cementové stierky

Stavebný materiál
Samonivelačná cementová stierka

Cementová stierka sa samonivelizačnými vlastnosťami je určená pre vykonávanie pripojených vyrovnávacích vrstiev na vnútorných podlahových konštrukciách v hrúbkach od 2 do 30 mm. Vhodným podkladom je vyzretý betón, cementový poter. Povrch stierky je vždy nutné opatriť vhodnou nášľapnou vrstvou.

Stavebný materiál
image 43083 25 v1

Výberu obkladu a dlažby venujeme mnoho času. Veď akoby aj nie!? Súčasná ponuka je naozaj veľká a rozmanitá. Ale takúto investíciu do krásneho a kvalitného obkladu by mal sprevádzať aj správny výber produktov na prípravu podkladu, ich lepenie, ako aj následné škárovanie. Dizajnérska krása by sa mala spájať s technickou aj technologickou dokonalosťou.

Kde sa diskutuje