kvalitne materialy na hrubu stavbu
Galéria (8)

Kvalitné materiály na hrubú stavbu

Ak budeme dom od začiatku stavať z kvalitných materiálov, ktoré sú určené na hrubú stavbu, v mnohých prípadoch steny nemusíme zatepľovať. Všetci kvalitní výrobcovia majú vo svojej ponuke tvárnice, tehly či dosky, ktoré aj bez dodatočného zateplenia spĺňajú, ba aj prekračujú požiadavky súčasných stavebných predpisov.

Galéria

Tehly
Ich vývoj v poslednom období priniesol množstvo zlepšení, najmä v oblasti tepelnoizolačných vlastností, ale aj v oblasti technológie murovania. Konštrukcia neomietnutej obvodovej steny z tzv. superizolačných tehál (Si) s hrúbkou 44 cm pri murovaní na tepelnoizolačnú maltu dosahuje aj bez zateplenia tepelný odpor s hodnotou 4 m2.K/W. K základnému sortimentu patria podľa účelu použitia v stavbe nielen rôzne druhy tehál, ale aj keramické preklady a keramické stropné systémy. Dutiny v dierovaných tehlách majú tepelnoizolačnú funkciu. Tehly na obvodové murivo sú navyše ľahčené aj v črepe, ktorý je popretkávaný hustou sieťou pórov. Väčšina súčasných tehál sa vyrába vo vyhotovení pero – drážka, t. j. styčnú škáru tvorí do seba zapadajúci systém pier a drážok bez premaltovania. Poslednou novinkou z hľadiska technológie murovania sú tehly s brúsenými ložnými plochami, ktoré sa murujú na maltu pre tenké škáry. V porovnaní s murovaním na klasickú maltu to znamená úsporu malty o 90 % a urýchlenie murovania až o 30 %.

Tvárnice z pórobetónu
Pórobetón si za posledné roky získal veľkú obľubu – nájdeme ho až v tretine novostavieb. Presné pórobetónové tvárnice (vyrábajú sa s maximálnou odchýlkou +/- 2 mm) sa lepia tenkou vrstvou tmelu, a tak eliminujú tepelné straty vznikajúce prechodom tepla cez maltu. Vďaka tomu stena z tvárnic z bieleho pórobetónu s hrúbkou 37,5 cm dosahuje tepelný odpor 3,7 m2.K/W (U = 0,27 W/m2. K) bez zateplenia a omietky. Tento materiál je veľmi dobre opracovateľný. Vyrába sa z kremičitého plniva (piesku), spojiva, vody a plynotvornej prísady, preto má bielu farbu. Sivý pórobetón obsahuje namiesto piesku iné plnivo, napríklad popolček. Materiál je ľahký, má nižšiu akumulačnú schopnosť, zato však nízku tepelnú vodivosť. Miestnosti stavby z pórobetónu sa ľahko vykúria, po prerušení kúrenia však rýchlo strácajú teplo. Pórobetón má pomerne nízky difúzny odpor, a preto umožňuje prechod vodných pár, vďaka čomu reguluje vlhkostné pomery v interiéri. Má však aj relatívne veľkú nasiakavosť, preto by sa mal chrániť pred vlhkosťou, a to počas stavby i po jeho zabudovaní. Pretože je ľahký, treba dať pozor aj na dostatočnú zvukovú izoláciu pórobetónového objektu proti zvukom s nižšími frekvenciami. Nespornou výhodou tohto typu materiálu je pomer jeho ceny a kvality.

Dosky a tvarovky na báze dreva
Drevocementové (štiepkocementové) materiály sa vyrábajú lisovaním smrekových štiepok, triesok s cementom a inými prísadami (napr. vodné sklo). Tvárnice sa pri výrobe vypĺňajú polystyrénom, a preto majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Neomietnutá stena z týchto tvárnic s hrúbkou 37,5 cm dosahuje tepelný odpor 4,2 m2. K/W. Tvarovky a dosky sa lisujú pod veľkým tlakom. Ich hydrofóbna úprava má tú výhodu, že tvarovky sú nenasiakavé, a preto sa neznižuje ich tepelný odpor ani v zimných mesiacoch. Zdravá klíma je zabezpečená difúziou vodnej pary.

Vonkajšie obvodové štiepkocementové dosky kombinované s polystyrénom tvoria stratené debnenie pre betónové jadro. Na stavbe sa postupne ukladajú vedľa seba a uchytávajú sa pomocou oceľových spôn. Po utvorení vrstvy sa priestor medzi dos­kami zaleje betónom. Takto zhotovená neomietnutá obvodová stena s celkovou hrúbkou 37 cm obsahuje polystyrénovú vrstvu hrubú 15 cm a dosahuje tepelný odpor 4,925 m2 . K/W (U = 0,196 W/m2 . K). Stavebný systém rieši aj stropnú konštrukciu metódou strateného debnenia pre rebrový a monolitický strop .Výrobcovia poskytujú k materiálu podrobný návod, respektíve zaškolenie na stavbe takže z týchto systémov možno stavať aj svojpomocne.

Energetická hospodárnosť
Správne vyhotovenie obvodového plášťa a kvalita okien majú veľký vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. Od 1. januára tohto roku nadobudol plnú účinnosť zákon č. 555/2005 Z. z o energetickej hospodárnosti budov, ktorým sa aj pre Slovensko  zavádzajú opatrenia vyplývajúce najmä zo smernice č. 2002/91/Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov. Cieľom smernice je znižovanie emisií škodlivých pre životné prostredie. Podľa nových predpisov sa investor, projektant, stavbár, ale aj kolaudujúci stavebný úrad musia zaoberať energetickou náročnosťou budovy. Do praxe sa zavádza energetická certifikácia budov – hodnotenie budovy podľa spotreby energie. Budova sa označí energetickým štítkom, podľa toho do ktorej kategórie bude zaradená: od najúspornejších budov – A po najmenej úsporné – G. Napríklad pri rodinných domoch je v kategórii A spotreba na vykurovanie nižšia ako 36 a spotreba tepla na výrobu teplej vody nižšia ako 12 kWh/m2/rok (kategória B 36 – 71 kWh/m2/rok, resp. 12 – 24 kWh/m2/rok, C 72 – 102 kWh/m2/rok, resp. 25 – 36 kWh/m2/rok). Rozdiely medzi jednotlivým kategóriami sú výrazné a dom v kategórii A a B bude náročné navrhnúť i postaviť, a to sa odrazí aj na jeho cene. Na štítku bude uvedená aj hodnota emisií oxidu uhličitého CO2.

Energetický certifikát budovy (vzor)Pri kúpe drahých stavebných prvkov, ako sú okná či dvere, ale aj zatepľovacieho systému, sa orientujme podľa vyhlásenia o zhode, na ktorom sú deklarované všetky podstatné vlastnosti výrobku.

Energetická hospodárnosť budovy sa predtým posudzovala podľa normových požiadaviek na vykurovanie (kWh/m2/rok) alebo podľa vypočítaných tepelných strát (kW), podľa ktorých sa projektovalo vykurovanie. Vychádzalo sa teda z dopredu určených hodnôt. Odteraz sa pri kolaudácii budovy prihliadať na to, čo v konštrukcii budovy skutočne je, a podľa skutočnosti sa budú počítať jej tepelnotechnické vlastnosti pretože projektovaná stavba sa vždy líši od skutočnej. Zvýši sa význam stavebného dozoru a stavebného denníka, kde budú zaznamenané všetky potrebné skutočnosti dôležité aj z hľadiska energetickej hospodárnosti.

Text: Stanislav Botur
Foto: Durisol, Porfix, Velox, Wienerberger, Xella a autor
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.