Znížme spolu uhlíkovú stopu

Zdroj: SPP

Vďaka službe Uhlíková stopka sa SPP snaží o elimináciu uhlíkovej stopy, ktorú svojou každodennou činnosťou vytvára každý z nás. Ide o časť iniciatívy, vďaka ktorej sa chce stať zodpovednejšou a zelenšou spoločnosťou. Chce však apelovať aj na zákazníkov, nakoľko malými zmenami v našich každodenných činnostiach vieme toho ovplyvniť veľa. Spoločne sa nám tak podarí zachovať krásy prírody aj pre budúce generácie.

Pridajte sa aj vy

Kúpou doplnkovej služby Uhlíková stopka od SPP podporujete elimináciu uhlíkovej stopy napríklad aj tým, že SPP za vás vysadí stromy. Tam však nekončia. Vďaka konkrétnym radám a riešeniam šetria vaše peniaze.

Poďme si však vysvetliť, čo eliminácia alebo neutralizácia uhlíkovej stopy znamená a prečo je dôležitá.

Eliminácia uhlíkovej stopy je spôsob, akým krajina, firmy aj ľudia znižujú hodnotu CO2, ktorú vytvorili. Dosiahnuť sa dá napríklad výsadbou stromov, investíciami do čistejších technológií, využívaním obnoviteľných zdrojov energie, znižovaním energetickej náročnosti budov a prístrojov, vzdelávaním, zmenami v nákupnom správaní, nákupom potravín od lokálnych výrobcov.

Priblíženie sa k ideálnemu stavu predstavuje rovnováha medzi vyprodukovanými emisiami CO2, ktoré naše ovzdušie znečisťujú, a aktivitami, ktoré, naopak, podporujú jeho ozdravenie. Keď je miska týchto váh vyrovnaná, môžeme zjednodušene povedať, že máme nulový negatívny efekt na životné prostredie.

les
Zdroj: shutterstock

Otázkou ostáva, či naozaj tieto zmeny dokážu pomôcť…

Áno, dokážu.

„Uhlíkovú stopu v princípe vytvárame už tým, ako perieme, varíme, koľko času trávime na internete, ako kúrime, ako často, koľko oblečenia a v akej kvalite si nakupujeme a pod. Tak ako autá spotrebovávajú palivo a vypúšťajú emisie, aj my pri týchto každodenných činnostiach spotrebovávame energiu. Ak pri varení použijeme pokrievku, ušetríme až 25 % spotreby plynu a môžeme znížiť čas varenia až o tretinu. Domácnosť s bežnou spotrebou tak len týmto spôsobom môže znížiť uhlíkovú stopu o 28 kg emisií CO2 za rok,“ prepočítava Roman Rajninec, špecialista retailovej stratégie a analýz zo spoločnosti SPP. Ako dodáva, toto je len jeden mikroprepočet vychádzajúci z bežnej činnosti, ktorú mnohí z nás vykonávajú denne.

Perte oblečenie v chladnejšej vode, väčšina baktérií umiera pri 60 °C. Využívajte chôdzu po schodoch namiesto jazdy výťahom. Ak denne prejdete 4 poschodia, môžete ušetriť až 533 kWh elektrickej energie a zmenšiť svoju uhlíkovú stopu o 90 kg CO2 za rok. Niekedy však úplne stačí, keď po sebe upraceme tak, aby po nás v prírode neostali žiadne odpadky. Takto sa nebude znečisťovať spodná voda, v pôde nebudú nebezpečné chemické látky, ktoré sa nám nevrátia späť do tela prostredníctvom potravín, ktoré konzumujeme.

sadenie stromčeka
Zdroj: shutterstock

A prečo je to dôležité?

Jednou, aj keď nie jedinou, odpoveďou je globálne otepľovanie. Teploty rastú, stúpa hladina morí, čoraz častejšie nás postihujú prírodné katastrofy, ktoré po sebe zanechávajú nenahraditeľné škody na ľudských životoch i majetku. Každý tomu „pomáhame” svojou dávkou CO2, ktorú pridávame do atmosféry.

Ako získať Uhlíkovú stopku

Zákazníci SPP môžu získať Uhlíkovú stopku za symbolický mesačný príspevok 0,90 eura. Zákazník dostáva v rámci tejto služby osobný prepočet, vďaka ktorému získa prehľad o tom, akú uhlíkovú stopu vytvára. Získa tiež návod, ako a o koľko ju vie znížiť. Vychádza sa z dát individuálnej spotreby každého zákazníka. Uhlíková stopka v sebe spája ekologický a edukačný rozmer, no takisto aj finančný, pretože realizáciou konkrétnych rád dokážeme šetriť energie, a tým aj svoje peniaze.

Viac sa dozviete na www.spp.sk

Zdroj: Zdroj PR Slovenský plynárenský priemysel, a.s.