Nadstavba rodinného domu

Nadstavba rodinného domu

Prístavbou alebo nadstavbou možno nielen zmeniť vonkajšiu podobu objektu, ale zároveň použitím vhodných materiálov zlepšiť stav existujúceho domu a zvýšiť jeho hodnotu.

Nadstavba

Zväčšuje obytnú plochu rodinného domu vytvorením ďalšieho nadzemného podlažia bez zmeny jeho pôdorysu a základov. Vytvorením nadstavby meníme vzhľad objektu, preto od nás môže stavebný úrad vyžadovať okrem stavebného povolenia aj vydanie územného rozhodnutia, ako keby sme realizovali novostavbu.

Najmä pri nadstavbe je vhodné použitie ľahkého pórobetónového muriva. Xella

Nadstavbu môžeme realizovať ako pri domoch s plochou, tak i pri domoch so šikmou strechou. Jednoduchšia na výstavbu je nadstavba nad plochou strechou, lebo odpadáva práca s rozobratím strešnej krytiny a konštrukcie krovu a s ich znovu postavením.

Šikmé strechy

Pri nadstavbe vo väčšine prípadov treba zhotoviť novú strechu.  Ak je strešná krytina rozoberateľná a vo vyhovujúcom stave, môžeme ju ešte použiť. Strešná konštrukcia ovplyvňuje celkový vzhľad objektu. V súčasnosti majú prevahu šikmé strechy (možnosť využitia podkrovia), ale ani kvalitne vyhotovenou plochou strechou nič nepokazíme. Z hľadiska konštrukcie krovu je vhodná stojatá stolica so stredovými väznicami uloženými na nosných múroch a hambálková sústava. V prípade, že chceme využiť vzniknuté podkrovie na bývanie, musíme strešný plášť zatepliť.

Vyjadrenie statika
Pred samotnou realizáciou nadstavby si musíme dať vypracovať projektovú dokumentáciu. Súčasťou projektu musí byť aj posúdenie nosných konštrukcií pôvodného stavu zo statického hľadiska (z dôvodu zaťaženia nadstavbou) a posúdenie existujúcich inštalačných rozvodov s možnosťou napojenia nových rozvodov v nadstavbe.

Často používané krytiny 

Pálená keramická krytina – vyznačuje sa vysokou mechanickou pevnosťou, ohňovzdornosťou, mrazuvzdornosťou, dobrými akumulačnými schopnosťami a tiež dobrou zvukovou izoláciou. Hladký povrch redukuje usadzovanie nečistôt, rast machov, zhromažďovanie sadzí a prachu.
V závislosti od vybraného druhu a splnenia montážnych požiadaviek sa môže použiť pre strešne sklony už od 12°. Ukladáme ju na latovanie.


Skúsenosti potvrdzujú, že kvalitné betónové strešné škridly majú životnosť až 100 rokov. Vyrábajú sa v ucelených systémoch (základná, okrajová, lomená, nášľapná, protisnehová, vetracia, prestupová, anténna…). KM Beta

Betónová krytina – má vysokú pevnosť, odolnosť proti veľmi zlým poveternostným podmienkam, nízku nasiakavosť a vysokú mrazuvzdornosť. Krytina je 100 %-ne recyklovateľná. Povrch škridiel môže byť hladký, s granulovaným povrchom alebo s akrylátovým nástrekom. Sklon strechy od 7° až 90°. Škridly ukladáme na latovanie.

Asfaltové šindle – majú nízku hmotnosť a univerzálne využitie. Sklon strešnej konštrukcie od 15 až 90°. Ukladáme ich na rovné debnenie, ktoré musí byť hladké, pevné, suché a bezpečne pripevnené.

Výber materiálu

Pri nadstavbách sa snažíme používať materiály s menšou hmotnosťou, aby sme nadmerne nezaťažovali základy pôvodného domu.

Bočná drážka na drážkovanej pálenej škridle-bobrovke uľahčuje montáž, šetrí rezivo i materiál a odľahčuje strechu. Bez poistnej izolácie a debnenia ju možno bezpečne ukladať do sklonu strechy 35°.  Tondach

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePloché strechy

Výhodou plochých striech je ich jednoduchá konštrukcia, nevýhodou je nedostupnosť jednotlivých vrstiev strešného plášťa po vyhotovení strechy, čo má za následok spomalenie prejavu porúch (a ich ťažké zisťovanie) v strešnom plášti. Základnú skladbu tvorí nosná časť a strešný plášť.

Nosná časť môže byť monolitická alebo montovaná. Spravidla je to strop nad najvyšším podlažím.
Strešný plášť zabezpečuje dosiahnutie požadovaného stavu v objekte. Súčasťou strešného plášťa je vodotesná a tepelnoizolačná vrstva.

Hydroizolačný asfaltovaný pás (asfalt je modifikovaný termoplastickým kaučukom SBS) s kombinovanou polyesterovou rohožou spevnenou sklenenou mriežkou je na vrchnej strane chránený farebným hrubozrnným minerálnym posypom. Pri hrúbke 5 mm ho možno použiť ako vrchnú vrstvu jednovrstvových hydroizolačných systémov na plochých strechách. Vyznačuje sa dlhou životnosťou. Spracúva sa mechanickým kotvením a plnoplošným natavením. Icopal

Krytiny plochých striech

Fóliové povlakové krytiny – tvorí ich jedna hydroizolačná fólia, ktorú kladieme na separačnú geotextíliu. Kladieme ju voľne a prichytávame ju kotvami. Na stabilizáciu používame kotviace profily z fóliového plechu. Ako ochranná vrstva sa najčastejšie používa štrkový posyp s frakciou 16 až 32 mm, náter, vodná hladina, zeleň a pod.

Modifikované asfaltované pásy – sú ľahko spracovateľné, čo zjednodušuje realizáciu detailov. Najčastejšie ich ukladáme vo dvoch vrstvách. V spodnej vrstve sa používajú pásy s vložkami zo sklených vlákien. Horný pás má vložku z polyesterovej rohože s minerálnym posypom. Spodný asfaltovaný pás môže byť nakašírovaný priamo na tepelnej izolácii.

–>

Komínová konštrukcia

Pri nadstavbách nevyhovujúci komín musíme nadstaviť a vyvložkovať, prípadne postaviť celkom nový. Komín môžeme sanovať pomocou jednoplášťového komínového systému z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Je určený na odvod spalín od spo­trebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá.

V prípade, že v prístavbe budujeme novú komínovú konštrukciu, môžeme použiť systém s vnútornou keramickou, resp. šamotovou vložkou, ktorý je univerzálny a vhodný pre všetky typy palív. Jeho životnosť je neobmedzená, vyznačuje sa jednoduchou montážou a šetrí životné prostredie. Skladá sa z komínového plášťa (tvárnice, oddilatované od komínovej vložky), tepelnoizolačnej vrstvy (tepelnoizolačné dosky) a komínovej vložky. Súčasťou viacvrstvového komína môže byť podstavec na odvod kondenzátu, komínové dvierka, vetracia mriežka, kónické vyústenie, prefabrikovaný komínový plášť, maltovacia šablóna.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto: Icopal, KM Beta, Stavitelství Luňáček, Schiedel, Tondach,  Xella
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.