vystavba bazena
Galéria (12)

Výstavba bazéna

Rodinný bazén umožňuje pravidelné plávanie v letnom období, v prípade krytých bazénov celoročne.

Galéria

Betónové bazény
Menšie bazény pri rodinných domoch sa najčastejšie zhotovujú ako bazény budované monoliticky (z prostého betónu, z oceľobetónu) alebo z montovaného betónu. Veľkou výhodou betónu je, že je to univerzálny stavebný materiál, spracovateľný do ľubovoľného tvaru. Nie je drahý. Jeho pevnosť, trvanlivosť, statická jednoliatosť, pružnosť, odolnosť proti agresívnym vplyvom vody i zeminy ho radia medzi materiály s vhodnými vlastnosťami pre stavbu bazénov. Je však chúlostivý na kvalitu výroby,  objemové zmeny a klimatické vplyvy. Bazény z betónu sa budujú s väčšou prácnosťou ako montované.

Monolitické bazény
Ich steny sa zhotovujú v debnení. Hrúbku stien a dna by mal navrhnúť odborník, ale bežne sa pohybuje okolo 300 mm pri prostom betóne (trieda betónu B 25), resp. 200 mm pri oceľobetóne (B 20). Pri výrobe betónu pre bazény musíme dodržiavať určité postupy. Vodotesnosť zabezpečíme použitím jemne mletého cementu a jemne mletých prímesí, zostavením dobre spracovateľnej hutnej zmesi s optimálnym obsahom vody. Dlhodobé ošetrovanie tvrdnúceho betónu tiež priaznivo vplýva na vodotesnosť betónu. Vhodné sú cementy s vysokou pevnosťou a cementy s nízkym obsahom vápna a vysokou jemnosťou mletia. Vodotesnosť možno zlepšiť použitím cementu aktivovaného vibračným mletím alebo použitím jemne mletých prímesí (napr. vysokopecná granulovaná troska, popolček a pod.), prevzdušnením betónu vhodným činidlom, prípadne spomaľovacími alebo urýchľovacími prísadami. Prírodné alebo drvené kamenivo musí byť zbavené nečistôt a organických prímesí. Prevažovať majú jemnozrnné frakcie (maximálna veľkosť zrna kameniva 50 mm by mala byť v zastúpení najviac 2 %). Do betónovej zmesi pridávame len toľko vody koľko je potrebné na hydratáciu v pomere (voda ku cementu) približne 1/10, pri oceľobetóne je to približne 1/2. Voda musí byť chemicky čistá, bez organických látok a nesmie byť agresívna alebo znečistená. Počas 28 dní po betónovaní je nevyhnutné chrániť betón pred prudkým slnečným žiarením a kropiť ho.

Na kvalitatívne vlastnosti oceľobetónu má vplyv aj vyhotovenie výstuže a technológia vyhotovenia betónu. Na stavby bazénov sa používajú ocele triedy 10 505 (R), tyče s priemerom 12 až 14 mm. Na železobetónové časti konštrukcie používame plastifikovanú zmes. Vyrábame ju strojovo. Pri navrhovaní betónových stien treba rátať s tlakom vody v bazéne, ale zohľadniť aj to, že bazén bude občas prázdny. Vtedy na steny pôsobí zvonka tlak okolitej zeminy, prípadne podzemnej vody. V betóne nesmú vzniknúť v dôsledku týchto vplyvov trhlinky,  ktoré by mohli zapríčiniť netesnosť. Prvky prestupujúce konštrukciou (t. j. potrubia, osvetlenie a pod.) osadíme pred zabetónovaním a urobíme skúšku ich vodotesnosti. 

Bazény z tvárnic strateného debnenia
Prednosťou montovaných betónových bazénov oproti bazénom z monolitického betónu je najmä úspora času. Na lepšie zaručenie vodotesnosti bazénu sa používa oceľová výstuž. Prefabrikáty môžu mať upravenú vnútornú stenu (obklad, náter). Tento spôsob si vyžaduje dokonalé zatmelenie škár. Je náročný aj na rektifikáciu (vyrovnanie do vodorovnej polohy) obvodového venca s priepadovým žliabkom. Priepadová hrana musí byť vodorovná. Vodotesnosť môžeme zabezpečiť vodotesnými povlakovými stierkami na bazény. Vo väčších betónových bazénoch sa robia aj dilatačné škáry. Bazén musí byť oddilatovaný od objektu, v ktorom je umiestnený. Dilatácia môže byť v ochodzi, v priepadovom žliabku, v dne bazéna, prípadne v mieste uloženia ochodze do nosných stien objektu. Na zabezpečenie vodonepriepustnosti a pružnosti dilatačnej škáry sa používajú tmely, gumové pásky, gumové kliny, tvarované gumové profily, profily z plastov, plechy. Do dilatačnej škáry sa vkladajú rôzne podľa možností nenasiakavé materiály, ako sú korok, penové sklo a pod.

Povrch
Na povrchovú úpravu môžeme použiť fóliu alebo keramický obklad vo vodotesnom lôžku. Bežná hrúbka fólii je 1,5 mm. Fólie sa môžu spájať zváraním, lepením alebo pomocou tekutých plastov. Plochy, na ktoré sa ukladá fólia, musia byť rovné, hladké a bez nečistôt, nesmú obsahovať ostré hrany a výstupky. Fóliu natiahneme po celom bazéne. Na inštalačné otvory nasadíme kryty (lišty). Potom ostrým nožom  vyrežeme fóliu v mieste otvoru. Na upevnenie fólie niektoré systémy využívajú tzv. upevňovací klin. Použitím tzv. antibakteriálneho rohu môžeme znížiť riziko tvorby rias. Pri lepení fólie postupujeme podľa návodu výrobcu lepidla (zvyčajne je ním výrobca fólie).

Obklad
Ak sme sa rozhodli pre lepenie keramického obkladu, resp. dlažby, môžeme si vybrať vodotesné lepidlá a malty zo širokej ponuky výrobkov stavebnej chémie. Na zabezpečenie vodotesnosti je nevyhnutné dodržať postup, ktorý uvádza výrobca. Obklad ukladáme presne podľa vodováhy, lebo pri napustení bazéna vodou aj tá najmenšia odchýlka priam bije do očí. Medzery medzi jednotlivými dlaždicami a obkladmi je potrebné vyplniť kvalitnou škárovacou hmotou, ktorá nepraská a nebude sa samovoľne uvoľňovať zo škár. Väčšina výrobcov uvádza, že aplikácia obkladov sa nesmie robiť pri teplote vzduchu pod 5 °C.

Oceľové bazény
Kovové konštrukcie sa dnes často používajú pre ich rýchlu montáž a možnosť prefabrikácie. Ďalšou výhodou je možnosť vytvárať ľubovoľné tvary. V zásade sa navrhujú z ocele, antikora alebo zo zliatin hliníka. Na výrobu oceľových bazénov sa používa oceľový pozinkovaný plech alebo oceľový čierny plech chránený antikoróznymi nátermi a povlakmi z plastov. Vyhotovenie ochranných náterov má veľký význam z hľadiska ochrany proti korózii. Z vonkajšej strany sa odporúčajú dvojnásobné bitúmenové nátery, do ktorých sa môže nalepiť nepieskovaná lepenka. Z vnútornej strany sa odporúčajú nátery odolné proti vode (aj chemicky upravovanej), alebo fólie bledomodrej, tyrkysovomodrej alebo bielej farby. Kovová konštrukcia má vysokú tepelnú vodivosť, preto je potrebné z vonkajšej strany zhotoviť tepelnú izoláciu. Osadzujú sa na upravené podložie z ubitého štrkopieskového násypu alebo na betónovú dosku.

Bazény z ušľachtilej ocele
Antikoro sa využíva pri novopostavených bazénoch aj pri rekonštrukcii starších bazénov. Pri správne navrhnutej konštrukcii s primeranou pružnosťou a pevnosťou možno bazén z antikora postaviť aj v tých najnáročnejších podmienkach, kde je vysoko spodná voda, ktorá môže byť aj agresívna, kde je horší druh základovej zeminy, ako aj tam, kde sa používa na kúpanie agresívnejšia minerálna a termálna voda. Výhodou bazénov z nehrdzavejúcej ocele je predovšetkým dlhá životnosť a odolnosť proti trhlinám a skrehnutiu povrchu (výber materiálu v závislosti od kvality vody), tesnosť zváraných spojov a odolnosť proti vplyvu počasia, ako aj jednoduché čistenie a hygienická údržba povrchu (hladký povrch minimalizuje možnosť usadzovania znečistenia na stenách bazénu). Z nehrdzavejúcej ocele možno vyrobiť aj priepadové žľaby, štartovacie bloky, vstupy do bazénov, odpočívacie stupne a iné detaily. Nevýhodou je v súčasnosti pomerne vysoká cena vysoké nároky na pracovnú silu (kvalifikovaní zvárači a pod.).

Filtračné zariadenia
Na zlepšenie kvality vody a jej udržanie sa v menších bazénoch používajú chemikálie alebo sezónne závesné filtračné zariadenie (v takom prípade nemusíme stavať technologickú časť – filtre, čerpadla, dezinfekciu, ohrev a pod). Vo väčších bazénoch sa odporúča použiť recirkulačný systém s pevne zabudovanou úpravňou bazénovej vody s prítokom cez dno a odtokom cez priepadové žliabky, aby sa zabezpečilo jej dokonalejšie prúdenie. Ak máme k dispozícii výdatný zdroj lacnej vody, napríklad potok, môžeme kvalitu vody udržať prietočným systémom (voda stále priteká a odteká).

Zastrešenie
Vonkajšie bazény využívame najmä cez letné mesiace, ale sezónu kúpania si môžeme predĺžiť doplnením bazénovej technológie o ohrev vody a prípadne zastrešením bazéna. Prednosťou krytých bazénov je bezpečnejší pohyb detí v okolí bazéna, ako aj to,že sa voda v bazéne neznečisťuje.  

Text: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.,  Ing. Miroslav Baláž
Foto: AQUALUX INTERNATIONAL,  ASIO-SK, BPA, Dinotec, HS – Whirpools von  Hausmann, MARINER, Ing. Milan Mitro, MOSTPOOLS, Mountfield, RENOLIT,  WATERAIR

  1. stano strežo says:

    ja si nemôzem dovoliť bazén kurva

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.