Tepelné čerpadlo s oddeleným chladivovým okruhom v dome so solárnymi panelmi
Galéria (8) Zdroj: Vaillant

Aké možnosti úsporného vykurovania máte, ak nemožno dom pripojiť na zemný plyn

Pozreli sme sa na rozličné dostupné spôsoby vykurovania, ak dom pre lokalizáciu pozemku alebo iné prekážky nemožno pripojiť na zemný plyn. Či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu domu, je potrebné myslieť na určité špecifiká.

Galéria

Tepelné čerpadlo s oddeleným chladivovým okruhom v dome so solárnymi panelmi
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo vzduch – voda
Decentrálna (lokálna) vetracia jednotka v obývačke
Decentrálny vetrací systém v dome
Tepelné čerpadlo vzduch – voda pred domom
Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch - voda v dome

Ak sa chystáte stavať dom, bez informácií od odborníkov sa jednoducho nezaobídete. Prečo je to tak? Súčasná slovenská legislatíva nariaďuje, že novostavba rodinného domu so stavebným povolením
po 1. januári 2021 musí spĺňať podmienky pre zaradenie do energetickej triedy A0 (potreba primárnej energie do 54 kWh/m2 za rok). Ovplyvní to nielen výber vykurovacích zariadení, ale aj stavebných materiálov použitých pri výstavbe domu. A pozor, s akými technológiami (resp. ich kombináciou) na vykurovanie, ohrev vody a chladenie sa zmestíte do novej normy, závisí vždy od konkrétneho projektu domu. Preto odporúčame vopred sa poradiť s odborníkmi.

Pozor na predpísanú normu

Viacerí projektanti a výrobcovia vykurovacích zariadení staviteľov domov upozorňujú na šetrenie tam, kde sa to neoplatí. „Určite treba vedieť, že predpísaná norma sa iba s použitím napríklad samotného elektrokotla jednoducho nedá splniť. Ak sa rozhodnete pre tepelné čerpadlo v niektorej z odporúčaných kombinácií, vstupná investícia bude síce vyššia, treba však očakávať podstatne nižšie prevádzkové náklady, klesne totiž spotreba energie počas prevádzky domu,“ radí Juraj Malík, produktový manažér značky Vaillant. Niektoré zdroje uvádzajú šetrenie na úrovni 60 % prevádzkových nákladov v porovnaní s bežným rodinným domom.

1. Vhodné riešenia pre novostavby

Okrem zemného plynu máte pri výbere vykurovania do novostavieb domov v energetickej triede A0 viaceré možnosti. Aké materiály a technológie si vybrať, aby novostavba splnila predpísané energetické požiadavky, vám poradí projektant. Na ukážku vyberáme iba niektoré odporúčané kombinácie zariadení:

 • elektrokotol + fotovoltika
 • elektrokotol + fotovoltika + centrálne riadené vetranie s rekuperáciou
 • tepelné čerpadlo vzduch – voda + fotovoltika
 • tepelné čerpadlo vzduch – voda + centrálne riadené vetranie s rekuperáciou
 • tepelné čerpadlo vzduch – voda + centrálne riadené vetranie s rekuperáciou + fotovoltika

„V zmysle legislatívnych požiadaviek pre novú výstavbu, ale aj významnú obnovu budov treba vykurovací systém a prípravu teplej vody postaviť na obnoviteľných zdrojoch energie. Preto určite odporúčame použiť tepelné čerpadlo na vykurovanie/ chladenie a prípravu teplej vody. Vzhľadom na rastúce ceny energií je veľmi výhodné použiť aj fotovoltický systém na priamu spotrebu domu, ale aj využitie prebytkov vyrobenej elektrickej energie do batérií, na prevádzku tepelného čerpadla atď.,“ dopĺňa Peter Heyder, technický špecialista značky Viessman.

