Exteriérová dlažba

Exteriérová dlažba

Vybrať si vhodnú dlažbu na terasu, balkón či chodníčky okolo domu je polovičný úspech. Treba ju ešte správne osadiť a potom nám vydrží dlhé roky bez opráv.

Požiadavky na dlažbu
Dlažba by mala mať garantovanú životnosť minimálne 80 rokov, pričom poznáme aj omnoho staršie a zachovalé dlažby. Pri pohľade na dlažbu nás zaujíma vzhľad, jej štruktúra, kresby, veľkosť škár a považujeme za samozrejmé, že bude pevná. Pritom práve detaily ukončenia na okrajoch alebo kotvenie zábradlia do dlažby tvorí veľmi dôležitú podmienku dlhej životnosti neporušenej dlažby. Zbytočne by sme si vybrali ako materiál nádherný mramor, ak by po prvej zime jednotlivé kusy „tancovali“ na povrchu. Z hľadiska požiadaviek na dlažbu musíme zohľadniť mechanické, fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti: veľkosť a hmotnosť dlaždíc, ich dostatočnú pevnosť, pružnosť, farbu dlažby, kresbu, hladkosť povrchu – či naopak výstupky, nešmykľavosť, klzkosť, ľahkú údržbu, obrusnosť, odolnosť proti nárazu, pevnosť v tlaku a ťahu za ohybu, odolnosť proti sústredenému zaťaženiu (odtlačky stoličiek a stolov), odolnosť proti vode a vlhkosti, nasiakavosť, odolnosť proti vplyvom počasia, tepelnú vodivosť, objemovú stálosť, odolnosť proti pôsobeniu kyselín, lúhov, solí, minerálnych látok a organických olejov, stálofarebnosť a ľahká údžba.

Vzhľadové vlastnosti
Vzhľad dlaždíc sa posudzuje z výšky 1,6 m, čo je výška ľudského oka. Posúdenie sa robí za takého osvetlenia, za akého sa podlaha bude najviac využívať. Povrch musí byť rovný, ak sa dlažba skladá z menších prvkov, nesmú z podlahy vyčnievať, ani byť do nej zatlačené. Škáry musia byť rovnako široké, rovné, nesmú byť utopené. Malty a tmely majú škáry vyppĺňať, ale nesmú z podlahy vystupovať. Spojenie podlahy so stenou má byť plynulé, nenásilné, pri škárovaní má byť naviazané na podlahu alebo na stenu.

Materiál

Najdrahší materiál na obklady a dlažby je prírodný kameň – mramor, žula, pieskovec, andezit, prípadne terazzo, ktoré sa vyrába z mramorovej múčky a drviny. Tieto materiály sú viacnásobne drahšie ako keramika, sú teda vhodné skôr do reprezentačných priestorov. Pálená keramika, glazovaná i neglazovaná, je vhodná do interiérov. Kamenina hutná (gress) je odolná proti vode, znesie vyššie zaťaženie, preto ju môžeme použiť do interiéru i exteriéru. Betónové dosky a umelý kameň sú materiály odolné proti mrazu, a preto ich môžeme použiť do exteriéru. Podľa materiálu je ešte možnosť výberu dlažby z PVC, z tvrdenej gumy, ktoré sa v poslednom čase používajú ako samolepiace. Výrobcovia ponúkajú takúto exteriérovú dlažbu rôznych formátov, tvarov, hrúbok, farieb i drsnosti povrchov. Základ je pevný čistý povrch, na ktorý sa dlaždice lepia odstránením krytu lepiacej vrstvy už nanesenej na dlaždice. Ak by podklad nebol dostatočne čistý, dlaždice by k podkladu nepriľnuli. K týmto dlaždiciam výrobcovia ponúkajú aj rohové lišty príslušného vzhľadu.

Podľa úpravy lícovej plochy sa dlaždice delia na hladké a zdrsnené (na schody vystavené dažďu, balkóny a k bazénom – kde je zvýšené nebezpečenstvo pošmyknutia na mokrej podlahe).

Práve na imitáciu prírodného kameňa vyrobené lisovaním betónovej alebo maltovej zmesi výrobcovia veľmi často používajú reliéfny povrch. Takýto povrch je pravidelný, v dlažbe ako celku sa opakuje po určitých úsekoch. Jeden reliéf potom vytvára 6,8, prípadne viac kusov, ktoré sa môžu striedať. Kamenné dlažby z prírodného štiepaného kameňa tiež zachovávajú prirodzený zdrsnený povrch s väčšími či menšími výstupkami, ktoré sú úplne nepravidelné. Pri tvorbe dlažby z prírodného kameňa ho nemusíme vyberať, ale jednotlivé kusy postupne osadzujeme. Náhodným výberom tak docielime nepravidelný vzhľad, pokiaľ ide o farebnosť a nepravidelnosť povrchu. Keď by sme dlaždice chceli uložiť podľa nejakých farebných či iných estetických kritérií (reliéf, smer farebných pruhov a šmúh), nedosiahli by sme želaný efekt. Jedinou nevýhodou štiepaného kameňa je jeho väčšia hrúbka, a preto sa dlaždice ťažšie režú. Pokiaľ na ostatné dlaždice stačí väčšia rezačka, na takýto typ dlažby používame uhlovú brúsku alebo vodnú rezačku s diamantovým kotúčom.

–>
Dlaždice môžu byť osadené do malty, lepidla alebo do tmelu. Ukladať sa môžu  rovnobežne so stenami alebo diagonálne (efekt tzv. otvárania priestoru). Tieto všetky alternatívy musíme zvážiť, pokiaľ si máme zvoliť správny materiál na dlažbu.

Veľkosť
Podľa veľkosti rozoznávame dlaždice malé – mozaikové (plocha do 43 cm2), normálne – stredné (plocha od 43 do 225 cm2) a veľké (s plochou väčšou ako 225 cm2). Podľa hrúbky sa dlaždice delia na tenké – do 10 mm, stredne hrubé – 10 až 15 mm a hrubé – od hrúbky 15 mm. Menšie formáty 10 × 10 cm, 15 ×15 cm, 20 × 20 cm volíme na malé plochy, na väčšie volíme dlažbu väčších rozmerov: 25 × 40 cm, 30 × 30 cm, 40 × 40 cm, 50 × 50 cm, až 60 × 60 cm. Farebnosť priestoru tiež ovplyvňuje aj farebný odtieň dlažby. Svetlejšie odtiene dávame na dlažbu vystavenú poludňajšiemu slnku, terasu na východe alebo severe môžeme osadiť aj tmavšími dlaždicami. Dlažba musí tvoriť doplnok k farbe fasády.

Nasiakavosť
Je to najdôležitejšia vlastnosť pri voľbe druhu dlažby. Pre dlažby platia dve hraničné hodnoty, a to nasiakavosť do 3% a nasiakavosť do 0,5%. Obe tieto hodnoty predstavujú dlaždice mrazuvzdorné, vhodné do interiéru i exteriéru. Môžu byť opatrené glazúrou so špeciálnou úpravou (odolné proti obrusnosti, protišmykové a pod.) alebo nie. S nasiakavosťou bezprostredne súvisí mrazuvzdornosť, čiže odolávanie viacnásobnému striedaniu teplôt nad a pod bodom mrazu (až do – 30 °C). Každý mrazuvzdorný výrobok je na škatuli označený symbolom. Ak chceme na dlažbu v interiéri nadviazať dlažbou v exteriéri, napríklad ak je terasa pri obývačke, balkón pri kúpeľni – musíme aj v interiéri použiť mrazuvzdornú dlažbu. Len tak docielime jednotný vzhľad a opticky zväčšíme priestor, ktorý pôsobí väčší a dynamickejší. Cena nie je zásadne rozdielna, či ide o nasiakavú alebo mrazuvzdornú dlažbu, len sa musíme dopredu už pred dláždením správne rozhodnúť.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePevnosť sa stanovuje podľa normy ako pevnosť za ohybu, pričom keramické prvky musia mať minimálnu pevnosť 27 MPa (čo znamená min. 27 N/mm2). Pri priemyselných dlažbách sú tieto hodnoty mnohonásobne vyššie. Treba dodať, že čím je materiál hrubší, tým väčšie zaťaženie znesie.

