Zdravé, efektívne a bezpečné vetranie od spoločnosti Internorm

Zdroj: Internorm

Čerstvý vzduch je nesmierne dôležitý pre naše zdravie. Zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Pri nesprávnom vetraní, zostáva vlhkosť, CO2 alebo iné nečistoty zo vzduchu v miestnosti a môžu pomaly poškodzovať naše zdravie.

Vetranie – základ zdravého a komfortného bývania

V nevetranom prostredí je človek unavený a nedokáže sa príliš sústrediť. Ak je dlhšie v takomto prostredí, postupne sa dostavujú bolesti hlavy, rôzne alergie a slabne aj imunitný systém. To si ale málokto uvedomuje a svoje slabnúce zdravie pripisuje rôznym vrodeným chorobám a nezdravej strave.

Krátke zaujímavé animované video predstavuje Internorm I-tec Vetranie.

Ako teda správne vetrať v moderných budovách triedy A?

Jednou z podmienok dosiahnutia energetického štítku A v budovách je práve vysoká úroveň vzduchotesnosti budovy.
Výmena vzduchu netesnosťami, ako tomu bolo v minulosti cez okná a iné nekvalitné detaily stavby úplne odpadajú. Dokonalá tesnosť stavby sa stáva štandardom a preto je nevyhnutné zabezpečiť vetranie riadenou výmenou vzduchu prostredníctvom zariadení s rekuperáciou.

Zdroj: Internorm

Pri klasickom vetraní otvoreným oknom v zime je teplý vzduch nenávratne vypustený von z miestnosti a prichádza čerstvý chladný vzduch, ktorý je potrebné znova ohriať a tým teda aj minúť finančné prostriedky na energiu.

Zdroj: Internorm

Pri vetraní prostredníctvom rekuperácie odchádza teplý vzduch riadene cez tepelný výmenník.
Počas tejto riadenej cesty teplého vzduchu von z miestnosti stihne teplý vzduch väčšinu tepla odovzdať a predhriať čerstvý chladný vzduch na teplotu, ktorá je veľmi blízka interiérovej teplote. Čerstvý vzduch teda nepotrebujeme znova naplno ohrievať a míňať zbytočne prostriedky na energie.

Internorm I-tec Vetranie

Čerstvý vzduch a úspora energie sú základné výhody vetrania integrovaného priamo v okne. Pomocou Internorm I-tec Vetrania sú vnútorné priestory vetrané podľa potreby, pohodlne a s úsporou energie.

Zdroj: Internorm

Čerstvý vzduch sa postará o dobrý pocit a spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosť. Alergici si môžu taktiež vydýchnuť – vďaka vymeniteľným filtrom sa zabráni vniknutiu jemného prachu a peľu do miestnosti a zároveň tvorbe plesní pomocou riadeného I-tec Vetrania.

Zdroj: Internorm

Energetické úspory

Nekontrolované nárazové alebo trvalé vetranie vedie k vysokým energetickým stratám. I-tec Vetranie je vybavené integrovaným výmenníkom s vysokou účinnosťou. Takto dosiahnutých 93 % spätného zisku tepla zníži energetické straty na minimum.

Spotreba prúdu pre 1. stupeň činí 2,9 W, pre 2. stupeň je 3,4 W, pre 3. stupeň je 20 W, modus turbo spotrebuje 28 W. Napájanie: 24 V jednosmerný prúd max 1,2 A.

Trvalo čerstvý vzduch pre celý interiér- princíp vetrania
Trvalo čerstvý vzduch pre celý interiér – princíp vetrania | Zdroj: Internorm

Dizajn

I-tec Vetranie je integrované do Internorm okenných systémov: KF410KV440. Na vonkajšej a vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke ventilačné mriežky. Oproti bežným ventilačným systémom teda nedochádza k narušeniu architektúry v interiéri a exteriéri, ani k vysokým energetickým stratám, ku ktorým by dochádzalo pri nekontrolovateľnom nárazovom alebo trvalom vetraní. Inštalácia vetrania sa vykonáva súčasne v jednom pracovnom kroku s montážou okna.

Internorm ovládanie vetráka | Zdroj: Internorm

Komfort a bezpečnosť

Okná s integrovaným I-tec Vetraním trvalo zásobujú obytné priestory čerstvým a čistým vzduchom. Pritom prebieha automatická výmena vlhkého vzduchu, nepríjemných pachov a škodlivín za čerstvý vzduch. Priamo na okne osadený ovládací prvok umožňuje komfortné ovládanie vetrania.

Ventilačným systémom I-tec sa zvýši aj bezpečnosť, pretože okno zostáva pri výmene vzduchu zatvorené a tým je zabezpečená ochrana proti vlámaniu. Pri odchode z domu tak nedochádza k neistote, či po vetraní nezostali náhodou okná otvorené.

Internorm I tec Vetranie
I-tec Vetranie je integrované do okenného systému | Zdroj: Internorm

Rekuperácia v ráme okna od Internorm je aj hlavnou témou v relácii Svet technológii na TA3. Zistite viac o výhodách automatického I-tec Vetrania od Internorm.

Zhrňme si teda hlavné výhody I-tec Vetrania:

• Čerstvý vzduch bez veľkých tepelných strát a prievanu
• Čerstvý vzduch bez zaťaženia peľom a plesní
• Každá miestnosť môže byť vetraná individuálne a podľa potreby
• Vetranie je už integrované v okne – tak sa okno už nemusí pri vetraní otvárať a tým sa zvyšuje bezpečnosť
• Pohodlné ovládanie cez inteligentné riadenie budov I-tec SmartWindow

Krátke zaujímavé animované video predstavuje Internorm I-tec Vetranie.

Viac informácií na www.internorm-okna.sk

Zdroj: PR Internorm s. r. o.