 2), ktoré sú navzájom spojené dvoma skrutkami M 10 a M 12.

Prvá časť
Stolík (1) s vodidlom z jäklového profilu 20/35 (horná hrana je v úrovni + 15 mm) má štyri nohy. V spodnej časti je vystužený jäklovým profilom 20/20 mm. Tento stolík nesie aj pripojovacie konzoly (3, 3‘) na kóte 25 mm, resp. 65 mm. Rovina vrchného rámu oboch stolov je v úrovni ± 0,00. Konzoly s otvormi ∅ 10 – 12 mm sú zhotovené z uholníkov 40/40/5 mm. Zadná noha stola (1) nesie aj konzolu (9) z jäklového profilu 40/40/3, ktorú k nej privaríme pomocou podložky ∅ 8 mm (8). Ešte predtým však ku konzole (9) privaríme vysústružené puzdro (10). Horná hrana konzoly (9) je na kóte 28 mm.

Pravítko
K pravítku (7) privaríme osústružený čap priemeru 30 mm a dĺžky približne 180 mm (11). Dĺžka pravítka (7) z uholníka s rozmermi 50/50/6 je podľa potreby. Čap pravítka vsunieme do puzdra (10), tým umožníme otáčanie pravítka do polôh najviac používaných uhlov, t. j. 45° a 90°.

Druhá časť stola
Stolík (2) je prostredníctvom pásovín s otvormi ∅ 10 a 12 mm, ktoré sme k nemu privarili, pripevnený skrutkami M 10 a M 12 a konzolami (3 a 3‘) k stolu 1. Vzhľadom na možnosť vzniku deformácií pri naváraní konzol privarme ich radšej o 2, 3 mm nižšie. Rozdiel potom vyrovnáme podložkami, aby sme oba stoly dostali do jednej úrovne, t. j. ± 0,00. Na stolík (2) privaríme ešte položku (6). Do nej vsunieme odnímateľnú nohu z jäklového profilu 35/35/2, ktorú výškovo môžeme nastaviť skrutkou M 12 v jej spodnej časti. Rozmery stola si prirodzene môžeme upraviť podľa najčastejšieho účelu používania. Stôl je z dvoch častí, aby bol ľahšie skladovateľný, ako aj preto, aby sme mohli pod uhlom 45° rezať nielen dosky a fošne, ale aj nábytkové dosky s melamínovým povrchom. Na rezanie tenkých materiálov (sololit, preglejka) rovinu stolov ± 0,00 podložíme tak, aby sane píly (14) prešli ponad vodidlo na kóte +15 mm.

Úprava na šikmé rezanie
Ak pomôcku chceme používať aj na šikmé rezy, hornú hranu rámu stola (2) v časti uhla 45° nahradíme výmenou z jäklového profilu 40/40/3 (4) na kóte spodnej hrany -60 mm. Priečnik horného rámu stola (2) je privarený pod uhlom 45° – jäklový profil 20/20 mm. Stabilizovanie – aretáciu pravítka zabezpečíme pomocou stolárskej zvierky alebo položkou 15 a skrutkou. Spodná hrana pravítka (7) v podstate musí doliehať na prerezávanú dosku. Dosku po nastavení polohy rezu zabezpečuje stolárska zvierka upnutá o stôl (1) v mieste jäklového profilu 20/35 mm (+15 mm). Stôl (2) je bez akéhokoľvek výstupku nad kótu ±0,00, čo v núdzi môže umožniť prerezať pomocou pomocného pravítka a stolárskych zvierok aj celú tabuľu nábytkovej dosky.  Na rezanie reziva použijeme ručnú okružnú pílu s kotúčom s vídiovými zubami, čím dosiahneme hladké a presné rezy (melamín sa nebude vylamovať). Výrobca ručnej okružnej píly uvádza, že pílový kotúč nesmie z obrobku presahovať viac ako 3 mm. Použitie výmeny (4) vylučuje možnosť zarezania píly do kovovej konštrukcie stola (2). Na skracovanie krátkych dosák privaríme do rámu stolov (1) a (2) na kóte ±0,00 plechy hrúbky 2 až 3 mm (5, 5‘). V prípade skracovania väčšieho počtu dosák s rovnakou dĺžkou si podľa výkresov zhotovíme dorazy – I. a II.

Doraz I
Skladá sa z dvojdielnej demontovateľnej objímky (16) s otvormi s priemerom 8,1 mm. Na vrchnej polovici tejto objímky privaríme kúsok rúrky s priemerom 3/8“ až 1/2“ (17), do ktorej vyvŕtame otvor ∅ 8,4 mm a následne privaríme maticu M 8 na aretačnú skrutku M 8. Do tejto rúrky vsunieme posuvnú drážku z tyče priemeru 10 mm a s dĺžkou približne 100 cm (18), na ktorej koniec privaríme kúsok pásoviny (18‘) tak, aby jej spodná hrana kĺzala po ráme stola (2) na kóte ±0,00. Na rezanie dlhších dosák položku 18 z rúrky vytiahneme a nasunieme opačným smerom.

Doraz II
Je určený na rezanie dosák do dĺžky 600 cm. Toto riešenie si žiada privariť kúsok jäklového profilu 25/25/2 (19) na spodnú stranu stola. Pred jeho privarením zhotovíme aretačnú maticu M 10, ako pri doraze I. Položka 19 predstavuje vodidlo na vsuvný jäklový profil 20/20/2 (20) s ľubovoľnou dĺžkou. Na konci má privarenú pásovinu (21) a opierku (22) z uholníka 40/40/5. Ešte lepšie riešenie predstavuje posúvateľná objímka z jäklového profilu 25/25/2, na ktorú je privarená položka 21, 22 a matica M 10 na aretáciu dorazu v ľubovoľnej vzdialenosti od miesta rezu. Na zamedzenie nadmerného priehybu položky 20 si zhotovíme teleskopickú podporu z jäklového profilu 25/25/2 a 20/20/2, ktorou ju vo vhodnej polohe podoprieme. Aby sme zabránili prípadnému poškriabaniu melamínu, konštrukciu stolov dôkladne očistíme, obrúsime všetky zvary a natrieme ju najprv základným náterom a potom náterom na povrchovú úpravu strojov.

Dobrá rada
Pri rezaní nezabúdajme na to, že skutočná poloha rezu je vzdialená od saní píly kĺžucich sa po pravítku o 35 mm, a musíme brať do úvahy aj hrúbku kotúča.

Ing. Ján Michal, Pezinok
Foto a schémy: autor
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje