Čerpadlá a zariadenia na výrobu mált a betónov

cerpadla a zariadenia na vyrobu malt a betonov

Slniečko sa na nás čím ďalej, tým viac usmieva. Jarné a letné mesiace sú obdobia vnútorných prác na rodinnom domčeku, je to čas omietania, betónovania, teda aj hľadania najvhodnejšieho materiálu na výrobu omietkovín a iných zmesí.  Klasický spôsob výroby malty z jednotlivých jej komponentov pomaly zaniká. Naproti tomu veľký výber suchých stavebných zmesí na trhu nás núti zamyslieť sa nad výberom zariadenia na výrobu maltoviny. Možností je niekoľko. Zvyčajne začíname klasickou miešačkou. Neskôr zistíme, že možno výhodnejšia je náročnejšia technológia  – omietačka.

Použitie miešačky je náročnejšie na väčší počet pracovných síl (na výrobu malty, transport a nanášanie malty na stenu). Na  orientáciu uvádzame, že ceny klasických miešačiek s objemom 130 – 150 litrov sa pohybujú od 12 000 do 26 000 Sk. V prípade prenájmu je ich cena 250 – 500 Sk/deň.  Z viacerých miešačiek predstavujeme spádovú miešačku ATIKA a kontinuálnu miešačku m – tec D 20. Prvá z nich je klasický typ na miešanie mált i betónu. Výhodou kontinuálnej miešačky je optimálna a homogénnejšia kvalita miešanej malty bez strát, s jednoduchým čistením a s pohodlnou prácou.   Náš výber je správny, ak sme sa rozhodli zaobstarať si klasickú miešačku, výhodná je však iba na namiešanie omietky v množstve maximálne do 100 m2. Predpokladáme pritom, že požičovňa omietačiek nie je veľmi vzdialená.

Čerpadlá a omietačky
Ak je rozsah omietacích prác väčší, zabezpečíme si omietačku. Z moderných typov predstavujeme technológiu m – tec m3 a DUO – MIX. Možno ich použiťna všetky vnútorné i vonkajšie suché omietkové zmesi a na spracovanie poterového betónu. Zaručujú konštantnú kvalitu omietky. Ich údržba je jednoduchá. Dodávajú  materiál v množstve 22 l za minútu s dopravnou vzdialenosťou do 35 a dopravnou výškou do 20 m. V prípade DUO – MIX-u je výkon 35 l za minútu.  Omietačka dokáže pracovať pomocou dopravného zariadenia okrem vrecovaného materiálu aj s materiálom uloženým v zásobníku. DUO – MIX je súčasne aj kontinuálna miešačka na lepidlá a tmely a na murovacie malty a potery.  Prenájom malých omietačiek sa pohybuje od 700 do 1000 Sk/deň. Opäť nezabúdajme na dopravné náklady. Omietať omietačkou pre majstra je oveľa rýchlejšie a menej namáhavé ako klasické ručné nahadzovanie.

Vibračná technika
Vibračná technika  s namontovaným  ponorným  vibrátorom.
Pri spracovaní betónových zmesí obyčajne zabúdame na vibračnú techniku. Z množstva technológií  predstavujeme napr. ľahký ponorný vibrátor P – 14/220V, ktorý je neodmysliteľným pomocníkom pri betonáži základových pásov, železobetónových dosák či prekladov. Dokonale uložiť betónovú zmes do debnenia dokážeme len s veľkou námahou. Bez použitia vibrátora nie je zaručené ani dokonalé obalenie výstuže cementovým mliekom a nemôžeme vylučiť tvorbu dutín v betóne. Vibráciu skončíme, ak cementové mlieko vystúpi na povrch betónu.

Rozmiešavače
Kvalitná príprava materiálov na lepenie obkladov, dlaždíc, vyrovnávanie a vylievanie podláh, omietkovín v malom množstve, miešanie farieb, lakov alebo materiálov na spájanie a lepenie je nemysliteľné bez rozmiešovačov.  Využijeme ich pri maliarskych, obkladačských a murárskych činnostiach. Práca s nimi je rýchla a  pohodlná. Rozmiešavač sa skladá z unášača a miešača (metly). Výkon unášača volíme podľa množstva a tekutosti zmesi. Menšie množstvá miešame aj vŕtačkami, napr. v prípade bežných farieb, lakov a lepidiel. Pri častejších výkonoch si zabezpečíme profesionálnu rozmiešavačku,  ktorá je vybavená prevodovkou (napr.  Collomatic  RGE alebo Protool  MXP).

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteMetly
Tvar a veľkosť miešača – metly vyberáme podľa druhu a množstva materiálu.  Na malé množstvo a‑riedke zmesi použijeme menšie, na veľké alebo husté zmesi použijeme silnejšie. Oblúkovú metlu použijeme na dôkladné rozmiešanie nástennej farby, lepidiel, výplňacích hmôt a lakov. Špirálovú metlu s dvoma ramenami bez kruhu a s kruhom použijeme na miešanie tuhého lepidla,  škárovacej hmoty, vrchnej omietkoviny, podlahovej zmesi, tmelu a vyrovnávacej zmesi. Veľmi riedku zmes a vo veľkom množstve miešame špirálovou ľavotočivou metlou s tromi ramenami.  Ťažkú zmes s vysokou viskozitou (malta, betón, vápenná omietka, podlahová zmes, epoxid) najlepšie pripravíme špirálovou pravotočivou metlou s‑troma ramenami. Vrtuľovú metlu s kruhom a bez kruhu využijeme na mimoriadne riedky rozmiešavaný materiál, ako sú farby, laky, tekuté lepidlá (na tapety) a zmesi na striekanie. Pri rozmiešavaní je dôležité, aby sa zvolila metla so správnou točivosťou. Nesprávna točivosť spôsobí plytvanie materiálom a stáva sa, že materiál sa znehodnotí, prípadne do jeho spracovania stuhne. Ľavotočivou metlou materiál premiešavame od hladiny ku dnu. Jej výhodou je, že materiál z nádoby nevystrekuje. Pravotočivou metlou miešame materiál od dna k povrchu. Pri miešaní vrtuľovou metlou sa do zmesi  vťahuje vzduch, čím sa samotné miešanie čiastočne eliminuje. Metlu Uni použijeme na materiál s vysokou i nízkou viskozitou. Metla KRK z plastu na tekuté, agresívne materiály s nízkou viskozitou, farby všetkého druhu, kyseliny, glej na tapety, chemikálie, rozpúšťadlá, vodné roztoky, hnojivá, postreky a krmivá. Metlu KR použijeme na lepidlá všetkého druhu.        Vhodným zariadením dosiahneme, že v maltovine neostanú hrudky a všetky jeho zložky budú optimálne premiešané, prípadne rozriedené.

Zodpovedný redaktor:  Vladimír Chudý

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.