hrubá stavba domu z tehál
Zdroj: domztehly.sk

Prečo sú doplnkové tehly lacnejšie a kvalitnejšie riešenie?

Odborníci odporúčajú uprednostniť použitie doplnkových tehál pred rezaním, a to z technického, ale aj z finančného hľadiska. Pozreli sme sa teda podrobnejšie, prečo sú doplnkové tehly pri stavbe výhodné.

Vzhľadom na sprísnenie požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti rodinných domov a budov vo všeobecnosti je dôležité čo najlepšie vyriešiť obálku budov, resp. obvodové murivo. Kľúčom sú aj správne zhotovené detaily rohov, ostení, parapetov a pod. Práve takéto detaily si vyžadujú špecifické rozmery tehál. V minulosti sa to riešilo vytváraním tzv. prírezov. Aj keď mnohí stavebníci majú tendenciu stále v týchto prípadoch tehly rezať, odborníci upozorňujú, že použitie hotových doplnkových tehál od výrobcov je z technického a v konečnom dôsledku aj z ekonomického hľadiska výhodnejšie.

doplnkové tehly
Zdroj: domztehly.sk

Doplnkové tehly znižujú tepelné straty

Správne vyriešenie detailu ostení, nadpražia a rohu má zásadný vplyv na väzbu tehál a tým statiku, tepelnotechnické vlastnosti obvodové konštrukcie a akustiku obvodovej steny. Pomocou celých a polovičných koncových tehál možno vytvoriť detail zatepleného ostenia a parapetu, pri jednovrstvovom murive s integrovanou izoláciou je práve použitie systémových doplnkových tehál dôležité pre funkčnosť. „Domnievať sa, že realizácia jednovrstvového muriva bude kvalitná aj pri využívaní tzv. prírezov zo základných tehál, je mylná,“ hovorí Ing. Zdeněk Kobza, špecialista na výrobu tehál.

Navyše, systémové riešenia sú z hľadiska realizácie pohodlné a rýchle. Sú spoľahlivejšie, a to stavebníci ocenia hlavne pri svojpomocnom murovaní, eliminujú tepelné mosty a zabraňujú vzniku plesní. Správne riešenia detailov navyše prinášajú trvalú úsporu v podobe nižších tepelných strát stavby.

doplnkové tehly
Zdroj: domztehly.sk

Rýchlejšie murovanie

Rezanie tehál má u nás istú tradíciu a mnohí si myslia, že to nie je veda a zvládne ho každý aj bez prípravy. Práve takýto prístup má však často za následok zbytočné energetické straty a iné chyby hrubej stavby. Doplnkové tehly sú oproti tomu výsledkom moderných technológií, ktoré idú stále vpred. Ich správne zamurovanie do konštrukcie urýchli mnohé procesy na stavbe. Aj tu je však dôležitý správny odborný postup.

Neznamená to však nevyhnutne komplikáciu, pretože výrobcovia ponúkajú technickú podporu projektantom aj murárom. Inštruktážne videá sú samozrejmosťou už aj v tejto oblasti, dokonca je možné riešiť s odborníkmi konkrétny problém s murovaním detailov priamo na stavbe.

Koncové tehly – ako ich správne použiť?

Koncové doplnkové tehly môžu byť celé alebo polovičné (označenie  K a 1/2 K). Slúžia na vytvorenie ostení a parapetov okenných otvorov. Môžu mať kapsu na tepelnú izoláciu alebo sú bez kapsy.

V prípade tehál s kapsou je zateplené len ostenie a parapet. Tepelná izolácia sa do káps v osteniach a parapetoch osádza pred osadením výplní otvorov. Takéto riešenie výrazne znižuje prestup tepla v miestach styku obvodovej steny a výplní otvorov.

Celý článok si môžete prečítať na webe domztehly.sk.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje