Samonivelačná cementová stierka Knauf

Samonivelačná cementová stierka
Zdroj: KNAUF Bratislava

Cementová stierka sa samonivelizačnými vlastnosťami je určená pre vykonávanie pripojených vyrovnávacích vrstiev na vnútorných podlahových konštrukciách v hrúbkach od 2 do 30 mm. Vhodným podkladom je vyzretý betón, cementový poter. Povrch stierky je vždy nutné opatriť vhodnou nášľapnou vrstvou.

Zloženie:  Suchá maltová zmes je zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachťujúcich prísad.

Použitie: Ručne spracovateľná cementová samonivelačná hmota pre vnútorné použitie v stavbách.

Podklad: Vhodným podkladom sú predovšetkým cementom spájané betóny. Nevhodným podkladom sú drevo, kovy, plasty a živice. Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, nezmrznutý, bez prachu alebo iných nečistôt (napr. Oleje, mastnota, prípadne zvyšky izolačných náterov, soľných výkvetov a pod). Podklad nesmie mať vodoodpudivú úpravu.

Príprava podkladu: Vždy si overte nasiakavosť podkladu. Podklad je nutné pred nanesením čerstvej zmesi opatriť vhodnou penetráciou Knauf. Zamedzíte tým následnému rýchlemu vyschnutiu stierkovej zmesi a zaistíte jej priľnavosť k podkladu. Väčšie priehlbiny je nutné vyrovnať pred položením stierky (pomocou napr. Poteru BP 1 alebo Rychletuhúceho cementu Knauf). Pri vrstve stierky ≥ 5 mm odporúčame jej oddelenie od zvislých obvodových konštrukcií, alebo jednotlivých dilatačných častí penovou dilatačnou páskou Knauf. Aktívnu dilatačnú špáru v podklade následne priznajte v stierke. Ak sa podklad pred vyliatím stierky nedostatočne pripraví, alebo je použitá nevhodná penetrácia, hrozí popraskanie stierky a jej odtrhnutie od podkladu.

Penetrácia podkladu: Podklad je nutné vždy opatriť penetráciou Knauf Spezialhaftgrund alebo Knauf Estrichgrund. Penetračný náter sa robí s predstihom cca. 12 hod. Pred samotnou aplikáciou nivelizačnej stierky. Staré, nasiakavé cementové potery – Knauf Spezialhaftgrund, riedený v pomere 1: 4 s vodou, v dvoch vrstvách. Betón, nenasiakavé cementové potery, teraco – Knauf Spzialhaftgrund, riedený v pomere 1:2 s vodou v jednej vrstve.

Spracovanie: Zmes sa rozlieva v pásoch šírky 20 – 30 cm na pripravený na napenetrovaný podklad, rozhŕňa a zrovnáva sa širokým nerezovým ozubeným hladítkom, potom sa zmes odvzdušní a jednotlivé „pásy“ stierky sa napoja valčekom opatreným umelohmotnými ostňami. Dĺžka a hustota ostňov závisí na hrúbke nivelačnej stierky. Malé plochy možno len rozotrieť hladítkom. Ak začína malta tuhnúť, nesmie sa už riediť vodou. Pri vykonávaní väčších plôch (presahujúce výdatnosť 1 vreca zmesi) je nutné vylievať a miešať zmes kontinuálne bez časových prestojov. Dávajte pozor na napojenie vopred vyliatej hmoty, aby došlo v tomto mieste k dokonalému spojeniu následne vylievanej stierky.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteOdporúčané hrúbky: Odporúčaná hrúbka stierkovej zmesi je v rozmedzí  2 – 30 mm.

Zdroj: KNAUF Bratislava

Osobitné upozornenia:

  • Stierka nie je určená pre inštaláciu vykurovacích káblov a rohoží.
  • Prácu nevykonávajte za mrazu.
  • Prvé tri dni po zhotovení ju treba chrániť pred prievanom a zrýchleným vysychaním.
  • Od štvrtého dňa je potrebné začať miestnosti vetrať.
  • Stierka nesmie byť spracovávaná pri teplote vzduchu alebo podkladu nižšia ako +5 ° C a vyššia ako 25 ° C.
  • Pri spracovaní zamedzte prúdenia vzduchu v miestnosti, práca nevykonávajte na priamo oslnených plochách.
  • Pri vykonávaní dodržujte platné normy pre navrhovanie a implementáciu (STN 74 4505: 2008) a technologické odporúčania výrobcu zmesi.

Doba použiteľnosti: Vrecovaný materiál spracujte do 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Skladovanie a manipulácia

Podmienky skladovania: Skladujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chráňte pred vzdušnou vlhkosťou, max. možná relatívna vlhkosť vzduchu je 75%. V opačnom prípade môže dôjsť k zmenám spracovateľských alebo úžitkových vlastností produktu.

Balenie a expedície: Vrecovaný na paletách. Balenie: 25 kg, 42 vriec na palete.

Samonivelačná cementová stierka
Zdroj: KNAUF Bratislava
Samonivelačná cementová stierka
Zdroj: KNAUF Bratislava
Samonivelačná cementová stierka
Zdroj: KNAUF Bratislava
Samonivelačná cementová stierka
Zdroj: KNAUF Bratislava
Samonivelačná cementová stierka
Zdroj: KNAUF Bratislava

Zdroj: PR KNAUF Bratislava, s.r.o.