jesenna udrzba peci na tuhe palivo
Galéria (14)

Jesenná údržba pecí na tuhé palivo

Pred sezónou sa dobrý hospodár postará o vykonanie revízie a údržby spotrebičov. Kontroluje stav pecí aj komínov. Niektoré úkony prikazuje zákon a musí ich vykonať oprávnená osoba – kominár. Ďalšie práce zasa vykonávajú odborníci kachliarskeho remesla. V praxi je však takmer nemožné zohnať na jeden deň dvoch rozličných remeselníkov. Odborné úkony sú často predražené, lebo pre prácu trvajúcu asi dve hodiny musí kominár cestovať ďalšie dve. Niektoré práce na údržbe spotrebiča i komína môže vykonať majiteľ svojpomocne.

Galéria

kachle, pec, kuchyňa, stena
vodné sklo, piesok, tehla, škridla
peck, komín, kúreie, ohnisko
peck, komín, kúreie, ohnisko
Popolček a sadze
Počas prevádzky sa každá pec zanáša sadzami, popolčekom, niekedy aj dechtom. Popolček je jemné nevyhorené palivo, ktoré prúdiace spaliny odnesú do vyšších polôh pece, kde sa usadí. Popolček je sivý jemný prášok. Čierne sadze majú formu čierneho prášku alebo jemných vlákien. Ide o nevyhorené palivo v podobe uhlíka. Popolček je ťažší ako sadze a nájdeme ho najmä v prvých častiach ťahov, dymovodov pece. Sadze sa viac usadzujú vo vyšších častiach pece, spojovacej rúre a komíne. Zanášanie či usadzovanie je prirodzený jav a nedá sa mu celkom zabrániť. Zanesená pec či komín stratia ťah a spaliny vniknú do miestnosti, pričom môže nastať aj smrť otrávením jedovatými plynmi. V inom prípade sadze začnú v komíne nekontrolovanie horieť a vtedy je požiar v prípade starých komínov takmer istý. Na trhu sú však aj vložkové komíny, ktoré v takomto prípade ohňu odolajú a zabránia požiaru.

Decht
Najnebezpečnejšia usadenina je decht. Má podobu čiernej lepkavej látky, ktorá nepríjemne zapácha. Pri zahriatí sa stáva tekutou a pomaly presakuje do murív, kachlíc a malty. Takmer vôbec sa nedá odstrániť, preto je nevyhnutné napadnuté murivo vybúrať. Neraz bolo potrebné peknú kachľovú pec s usadeným dechtom vyhodiť na skládku, lebo neznesiteľne zapáchala. Ak pri čistení objavíme decht, je to znakom veľmi vážnej poruchy komína i pece, preto treba privolať odborníka. Pokiaľ možno radšej niekoľkých, lebo každý má zvyčajne iný odborný názor, ktoré treba zvážiť.

  

Stavané pece
Najcitlivejšie na zanášanie sú stavané pece. Dosahujú vysokú účinnosť, ale pomerne rýchlo sa zanášajú. Treba ich čistiť asi raz za dva roky. Za určitých okolností stavanú pec čistíme jeden- alebo aj dvakrát ročne. Zanáša sa najmä pripojovacie rúra do komína. Kontrolujeme ju minimálne pred vykurovacou sezónou a v prípade zníženia ťahu pece aj počas vykurovacej sezóny. Pri zanesení účinnosť pece prudko klesá. V peci síce kúrime, spaľujeme, ale pec je studená. V záverečnom štádiu stráca ťah a dym sa valí do miestnosti. V peci môže aj búchať. Pri buchnutí sa môže pec poškodiť a do miestnosti vnikne dym. Na každej peci – pre nás stavanom spotrebiči, izbovej peci alebo sporáku – by mali byť čistiace otvory alebo úpravy umožňujúce čistenie. Staviteľ či dodávateľ pece by mal v odovzdávajúcej dokumentácii opísať polohu otvorov. Z vonkajšieho pohľadu by tiež malo byť zrejmé, ako sa pec čistí. Estetické a utajené montovanie čistiacich otvorov je síce pekné, ale dokumentácia sa nie vždy zachová, mení sa majiteľ, prídu iní majstri, takže revízno-čistiace otvory sa neskôr ťažko hľadajú.

V stavanej peci nachádzame labyrint ciest (tzv. spalinových), kadiaľ putuje dym (odborne spaliny) a odovzdáva teplo. Dym, spočiatku horúci aj 800 °C, sa musí v peci poriadne poobracať, aby sme z neho dostali teplo. Do komína odchádza už chladnejší s teplotou asi 150 °C. V každom mieste obracania dymu by mal byť čistiaci otvor.
–>
Postup pri čistení
Pec čistíme postupne. Mali by sme byť oboznámení s jej vnútorným usporiadaním. Ak ho nepoznáme, je potrebný prieskum. Otvoríme čistiace otvory a zistíme spalinovú cestu. Potom uzavrieme tie otvory, kam má padať uvoľnená sadza a popolček. Otvoríme vždy len tú časť, ktorá sa čistí, inak by sadze mohli vypadnúť a lietať po izbe. Sadze a ďalšie usadeniny uvoľníme mechanicky. Používame jemné náradie. Možno si vyrobiť rôzne škrabáky z plechu alebo plastov, stierky z kartónu. Využijeme aj staršie kefky a metličky, ktoré pripevníme na dlhšie rúčky. Použitie veľkej tvrdej kominárskej kefy je rizikové, lebo by v peci mohla poškodiť zvyčajné tenké priečky.

Niektoré typy pecí sa musia otvoriť zhora. Postupne vyškrabujeme hlinu prichytávajúcu tzv. záklop. Záklop je horný keramický dielec. Niektoré záklopy pozostávajú zo šamotových dosák alebo strešných škridiel zaliatych v kachliarskej hline. Zhora čistíme pec kefkami či škrabkami. Možno použiť aj vysávač. Profesionálna firma má obyčajne špeciálny, na svoje potreby však môžeme upraviť aj starší vysávač. Spalinové cesty čistíme tak, aby sme mali otvorený len krátky úsek, ktorý sa čistí. Po vyčistení úsek opäť uzavrieme – zamedzíme tak víreniu nečistôt po miestnosti. Stáva sa, že pri čistení zistíme aj vážnejšie poškodenie vnútornej vymurovky a je potrebná odborná oprava pece. Treba preto rátať s tým, že pôvodný zámer vyčistiť pece sa natiahne na viacdňovú generálnu opravu. Tú už je lepšie zveriť odborným pracovníkom – kachliarom.

Pracovisko
Práce sú veľmi znečisťujúce. Z izby odstránime textílie, povrchy predmetov zakryjeme krycou fóliou. Po veľkom čistení pece je vhodné uvažovať o novej maľovke.

Kachliarska hlina – univerzálny materiál
Na stavbu pecí sa dodnes používa prírodný materiál – kachliarska hlina. Je to zmes ílov – tehliarskej hliny a piesku v pomere asi 1 diel hliny a 2 diely piesku. Zrnitosť piesku je približne do 2 mm. Kachliarska hlina sa bežne nedodáva do siete obchodov s kachliarskymi potrebami, preto si ju musímeé pripraviť doma. Lokality, tzv. hliniská, sú na Slovensku takmer v každej obci, prípadne zájdeme do najbližšej tehelne, kde si hlinu buď nakopeme, alebo požiadame o pôvodnú prírodnú. Obyčajne sa totiž hlina v tehelniach upravuje chemicky alebo pridaním látok podporujúcich vypaľovanie tehál. Takáto hlina je na kachliarske účely nevhodná.

V krajnom prípade použijeme šamotovú mazaninu z obchodu. Pozor, zmes je silne lepivá, a preto ju tiež „oslabíme“ pridaním asi 1 dielu piesku. Inak by bol problém po čase čistiace otvory uvoľniť.

Sporáky
Pri čistení sporáka vyberáme popol spod varnej dosky a z priestoru okolo rúry na pečenie. Konštrukcie sporákov zvyčajne umožňujú vybrať celú rúru na pečenie. Môže byť zanesená a prilepená k nosnému rámu dechtom alebo aj zvyškami tukov z pečenia. Treba postupovať opatrne. Po uvoľnení záchytiek sa pokúšame rúru vybrať jemným poklopkávaním. Nikdy ju nepáčime silou. Už sa podarilo vytrhnúť kus sporáka pri pokuse rúru vybrať. Ak nie je rúra vyberacia, mal by byť sporák vybavený podobnými otvormi, ako má stavaná pec. Zvyčajne sa nedáva dolu horný dielec sporáka.

