PRESBETON na veľtrhu FOR ARCH predstaví novinku – mestský mobiliár a dlažbu G-ROW

PRESBETON na veľtrhu FOR ARCH predstaví novinku – mestský mobiliár a dlažbu G-ROW

Na tohtoročný veľtrh FOR ARCH prichádza spoločnosť PRESBETON s ďalšou zaujímavou novinkou, ktorou je mestský mobiliár G-ROW. Nadväzuje tak na predchádzajúci úspešný rad mobiliára H-E-X. Podobne ako rad H-E-X je aj nový systém určený do mestského prostredia, ako sú ulice, pešie zóny či námestia, súčasne poslúži ako vybavenie firemných areálov či parkov.

Systém G-ROW možno uplatniť bežným spôsobom ako jednotlivé finálne výrobky (napr. lavička, stojan na bicykle, kvetináč a pod.) alebo ako voľne kombinovateľné zostavy. Vďaka rovnakému pôdorysnému modulu podstavy (800 × 800 mm) možno jednotlivé elementy, ktoré sú obsiahnuté v základných výrobkoch, vzájomne spájať a skladať do tvarovo i funkčne odlišných foriem. Ide o variabilný stavebnicový systém.

Celá séria vychádza z jediného základného betónového prvku, ktorý sa v rôznych modifikáciách uplatňuje ako nosný element všetkých výrobkov. Vďaka tomuto riešeniu sa redukuje potreba značného množstva originálnych foriem a súčasne je zaistená modulárnosť celého systému. 

Základný element načerpal inšpiráciu vo svete prírodných foriem. Lapidárny tvar je inšpirovaný obyčajným príkladom krajiny, ktorá sa milióny rokov pretvárala na týčiace sa geologické útvary, ale aj prostými mraveniskami či piesočnými dunami, ktoré neustále mení vietor. 

Princíp postupného „vyrastania formy“ je prenesený do tvaroslovia základného elementu, ktorý sa organicky vynára zo súvislej betónovej platformy. Na umocnenie tohto efektu je systém doplnený o liatu dlažbu s rovnakými povrchovými kvalitami. Je zároveň navrhnutá v rovnakom module, takže vhodne dopĺňa zostavy výrobkov. Dlažba G-ROW sa vyrába ako pochôdzna (hr. 60 mm) a prejazdná (hr.100 mm) na prejazd vozidiel do 3,5 t. Výrobky radu G-ROW možno vsadiť aj do inej dlažby s ľubovoľnými rozmermi a do ľubovoľnej hĺbky.

Prevládajúcim materiálom je hladký pohľadový betón. Séria G-ROW kompletne pokrýva potreby mestského mobiliára, obsahuje lavičky s operadlom i bez operadla, prvky na sedenie, kvetináče, stojan na bicykle, odpadkový kôš i deliaci stĺpik.

Lavičky sa skladajú zo základného betónového prvku umiestneného po stranách a drevených častí z impregnovaného smreka s rôznymi variantmi povrchového náteru.

Kvetináč tvoria „bočnice“ osadené medzi základné elementy. Početnosť osadených bočníc nie je limitovaná. Stojan na bicykle na koncoch tiež uzatvárajú základné elementy. Medzi ne sa osádzajú vnútorné oporné prvky. Kapacita stojana sa zvolí podľa želenia zákazníka. Priestor na odloženie bicykla je vybavený gumenou podložkou na ochranu vidlice bicykla. Odpadkový kôš má výsuvný zásobník odpadu z pozinkovaného plechu. Je zafixovaný a uzamknutý cez otvárateľný nosný rám, ktorý dosadá k základnému betónovému elementu. Kôš je vybavený aj zhasínačom nedopalkov. Základný prvok odľahčuje dutina, ktorá môže mať LED podsvietenie.

Spracovaním návrhu bol poverený architekt Michal Kutálek (Next Level Studio), ktorý so svojím kolegom Miroslavom Dvouletým stojí aj za zrodom predchádzajúceho radu H-E-X. 

ZDROJ. PR článok spoločnosti PRESBETON Nova, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.