image 34688 25 v1
Galéria (5)

Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní fasády

Stavební odborníci na zatepľovanie fasády majú už za roky praxe veľa skúseností s tým, ako sa môžu neprofesionálne zásahy majiteľom domov vypomstiť. Ktoré chyby sú najčastejšie?

Galéria

Chyby pri zatepľovaní fasády
Chyby pri zatepľovaní fasády
Chyby pri zatepľovaní fasády
Chyby pri zatepľovaní fasády


      Kovové soklové profily treba upevniť pomocou plastových spojok. Ak sa vynechajú, lišty sa časom prehnú pod váhou tepelnoizolačných dosiek.

Založenie tepelnoizolačnej dosky pri sokli

Jednou z chýb, ktorá sa vyskytuje pri zatepľovaní fasády, je nesprávna inštalácia zakladacích líšt pri sokli. Zakladacie lišty, čiže kovové soklové profily, je potrebné upevniť vodorovne a na napojenie jednotlivých profilov použiť plastové spojky. Stáva sa, že stavbár tieto spojky vynechá a po uložení tepelnoizolačných dosiek ich hmotnosť tlačí na lišty, ktoré sa časom prehnú. Ďalšou chybou je inštalácia zakladacej lišty na obvodovú stenu, ktorá nie je v rovine, tu môže byť výsledkom izolácia presahujúca cez obvodovú lištu. „Takto vznikajú na fasáde trhliny a preliačiny, tepelná izolácia potom nedokáže splniť svoju funkciu a vznikajú tepelné mosty a tým aj úniky tepla,“ vysvetľuje Karol Tužinský, aplikačný manažér spoločnosti Knauf Insulation.


      Lepidlo sa aplikuje po obvode dosky a v strede na tri terče. Minimálne 40 % plochy dosky musí byť pokrytej lepidlom.

Lepenie tepelnoizolačných dosiek

Pri lepení minerálnych tepelnoizolačných dosiek niektoré realizačné firmy nedodržiavajú technologický postup lepenia dosiek. Správny postup nanášania lepidla na minerálnu izoláciu je vytvoriť tenkú penetračnú vrstvu po obvode dosky a potom v strede tri terče. V druhom kroku sa nanesie lepidlo na dosku tak, aby bolo po jej pritlačení na stenu minimálne 40 % plochy pokrytej lepidlom. Na stenu sa doska lepí na zraz, bez škár. Škáry menšie ako 4 mm možno vyplniť nízkorozťažnou penou. „Väčšie škáry sú neprípustné,“ upozorňuje Karol Tužinský. Pri lepení sa zvislé spoje dosiek musia striedať, spoje dosiek nesmú byť priebežné po celej výške fasády.


      Izolačné kotvy na zapustenú montáž minimalizujú tepelné mosty a eliminujú vykresľovanie bodov na povrchovej úprave zateplenia.

Kotvenie zatepľovacích dosiek

Aby zateplenie dokonale fungovalo, potrebujeme v ďalších krokoch aplikovať dôležité komponenty, ako sú kotvy, ktorými sa dosky po nalepení fixujú na stenu. Izolačné kotvy na zapustenú montáž sú veľmi účinné, minimalizujú tepelné mosty, pretože majú priamo na svojej hlavičke integrovanú izolačnú vrstvu, ktorá eliminuje tepelné mosty v miestach kotiev na fasáde. Uvedené kotvy sa skrutkujú. Okrem toho, že dobre držia v každom druhu obvodovej steny, eliminujú vykresľovanie bodov v miestach kotiev na povrchovej úprave zateplenia fasády, zabraňujú tzv. panter efektu.


      Zahnutie a vylepenie mriežky pri za­kladacej lište.

Zásady aplikácie vystužovacej vrstvy

Chyby sa často robia aj pri výstužnej vrstve zatepľovacieho systému – používajú sa nesprávne lepidlá, nevhodné mriežky alebo sa mriežky chybne uložia. Pri správnom postupe je potrebné jeden deň pred nanášaním vystužovacej vrstvy osadiť ukončovacie, rohové a dilatačné lišty i zosilňujúce vystuženie. Sklotextilná mriežka sa vtláča do lepidla zhora dole s presahom mriežky asi 100 mm. Ukladať sa musí bez záhybov. Pozor na správnu finálnu povrchovú úpravu – pre rôzne izolanty sa sú vhodné iné druhy omietok. Pri minerálnej izolácii je potrebné použiť omietku na silikátovej alebo silikónovej báze.

www.fasadnadoska.sk

Viac informácií: aplikačný manažér
Karol Tužinský, 0907 832 420,
karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

Text: Karol Tužinský
Foto: Knauf Insulation

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje