Hotová drevená krídlová brána a malá bránka
Galéria (38) Zdroj: Lukáš Urblík

Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota: 15. časť – výroba krídlovej brány a malej bránky

Dostávame sa k predposlednej časti projektu, v ktorej sa pokúsim vyrobiť krídlovú bránu s malou bránkou. Pôvodný plán na začiatku celého projektu bola kovová brána, ktorú by som dal vyrobiť firme. Po niekoľkých cenových ponukách od 1800 € do 2200 €, čo sa mne osobne zdalo veľa za jednoduchú bránu s rozmermi 1,2 m výška a 4 m šírka, som sa rozhodol vyrobiť si bránu svojpomocne.

Galéria

Hotová drevená krídlová brána a malá bránka
Krok č. 1: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Krok č. 2: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Krok č. 3: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Krok č. 4: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Krok č. 5: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Krok č. 6: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Krok č. 7: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky

Kovovú bránu by som nedokázal urobiť svojpomocne, ale mám pracovné náradie na opracovanie dreva. Ak si chcem vyrobiť bránu sám, tak musí byť drevená. Viem, že životnosť drevenej brány nebude taká, ako pri kovovej, ale to bude daň za nižšiu cenu brány, ktorá sa bude pohybovať v cene okolo 350 €, čo je niekoľkonásobne nižšia cena.

Budete potrebovať

MATERIÁL

 • KVH hranoly 80 x 80 x 1300 – 2 ks – A
 • KVH hranoly 80 x 80 x 1050 – 4 ks – B
 • KVH hranoly 80 x 80 x 1890 – 4 ks – C
 • KVH hranoly 80 x 80 x 750 – 2 ks – D
 • KVH hranoly 80 x 160 x 2050 – 2 ks – E
 • KVH hranol 80 x 160 x 840 – 1 ks – F
 • dosky 25 x 145 x 1920 – 8 ks – G
 • dosky 28 x 80 x 200 – 4 ks – H
 • dosky 25 x 145 x 820 – 4 ks
 • závitová tyč s priemerom 8 mm
 • kolíkovacie tyče s priemerom 12 mm
 • olejová lazúra
 • kováčska farba
 • kované tyče
 • bránové pánty – 6 ks
 • polyuretánové lepidlo
 • drevoskrutky 6 x 140
 • zámková vložka, kľučka…

NÁRADIE

 • pokosová píla
 • uhlová brúska s brúsnym unášačom
 • Aku vŕtací skrutkovač
 • kotúčová píla
 • horná fréza
 • excentrická brúska

NÁKLADY

 • drevo 180 €
 • pánty 60 €
 • kované časti, kľučka, štítky 70 €
 • lazúra 20 €
 • drobnosti 20 €