Kozubové vložky
Kozubová vložka sa čistí – vymetá cez otvorené dvierka ohniska. Novšie typy vložiek sú vybavené vyberacím deflektorom. Deflektor je horná doska nad ohniskom. Keď ju vyberiem, dostaneme sa do celej dymovodnej sústavy. Ak deflektor nie je vyberací, čistiace otvory by mali byť prístupné otvormi v plášti obstavby. Žiaľ, často sa stretávame s obmurovkou vložiek, kde nie je umožnený prístup k čistiacim otvorom. Čistenie cez vetrací otvor na obmurovke, ktorý má veľkosť 15 × 30 cm, nie je možné.

Prenosné spotrebiče
Malé šikovné výkonné piecky – prenosné spotrebiče sa spravidla v ohnisku nezanášajú. O to intenzívnejšie sa zanáša pripojovacia rúra, zväčša kovová. Z tejto rúry malá piecka takisto dodáva teplo. Spaliny tu prudko chladnú, zrážajú sa. Prípojnú rúru čistíme preto niekedy aj štyrikrát za vykurovaciu sezónu, vždy pri najmenších príznakoch menšieho ťahu pece.

Prehliadka výmurovky ohniska
Ohnisko je najviac namáhanou časťou stavanej pece alebo aj kovovej piecky či kozubovej vložky. Niekedy tu teplota dosiahne aj 950 °C. Často je pre poškodené ohnisko potrebné rozobrať celú pec a vykonať jej generálnu prestavbu. Čím dlhšie vydrží ohnisko, tým dlhšie môžeme využívať celú pec.

Aj stav muriva v ohnisku treba kontrolovať. Po dlhšom používaní, asi po piatich vykurovacích sezónach alebo po asi 800 zakurovacích cykloch, sa začína murivo ohniska drobiť, vypadávajú z neho drobné kúsky. Vypadané murivo ihneď opravujeme. Deštrukcia by sa mohla rýchlo rozšíriť a vážne poškodiť obmurovku ohniska. Potom by už bola potrebná kompletná prestavba pece. V kozubových vložkách meníme vymurovku ohniska jednoduchšie – cez veľké dvere.

Oprava muriva ohniska
Poškodené miesta opatrne odstránime sekáčikom. Nepoužijeme kladivo, murivo iba škriabeme a jemne páčime oslabené časti. Následne dieru navlhčíme a natrieme roztokom vodného skla. Potom nanesieme zmes vodného skla a šamotového prášku. Veľké diery plníme aj drobnými kúskami drvenej šamotovej tehly alebo škridiel. Povrch opravenej diery uhladíme štetcom namočeným do roztoku vodného skla. V kachliarskych obchodoch dostať aj iné moderné kvalitné opravárenské zmesi na báze cementov odolných ohňu . Pracuje sa s nimi rýchlo a jednoduchšie. Opravené steny ohniska možno považovať za provizórne. Vydržia obvykle dve vykurovacie sezóny. Preto v tomto období zvažujeme a organizujeme generálnu odbornú opravu celej pece.

Likvidácia odpadu

Popolček i sadze, ak sa spaľuje prevažne drevo, sú odpadom, ktorý sa postupne navráti do biosystému. Možno ho vyhodiť na hnojisko, ale treba ho dobre premiešať s iným kompostom. Kompost by mal odležať tri roky . No ani tak ho, pokiaľ je to možné, nepoužijeme na pestovanie konzumných rastlín.

Vybúrané murivo je neutrálne a možno ho deponovať na bežných skládkach. Problematickým odpadom je decht, kusy dechtu a murivo napadnuté dechtom. Decht potrebuje na rozklad desiatky rokov. Môže byť karcinogénny. Legislatíva tento problém zatiaľ nerieši.

Čistenie komína a pece
Je veľmi žiaduce čistiť zároveň komín aj pec. Už sa stalo, že po vyčistení pece sa komín čistil dodatočne. Pri tlačení kominárskej štetky sa sadze akoby piestom natlačili do sopúchovej pripojovacej rúry a bolo potrebné znova otvárať a čistiť pec. Kontrola cez revízno-čistiaci otvor tomu zabráni. Priebežne ním kontrolujeme priechodnosť najrizikovejšieho miesta sústavy komín a pec.

Tento článok slúži len na orientáciu a na pochopenie problematiky ako na vykonávanie praktických činností. Manipulácia s komínmi, prestavba či zapojenia spotrebiča patria do rúk odborníka – kachliara či kominára. Až po ich odsúhlasení alebo odbornom vykonaní možno spotrebič prevádzkovať. Zvlášť odborne treba vykonať prehliadku komína a spotrebiča v prípade zakúpenia staršieho stavebného objektu, navyše ak nie je k dispozícii nijaká dokumentácia. V prípade, že je objekt predmetom nájmu alebo zapožičania, je prevádzkovanie neoverených spotrebičov už „na basovú nôtu“.

Staviteľ pece by mal dodať návod na používanie spolu s vnútornou schémou. Kominár potom môže pec i komín spoľahlivo vyčistiť. Žiaľ, máme aj takých staviteľov, ktorí vnútornú schému pece vyhlasujú za tajomstvo. Konajú však protiprávne.

Majiteľ alebo prevádzkovateľ pecí a komínov je povinný sa o ne starať. Komíny podliehajú v lehotách stanovených zákonom prehliadkam a revíziám. Pec či komín si môže vyčistiť aj majiteľ objektu, ale zo zákona je povinný dať vykonať revíziu komína.

Povinnosti prevádzkovateľa komína určuje Zbierka zákonov Slovenskej republiky čiastka 173 z 31. augusta 2007, vyhláška číslo 401. Odborníka – kominára vyhľadáme v komore kominárov – KKS. Kontakty na ďalších odborníkov sú k dispozícii na webových stránkach troch slovenských kachliarskych cechov.

Text: Ing. Vladimír Institoris
Foto a kresby: autor
Zdroj: Časopis Urob si sám

 1. Lubomir says:

  Mám doma kachľovcovú pec a mám tam aj tie čistiace otvory, avšak neviem ten „štopeľ“ odobrať na inej peci mi to išlo pekne ľahko, jemne som ho vytáčal a vykýval ale na tejto peci je to veľký problém. Môžťe mi poradiť ako čo najšetrnejšie odstrániť tento štopeľ??? Za odpoveď ďakujem.

  1. Martin M says:

   skuste stetcom navlhčiř spoj pokial pije a počkat zo 30 min

 2. rudo says:

  mam staru stavanu kuchynsku kachlickovu pec. je modrej farby a vonkajsie spary medzi kachlickami som potreboval vysparovat. pouzil som na to biely tmel kupeny v baumaxe podla popisu odola 600 stupno.Nechal som 1 tyzden vytvrdnut ale po pol roku sa tmel zacol drolit a vypadavat. Prosim o radu

  1. okor says:

   Existuje tmel ramsauer 420 trvale pruzny na akrylovej baze vo farbach RAL. Sparujem s nim a nikdy nic nevypadlo. Problem toho bmx tmelu je ze ostane tvrdy a nepruzny. Tento vydrzi veky. Zahladzat spongiou mierne vlhkou.

  2. Pavla says:

   Najlepšie na vyšpárovanie starej kachlovej pece je hlina a piesok 1:2, zmieša sa s vodou, aby bola konzistencia ako zubná pasta, hmota sa musí lepiť na prsty. Na jednu pec na špaárovanie stačí cca 0,5 kg hliny. Kedysi sa to robilo týmto spôsobom. Spravila som to aj doma a pec funguje super. Predtým som kupovala všelijaké tmele a ja neviem čo všetko na šparovanie pecí, ale po krátkej dobe to všetko opadalo. Starý spôsob je zaručený!!!!! 🙂

 3. Hýbner says:

  Moc pěkně napsaný.

 4. Eva Prividiova says:

  Mám kachlovú pec a opadáva mi z kachiel glazúra, s akým materiálom sa dá glazúra kachiel opraviť?

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje