Back to the article Keď je potrebná obnova strechy 6 / 9

Kvalitné šindle môžeme pripevniť až v troch nových vrstvách (s pôvodnou vrstvou v štyroch) bez odstránenia starých šindľov. Životnosť každej vrstvy je 30 až 50 rokov. (IKO)