Spolu 350 €

Pracovný postup

Krok č. 1: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Skôr než začnem, tak na plotové stĺpiky pomocou závitovej tyče upevním bránové pánty, aby som vedel presný rozmer brány. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 2: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Podľa nameraných rozmerov si urobím jednoduchý nákres. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 3: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Cez internet som si objednal 5 metrové KVH hranoly, ako aj ostatné drevené dosky, ktoré si skrátim na potrebné rozmery. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 4: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Na hranoloch A a B si vyfrézujem drážky na hĺbku 20 mm a šírku 25 mm, čo je hrúbka dosky G. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 5: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Drevoskrutkami pospájam hranoly A, B a C. Vytvorím spodnú časť krídla brány, pričom na jednej strane drevoskrutku nedotiahnem na doraz, aby sa mi dali nasunúť do drážok dosky G. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 6: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Do vyfrézovaných drážok nanesiem polyuretánové lepidlo a nasuniem dosky G. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 7: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Nad dosky G položím hranol C, ktorý pripevním drevoskrutkami o krajné hranoly. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 8: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Keď už máme spodnú časť takmer hotovú, tak všetky hranoly medzi sebou pospájame cez kolíkovacie tyče. Spoje budú pevnejšie, ako keby sme použili iba drevoskrutky. Začneme vyvŕtaním dvoch dier s priemerom 12 mm na hĺbku cca 150 mm – v strednej diere je drevoskutka. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 9: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Do vyvŕtaných dier nanesiem polyuretánové lepidlo. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 10: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Kolíkovaciu tyč nabijem až na dno vyvŕtanej diery. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 11: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Zvyšnú časť kolíkovacej tyče odpílim. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 12: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Na hranol E si nakreslíme oblúk. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 13: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Kotúčovou pílou najväčšiu možnú vyznačenú časť. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 14: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Na časti, ktoré sa mi nedali odpíliť použijem uhlovú brúsku s brúsnym unášačom. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 15: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Na spodný hranol, na ktorom bude umiestnená kovaná výplň, si nakreslím rozmiestnenie kovaných tyčiek. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 16: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Vrtákom s priemerom 15 mm vyvŕtam do vyznačených miest diery na hĺbku 25 mm. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 17: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Rovnako postupujem aj pri vrchnom hranole, na ktorý si pomocou uholníka prenesiem stredy dier na vŕtanie. Potom vyvŕtam diery. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 18: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 19: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Na krídle brány si z dosiek H urobím priečne spevnenie. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 20: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Odmeriam si vzdialenosti medzi vrchným a spodným hranolom, kde bude umiestnená kovaná výplň. Pripočítam 40 mm a podľa výsledných dĺžok si pripravím kované tyčky, na ktoré si navarím ozdobné kvietky. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 21: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 22: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Po navarení si natriem kované časti kováčskou farbou. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 23: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Po zaschnutí kováčskej farby vložím do pripravených dier kované tyčky. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 24: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Nakoniec nasuniem aj vrchný hranol, ktorý po nasunutí pripevním o bočné hranoly. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 25: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Bránu natriem olejovou lazúrou v dvoch vrstvách. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 26: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Rovnako postupujem aj pri výrobe druhého krídla a malej bránky. Na malú bránku si namontujem aj zámkovú vložku. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 27: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 28: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Všetko mám pripravené, aby som krídla brány a malú bránku pripevnil na pánty. | Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 29: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Zdroj: Lukáš Urblík
Krok č. 30: Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plotu - Výroba krídlovej brány a malej bránky
Nakoniec namontujem doraz malej bránky. | Zdroj: Lukáš Urblík

Po týždni mám bránu hotovú a som veľmi rád, že som sa rozhodol pre drevenú bránu, aj keď sa bude treba o ňu starať a životnosť oproti kovovej bude nižšia. Odmenou mi bude každodenný pohľad na bránu, ktorá je vyrobená z najkrajšieho prírodného materiálu, ktorým je drevo a ten najväčší bonus je, že som si ju urobil sám.

Zdroj: Lukáš Urblík
Zdroj: Lukáš Urblík
Zdroj: Lukáš Urblík

Text, foto a realizácia: Lukáš Urblík

 1. Kiče says:

  Na oko pekné, len zlá konštrukcia a nedotiahnuté niektoré detaily.
  Spájať takéto hranoly natupo je nevhodné. To spevnenie kolíkmi je nedostatočné. Každý spoj mal mať čap a dlab. Už teraz sa mi z niektorých obrázkov zdá, že brána ide do vrtule.
  Tá úvaha o spájaní drevoskrtutkami je vyslovene komická.

  Z detailov spomeniem len asymetrické osadenie malej bránky – pohľadovo to vadí. Tiež nesprávne zadlabaný zámok. Zadlabáva sa celý. Autor by si mohol pozrieť doma nejaké dvere.

 2. Exmon says:

  Tak toto je pecka. Urobiť takú bránu ako hobík je úžasné. Až mám pocit či tam niekde nieje schovaný profi stolár čo sa nerád fotí … 🙂 … a aj keby bol, vôbec by to nevadilo.
  Ako spomína človek vyššie v komentároch, čapy a dlaby sú najlepšie…avšak v domácich podmienkach ťažko realizovatelné a každopádne sú nahraditelné. Kolíky sú fajn ak sa správne umiestnia a poistia šrubami. V tomto prípade je to vporiadku. Ja ešte zvyknem dávať aj na tupé spoje vrstvu polyuretánového lepidla na drevo, aby sa spoj nehýbal a nezatekala do neho voda. Bison D4 z obi, alebo prípadne denbraven D4.
  Dizajnovo je to veľmi pekné. V dnešnej dobe ľudia vedia veci len lajkovať či kritizovať. Urobiť ich a zdieľať to už je umenie. Fakt pekné.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje