Vyberáme fasádnu farbu

Vyberáme fasádnu farbu

Náterové látky na fasády, resp. fasádne farby zlepšujú estetický vzhľad domu a plnia súčasne aj ochrannú funkciu.

Výber farby

Väčšinou sa používajú farby riediteľné vodou. Podľa druhu použitého spojiva sa fasádne náterové farby rozdeľujú do niekoľkých základných skupín na vápenné, akrylátové, silikátové, silikónové a nanočasticové. V značne menšej miere sa používajú rozpúšťadlové fasádne farby.
Od druhu a obsahu použitého spojiva fasádnej farby závisí koeficient difúzneho odporu pre vodnú paru. Udáva schopnosť náteru prepúšťať vodnú paru, teda priedušnosť náteru. Spolu so životnosťou a cenou je rozhodujúcou vlastnosťou farby. Náter fasádnou farbou musí umožniť, aby vlhkosť, ktorá je prítomná v murive, mohla unikať. V opačnom prípade sa vlhkosť zadržiava v omietke pod náterom a po čase sa náter buď samotný, alebo aj spolu s omietkou môže odlúpnuť. Z ďalších vlastností fasádnych farieb je dôležitá odolnosť proti pôsobeniu vody, svelostálosť farebného odtieňa a špinivosť náteru.

Na nanášanie fasádnych farieb sa častejšie používajú valček ako štetce. Keďže podklad je často nerovný, resp. štruktúrovaný, potrebujeme valčeky s dlhším vlasom, ktorý je najčastejšie z akrylu. Kvalitnejšie polyamidové poťahy môžu byť použité aj v rozpúšťadlových farbách. Šírky fasádnych valčekov sa pohybujú od 180 do 250 mm a ceny od 5 do 10 €

Okrem vzhľadu a úžitkových vlastností musíme pri výbere zohľadniť aj produktivitu práce danú počtom vrstiev náteru potrebných na pokrytie povrchu fasády. Je dôležité, aby vlastnosti fasádnych farieb boli primerané ich cene a minimálne zaťažovali životné prostredie.

Vápenné fasádne farby
Z hľadiska ceny sú najvýhodnejšie. Hasené vápno čiastočne dezinfikuje povrch fasády. Tieto nátery majú krátku životnosť najmä v oblastiach s výskytom emisií oxidu siričitého. Z uvedeného dôvodu musíme nátery s použitím vápenných farieb často obnovovať. Ak chceme, aby bol náter fasády biely, musíme použiť najkvalitnejšie biele vápno.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteAkrylátové fasádne farby
Ako spojivo obsahujú akrylátovú alebo styrén-akrylátovú vodnú disperziu. Majú vysokú odolnosť proti silným dažďom, agresívnym zložkám atmosféry a poveternostným vplyvom. Tieto farby majú dobrú paropriepustnosť, umývateľnosť a stálofarebnosť, pričom ich používame najmä na farbenie tvrdších podkladov. Ak akrylátová farba obsahuje menej spojiva, klesá životnosť náteru, rastie však jeho paropriepustnosť. Nátery akrylátovými farbami pevne držia na omietke aj na iných podkladoch. Z hľadiska kvality je čistá akrylátová disperzia kvalitnejším spojivom ako styrén-akrylátová disperzia.

Silikónové fasádne farby

Vďaka optimálnej kombináciii akrylátovej disperzie a disperzie silikónu sa spájajú výhody silikátových a akrylátových náterov. Majú dlhšiu životnosť ako akrylátové farby, sú dobre umývateľné, majú nízku špinivosť, vysokú životnosť a môžeme ich natierať na rôzne podklady. Akrylátový polymér dodáva náteru mechanickú pevnosť, pričom sa v nátere nachádza v takom množstve, aby neuzavrel póry a aby bol náter priedušný. Silikón zasa odpudzuje vodu a zvyšuje odolnosť náteru proti vplyvu vody. Silikónová farba neuzatvára póry v omietke a nezabraňuje unikaniu vodnej pary zo steny, pričom však pôsobí proti prenikaniu vody cez náter do omietky.
Silikónové farby sú vhodné na všetky typy fasád s výnimkou veľmi vlhkých stavieb, na ktorých môžeme aplikovať výhodnejšie paropriepustné vápenné alebo silikátové farby. Použitie silikónových farieb nie je potrebné v prípade suchých stavieb, pri ktorých by ich použitie zbytočne zvyšilo náklady. Naopak, často sa aplikujú pri náteroch sanačných omietok a na alkalicky nestálych podkladoch.

Silikátové fasádne farby
Vyrábajú sa zo syntetických živíc s draselným vodným sklom ako spojivom. Existujú dva typy silikátových farieb.
Pri dvojzložkových farbách pred použitím zmiešame obe zložky, z ktorých je jedna vodné sklo. Jednozložkové silikátové farby obsahujú okrem vodného skla aj polymérnu disperziu. Silikátové nátery majú minerálny charakter, vysokú paropriepustnosť a dlhodobú životnosť, preto sa používajú aj na starých, mäkkých vápenných fasádach a všade tam, kde sa vyskytuje vyššia vlhkosť. V porovnaní s akrylátovými alebo silikónovými farbami majú však silikátové nátery väčšiu špinivosť.
Pri renováciách je ich použitie obmedzené, lebo sa majú nanášať priamo na omietku, keďže na vytvorenie kvalitného silikátového náteru potrebujeme zabezpečiť chemickú reakciu vodného skla s kremičitým pieskom v omietke. Pracovať so silikátovými farbami musíme opatrne, pretože vodné sklo leptá sklo a aj kovy a pri stekaní po fasáde môže v dôsledku poleptania poškodiť okenné tabule alebo klampiarske výrobky.–>

Nanočasticové fasádne farby
Nanonátery, aktívne nanosteny, aktívny nanoštít (FN) obsahujú ako hlavnú funkčnú zložku nanočastice oxidu titaničitého s veľkosťou jednotlivých častíc menšou ako 100 nanometrov (jeden nanometer je jedna milióntina milimetra). Náterové látky obsahujú anorganické (silikátové) spojivá. Po ich nanesení a zaschnutí sa vytvára vrstva s hrúbkou asi 0,005 mm. Fotokatalytickým procesom likvidujú organické častice (karcinogény, molekuly zápachu, vírusy, baktérie, výpary zo syntetických polymérov) v ovzduší tak, že ich rozkladajú na vodu a oxid uhličitý. Predstavujú účinný, energeticky nenáročný a bezporuchový čistič vzduchu, pre ľudí neškodný. Celý proces sa aktivuje ultrafialovým žiarením za denného svetla.
Nanonáterom ošetrený povrch fasády získava samočistiace vlastnosti a dosahuje vysokú odolnosť proti poškodeniu graffiti. Je vysoko paropriepustný.
Nanočasticové farby sa uplatňujú pri náteroch sanačných omietok ako aj pri renováciách existujúcich zachovalých fasád. Môžeme ich použiť aj ako konečný náter vápennocementových omietok alebo omietkových stierok na novostavbách a zatepľovacích systémoch.

Text: Ing. Igor Novák, PhD.
Foto : thinkstock.com, Dano Veselský v spolupráci s Chemolak, a. s.
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. dobri den mame na dome brizolit aku farbu by ste mi odporucaly

  2. Odporucam ti naucit sa slovensky.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.