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
Pre väčšie novostavby rodinných domov je vhodný set Stiebel Eltron HPA-O 8 CS Plus compact set 1.1. Set pozostáva z vonkajšej jednotky, ktorú tvorí tepelné čerpadlo vzduch – voda, a vnútorného hydraulického modulu HSBB 180 Plus s integrovaným elektrokotlom, zásobníkom na teplú vodu a akumulačnou nádržou. www.stiebel-eltron.sk | Zdroj: STIEBEL ELTRON

Tepelné čerpadlo je ekologickým riešením, ktoré efektívne premieňa nízkopotenciálnu energiu z okolitého prostredia (vody, zeme alebo vzduchu) na energiu s vysokým potenciálom. „Okrem vykurovacieho tepla dokáže v letných mesiacoch zabezpečiť aj príjemné chladenie a samozrejmosťou v kombinácii so zásobníkom teplej vody je aj ohrev pitnej vody. Nielen pre tieto funkcie obľuba tepelných čerpadiel prudko rastie. Najväčšou výhodou týchto zariadení je, že iba maximálne 25 % tepla pre dom nakúpite vo forme elektriny a zvyšných 75 % získate zadarmo z vonkajšieho vzduchu, podzemnej vody alebo zeme. Podľa počtu inštalácií nielen na našom trhu nám jednoznačne vedie tepelné čerpadlo typu vzduch – voda. Percentuálne je to až okolo 95 %,“ približuje výhody Alžbeta Jendrichovská z technického oddelenia firmy Stiebel Eltron.

Pozor na to, s akými technológiami na vykurovanie sa zmestíte do novej normy.

Trendom v segmente tepelných čerpadiel vzduch – voda sa stáva kompaktné monoblokové vyhotovenie. Z hľadiska konštrukcie je monoblok vyrobený a zmontovaný ako jeden celok v továrni. Tento funkčný celok, ktorý je súčasťou vonkajšej jednotky, je hermeticky uzatvorený. Pri jeho inštalácii teda nie je potrebný chladiar, ako je to pri delenej (splitovej) konštrukcii, ale len kúrenár, keďže operuje len s vykurovacou vodou a nie priamo s chladivom.

Aké podmienky treba zohľadniť pri výbere tepelného čerpadla?

Pri najpoužívanejšom tepelnom čerpadle vzduch – voda treba myslieť na priestorové požiadavky, ktoré takýto systém kladie. Napríklad umiestnenie vonkajšej jednotky. „Pred jednotkou by nemalo byť nič umiestnené ani vysadené vo vzdialenosti minimálne tri metre. Mali by ste myslieť aj na to, aby jednotka nebola v blízkosti spální, ideálne by nemala byť spojená s konštrukciou domu a umiestnená v úzkych priestoroch pre vibrácie a možnú hlučnosť. Takisto treba myslieť aj na priestor vnútri domu, aby bolo možné umiestniť akumulačnú nádobu, zásobník TÚV a ostatné zariadenia potrebné na prevádzku. Netreba zabúdať ani na dostatočné elektrické istenie v dome a v rámci rekonštrukcie, ak nie je možné inštalovať podlahové vykurovanie, nadimenzovať vykurovacie telesá na nižšie teplotné spády, čo má výrazný vplyv na ekonomiku prevádzky tepelného čerpadla,“ vysvetľuje Peter Heyder.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda
Tepelné čerpadlo vzduch – voda GeniaAir Mono dosahuje veľmi vysokú účinnosť, vďaka čomu znižuje prevádzkové náklady. Na prevádzku využíva prírodné chladivo ohľaduplné k životnému prostrediu. Je vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie. www.protherm.sk | Zdroj: Protherm

Nebojte sa rekuperácie

Mnohí ľudia majú mylnú predstavu, že s centrálnou vetracou jednotkou v dome nebudú môcť otvárať okná, a boja sa aj vyššej vstupnej investície. Pravdou je, že riadené vetranie neznamená úplný zákaz otvárania okien. „Vetracie systémy s rekuperáciou počas vetrania odvedú odpadový vzduch z interiéru domu, ale zároveň ho využívajú na ohrievanie privádzaného čerstvého vzduchu. Získava sa tak spätne energia už raz vložená do vykurovania, ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Úspora energií v zimných mesiacoch len pri centrálne riadenom vetraní s rekuperáciou zvykne byť na úrovni viac ako
30 %. Spotreba samotnej rekuperačnej jednotky je minimálna,“
hovorí o výhodách Juraj Malík.

Použitie vetracej jednotky so spätným získavaním tepla na komfortnú prevádzku rodinného domu odporúča aj Peter Heyder. Tá má podľa jeho slov pozitívny vplyv na kvalitu vzduchu v domácnosti a zároveň prispieva k zníženiu tepelných strát domu. „Vďaka spätnému získavaniu tepla získate pri riadenom vetraní späť až 90 % tepla z odvádzaného vzduchu. Rekuperácia sa postará aj o rovnomerné rozvrstvenie chladu od podlahy do celej miestnosti, ak sa rozhodnete využiť aj možnosť chladenia tepelným čerpadlom,“ dopĺňa Alžbeta Jendrichovská. A pokračuje: „Rekuperáciu možno dokonca inštalovať aj do existujúceho rodinného domu bez potreby masívneho zásahu do stavebnej konštrukcie. Na tento účel sú vhodné decentrálne (lokálne) vetracie jednotky. Decentrálna jednotka sa umiestňuje do pobytových miestností, ako je obývačka, spálňa či pracovňa. Jediný stavebný zásah je, že inštalácia je do obvodovej steny cez štvorcový alebo kruhový prieraz. Netreba tu teda viesť vnútorný centrálny rozvod v podhľade, ako je to pri centrálnej rekuperácii.“

Neodborná montáž je riziko

Veľmi častou chybou je, že ľudia stavia na svojpomocnú, rýchlu a neodbornú montáž vykurovania s cieľom ušetriť, pričom vznikajú mnohé problémy. Zároveň hrozí, že ich novostavba preto nebude skolaudovaná. Určite treba vedieť, že vstupná investícia do vykurovania, ohrevu vody a chladenia sa dá výraznejšie znížiť využitím štátnych dotácií, s čím vám poradia odborníci i samotné montážne spoločnosti. Akcie a zľavy môžete získať aj priamo od niektorého z výrobcov vykurovacích zariadení. Niektorí ponúkajú nezáväzne a zadarmo vypracovanie odborného návrhu systému s tepelným čerpadlom pre rodinný dom A0, čo tiež predstavuje možnosť, ako ušetriť.

Decentrálna (lokálna) vetracia jednotka v obývačke
Decentrálna (lokálna) vetracia jednotka Stiebel Eltron VLR 70 L Trend EU vhodná do existujúcich rodinných domov bez potreby zásadného zásahu do stavebnej konštrukcie. www.stiebel-eltron.sk | Zdroj: STIEBEL ELTRON

2. Vhodné riešenia pre rekonštrukcie

Tepelné čerpadlá sú v súčasnosti už aj záležitosťou rekonštrukcií. Počiatočné náklady sú síce vyššie, ale úspory vo vykurovaní sa pri niektorých typoch tepelných čerpadiel pohybujú pri hodnote 70 % a viac. A na čo konkrétne si dať pozor pri výbere vhodného zariadenia?

Vždy sa raďte s odborníkom

Tepelné čerpadlo možno v rámci rekonštrukcie pripojiť aj na existujúcu vykurovaciu sústavu. A to aj do staršieho vykurovacieho systému iba s radiátormi, prípadne s podlahovým vykurovaním i radiátormi, treba sa však detailne poradiť s odborníkom. „Ten by mal vždy uskutočniť obhliadku rodinného domu a vďaka nej zhodnotiť, či vôbec možno použiť tento typ vykurovania v rámci renovácie a aké kroky treba podniknúť. V niektorých veľmi starých domoch totiž toto riešenie nemusí byť možné,“ upozorňuje Milan Mach, technický špecialista značky Vaillant.

Pozor na tepelné straty

„Záujemcov o tepelné čerpadlo často znepokojuje otázka, či je vhodné na inštaláciu v kombinácii s konvekčným vykurovaním (doskové alebo článkové telesá), ktoré je samozrejmosťou v takmer každom
skôr postavenom rodinnom dome. Pri tomto vykurovaní je požadovaný vyšší teplotný spád
(55 °C až 70 °C), ako je to napr. pri nízkoteplotnom podlahovom vykurovaní (35 °C až 40 °C). Obavy však nie sú namieste. V portfóliu totiž máme výkonné a vysokoúčinné tepelné čerpadlá, ktoré ohrejú vodu až do teploty 75 °C,“
približuje Alžbeta Jendrichovská. Možnosť kombinácie tepelného čerpadla s vykurovacím systémom s radiátormi alebo podlahovým vykurovaním pripúšťa aj Milan Mach. Podľa jeho slov je však návrh a výber vhodného zariadenia o niečo komplikovanejší. „Návrh závisí v prvom rade od tepelných strát rodinného domu. V starších rodinných domoch je potrebné tepelné straty znovu prepočítať.“ A to najmä ak v domácnosti prebehli zásadné zmeny, ako výmena okien, radiátorov, zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy či rozšírenie domu o prístavbu. Odborník zohľadní veľkosť vykurovaného priestoru, koľko osôb v domácnosti žije, aké priestory je potrebné vykurovať radiátormi a aké teplovodným podlahovým vykurovaním.

Decentrálny vetrací systém v dome
Decentrálny vetrací systém Viessmann Vitovent 100-D s objemovým prietokom vzduchu až 45 m3/h s veľmi tichou prevádzkou je vhodný do novostavieb, ale aj na rekonštrukcie. Zabezpečuje konštantnú výmenu vydýchaného vzduchu a reguláciu vlhkosti vzduchu. Rekuperácia tepla dosahuje 91 %, čo šetrí vykurovacie náklady. www.viessmann.sk | Zdroj: Viessmann

Aké sú všetky možnosti

Ak v domácnosti chcete vymeniť plynový kotol a rozmýšľate o tepelnom čerpadle, najjednoduchšou voľbou môže byť zariadenie typu vzduch – voda. Jeho inštalácia si totiž nevyžaduje náročné stavebné úpravy. Interiérová jednotka vykurovacieho zariadenia sa väčšinou inštaluje do technickej miestnosti v pivnici alebo na prízemí domu. Externú jednotku treba umiestniť do záhrady, k vonkajšej stene domu alebo na strechu garáže. Technologicky sa tieto zariadenia typu vzduch – voda delia na monoblokové a splitové. Aj z finančného hľadiska zvykne byť v súčasnosti tento typ cenovo dostupnejší ako ostatné. Z hľadiska rekonštrukcií majú komplikovanejšiu inštaláciu tepelné čerpadlá typu zem – voda, ktoré využívajú teplotu pôdy na získanie tepelnej energie na kúrenie. A to buď pomocou plošného zemného kolektora, alebo vertikálnej sondy zavedenej do geotermálneho vrtu.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda pred domom
Pri rekonštrukcii rodinného domu s existujúcou vykurovacou sústavou fungujúcou na vyšší teplotný spád (radiátory) je vhodné tepelné čerpadlo vzduch – voda Stiebel Eltron HPA-O 13 C Premium, ktoré ohreje vodu až do 65 – 75 °C. www.stiebel-eltron.sk | Zdroj: STIEBEL ELTRON

Na plošné zemné kolektory je potrebný dostatočne veľký pozemok a treba ich umiestniť do určitej hĺbky. Najčastejšie to býva po vnútornom obvode pozemku, na ktorom stojí rodinný dom. A to môže byť najmä pri renováciách problém. Ako primárny zdroj možno využívať aj vodu z vŕtanej studne, vtedy ide o tepelné čerpadlo typu voda – voda.