Odolnosť proti oderu
Je to odolnosť proti postupnému obrusovaniu povrchu, a s tým súvisí i prašnosť a odolnosť voči mechanickému zaťaženiu. Rozdeľuje sa do piatich stupňov:

  1. stupeň je určený pre podlahy bez možnosti poškrabania, pre mäkkú obuv – spálne, WC v bytoch, detské izby,
  2. stupeň je určený pre podlahy zriedka vystavené znečisteniu a pre bežnú obuv – obytné miestnosti, nie pre kuchyne a predsiene,
  3. stupeň je určený pre podlahy vystavené častejšiemu znečisteniu – predsiene, kuchyne, balkóny, chodby, kancelárie, hotelové izby,
  4. stupeň je určený pre intenzívny pohyb ľudí a silné znečistenie – chodby hotelov, interiéry miestností správnych budov, obchodné miestnosti a kancelárie, školy,
  5. stupeň je určený pre podlahy veľmi namáhané oderom a znečistením – obchody, reštaurácie, schodištia administratívnych budov (napr. spekaná neglazovaná dlažba).

Exteriérovej dlažbe vyhovuje štvrtá a piata skupina. Výrobcovia však ponúkajú aj schodišťové dlaždice, ktoré sú majú tvar L, alebo majú na prednej časti hornej plôšky viacero protišmykových zárezov. Schodišťové dlaždice majú mať stupeň odolnosti zodpovedajúci základným dlaždiciam danej série. V praxi sa potvrdilo, že napriek uloženiu tej najodolnejšej dlažby je výhodné predĺžiť životnosť podlahy čistiacimi rohožami (nielen kvôli znečisteniu vnútorných priestorov).

Protišmyková úprava
Doteraz nie je predpísaná normou pre dlaždice, skúšajú sa len dlaždice pri určitom trení. Pri návrhu podlahy terás a balkónov musíme mať na zreteli možnosť pošmyknutia. Navrhujeme preto dlaždice s reliéfnym povrchom. Určite sa vyhneme dlaždiciam s vysokým leskom, vhodným skôr do interiéru. Pokiaľ ide o pracovné plochy, protišmykové dlaždice sa rozdeľujú do kategórií R 9 až R 13 s uhlom šmyku 3° až 35°. Na plochách, kde sa chodí bosou nohou, ( napr. v okolí bazéna) sú vytvorené skupiny A – s uhlom šmyku 12° (chodby, prezliekarne), B – s uhlom šmyku 18o (sprchy, okraje bazénov, schodisko), C – s uhlom šmyku 24° (šikmé okraje spŕch, bazénov, schody pod vodou). Je potrebné si uvedomiť, že protišmyková dlažba je náročná na údržbu a má zvýšené nároky na čistenie.

Tepelné vlastnosti
V obytných priestoroch sa čoraz častejšie montuje podlahové kúrenie, čo je z hľadiska tepelnej rozťažnosti a tepelnej vodivosti ideálne v kombinácii s podlahovým kúrením. Musíme sa ale zmieniť aj o vykurovaných plochách, zvlášť v šikmom teréne v okolí garáží, ktoré môžeme nahrievať elektrickými odporovými drôtmi. Pri montáži podlahového kúrenia nesmieme zabúdať na požiadavky dilatačných škár, flexibility podkladných a škárovacích mált, ktoré sú o mnoho hustejšie ako pri dilatácii chodníčkov, či terás. Zásadne pre celú skupinu exteriérovej dlažby používame flexi maltu na lepenie a flexi škárovaciu maltu, ktorá odstráni napätie pri teplotných zmenách.

Text: Ing. Želmíra Kováčiková
Foto: archív vydavateľstva JAGA, Lassersberger, Premac, Presbeton, Semmelrock, Wienerberger

Komentáre

  1. mali sme vonku liatu, ale kvoli problemovej udrzbe sme ju vymenili za woodplastic a ich kompozit star nakolko ten sa ovela lepsie cisti a udrzba je takmer nulova a pritom odolava vsetkemu ci uz slnku a teplu alebo chloru a chladu a pri prechádzaní bosou nohou je príjemná

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.