Od čoho závisí návrh a výber

„Ak riešime výmenu starého neefektívneho zdroja tepla v rodinnom dome, najčastejšie sa stretávame s vyššími tepelnými stratami v porovnaní s novostavbou. Preto ak uvažujete o zámene starého kotla za obnoviteľný zdroj, akým je tepelné čerpadlo, najprv zvážte, či máte dobrú tepelnú obálku domu. Zaizolované obvodové steny, kvalitné okná či strecha – riešiť by ste to mali pred tým, ako sa pustíte do rekonštrukcie kotolne. Znížite si tak nároky na potrebu tepla na vykurovanie domu,“ radí Alžbeta Jendrichovská. Na potrebu znížiť tepelné straty domu upozorňuje aj Peter Heyder. Až potom možno vybrať vhodný výkon tepelného čerpadla. „Dnes sú už v ponuke aj tepelné čerpadlá, ktoré sú konštruované priamo do rekonštrukcií a ponúkajú vyššie výstupné teploty aj v nízkych vonkajších teplotách, čo je mimoriadne vhodné pri použití v systéme s vykurovacími telesami,“ hovorí Peter Heyder.

Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch - voda v dome
Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch – voda Viessmann Vitocal 150-A umožňuje efektívne využívať teplo na vykurovanie aj chladenie. Vďaka výstupnej teplote až 70 °C je vhodné na modernizácie a možno ho zapojiť do existujúceho vykurovacieho systému bez potreby výmeny vykurovacích telies. www.viessmann.sk | Zdroj: Viessmann

Podľa slov Milana Macha je vo všeobecnosti ideálne použiť tepelné čerpadlá najmä do nízkoteplotných systémov, teda systémov s podlahovým vykurovaním. Ak máte doma podlahové vykurovanie aj radiátory, rôzne teploty pre ne vyrieši zmiešavací ventil. Rovnako sa odporúča použiť bezpečnostný termostat. Ten odstaví zdroj tepla po prekročení teploty nad stanovenú hranicu, a tak chráni podlahové vykurovanie pred prehriatím. „Keďže hovoríme o obnoviteľnom zdroji energie, ktorého prevádzka môže byť obmedzená najmä pri veľmi nízkych vonkajších teplotách, je potrebné myslieť aj na záložný zdroj tepla. Mnohokrát sú tepelné čerpadlá dodávané so zabudovaným elektrickým ohrievačom alebo sa využíva pôvodný zdroj tepla. Znova tu platí, že treba nájsť vhodné umiestnenie vonkajšej jednotky, mať dostatok priestoru na inštaláciu vnútri domu, skontrolovať elektrické istenie domu a takisto treba počítať so stavebnými úpravami pri inštalácii tepelného čerpadla,“ uzatvára Peter Heyder. Ak ste sa už rozhodli pre konkrétneho výrobcu, preverte si aj vzdialenosť servisného strediska a vzťah výrobcu k servisovaniu techniky, a to nielen v záručnej, ale aj pozáručnej lehote.

Text: Andrea Dingová, odborná spolupráca Alžbeta Jendrichovská z technického oddelenia firmy Stiebel Eltron, Juraj Malík, produktový manažér značky Vaillant, Milan Mach, technický špecialista značky Vaillant, Peter Heyder, technický špecialista značky Viessman
Foto: Viessmann, Vaillant, Protherm, STIEBEL ELTRON
Zdroj: Časopis Urob si sám

 1. ján says:

  Tých možností je veľa, ale mňa zaujalo riešenie slovenskej firmy – univerzálne tepelné čerpadlo zem,vzduch,voda – voda.

 2. Marcel Pavlík says:

  reči o radiátoroch by už mali byť s poznatkami z dlhodobej prevádzky – mám pôvodné liatinové a fungujú bez problémov pri vykurovacej vode 35 až 45 °C.
  stačilo vymeniť okná a zatepliť strechu a severnú stenu.
  a to nemám A0!

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje